Vertaal
Naar andere talen: • bud > DEbud > ESbud > FR
Definities in het Engels: Bud (35x)
Vertalingen bud EN>NL
a shoot of a tree or plant, containing undeveloped leaves or flower(s) or both: “Are there buds on the trees yet?”
knop
to begin to grow: “The trees are budding.”
knoppen

'budding (Bijvoeglijk naamwoord)

just beginning to develop: “a budding poet.”
aankomend

in bud

producing buds: “The flowers are in bud.”
in knop
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to bud uit de kiem te voorschijn komen (ww.) ; bloemknop (ww.) ; kiemen (ww.) ; ontkiemen (ww.)
the bud knop ; knop (ww.)
bud botten ; spruiten ; uitbotten ; uitschieten ; uitspruiten ; uitspruitsel ; ontluiken ; ontspruiten ; uitkomen ; knop ; oculeerbast ; kiem
Bronnen: interglot; KNNV Botanical glossary; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `bud`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: bloom
EN: blossom
EN: flower
EN: sprout

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: nip in the bud NL: in de kiem smoren
EN: budding NL: in de dop

Download de Android App
Download de IOS App