Vertaal
Naar andere talen: • commit > DEcommit > EScommit > FR
Definities in het Engels: commit (14x)
Vertalingen commit EN>NL

1 to perform; to do (especially something illegal): “He committed the murder when he was drunk.”
begaan

2 to hand over (a person) to an institution etc for treatment, safekeeping etc: “committed to prison.”
laten opnemen, gevangen zetten

3 to put (oneself) under a particular obligation: “She has committed herself to looking after her dead brother's children till the age of 18.”
op zich nemen

com'mitment (Zelfstandig naamwoord)

obligation: “She could not take the job because of family commitments.”
verplichting

com'mittal (Zelfstandig naamwoord)

the act of committing (to an institution).
opname, gevangenzetting

com'mitted (Bijvoeglijk naamwoord)

pledged to do, or to support, something: “He was committed to looking after his uncle”
gea angageerd, toegewijd
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to commit plegen (ww.) ; bedrijven (ww.) ; begaan (ww.) ; per ongeluk doen (ww.)
commit verplichting ; engagement ; toewijding
Bronnen: interglot; Vlietstra; Computers

Voorbeeldzinnen met `commit`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: be behind
EN: be responsible for
EN: carry out
EN: do
EN: pull off
EN: act
EN: move
EN: perpetrate
EN: pull

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: commit for trial NL: naar terechtzitting verwijzen
EN: I would not commit myself to NL: ik zou mij niet wagen aan
EN: commit to memory NL: van buiten leren
EN: commit to prison NL: gevangen zetten

Download de Android App
Download de IOS App