Vertaal
Naar andere talen: • covert > DEcovert > EScovert > FR
Definities in het Engels: Covert (19x)
Vertalingen covert EN>NL
We hebben geen vertalingen voor covert in Engels <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `covert`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App