Vertaal
Naar andere talen: • above > DEabove > ESabove > FR
Definities in het Engels: Above (9x)
Vertalingen above EN>NL

1 in a higher position than: “a picture above the fireplace.”
boven

2 greater than: “The child's intelligence is above average.”
boven

3 too good for: “The police must be above suspicion.”
boven

1 higher up: “seen from above.”
boven

2 (in a book etc) earlier or higher up on the page: “See above.”
boven

a'bove-'board (Bijvoeglijk naamwoord)

open and honourable; not secret: “His dealings are all above-board.”
eerlijk

above all

most importantly: “He is strong, brave and, above all, honest.”
vooral
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
above over ; boven ; bovenop ; erboven ; daarboven ; erbovenuit ; plus ; daarbovenop ; bovenuit ; benoorden ; ten noorden van ; meer dan ; ruim ; aan ; omhoog ; naar boven ; op ; opwaarts ; bovenstaand ; bovengenoemd ; hierboven ; in voorgenoemde ; bovenbedoeld
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; MWB; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `above`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: over
EN: preceding

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: the above NL: het bovenstaande

Download de Android App
Download de IOS App