Vertaal
Naar andere talen: • coed > DEcoed > EScoed > FR
Definities in het Engels: COED (1x)
Vertalingen coed EN>NL
the coedde studente


Voorbeeldzinnen met `coed`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `coed` wordt wel in US-Engels gebruikt maar niet of zelden in UK-Engels.
In US-Engels gebruikt men `co-ed / coed`


Download de Android App
Download de IOS App