Rijmwoorden

Toon rijmwoorden

Uitdrukkingen, Rijmscore 2/3

chemisch reinigen
de aanwezigen
de krijgswet afkondigen
de noodtoestand afkondigen
de staat van beleg afkondigen
de zaligen
een breuk vereenvoudigen
een opvatting huldigen
een proefschrift verdedigen
een uitspraak (van een rechter) bevestigen
een verkeerde indruk vestigen
eisen inwilligen
Geld geven is het geld beledigen
het evangelie verkondigen
het is niet te verontschuldigen
Het middel kan het doel ontheiligen
het nuttige met het aangename verenigen
het nuttige met het aangename verenigen
hij kon 't niet bekostigen
hij liet zich niet lang nodigen
Hoop kun je overal op vestigen
iemands lof verkondigen
in de echt verenigen
in remise eindigen
Je moet het talent ontmoedigen
Laat tegenwind uw richting bevestigen
met kracht verdedigen
niet te rechtvaardigen
niet te verdedigen
niet weinigen
onder ede bevestigen
stemmen op zich verenigen
te bezichtigen
zich aanmatigen
zich een oordeel aanmatigen
zich laten verontschuldigen
zich metterwoon vestigen
zich verenigen
zich verhovaardigen
zich verontwaardigen


304 woorden, Rijmscore 2/3

beschadigen
sterbladigen
ruwbladigen
begenadigen
verzadigen
naaktzadigen
bedektzadigen
verdedigen
uitverdedigen
beëdigen
eerbiedigen
ledigen
beledigen
vervolledigen
verledigen
ontledigen
moedigen
bemoedigen
verdeemoedigen
aanmoedigen
ontmoedigen
verootmoedigen
bespoedigen
evenredigen
bevredigen
kaalhoofdigen
jeugdigen
verjeugdigen
stekelhuidigen
smijdigen
geweldigen
verweldigen
overweldigen
ontweldigen
bezoldigen
huldigen
schuldigen
hoofdschuldigen
beschuldigen
medeschuldigen
onschuldigen
inhuldigen
vermenigvuldigen
overhandigen
linkshandigen
rechtshandigen
zelfstandigen
verzelfstandigen
verstandigen
bestendigen
verlevendigen
veruitwendigen
eindigen
beëindigen
voleindigen
kondigen
afkondigen
aankondigen
verkondigen
mondigen
zondigen
bezondigen
vroedkundigen
opvoedkundigen
oudheidkundigen
kruidkundigen
aardkundigen
huishoudkundigen
oncologieverpleegkundigen
grondwerktuigkundigen
scheikundigen
taalkundigen
heelkundigen
bodemkundigen
heemkundigen
sterrenkundigen
weerkundigen
dierkundigen
letterkundigen
natuurkundigen
arbeidskundigen
deskundigen
getuigen-deskundigen
defensiedeskundigen
politiedeskundigen
vakdeskundigen
taaldeskundigen
voetbaldeskundigen
boomdeskundigen
ondeskundigen
weerdeskundigen
beleggingsdeskundigen
vervoersdeskundigen
klimaatdeskundigen
strafrechtdeskundigen
geneeskundigen
gedragskundigen
wiskundigen
verloskundigen
rechtskundigen
gelaatkundigen
staatkundigen
schriftkundigen
plantkundigen
milieukundigen
bouwkundigen
bosbouwkundigen
nodigen
uitnodigen
vaardigen
afvaardigen
verhovaardigen
vervaardigen
rechtvaardigen
uitvaardigen
gewaardigen
minderwaardigen
verwaardigen
verontwaardigen
verdrievoudigen
vervijfvoudigen
verveelvoudigen
vereenvoudigen
vertienvoudigen
verviervoudigen
verzesvoudigen
verachtvoudigen
gelukkigen
ongelukkigen
tweetaligen
anderstaligen
zaligen
gelukzaligen
tweevleugeligen
netvleugeligen
overspeligen
heiligen
zuilheiligen
schijnheiligen
patroonheiligen
pilaarheiligen
ijsheiligen
schutsheiligen
ontheiligen
verontheiligen
beveiligen
boventalligen
afvalligen
eencelligen
bewerkstelligen
onverschilligen
willigen
kwaadwilligen
bewilligen
werkwilligen
inwilligen
onwilligen
werkonwilligen
overtolligen
schermbloemigen
lipbloemigen
kruisbloemigen
sommigen
enigen
lenigen
herenigen
verenigen
stenigen
reinigen
verontreinigen
weinigen
bezuinigen
wegbezuinigen
uitzuinigen
pijnigen
afpijnigen
verinnigen
kwastvinnigen
vrijzinnigen
zwakzinnigen
krankzinnigen
waanzinnigen
holhoornigen
wanhopigen
veelknopigen
roodharigen
langharigen
jarigen
80-jarigen
12-jarigen
18-jarigen
honderdjarigen
tweejarigen
driejarigen
vijfjarigen
twaalfjarigen
elfjarigen
twintigjarigen
tienjarigen
vijftienjarigen
veertienjarigen
zestienjarigen
zevenjarigen
minderjarigen
meerderjarigen
vierjarigen
zesjarigen
achtjarigen
bedlegerigen
hongerigen
nieuwsgierigen
overigen
horigen
onderhorigen
vorigen
willekeurigen
anderskleurigen
kruisigen
matigen
middelmatigen
aanmatigen
vernietigen
roeivoetigen
buikvoetigen
behoeftigen
begiftigen
vergiftigen
hondachtigen
lelieachtigen
olijfachtigen
kraaiachtigen
kameelachtigen
machtigen
bemachtigen
volmachtigen
hoenderachtigen
karperachtigen
marterachtigen
bekrachtigen
draagkrachtigen
walvisachtigen
mensachtigen
roosachtigen
tachtigen
katachtigen
kreeftachtigen
medeplichtigen
rekenplichtigen
leerplichtigen
schatplichtigen
ex-dienstplichtigen
bezichtigen
bevochtigen
verluchtigen
vervluchtigen
voortvluchtigen
tuchtigen
bevlijtigen
antigen
twintigen
eenentwintigen
geleedpotigen
wortelpotigen
koppotigen
kieuwpotigen
behartigen
eenendertigen
vestigen
bevestigen
herbevestigen
hervestigen
beangstigen
gedienstigen
begunstigen
bekostigen
benaarstigen
goklustigen
kooplustigen
verlustigen
reislustigen
wettigen
verwittigen
nuttigen
benuttigen
verhevigen
evenhoevigen
verstevigen
zwaarlijvigen
vereenzelvigen
gelovigen
goedgelovigen
kleingelovigen
ongelovigen
andersgelovigen
eeuwigen
vereeuwigen
troskieuwigen
plaatkieuwigen
bezigen
afwezigen
aanwezigen
uithuizigen
spijzigen
wijzigen

Deel Tweet Delen

Wat rijmt er op te-krigen?
Zie ook `woorden die eindigen op ...` op woorden.org