Vertaal
Naar andere talen: • beer > DEbeer > ESbeer > FR
Definities in het Engels: beer (28x)
Vertalingen beer EN>NL
a type of alcoholic drink made from malted barley flavoured with hops.
bier

small beer

something unimportant: “This is small beer compared with his usual work.”
kleinigheid
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the beerde pils (m) ; licht bier (znw.) ; het bier
beer bier ; bundel kettingdraden ; porter ; gerstenat
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `beer`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: ale
EN: brew
EN: brewage

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: small beer NL: dun bier NL: gebeuzel
EN: think no small beer of o.s. NL: een hoge dunk hebben van zichzelf
EN: beer and skittles NL: rozegeur en maneschijn

Download de Android App
Download de IOS App