Vertaal
Naar andere talen: • umarmend > ENumarmend > ESumarmend > FR
Vertalingen umarmend DE>NL
umarmend omhelzend
Bron: Trueterm

Voorbeeldzinnen met `umarmend`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App