Vertaal
Naar andere talen: • desaturate > DEdesaturate > ESdesaturate > FR
Vertalingen desaturate EN>NL
to desaturate ontzadigen (ww.)
Bron: Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `desaturate`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App