Vertaal
Naar andere talen: • account > DEaccount > ESaccount > FR
Definities in het Engels: account (19x)
Vertalingen account EN>NL

1 an arrangement by which a person keeps his money in a bank: “I have (opened) an account with the local bank.”
rekening

2 a statement of money owing: “Send me an account.”
boeken

3 a description or explanation (of something that has happened): “a full account of his holiday.”
rekening

4 an arrangement by which a person makes a regular (eg monthly) payment instead of paying at the time of buying: “I have an account at Smiths.”
rekening

5 (usually in plural) a record of money received and spent: “You must keep your accounts in order”
verslag

ac'countancy (Zelfstandig naamwoord)

the work of an accountant: “He is studying accountancy.”
boekhouding

ac'countant (Zelfstandig naamwoord)

a keeper or inspector of (money) accounts: “He employs an accountant to deal with his income tax.”
accountant

account for

to give a reason for; to explain: “I can account for the mistake.”
verklaren

on account of

because of: “She stayed indoors on account of the bad weather.”
vanwege

on my/his (etc) account

because of me, him etc or for my, his etc sake: “You don't have to leave early on my account.”
voor mij etc.

on no account

not for any reason: “On no account must you open that door.”
in geen geval

take (something) into account

to consider (something which is part of the problem etc): “We must take his illness into account when assessing his work.”
rekening houden met
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the accountde rekening (v) ; de factuur (v) ; de nota ; de bankrekening (v) ; het verslag ; het bericht ; het referaat ; de scriptie (v) ; het opstel ; de afrekening (v) ; afrekening in het criminele circuit (znw.) ; het account ; het conto
account (Afkorting) rek. (Afkorting) ; rekening
account vertelling ; vertelsel ; relaas ; melding ; boekhoudkundige staat ; verhaal ; bankrekening ; explicatie ; toelichting ; uiteenzetting ; uitleg ; verklaring ; warenlijst ; informatie ; inlichting ; terechtwijzing ; verwittiging ; reden ; rekenschap ; uitduiding ; mededeling ; tijding ; beschouwen ; nagaan ; overwegen ; rekening houden met ; geloven ; houden voor ; menen ; rapport ; afdoening ; beweegreden ; drijfveer ; motief ; term ; achten ; verantwoording ; van mening zijn ; vinden ; beschrijving ; schildering ; tafereel ; exposé ; zien als ; verslijten voor ; berekening ; telling ; account ; gebruikersaccount
Bronnen: interglot; KDE opensourcesoftware; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; SWOV onderzoek veiliger verkeer; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `account`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: article
EN: commentary
EN: depiction
EN: description
EN: details
EN: explanation
EN: information
EN: justification
EN: narrative
EN: picture

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: account for NL: verantwoorden, verklaren NL: voor zijn rekening nemen
EN: Account Sales NL: verkooprekening
EN: to keep accounts NL: de boeken bijhouden
EN: render (an) account NL: rekenschap afleggen NL: verslag uitbrengen
EN: by all accounts NL: volgens iedereen
EN: take into account NL: rekening houden met
EN: hold in great account NL: van veel gewicht achten
EN: of no account NL: van geen belang
EN: on account of NL: wegens
EN: on my account NL: terwille van mij
EN: on no account NL: in geen geval
EN: on one's own account NL: op eigen houtje, voor zichzelf
EN: call to account NL: ter verantwoording roepen
EN: turn to account NL: gebruik maken van

Download de Android App
Download de IOS App