Vertaal
Naar andere talen: • analysis > DEanalysis > ESanalysis > FR
Definities in het Engels: Analysis (40x)
Vertalingen analysis EN>NL

1 (a) detailed examination of something (a sentence, a chemical compound etc) especially by breaking it up into the parts of which it is made up: “The chemist is making an analysis of the poison”
analyse

2 (especially American) psycho-analysis: “He is undergoing analysis for his emotional problems.”
psychoanalyse

analyse (Werkwoord)

to examine the nature of (something) especially by breaking up (a whole) into parts: “The doctor analysed the blood sample.”
analyseren

analyst (Zelfstandig naamwoord)

1 a person who analyses: “a chemical analyst.”
analist

2 (especially American) a psychiatrist.
analyticus

analytical (Bijvoeglijk naamwoord)

analytisch
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the analysishet onderzoek ; de inspectie (v) ; de navorsing (v) ; de analyse (v) ; het analyseren ; het ontleden ; de recensie (v) ; de boekbespreking (v) ; de ontleding (v)
analysis productief maken ; berekening ; analyse ; bepalingsmethode ; ontbinding ; specificatie ; verbijzondering ; analysis
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Bouwwoordenboek

Voorbeeldzinnen met `analysis`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: investigating
EN: investigation
EN: review

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: in the last analysis NL: in laatste instantie, uiteindelijk

Download de Android App
Download de IOS App