Rijmwoorden

Toon rijmwoorden

Uitdrukkingen, Rijmscore 3/3

dan ben je voor de haaien
dat geld is voor de haaien
Van aaien komt naaien
een orgel draaien
een telefoonnummer draaien
er omheen draaien
het om en om draaien
Iemand een loer draaien
Iemand een rad voor ogen draaien
Iemand eruit draaien
in de rondte draaien
Luiheid laat de molens draaien
om zijn as draaien
pillen draaien
zenuwachtig heen en weer draaien
de hoek omdraaien
Iemand de hals omdraaien
Iemand de nek omdraaien
zich omdraaien
in 'n kringetje ronddraaien
in een kringetje ronddraaien
ergens voor opdraaien
hij liet mij ervoor opdraaien
de hoofdkraan dichtdraaien
op niets uitdraaien
zich er uitdraaien
Iemand de rug toedraaien
daar zal geen haan naar kraaien
zonder dat er een haan naar zou kraaien
het uitkraaien
alles maar laten waaien
het zal er waaien
laat maar waaien
laten waaien
bij iemand komen aanwaaien
het komt hem aanwaaien
hij is hier uit E. komen aanwaaien
de scepter zwaaien
met zijn armen zwaaien
Iemand lof toezwaaien

1000 woorden, Rijmscore 3/3

baaien
haaibaaien
kabaaien
haaiebaaien
verfomfaaien
gaaien
pagaaien
sagaaien
assagaaien
kallegaaien
papegaaien
assegaaien
oppergaaien
haaien
mensenhaaien
doornhaaien
tijgerhaaien
hamerhaaien
panterhaaien
speerhaaien
jonashaaien
hondshaaien
walvishaaien
neushaaien
haringhaaien
kaaien
loskaaien
ringkaaien
laaien
oplaaien
vlaaien
kruimelvlaaien
koeienvlaaien
maaien
klamaaien
afmaaien
wegmaaien
grasmaaien
naaien
afnaaien
omnaaien
kostuumnaaien
opnaaien
vernaaien
overnaaien
snaaien
dichtnaaien
vastnaaien
aannaaien
toenaaien
matennaaien
innaaien
aaneennaaien
paaien
raaien
braaien
draaien
kaaidraaien
kadraaien
afdraaien
proefdraaien
wegdraaien
terugdraaien
kazakdraaien
doldraaien
omdraaien
warmdraaien
duimendraaien
binnendraaien
opendraaien
lorrendraaien
indraaien
ronddraaien
aandraaien
heendraaien
ineendraaien
opdraaien
verdraaien
doordraaien
losdraaien
dichtdraaien
vastdraaien
uitdraaien
touwdraaien
bijdraaien
toedraaien
meedraaien
verfraaien
graaien
rondgraaien
kraaien
alpenkraaien
torenkraaien
huiskraaien
uitkraaien
praaien
schapraaien
eetschapraaien
kilometerraaien
saaien
taaien
aftaaien
waaien
lawaaien
oplawaaien
pierewaaien
afwaaien
wegwaaien
kwaaien
omwaaien
binnenwaaien
inwaaien
aanwaaien
opwaaien
verwaaien
omverwaaien
overwaaien
doorwaaien
uitwaaien
zwaaien
nazwaaien
rondzwaaien
ommezwaaien
afzwaaien
vendelzwaaien
vaandelzwaaien
fakkelzwaaien
omzwaaien
armzwaaien
openzwaaien
reuzenzwaaien
aanzwaaien
heupzwaaien
knotszwaaien
uitzwaaien
toezwaaien
toewaaien
meewaaien
zaaien
rondzaaien
bezaaien
bamzaaien
inzaaien
aanzaaien
uitzaaien
nintendo DS`en
f`en
l`en
m`en
n`en
verbindings-n`en
ftp`en
r`en
s`en
genitief-s`en
tussen-s`en
meervouds-s`en
verbindings-s`en
sms`en
x`en
z`en
ben
syllaben
monosyllaben
mozaraben
alben
jamben
dithyramben
tomben
graftomben
hecatomben
catacomben
xenofoben
globen
aardgloben
hemelgloben
microben
visben
tuben
verftuben
spieringben
de Caraïben
amoeben
dabben
gabben
schabben
flabben
slabben
schrabben
afschrabben
uitschrabben
krabben
wolhandkrabben
landkrabben
bekrabben
afkrabben
openkrabben
doorkrabben
steurkrabben
uitkrabben
zeekrabben
noordzeekrabben
kwabben
aalkwabben
hersenkwabben
achterkwabben
longkwabben
ebben
afebben
gebben
wegebben
hebben
tegoed hebben
in het snotje hebben
