Vertaal
Naar andere talen: • coverage > DEcoverage > EScoverage > FR
Definities in het Engels: COVERAGE (45x)
Vertalingen coverage EN>NL
the coveragede dekking (v)
coverage bereik ; bedekkingsgebied ; bedekkingszone ; dekking ; omroepgebied ; verzorgingsgebied ; bestreken bereik ; coverage ; bedekking ; spuitgewichtcapaciteit ; bevolkingsaandeel ; reikwijdte ; galvanische dekking ; uitstrijkrendement ; bebouwingsgraad ; vulfactor ; dekkingspercentage
Bronnen: MWB; Annex31; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `coverage`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: amount of money
EN: amount
EN: insurance coverage
EN: sum of money
EN: sumDownload de Android App
Download de IOS App