Vertaal
Naar andere talen: • butcher > DEbutcher > ESbutcher > FR
Definities in het Engels: Butcher (17x)
Vertalingen butcher EN>NL
a person whose business is to kill cattle etc for food and/or sell their flesh.
slager

1 to kill for food.
slachten

2 to kill cruelly: “All the prisoners were butchered by the dictator.”
afslachten
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to butcher slager (ww.) ; vleeshouwer (ww.) ; slachten (ww.) ; slagerszaak (ww.)
the butcher beenhouwer (Vlaams)
butcher beenhouwer ; slager ; afslachten ; slachter ; vleeschhouwer
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; MWB

Voorbeeldzinnen met `butcher`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: delicatessen
EN: meatman
EN: merchandiser
EN: merchantDownload de Android App
Download de IOS App