Rijmwoorden

Toon rijmwoorden

Uitdrukkingen, Rijmscore 3/3

(ik weet niet) waar het verzeild is
als 't zover is
daar komt nog bij, dat het niet waar is
De nacht is de vriend van wie vrij is
de partij die nu aan de macht is
de pot verwijt de ketel, dat hij zwart is
De reis begint wanneer men aangekomen is
De tijd verwekt en voedt wat heilzaam is
De toekomst is het heden dat gegroeid is
De wereld is alles wat het geval is
Een eiland weet niet wat water is
Een leven is lang als het gevuld is
Elke lezer leest zoals hij gebrild is
Gebrek aan geld maakt rechts wat krom is
Geen pik is zo hard als het leven is
Geen wijze die zegt dat hij wijs is
Gelukkig is hij die mag zijn wat hij is
het boek waarvan sprake is
het gekke is
het geld dat stom is, maakt recht wat krom is
het heet, dat hij rijk is
Het is nog mooier als het nutteloos is
het is zo lang als 't breed is
het toont meer dan het is
hij kijkt niet verder dan zijn neus lang is
hij steelt al wat los en vast is
hij steelt alles wat los en vast is
ieder vogeltje zingt zoals 't gebekt is
Iedere vogel pikt zoals hij gebekt is
Iedere vrouw zwijgt zolang ze gedekt is
Iets begint pas echt als het voorbij is
ik ben een boon als het niet waar is
Ik haat geld als het niet van mij is
Ik hoop dat het ik een illusie is
ik mag lijden dat het waar is
Ik werk in het donker tot het klaar is
Je moet een vrouw slaan als ze heet is
Je moet op tijd weten hoe laat het is
laat het voor hetgeen het is
meer dan me lief is

