Vertaal
Naar andere talen: • default > DEdefault > ESdefault > FR
Vertalingen default EN>NL
the defaultde wanprestatie (v) ; de standaard
default bij-verstek ; systeemgekozen waarde ; verloopwaarde ; in gebreke blijven ; verzuimwaarde ; verstek ; standaard ; systeemgekozen ; wanbetaling ; standaardinstelling ; wanprestatie ; gebrek
Bronnen: interglot; KDE opensourcesoftware; Vlietstra; Computers; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; cibg.be

Voorbeeldzinnen met `default`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: defaulting
EN: evasion
EN: failure to pay
EN: non-attendance
EN: Zelfst. Naamw.
EN: absence

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: in default of NL: bij ontstentenis van
EN: make default NL: verstek laten gaan
EN: judgement went by default NL: vonnis werd gewezen bij verstek

Download de Android App
Download de IOS App