Rijmwoorden

Toon rijmwoorden

Uitdrukkingen, Rijmscore 2/3

aangetekende brief
actief en passief
actief en passief
Alle perfectie is agressief
Als je bemind wil worden, heb dan lief
billijk tarief
De geldverlegenheid maakt de dief
de gelegenheid maakt de dief
De genegenheid maakt het lief
een eigenhandig geschreven brief
een oerconservatief
en reliëf
Geld maakt gelukkig en creatief
goed gestelde brief
Heb uw vijands lief lief
het particulier initiatief
houd de dief
houdt de dief
ik weet 't positief
ik zou net zo lief
in mijn laatste brief
per brief
rondgaande brief
wie eens steelt, is altijd een dief
Wie eens streelt, blijft altijd een lief
Wie zijn giften beklaagt is een dief
wij zijn in 't bezit van uw brief


874 woorden, Rijmscore 2/3

naief
bief
rosbief
recief
lascief
dief
wilddief
stranddief
brooddief
krabbedief
veedief
boontjedief
hartedief
afdief
dagdief
recidief
kerkdief
winkeldief
kruimeldief
lepeldief
paardendief
koeiendief
kiekendief
steppekiekendief
lappendief
kippendief
wespendief
kaarsendief
fietsendief
duitendief
hartendief
autodief
tardief
hoenderdief
letterdief
tasjesdief
meisjesdief
goaltjesdief
visdief
gauwdief
ogief
hief
nahief
archief
beeldarchief
familiearchief
gemeentearchief
privéarchief
streekarchief
muziekarchief
kerkarchief
knipselarchief
bodemarchief
filmarchief
fossielenarchief
krantenarchief
videoarchief
microarchief
fotoarchief
stadsarchief
overheidsarchief
geluidsarchief
bedrijfsarchief
afdelingsarchief
huisarchief
rijksarchief
staatsarchief
nieuwsarchief
schaduwarchief
afhief
aanhief
ophief
verhief
onthief
ojief
kief
lief
had lief
hadden lief
kalief
blief
wablief
alsjeblief
watblief
vriendlief
kindlief
belief
madelief
straatmadelief
gelief
hemeltjelief
moedertjelief
relief
demi-reliëf
bas-relief
haut-relief
zoetelief
triglief
hieroglief
petroglief
klief
haarklief
doorklief
manlief
vriendinlief
zoonlief
vaderlief
moederlief
superlief
dochterlief
verlief
poeslief
kermislief
zielslief
menslief
vrouwlief
unief
pief
tarief
ozb-tarief
btw-tarief
maandtarief
avondtarief
standaardtarief
lombardtarief
woordtarief
premietarief
mutatietarief
advertentietarief
douanetarief
zonetarief
leasetarief
boetetarief
rentetarief
inschrijftarief
dagtarief
belastingtarief
zorgtarief
differentiaaltarief
daltarief
kabeltarief
tabeltarief
voordeeltarief
toltarief
nultarief
bodemtarief
minimumtarief
maximumtarief
passantentarief
studententarief
specialistentarief
kostentarief
schijventarief
treintarief
telefoontarief
incassotarief
discontotarief
instaptarief
toptarief
jaartarief
parkeertarief
invoertarief
metertarief
kilometertarief
voorkeurtarief
retourtarief
uurtarief
huurtarief
gastarief
tweedeklastarief
eenheidstarief
heffingstarief
terugbetalingstarief
beleningstarief
kortingstarief
inkomstenbelastingstarief
basistarief
prijstarief
gebruikstarief
accijnstarief
groepstarief
capaciteitstarief
elektriciteitstarief
spitstarief
abonnementstarief
nachttarief
vrachttarief
vastrechttarief
starttarief
importtarief
gunsttarief
posttarief
brief
laadbrief
kladbrief
scheidbrief
voorbeeldbrief
scheldbrief
schuldbrief
maandbrief
verbandbrief
pandbrief
brandbrief
schendbrief
zendbrief
rondzendbrief
omzendbrief
windbrief
rondbrief
standaardbrief
antwoordbrief
condoleancebrief
debrief
liefdebrief
geleidebrief
vrijgeleidebrief
gildebrief
zeebrief
missiebrief
informatiebrief
felicitatiebrief
sollicitatiebrief
motivatiebrief
introductiebrief
intentiebrief
minnebrief
rentebrief
blafbrief
gifbrief
verlofbrief
werfbrief
klaagbrief
ontslagbrief
opzegbrief
dreigbrief
belastingbrief
kettingbrief
borgbrief
geleibrief
vrijgeleibrief
groeibrief
octrooibrief
strooibrief
bodemerijbrief
vrijbrief
plakbrief
aanplakbrief
smeekbrief
steekbrief
weekbrief
bankbrief
dankbrief
bedankbrief
adelbrief
bedelbrief
modelbrief
kogelbrief
wisselbrief
bestelbrief
apostelbrief
mailbrief
bijlbrief
stembrief
claimbrief
bombrief
aanbrief
maanbrief
vermaanbrief
gildenbrief