1000 woorden, Rijmscore 3/3

is
bis
cannabis
kissebis
gekissebis
ibis
in albis
sic vos non vobis
expressis verbis
orbis
pubis
showbizz
dis
paradis
abdis
pedis
planta pedis
mutatis mutandis
avonddis
profundis
de profundis
exceptis excipiendis
opdis
bruiloftsdis
kerstdis
feestdis
hagedis
zandhagedis
reuzenhagedis
muurhagedis
maashagedis
kamhagedis
fis
gis
mangis
aegis
vergis
orchis
haggis
ex propriis
proteïsch
kis
glacis
macis
lis
kalis
conditionalis
aurora australis
pluralis
homo universalis
tabes dorsalis
dies natalis
qua talis
digitalis
reservatio mentalis
restrictio mentalis
instrumentalis
dualis
auctor intellectualis
chablis
felis
melis
glis
homo habilis
ab incunabilis
annus mirabilis
lien mobilis
aedilis
syfilis
klis
polis
brandpolis
standaardpolis
lijfrentepolis
zorgpolis
blokpolis
all-riskpolis
pauschalpolis
koopsompolis
megalopolis
necropolis
acropolis
propolis
metropolis
autopolis
woekerpolis
beurspolis
tandartspolis
basispolis
pakketpolis
contractpolis
indexpolis
maatschappijpolis
slis
beslis
in poculis
praemissis titulis
amaryllis
trialis
indifferentialis
potentialis
aurora borealis
irrealis
machicoulis
frambozencoulis
torticollis
vullis
mis
miss
near-miss
ochtendmis
verstond mis
avondmis
rondemiss
kleunde mis
gooide mis
gemis
zielemis
extremis
tienuremis
achturemis
gokte mis
stapte mis
tastte mis
juttemis
sint-juttemis
met sint-juttemis
votiefmis
hoogmis
sloeg mis
vroegmis
dankmis
kerkmis
lijkmis
zielmis
dodenmis
engelenmis
zielenmis
schoten mis
compromis
liep mis
in armis
epidermis
hypodermis
nakermis
boerenkermis
pensenkermis
kinderkermis
zomerkermis
winterkermis
kippetjeskermis
duivelskermis
paaskermis
wijkkermis
permis
vermis
tienuurmis
smis
zondagsmis
carnavalsmis
middernachtsmis
herdenkingsmis
paasmis
begrafenismis
nachtmis
middernachtmis
kerstnachtmis
lichtmis
openluchtmis
uitvaartmis
jutmis
sint-jutmis
beatmis
schoot mis
laatmis
rouwmis
huwelijksmis
eremis
ging mis
requiemmis
soumis
commis
fidei-commis
in extremis
nis
kanis
smeerkanis
manis
pikketanis
aha-erlebnis
belijdenis
besnijdenis
mannenbesnijdenis
meisjesbesnijdenis
geschiedenis
vrouwengeschiedenis
wijngeschiedenis
tv-geschiedenis
clubgeschiedenis
wereldgeschiedenis
aardgeschiedenis
misdaadgeschiedenis
liefdegeschiedenis
ziektegeschiedenis
kerkgeschiedenis
drukgeschiedenis
techniekgeschiedenis
spookgeschiedenis
boekgeschiedenis
rockgeschiedenis
bibliotheekgeschiedenis
voetbalgeschiedenis
schoolgeschiedenis
taalgeschiedenis
toneelgeschiedenis
filmgeschiedenis
kostuumgeschiedenis
radiogeschiedenis
fotogeschiedenis
autogeschiedenis
stripgeschiedenis
popgeschiedenis
wielergeschiedenis
theatergeschiedenis
litteratuurgeschiedenis
voorgeschiedenis
stadsgeschiedenis
liefdesgeschiedenis
bedrijfsgeschiedenis
oorlogsgeschiedenis
krijgsgeschiedenis
handelsgeschiedenis
heilsgeschiedenis
lijdensgeschiedenis
ontstaansgeschiedenis
wetenschapsgeschiedenis
persgeschiedenis
beursgeschiedenis
wetsgeschiedenis
rechtsgeschiedenis
mentaliteitsgeschiedenis
waterstaatsgeschiedenis
paradijsgeschiedenis
nederzettingsgeschiedenis
tennisgeschiedenis
sportgeschiedenis
luchtvaartgeschiedenis
kunstgeschiedenis
tekstgeschiedenis
kredietgeschiedenis
jazzgeschiedenis
partijgeschiedenis
filosofiegeschiedenis
religiegeschiedenis
familiegeschiedenis
televisiegeschiedenis
dekolonisatiegeschiedenis
bouwgeschiedenis
zeegeschiedenis
mensengeschiedenis
ideeëngeschiedenis
dogmageschiedenis
behoudenis
gehoudenis
lafenis
begrafenis
herbegrafenis
erfenis
verderfenis
droefenis
vergiffenis
vrouwengevangenis
wegenis
heugenis
geheugenis
sinds mensenheugenis
verheugenis
getuigenis
betekenis
hoofdbetekenis
grondbetekenis
woordbetekenis
bijbetekenis
begankenis
gedenkenis
gelijkenis
lenis
geheimenis
verdoemenis
verdommenis
penis
kunstpenis
gedachtenis
nagedachtenis
hechtenis
voorhechtenis
gesteltenis
ontsteltenis
beeltenis
bekentenis
erkentenis
ontstentenis
verbintenis
resultaatsverbintenis
lijstverbintenis
gebeurtenis
groetenis
belevenis
benauwenis
herrijzenis
verrijzenis
muizenis
bemoeienis
staatsbemoeienis
vermoeienis
gevangenis
koepelgevangenis
hulpgevangenis
stadsgevangenis
staatsgevangenis
ontvangenis
in terminis
contradictio in terminis
schuilnis
vuilnis
bonis
in bonis
adonis
cardo quaestionis
wildernis
