Vertaal
Naar andere talen: • civilize > EScivilize > FRcivilize > NL
Definities in het Engels: civilize (4x)
Vertalingen civilize EN>DE
We hebben geen vertalingen voor civilize in Engels <> Duits
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `civilize`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App