Rijmwoorden

Toon rijmwoorden

Uitdrukkingen, Rijmscore 3/3

gloeiende as
vervoer per as
een erbij passende das
edel gas
vloeibaar gas
bestendig strijdgas
blaartrekkend strijdgas
geklede jas
hij hielp me met mijn jas
Zelfs de armste koe draagt een leren jas
zich ontdoen van zijn jas
de man met de overjas
de gemeenschappelijke kas
de openbare kas
geld in kas
ik ben niet (of: slecht) bij kas
s lands kas
gekleurd glas
geschilderd glas
geslepen glas
getint glas
splintervrij glas
Roem is een vergrootglas
hij is de eerste van d. klas
matroos 1ste klas
soldaat 1e klas
(deze opmerking) was zeer van pas
(die kwestie) komt hier niet bij te pas
dat geeft geen pas
dat komt goed te pas
dat komt niet te pas
dat kwam niet in zijn kraam te pas
er komt meer bij te pas
gewone pas
gewone pas
het kwam zo in het gesprek te pas
hocuspocus pas
je komt juist van pas
vandaag komt het niet erg van pas
te onpas

909 woorden, Rijmscore 3/3

as
machine-as
x-as
y-as
bas
drum & bass
kabas
contrabas
kalebas
hassebas
gehassebas
funkbas
kalbas
brombas
à bas
loebas
das
clubdas
hoofdas
midas
strikdas
stinkdas
windas
rondas
klipdas
stropdas
tsjardas
tsardas
vlinderdas
aardas
judas
nijdas
weedas
haberdoedas
labberdoedas
zuidas
fas
nefas
per nefas
fas et nefas
per fas et nefas
drijfas
aandrijfas
schroefas
gas
tegengas
kolengas
steenkolengas
elektronengas
rengas
flessengas
hoogovengas
brongas
dowsongas
mijngas
methaangas
propaangas
traangas
acetyleengas
butagas
carbidgas
mosterdgas
aardgas
strijdgas
kooldioxidegas
synthesegas
wegas
gifgas
waterstofgas
zuurstofgas
stikstofgas
drijfgas
plankgas
rookgas
stookgas
ammoniakgas
braakgas
kraakgas
knalgas
edelgas
golgas
rioolgas
steenkoolgas
darmgas
beschermgas
heliumgas
petroleumgas
biogas
autogas
slaapgas
watergas
vergas
koolzuurgas
blauwzuurgas
dragergas
chloorgas
stadsgas
persgas
verbrandingsgas
broeikasgas
moerasgas
giftgas
lichtgas
muntgas
stortgas
restgas
spaanplaatgas
uitlaatgas
houtgas
zenuwgas
campinggas
oliegas
vliegas
loogas
draagas
lachgas
jas
jazz
gummi-jas
pyjamajas
piamajas
badjas
ochtendjas
tweedjas
houtje-touwtjejas
lorejas
lentejas
stofjas
kraagjas
lakjas
rokjas
rockjazz
galjas
paljas
modeljas
cameljas
manteljas
souljazz
cooljazz
uniformjas
laboratoriumjas
regenjas
latin jazz
labojas
grapjas
slipjas
legerjas
spijkerjas
kamerjas
zomerjas
winterjas
klaverjas
overjas
motorjas
kantoorjas
pandjesjas
pelsjas
doktersjas
jagersjas
koetsiersjas
smousjas
huisjas
kruisjas
jacquetjas
vechtjas
straight jazz
bontjas
hotjazz
kapotjas
colbertjas
sluitjas
bijas
oliejas
symmetrieas
rotatieas
sigareas
freejazz
pancreas
no-goareas
kas
aftakas
clubkas
geldkas
tandkas
windkas
boordkas
kerkekas
brillekas
campagnekas
lijfrentekas
gemeentekas
weduwekas
zorgkas
oogkas
alikas
orgelkas
verrekenkas
kerkenkas
ziekenkas
armenkas
bloemenkas
raiffeisenkas
tomatenkas
plantenkas
tropische-plantenkas
tropischeplantenkas
druivenkas
weduwenkas
zwenkas
werkelozenkas
werklozenkas
pensioenkas
tuinkas
barkas
stoombarkas
karkas
vlinderkas
verkas
spaarkas
stadskas
weerstandskas
ziekenfondskas
overheidskas
bedrijfskas
oorlogskas
kiskas
uitgaanskas
staatskas
verenigingskas
stakingskas
uitkeringskas
verkiezingskas
borstkas
krukas
rijkskas
broeikas
partijkas
consignatiekas
compensatiekas
bouwkas
tuinbouwkas
trekkas
steekas
kweekkas
las
nalas
belas
kegelas
kogelas
hemelas
erysipelas
kortelas
aflas
glas
bollenglas
lampenglas
flessenglas
hyacintenglas
ballonglas
wijnglas
kroonglas
vitaglas
lavaglas
brandglas
zandglas
hardglas
draadglas
limonadeglas
horlogeglas
brilleglas
champagneglas
mousselineglas
lampeglas
hyacinteglas
plexiglas
vlakglas
dekglas
weckglas
melkglas
drinkglas
longdrinkglas
kijkglas
rookglas
inmaakglas
cognacglas
kristalglas
dubbelglas
spiegelglas
borrelglas
chauvelglas
uviolglas
peilglas
waterpeilglas
bowlglas
opaalglas
kathedraalglas
cocktailglas
vacuümglas
tulpglas
kopglas
voorwerpglas
fiberglas
cilinderglas
bekerglas
pantserglas
waterglas
literglas
vensterglas