hindernis
waterhindernis
ergernis
kommernis
bekommernis
duisternis
vernis
goudvernis
lakvernis
damarvernis
matvernis
kornis
deernis
koornis
stoornis
ritmestoornis
maagstoornis
taalstoornis
darmstoornis
slaapstoornis
leverstoornis
leerstoornis
gehoorstoornis
gezichtsstoornis
hartstoornis
aandachtstekortstoornis
angststoornis
identiteitsstoornis
eetstoornis
zenuwstoornis
groeistoornis
dwangstoornis
doorbloedingsstoornis
bewegingsstoornis
stofwisselingsstoornis
stemmingsstoornis
aanpassingsstoornis
hechtingsstoornis
relatiestoornis
circulatiestoornis
menstruatiestoornis
nierfunctiestoornis
stressstoornis
geestesstoornis
paniekstoornis
spraakstoornis
treurnis
communis
sensus communis
schennis
bloedschennis
grafschennis
heiligschennis
vrouwenschennis
sabbatsschennis
sabbatschennis
wetsschennis
echtschennis
majesteitsschennis
lijkschennis
kennis
wereldkennis
achtergrondkennis
woordkennis
repertoirekennis
maakte kennis
branchekennis
zelfkennis
voetbalkennis
bijbelkennis
stielkennis
schoolkennis
materiaalkennis
taalkennis
toneelkennis
nam kennis
filmkennis
bankkennis
woordenkennis
geheugenkennis
boekenkennis
talenkennis
vreemde-talenkennis
vreemdetalenkennis
materialenkennis
warenkennis
mensenkennis
stratenkennis
plantenkennis
feitenkennis
domeinkennis
terreinkennis
wijnkennis
daderkennis
waterkennis
karakterkennis
computerkennis
letterkennis
natuurkennis
programmeerkennis
voorkennis
godskennis
geloofskennis
handelskennis
levenskennis
beroepskennis
parcourskennis
verkeerskennis
wetskennis
rechtskennis
ervaringskennis
basiskennis
internetkennis
marktkennis
productkennis
expertkennis
kunstkennis
praktijkkennis
wiskundekennis
routekennis
muziekkennis
zaakkennis
detailkennis
vakkennis
dossierkennis
tennis
lawn-tennis
proftennis
krachttennis
tafeltennis
rolstoeltennis
mannentennis
vrouwentennis
lawntennis
monotennis
toptennis
powertennis
stennis
vonnis
eindvonnis
doodvonnis
strafvonnis
verstekvonnis
rechtbankvonnis
doemvonnis
banvonnis
tussenvonnis
doodsvonnis
echtscheidingsvonnis
ontruimingsvonnis
jus sanguinis
pis
apis
nephrolepis
recepis
paardenpis
de mal en pis
kattenpis
jaspis
melkjaspis
ris
dromedaris
referendaris
salaris
jeugdsalaris
eindsalaris
maandsalaris
minimumsalaris
maximumsalaris
beginsalaris
brutosalaris
nettosalaris
topsalaris
jaarsalaris
ambtenaarssalaris
startsalaris
basissalaris
weeksalaris
angelus tutelaris
jubilaris
claris
singularis
titularis
kandidaat-titularis
klastitularis
calamaris
interimaris
legitimaris
pensionaris
confessionaris
cessionaris
concessionaris
missionaris
petitionaris
actionaris
functionaris
pr-functionaris
intakefunctionaris
gemeentefunctionaris
nazorgfunctionaris
streektaalfunctionaris
klachtenfunctionaris
lijnfunctionaris
topfunctionaris
inkoopfunctionaris
cultuurfunctionaris
toeleidingsfunctionaris
partijfunctionaris
defensiefunctionaris
selectiefunctionaris
staffunctionaris
auctionaris
falsaris
commissaris
oud-commissaris
rechter-commissaris
adjunct-commissaris
kandidaat-commissaris
oud-hoofdcommissaris
schadecommissaris
kinderrechtencommissaris
oud-eurocommissaris
milieucommissaris
werknemerscommissaris
beurscommissaris
volkscommissaris
rijkscommissaris
mandataris
legataris
sublegataris
consignataris
assignataris
donataris
secretaris
oud-secretaris
vice-secretaris
directeur-secretaris
adjunct-secretaris
legatie-secretaris
clubsecretaris
stadssecretaris
ambassadesecretaris
vicesecretaris
locosecretaris
kabinetssecretaris
districtssecretaris
onderstaatssecretaris
legatiesecretaris
fractiesecretaris
commanditaris
dignitaris
hofdignitaris
complementaris
inventaris
keukeninventaris
kamerinventaris
notaris
oud-notaris
kasuaris
actuaris
archivaris
streekarchivaris
febris
libris
ex-libris
superex-libris
ex libris
hubris
hybris
débris
berberis
smeris
feminini generis
sui generis
et sic ceteris
fris
afris
okselfris
onfris
opfris
verfris
postfris
gris
petit-gris
afgris
weggris
iris
kris
aanris
kakadoris
kloris
brandemoris
honoris
clitoris
angina pectoris
parti-pris
parti-prisparti-pris
épris
in via juris
sui juris
plagiaris
penitentiaris
tertiaris
bibliothecaris
hypothecaris
mediathecaris
vicaris
loeris
chauve-souris
fleuris
pleuris
sis
basis
parabasis
massabasis
katabasis
hoofdbasis
uitzendbasis
maandbasis
