Vertaal
Naar andere talen: • deliberate > DEdeliberate > ESdeliberate > FR
Vertalingen deliberate EN>NL

1 intentional and not by accident: “That was a deliberate insult.”
opzettelijk

2 cautious and not hurried: “He had a very deliberate way of walking.”
bedachtzaam

de'liberately (Bijwoord)

1 on purpose: “You did that deliberately!”
met opzet

2 carefully and without hurrying: “He spoke quietly and deliberately.”
weloverwogen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to deliberate overleggen (ww.) ; overwegen (ww.) ; beraadslagen (ww.)
deliberate bewust ; welbewust ; expres ; opzettelijk ; weloverwogen ; voorbedacht ; moedwillig ; met opzet ; intentioneel ; weldoordacht ; opzettelijke ; confereren ; ruggespraak houden ; bedoeld gedrag ; bewust bedoeld ; voor expres
Bronnen: interglot; MWB; Wakefield genealogy pages; SWOV onderzoek veiliger verkeer

Voorbeeldzinnen met `deliberate`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: calculated
EN: careful
EN: considered
EN: exact
EN: intended
EN: intentional
EN: knowing
EN: on purpose
EN: planned
EN: preciseDownload de Android App
Download de IOS App