liefhebben
weghebben
terughebben
deelhebben
vaakluizen hebben
inhebben
aanhebben
ophebben
overhebben
klaarhebben
weerhebben
doorhebben
voorhebben
plaatshebben
praats hebben
zitvlees hebben
impact hebben
vasthebben
beethebben
bijhebben
meehebben
lebben
stormebben
nebben
snebben
rebben
grebben
webben
spinnewebben
spinnenwebben
slibben
afslibben
aanslibben
verslibben
dichtslibben
snibben
ribben
osseribben
kribben
bekribben
kinderkribben
rivierkribben
kerstkribben
koelribben
spanribben
ossenribben
varkensribben
spantribben
sibben
bobben
schobben
jobben
kobben
lobben
zaadlobben
slobben
robben
schrobben
afschrobben
uitschrobben
zadelrobben
pelsrobben
monniksrobben
zeerobben
oorrobben
tobben
aftobben
omtobben
voorttobben
stobben
wastobben
dubben
indubben
overdubben
schubben
afschubben
visschubben
dekschubben
kubben
lubben
scrubben
parafen
grafen
agrafen
paragrafen
beleidsparagrafen
telegrafen
kalligrafen
pseudepigrafen
tachografen
lithografen
mythografen
biografen
autobiografen
cardiografen
hagiografen
bibliografen
heliografen
historiografen
geografen
sociaal geografen
historisch geografen
fysisch geografen
paleografen
choreografen
huischoreografen
chalcografen
dactylografen
oscillografen
demografen
mimografen
homografen
thermografen
kosmografen
seismografen
stenografen
fonografen
chronografen
pornografen
etnografen
oceanografen
apografen
topografen
typografen
barografen
hydrografen
chirografen
spectrografen
kinematografen
cinematografen
hectografen
pantografen
fotografen
natuurfotografen
oorlogsfotografen
persfotografen
straatfotografen
cartografen
autografen
sociografen
tachygrafen
polygrafen
lexicografen
epitafen
epitaafepitafen
cenotafen
gannefen
elfen
golfen
midgetgolfen
sylfen
nimfen
paranimfen
bergnimfen
stroomnimfen
waternimfen
meernimfen
bosnimfen
straatnimfen
zeenimfen
triomfen
ibuprofen
strofen
catastrofen
antistrofen
filosofen
natuurfilosofen
cultuurfilosofen
antroposofen
iatrosofen
theosofen
allomorfen
smurfen
surfen
websurfen
windsurfen
crowdsurfen
kitesurfen
treinsurfen
netsurfen
langlaufen
bufen
kaliefen
anaglyfen
trigliefen
hierogliefen
hieroglyfen
piefen
briefen
debriefen
logogriefen
bathyscafen
oefen
foefen
beoefen
kloefen
turnsloefen
poefen
toefen
stoefen
uitoefen
schuifaffen
schaffen
afschaffen
aanschaffen
verschaffen
haffen
tjiftjaffen
blaffen
nablaffen
afblaffen
aanblaffen
toeblaffen
liflaffen
maffen
paffen
pifpaffen
piefpaffen
karaffen
wijnkaraffen
waterkaraffen
bitterkaraffen
giraffen
straffen
hoofdstraffen
geldstraffen
vrijheidsstraffen
tijdstraffen
doodstraffen
bestraffen
hellestraffen
afstraffen
lijfstraffen
celstraffen
geselstraffen
minimumstraffen
maximumstraffen
lichaamsstraffen
logenstraffen
kerkerstraffen
verstraffen
leerstraffen
tuchtstraffen
politiestraffen
tuchthuisstraffen
werkstraffen
taakstraffen
taffen
effen
heffen
naheffen
afheffen
aanheffen
opheffen
verheffen
gewichtheffen
ontheffen
keffen
aankeffen
oneffen
vereffen
treffen
betreffen
aanbetreffen
samentreffen
aantreffen
bekertreffen
overtreffen
competitietreffen
beseffen
giffen
tegengiffen
kliffen
sniffen
riffen
griffen
ingriffen
koraalriffen
middenriffen
kustriffen
boffen
wanboffen
doffen
opdoffen
verdoffen
koffen
ploffen
afploffen
neerploffen
ontploffen
sloffen
afsloffen
appelsloffen
aansloffen
wondersloffen
versloffen
bijsloffen