leenbrief
vlaggenbrief
zakenbrief
pensioenbrief
wapenbrief
schepenbrief
klachtenbrief
hangpuntenbrief
vastenbrief
loonbrief
videobrief
infobrief
oproepbrief
koopbrief
verkoopbrief
spaarbrief
rentespaarbrief
kaderbrief
poederbrief
orderbrief
verzekerbrief
kaperbrief
overbrief
sponsorbrief
miltvuurbrief
uriasbrief
afscheidsbrief
beleidsbrief
afstandsbrief
doodsbrief
liefdesbrief
kiesbrief
adviesbrief
lesbrief
expresbrief
geloofsbrief
ladingsbrief
aanbiedingsbrief
begeleidingsbrief
opzeggingsbrief
uitnodigingsbrief
bevestigingsbrief
aanbevelingsbrief
aanstellingsbrief
benoemingsbrief
aanmaningsbrief
oproepingsbrief
bevorderingsbrief
herinneringsbrief
afschrijvingsbrief
waarschuwingsbrief
afwijzingsbrief
vonnisbrief
verwijsbrief
handelsbrief
koopmansbrief
beroepsbrief
nieuwjaarsbrief
stadhoudersbrief
bewonersbrief
lezersbrief
beursbrief
kabinetsbrief
overdrachtsbrief
schutsbrief
excuusbrief
nieuwsbrief
aflaatbrief
meetbrief
kredietbrief
reis- en kredietbrief
reiskredietbrief
giftbrief
klachtbrief
pachtbrief
opdrachtbrief
vrachtbrief
luchtvrachtbrief
kwijtbrief
conceptbrief
kaartbrief
startbrief
transportbrief
lastbrief
protestbrief
welkomstbrief
dienstbrief
troostbrief
luchtpostbrief
rouwbrief
trouwbrief
apocrief
gerief
schrijfgerief
tafelgerief
schoolgerief
zwemgerief
keukengerief
tuingerief
ongerief
wasgerief
huisgerief
poetsgerief
toiletgerief
grief
logogrief
aritmogrief
ontrief
sief
persuasief
evasief
adhesief
decisief
incisief
impulsief
compulsief
expulsief
revulsief
convulsief
expansief
defensief
offensief
mediaoffensief
contraoffensief
eindoffensief
grondoffensief
charmeoffensief
lenteoffensief
marketingoffensief
tegenoffensief
inoffensief
legeroffensief
zomeroffensief
winteroffensief
vredesoffensief
beschavingsoffensief
wanhoopsoffensief
najaarsoffensief
publiciteitsoffensief
luchtoffensief
slotoffensief
kerstoffensief
pensief
suspensief
expensief
intensief
loonintensief
computerintensief
arbeidsintensief
tijdsintensief
kennisintensief
kapitaalsintensief
ostensief
extensief
arbeidsextensief
responsief
explosief
erosief
corrosief
anticorrosief
aversief
subversief
cursief
recursief
discursief
massief
bergmassief
rotsmassief
passief
successief
recessief
concessief
excessief
agressief
niet-agressief
degressief
regressief
ingressief
progressief
depressief
manisch-depressief
repressief
impressief
compressief
oppressief
expressief
obsessief
possessief
permissief
percussief
abusief
occlusief
preclusief
inclusief
conclusief
exclusief
elusief
allusief
deverbatief
siccatief
predicatief
indicatief
vindicatief
kwalificatief
significatief
multiplicatief
explicatief
communicatief
fricatief
locatief
vocatief
evocatief
invocatief
provocatief
educatief
datief
sedatief
oxidatief
exsudatief
creatief
recreatief
toeristisch-recreatief
negatief
fout-negatief
kleurennegatief
seronegatief
elektronegatief
fotonegatief
resusnegatief
prerogatief
prorogatief
interrogatief
purgatief
associatief
mediatief
palliatief
initiatief
privé-initiatief
groei-initiatief
opvanginitiatief
ouderinitiatief
burgerinitiatief
overheidsinitiatief
vredesinitiatief
samenwerkingsinitiatief
wetgevingsinitiatief
volksinitiatief
kunstenaarsinitiatief
ondernemersinitiatief
bewonersinitiatief
enuntiatief
predikatief
ablatief
elatief
relatief
correlatief
appellatief
contemplatief
superlatief
legislatief
translatief
speculatief
regulatief
cumulatief
accumulatief
manipulatief
copulatief
ultimatief
approximatief
affirmatief
infirmatief
confirmatief
formatief
informatief
performatief
normatief
natief
imaginatief
nominatief
denominatief
determinatief
alternatief
tunnelalternatief
beleidsalternatief
investeringsalternatief
voorkeursalternatief
vluchtalternatief
inchoatief
anticipatief
participatief
declaratief
separatief
comparatief
lucratief
federatief
confederatief
proliferatief
verneukeratief
enumeratief
generatief
degeneratief
regeneratief
imperatief
operatief
cooperatief
