Vertaal
Naar andere talen: • broke > DEbroke > ESbroke > FR
Definities in het Engels: Broke (9x)
Vertalingen broke EN>NL
see break.
completely without money: “I'm broke till pay day.”
platzak
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
broke blut ; afgebrand ; platzak ; afval ; uitval
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `broke`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: bust
EN: hard up
EN: insolvent
EN: penniless
EN: poor
EN: ruined
EN: skint
EN: stone-broke
EN: stony-broke

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `broke` wordt wel in US-Engels gebruikt maar niet of zelden in UK-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `skint`
In US-Engels gebruikt men `broke`


Download de Android App
Download de IOS App