moffen
vermoffen
rotmoffen
poffen
proffen
troffen
betroffen
getroffen
samengetroffen
aangetroffen
samentroffen
aantroffen
overtroffen
onovertroffen
apostroffen
stoffen
ribstoffen
badstoffen
verbandstoffen
brandstoffen
vliegtuigbrandstoffen
dieselbrandstoffen
kernbrandstoffen
biobrandstoffen
autobrandstoffen
motorbrandstoffen
transportbrandstoffen
oliebrandstoffen
grondstoffen
basisgrondstoffen
vaccinestoffen
ziektestoffen
afstoffen
gifstoffen
delfstoffen
verfstoffen
kleefstoffen
antistoffen
afvalstoffen
meubelstoffen
celstoffen
mantelstoffen
vezelstoffen
vulstoffen
textielstoffen
koolstoffen
chloorfluorkoolstoffen
signaalstoffen
stremstoffen
lijmstoffen
middenstoffen
hersenstoffen
vestenstoffen
japonstoffen
gordijnstoffen
rayonstoffen
hulpstoffen
onderstoffen
boodschapperstoffen
waterstoffen
koolwaterstoffen
winterstoffen
bitterstoffen
verstoffen
oerstoffen
beerstoffen
afweerstoffen
geurstoffen
kleurstoffen
voedingskleurstoffen
smetstoffen
vetstoffen
eiwitstoffen
entstoffen
ballaststoffen
contraststoffen
meststoffen
kunstmeststoffen
reststoffen
teststoffen
kunststoffen
splijtstoffen
kernsplijtstoffen
zoetstoffen
uitstoffen
stuwstoffen
looistoffen
vloeistoffen
koelvloeistoffen
remvloeistoffen
lichaamsvloeistoffen
infuusvloeistoffen
contrastvloeistoffen
injectievloeistoffen
groeistoffen
sproeistoffen
bekledingstoffen
bekledingsstoffen
voedingstoffen
voedingsstoffen
springstoffen
fantasiestoffen
referentiestoffen
bouwstoffen
basisstoffen
blusstoffen
stikstoffen
zinkstoffen
lokstoffen
reukstoffen
smaakstoffen
verduffen
juffen
schooljuffen
kinderjuffen
kleuterjuffen
bluffen
afbluffen
verbluffen
overbluffen
muffen
vermuffen
nuffen
snuffen
puffen
uitpuffen
suffen
afsuffen
wegsuffen
insuffen
versuffen
tuffen
stuffen
gen
bogengangen
molengangen
mollengangen
zuilengangen
gedachtengangen
ingangen
hoofdingangen
haveningangen
vooringangen
dienstingangen
gespreksingangen
zijingangen
mijngangen
steengangen
samengehangen
opengehangen
ingevangen
tussengezangen
ingenieursopleidingen
ongelukstijdingen
tegengingen
samengingen
opengingen
buitengingen
heengingen
wangedragingen
evangelisatieverenigingen
franchisevestigingen
verongelijkingen
ingebrekestellingen
ruggengraatsverkrommingen
eengezinswoningen
evangeliebedieningen
longaandoeningen
woningaanpassingen
ingevingen
zingevingen
terleengevingen
evangelielezingen
steenglooiingen
samengedrongen
binnengedrongen
ingedrongen
ineengedrongen
opeengedrongen
opengesprongen
ingesprongen
vaneengesprongen
uiteengesprongen
ongedwongen
aangroeiingen
bridgen
beschadigen
sterbladigen
ruwbladigen
begenadigen
verzadigen
bedektzadigen
naaktzadigen
verdedigen
uitverdedigen
ledigen
beledigen
verledigen
ontledigen
vervolledigen
evenredigen
bevredigen
kaalhoofdigen
jeugdigen
verjeugdigen
geweldigen
verweldigen
overweldigen
ontweldigen
bezoldigen
schuldigen
hoofdschuldigen
beschuldigen
medeschuldigen
onschuldigen
huldigen
inhuldigen
vermenigvuldigen
overhandigen
rechtshandigen
linkshandigen
zelfstandigen
verzelfstandigen
verstandigen
bestendigen
verlevendigen
veruitwendigen
kondigen
afkondigen
aankondigen
verkondigen
mondigen
zondigen
bezondigen
aardkundigen
oudheidkundigen
huishoudkundigen
vroedkundigen
opvoedkundigen
kruidkundigen
oncologieverpleegkundigen
grondwerktuigkundigen
taalkundigen
heelkundigen
