Vertaal
Naar andere talen: • anatomy > DEanatomy > ESanatomy > FR
Definities in het Engels: Anatomy (31x)
Vertalingen anatomy EN>NL
the science of the structure of the (usually human) body, especially the study of the body by cutting up dead animal and human bodies.
anatomie

anatomical (Bijvoeglijk naamwoord)

anatomisch

'ana'tomically (Bijwoord)

anatomisch

a'natomist (Zelfstandig naamwoord)

a person who specializes in anatomy.
anatoom
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the anatomyhet lichaam ; het lijf ; de anatomie (v) ; de ontleedkunde (v)
anatomy anatomie ; ontleedkunde
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `anatomy`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: general anatomy
EN: morphology
EN: corpus

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: human anatomy NL: menselijk lichaam

Download de Android App
Download de IOS App