tijdbasis
patrouillebasis
op parttimebasis
marinebasis
ruimtebasis
dagbasis
vliegbasis
vliegtuigbasis
vertrekbasis
op ad-hocbasis
weekbasis
uitvalbasis
schedelbasis
alcoholbasis
wielbasis
kapitaalbasis
kwartaalbasis
wolkenbasis
klantenbasis
componentenbasis
kostenbasis
annuïteitenbasis
maanbasis
uitleenbasis
op uitleenbasis
oproepbasis
legerbasis
waterbasis
helikopterbasis
uurbasis
huurbasis
jaarbasis
lanceerbasis
amateurbasis
kasbasis
geloofsbasis
uitvalsbasis
kapitaalsbasis
vertrouwensbasis
bestaansbasis
machtsbasis
rechtsbasis
abonnementsbasis
exclusiviteitsbasis
uitgangsbasis
vergelijkingsbasis
berekeningsbasis
rekruteringsbasis
detacheringsbasis
begrotingsbasis
kennisbasis
thuisbasis
raketbasis
zeemachtbasis
luchtbasis
contractbasis
projectbasis
staartbasis
testbasis
winstbasis
duikbootbasis
vlootbasis
partijbasis
tongbasis
belastingbasis
oliebasis
commissiebasis
provisiebasis
articulatiebasis
declaratiebasis
operatiebasis
segmentatiebasis
exploitatiebasis
transactiebasis
risicobasis
anaclasis
protasis
stasis
absis
gesis
thesis
mathesis
metathesis
epenthesis
parenthesis
prothesis
masterthesis
hematemesis
tmesis
genesis
pangenesis
epigenesis
pedogenesis
orthogenesis
parthenogenesis
heterogenesis
anamnesis
metagenesis
aposiopesis
afaeresis
synaeresis
aferesis
syneresis
diaeresis
catachresis
enuresis
diëresis
mimesis
mensis
forensis
medicina forensis
amanuensis
dosis
megadosis
paradosis
dagdosis
apodosis
overdosis
aanvangsdosis
stralingsdosis
startdosis
diorthosis
anabiosis
heliosis
psittacosis
helosis
pediculosis
kenosis
gnosis
heterosis
nearthrosis
pyrosis
hematosis
distomatosis
keratosis
nefroptosis
apsis
skepsis
analepsis
metalepsis
prolepsis
syllepsis
sepsis
asepsis
scepsis
euroscepsis
antisepsis
synopsis
paraleipsis
arsis
darsis
catharsis
emfyteusis
isis
fysis
lysis
enclisis
proclisis
eurocrisis
crisis
geldcrisis
wereldcrisis
vastgoedcrisis
midlifecrisis
dioxinecrisis
brandstofcrisis
minicrisis
bankcrisis
hypotheekcrisis
roebelcrisis
voedselcrisis
wereldvoedselcrisis
staalcrisis
vormcrisis
stroomcrisis
systeemcrisis
schuldencrisis
bankencrisis
kippencrisis
rakettencrisis
vluchtelingencrisis
pensioencrisis
cartooncrisis
yencrisis
pesocrisis
dollarcrisis
watercrisis
milieucrisis
gascrisis
bedrijfscrisis
geloofscrisis
gezagscrisis
handelscrisis
varkenscrisis
levenscrisis
leiderschapscrisis
ministerscrisis
bestuurscrisis
gijzelaarscrisis
beurscrisis
kabinetscrisis
bijna-kabinetscrisis
liquiditeitscrisis
legitimiteitscrisis
gijzelingscrisis
vleescrisis
luchtvaartcrisis
vogelpestcrisis
varkenspestcrisis
kredietcrisis
klimaatcrisis
zenuwcrisis
energiecrisis
oliecrisis
formatiecrisis
landbouwcrisis
valutacrisis
ftisis
hemoptysis
ichtyosis
trichiasis
distichiasis
lithiasis
cholelithiasis
helminthiasis
trypanosomiasis
schistosomiasis
ankylostomiasis
anchylostomiasis
filariasis
hydriasis
ftiriasis
psoriasis
satyriasis
pityriasis
elefantiasis
syncrasis
oasis
chassis
cassis
classis
ex concessis
noësis
poësis
onomatopoësis
tussis
pertussis
in mandatis
sic erat in fatis
collatis
clematis
gratis
flebitis
hollanditis
pericarditis
myocarditis
endocarditis
fitis
mefitis
lymfangitis
meningitis
salpingitis
faryngitis
pharyngitis
laryngitis
rachitis
trichitis
encefalitis
tyflitis
nihilitis
iridocyclitis
colitis
cellulitis
uvulitis
myelitis
poliomyelitis
osteomyelitis
pyelitis
spondylitis
tonsillitis
adenitis
lymfadenitis
polyadenitis
splenitis
frenitis
tendinitis
vaginitis
rinitis
retinitis
spionitis
peritonitis
pulpitis
blepharitis
aanstelleritis
difteritis
enteritis
gastro-enteritis
nefritis
paranefritis
gonarthritis
iritis
metritis
uretritis
artritis
polyartritis
gastritis
pleuritis
neuritis
polyneuritis
bursitis
sinusitis
myositis
glossitis
stomatitis
dermatitis
neurodermatitis
hepatitis
keratitis
prostatitis
periodontitis
parodontitis
otitis
parotitis
mastitis
ostitis
periostitis
cystitis
pancreatitis
gingivitis
conjunctivitis
vulvitis
synovitis
coxitis
bronchitis
abactis
jus primae noctis
compos mentis
non compos mentis
anni currentis
a remotis
stefanotis
carotis
myosotis
in votis
fortis
rigor mortis
pastis
testis
botrytis
appendicitis
clafoutis

Deel Tweet Delen

Wat rijmt er op muziek-is?
Zie ook `woorden die eindigen op ...` op woorden.org