bodemkundigen
heemkundigen
sterrenkundigen
letterkundigen
natuurkundigen
dierkundigen
weerkundigen
milieukundigen
arbeidskundigen
deskundigen
getuigen-deskundigen
vakdeskundigen
voetbaldeskundigen
taaldeskundigen
boomdeskundigen
ondeskundigen
weerdeskundigen
vervoersdeskundigen
beleggingsdeskundigen
strafrechtdeskundigen
klimaatdeskundigen
defensiedeskundigen
politiedeskundigen
gedragskundigen
wiskundigen
verloskundigen
rechtskundigen
geneeskundigen
schriftkundigen
plantkundigen
gelaatkundigen
staatkundigen
scheikundigen
bouwkundigen
bosbouwkundigen
eindigen
beëindigen
voleindigen
nodigen
uitnodigen
vaardigen
afvaardigen
verhovaardigen
vervaardigen
rechtvaardigen
uitvaardigen
gewaardigen
minderwaardigen
verwaardigen
verontwaardigen
smijdigen
eerbiedigen
vervijfvoudigen
verveelvoudigen
vertienvoudigen
vereenvoudigen
verviervoudigen
verzesvoudigen
verachtvoudigen
verdrievoudigen
moedigen
bemoedigen
aanmoedigen
ontmoedigen
verootmoedigen
verdeemoedigen
bespoedigen
beëdigen
stekelhuidigen
gelukkigen
ongelukkigen
lichen
anderstaligen
tweetaligen
zaligen
gelukzaligen
netvleugeligen
tweevleugeligen
overspeligen
heiligen
zuilheiligen
schijnheiligen
patroonheiligen
pilaarheiligen
schutsheiligen
ijsheiligen
ontheiligen
verontheiligen
beveiligen
boventalligen
afvalligen
eencelligen
bewerkstelligen
onverschilligen
willigen
kwaadwilligen
bewilligen
werkwilligen
inwilligen
onwilligen
werkonwilligen
overtolligen
schermbloemigen
lipbloemigen
kruisbloemigen
sommigen
enigen
lenigen
herenigen
verenigen
stenigen
holhoornigen
pijnigen
afpijnigen
reinigen
verontreinigen
weinigen
verinnigen
kwastvinnigen
zwakzinnigen
krankzinnigen
waanzinnigen
vrijzinnigen
bezuinigen
wegbezuinigen
uitzuinigen
wanhopigen
veelknopigen
roodharigen
langharigen
jarigen
80-jarigen
12-jarigen
18-jarigen
honderdjarigen
elfjarigen
twaalfjarigen
vijfjarigen
twintigjarigen
zevenjarigen
tienjarigen
vijftienjarigen
veertienjarigen
zestienjarigen
minderjarigen
meerderjarigen
vierjarigen
zesjarigen
achtjarigen
driejarigen
tweejarigen
bedlegerigen
overigen
hongerigen
horigen
onderhorigen
vorigen
nieuwsgierigen
willekeurigen
anderskleurigen
kruisigen
matigen
middelmatigen
aanmatigen
begiftigen
vergiftigen
behoeftigen
kraaiachtigen
hondachtigen
olijfachtigen
lelieachtigen
kameelachtigen
machtigen
bemachtigen
volmachtigen
hoenderachtigen
karperachtigen
marterachtigen
bekrachtigen
draagkrachtigen
walvisachtigen
mensachtigen
roosachtigen
tachtigen
katachtigen
kreeftachtigen
medeplichtigen
rekenplichtigen
leerplichtigen
schatplichtigen
ex-dienstplichtigen
bezichtigen
bevochtigen
verluchtigen
vervluchtigen
voortvluchtigen
tuchtigen
antigen
twintigen
geleedpotigen
wortelpotigen
kieuwpotigen
koppotigen
behartigen
vestigen
bevestigen
herbevestigen
hervestigen
hemistichen
begunstigen
gedienstigen
bekostigen
benaarstigen
beangstigen
goklustigen
kooplustigen
verlustigen
reislustigen
bevlijtigen
vernietigen
buikvoetigen
roeivoetigen
wettigen
verwittigen
nuttigen
benuttigen
verhevigen
verstevigen
vereenzelvigen
gelovigen
ongelovigen
kleingelovigen
goedgelovigen
andersgelovigen
zwaarlijvigen
evenhoevigen
troskieuwigen
plaatkieuwigen
eeuwigen
vereeuwigen
bezigen
afwezigen
aanwezigen
spijzigen
wijzigen

Deel Tweet Delen

Wat rijmt er op voor-den?
Zie ook `woorden die eindigen op ...` op woorden.org