Vertaal
Naar andere talen: • pseudo- > ENpseudo- > ESpseudo- > FR
Definities in het Duits: Pseudo- (2x)
Vertalingen pseudo- DE>NL
pseudo- pseudo-


Voorbeeldzinnen met `pseudo-`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App