niet-cooperatief
postoperatief
coöperatief
niet-coöperatief
iteratief
reïteratief
integratief
conspiratief
corroboratief
decoratief
deterioratief
pejoratief
exploratief
soporatief
corporatief
narratief
registratief
administratief
financieel-administratief
demonstratief
illustratief
restauratief
curatief
duratief
figuratief
non-figuratief
pulsatief
adversatief
causatief
accusatief
expectatief
vegetatief
interpretatief
dubitatief
recitatief
meditatief
kwalitatief
limitatief
caritatief
charitatief
autoritatief
kwantitatief
facultatief
resultatief
consultatief
augmentatief
argumentatief
representatief
onrepresentatief
tentatief
ostentatief
frequentatief
connotatief
optatief
adhortatief
exhortatief
portatief
statief
progestatief
tempestatief
prestatief
potestatief
mutatief
commutatief
putatief
evaluatief
situatief
derivatief
privatief
innovatief
preservatief
conservatief
rechts-conservatief
ultraconservatief
neoconservatief
oerconservatief
aartsconservatief
laxatief
fixatief
actief
non-actief
niet-actief
reactief
hoogactief
inactief
coactief
psychoactief
radioactief
niet-radioactief
laagradioactief
hoogradioactief
proactief
retroactief
hyperactief
interactief
overactief
subtractief
attractief
extractief
defectief
affectief
effectief
kosteneffectief
ineffectief
perfectief
imperfectief
objectief
niet-objectief
teleobjectief
zoomobjectief
subjectief
intersubjectief
adjectief
projectief
selectief
reflectief
collectief
semi-collectief
semicollectief
fotografencollectief
advocatencollectief
kunstenaarscollectief
ontwerperscollectief
dichterscollectief
schrijverscollectief
kunstcollectief
amplectief
connectief
despectief
respectief
prospectief
retrospectief
introspectief
perspectief
subsidieperspectief
carrièreperspectief
groeiperspectief
vogelperspectief
vertelperspectief
loopbaanperspectief
meerjarenperspectief
patiëntenperspectief
lijnperspectief
langetermijnperspectief
kikkerperspectief
tijdsperspectief
behandelingsperspectief
visperspectief
levensperspectief
beroepsperspectief
schildersperspectief
kikvorsperspectief
vogelvluchtperspectief
arbeidsmarktperspectief
toekomstperspectief
schaduwperspectief
directief
non-directief
correctief
invectief
fictief
restrictief
distinctief
instinctief
extinctief
subjonctief
subjunctief
conjunctief
disjunctief
deductief
inductief
productief
niet-productief
contraproductief
reproductief
laagproductief
hoogproductief
improductief
onproductief
introductief
obstructief
destructief
zelfdestructief
instructief
constructief
deconstructief
reconstructief
expletief
prohibitief
capacitief
coërcitief
additief
expeditief
accreditief
recreditief
auditief
fugitief
primitief
vomitief
dormitief
genitief
lenitief
cognitief
definitief
infinitief
aperitief
nutritief
acquisitief
transitief
intransitief
sensitief
oversensitief
positief
fout-positief
hiv-positief
diapositief
rugpositief
seropositief
elektropositief
dispositief
resuspositief
hivpositief
factitief
repetitief
competitief
partitief
intuïtief
onintuïtief
aktief
inaktief
produktief
reproduktief
improduktief
presumtief
substantief
pendentief
adventief
preventief
inventief
motief
bladmotief
hoofdmotief
leidmotief
grondmotief
bloemmotief
locomotief
diesellocomotief
stoomlocomotief
tenderlocomotief
rangeerlocomotief
schelpmotief
zedelijkheidsmotief
bloemetjesmotief
versieringsmotief
honingraatmotief
visgraatmotief
ruitmotief
winstmotief
votief
adaptief
contraceptief
receptief
proprioceptief
interoceptief
exceptief
descriptief
prescriptief
resumptief
presumptief
consumptief
adoptief
eruptief
corruptief
disruptief
assertief
abortief
sportief
onsportief
furtief
stief
contrastief
suggestief
digestief
congestief
tempestief
intempestief
exhaustief
combattief
distributief
attributief
subsecutief
consecutief
executief
resolutief
devolutief
diminutief
foutief
constitutief
vief
reflexief

Deel Tweet Delen

Wat rijmt er op voorlief?
Zie ook `woorden die eindigen op ...` op woorden.org