Vertaal
Naar andere talen: • ambiguous > DEambiguous > ESambiguous > FR
Definities in het Engels: ambiguous (11x)
Vertalingen ambiguous EN>NL
having more than one possible meaning: “ After the cat caught the mouse, it died is an ambiguous statement (ie it is not clear whether it = the cat or = the mouse).”
dubbelzinnig

am'biguously (Bijwoord)

dubbelzinnig

'ambi'guity (Zelfstandig naamwoord)

dubbelzinnigheid
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
ambiguous tweeledig ; tweevoudig ; tweeslachtig ; dubbelzinnig (bnw.) ; met een obscene bijbetekenis ; meerduidig ; meer betekenissen hebbende ; tegenstrijdig ; dubbelslachtig ; ambigu ; onduidelijk
Bronnen: interglot; MWB; Wakefield genealogy pages; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `ambiguous`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: ambivalent
EN: double
EN: equivocal
EN: evasive
EN: forked
EN: indeterminate
EN: polysemicDownload de Android App
Download de IOS App