jeneverglas
vingerglas
uurglas
figuurglas
bierglas
saffierglas
weerglas
likeurglas
veiligheidsglas
pisglas
hoogrendementsglas
kwartsglas
ijsglas
verpakkingsglas
leesglas
platglas
matglas
petinetglas
wachtglas
witglas
objectglas
smeltglas
flintglas
portglas
albastglas
vergrootglas
maatglas
fluitglas
triplexglas
pyrexglas
tijglas
punchglas
whiskyglas
isolatieglas
oogglas
micaglas
logglas
theeglas
weegglas
klas
operaklas
derdeklas
tweedeklas
solfegeklas
middle class
eersteklas
strafklas
tariefklas
proefklas
vervolgklas
brugklas
schakelklas
parallelklas
schoolklas
onthaalklas
royal class
taalklas
bezemklas
examenklas
eindexamenklas
gevarenklas
soloklas
pianoklas
onderklas
burgerklas
upper class
masterclass
computerklas
kleuterklas
peuterklas
overklas
huiswerkklas
mentorklas
jaarklas
speelleerklas
determineerklas
klisklas
bosklas
arbeidersklas
plusklas
prijsklas
aanvangsklas
overbruggingsklas
bezinkingsklas
vormingsklas
aanpassingsklas
businessclass
openluchtklas
sportklas
touristclass
stuklas
sneeuwklas
volksklas
stageklas
economyclass
transmutatieklas
taakklas
zeeklas
inlas
aanlas
plas
bloedplas
geplas
surfplas
melkplas
zwemplas
regenplas
zandwinplas
wijnplas
veenplas
oplas
modderplas
waterplas
recreatieplas
herlas
verlas
overlas
doorlas
voorlas
mislas
atlas
wereldatlas
zeeatlas
zakatlas
schoolatlas
taalatlas
wegenatlas
platenatlas
plantenatlas
prentenatlas
dialectatlas
uitlas
kulas
vlas
vezelvlas
brillenglas
verkleinglas
wielas
pedaalas
pallas
kabellas
guerrillas
meelas
mas
bodemas
grimas
primas
ongelovige thomas
sjammas
nas
cardanas
manas
ananas
bosananas
middenas
genas
stakenas
nokkenas
molenas
rammenas
bladrammenas
sigarenas
tussenas
pinas
varinas
sinas
tinas
harnas
borstharnas
parnas
wagenas
vulkaanas
mecenas
beenas
pas
pass
cross-pass
boarding-pass
trapas
tapas
clubpas
zwembadpas
eindpass
paradepas
breedtepass
dieptepass
afpas
verlofpas
dagpas
bergpas
zorgpas
through pass
kipas
skipas
bankpas
tankpas
bibliotheekpas
steekpas
steekpass
weekpas
voetbalpas
amandelpas
wandelpas
trippelpas
huppelpas
telpas
betaalpas
ampas
stempas
kompas
vloeistofkompas
gyrokompas
kieskompas
hangkompas
inclinatiekompas
stormpas
ledenpas
ontheemdenpas
bejaardenpas
nansenpas
klantenpas
studentenpas
ganzenpas
pinpas
onpas
te pas en te onpas
woestijnpas
aanpas
aaneenpas
knopas
giropas
topas
zopas
waterpas
luchtbelwaterpas
flesjeswaterpas
vloerpas
stadspas
gezondheidspas
mispas
basispas
vispas
danspas
bezoekerspas
spelerspas
lenerspas
kiezerspas
chauffeurspas
buspas
reispas
toegangspas
verzekeringspas
kortingspas
poespas
sportpas
giromaatpas
bijpas
bypass
faux pas
looppas
toepas
magneetstrippas
oppas
galoppas
kinderoppas
huisoppas
ras
bras
wildebras
afbras
volbras
ambras
ombras
aanbras
opbras
verbras
sousbras
dras
madras
basterdras
bastaardras
raderas
mongolide ras
honderas
beenderas
paarderas
konijneras
schaperas
achteras
veras
slingeras
sassafras
gras
grass
raaigras
peengras
alfagras
halfagras
nagras
pampagras
beemdgras
veldbeemdgras
baardgras
maaide gras
weidegras
doddegras
legras
wollegras
schapegras
steppegras
bluegrass
tarwegras
mardi gras
strekgras
zwenkgras
roodzwenkgras
reukgras
slijkgras
kweekgras
voetbalgras
egelgras
borstelgras
trilgras
wolgras
kuilgras
kamgras
helmgras
bermgras
pluimgras
espartogras
scherpgras
knoopgras
kweldergras
cypergras
havergras
zorggras
natuurgras
siergras
lisgras
varkensgras
olifantsgras
liesgras
struisgras
etgras
bentgras
buntgras
vlotgras
kunstgras
gierstgras
rietgras
straatgras
beschuitgras
hooigras
weigras
honinggras
prairiegras
honiggras
timotheegras
timoteegras
zeegras
tiras
kras
bekras
gekras
ravengekras
ravegekras
afkras
opkras
doorkras
kriskras
uitkras
alras
appelras
aardappelras
wortelras
hondenras
paardenras
vuilnisbakkenras
asbakkenras
konijnenras
schapenras
kippenras
mensenras
kattenras
druivenras
koeienras
motoras
vleesras
tras
matras
dekmatras
kapokmatras
spiraalmatras
stromatras
watermatras
springveermatras
luchtmatras
springmatras
stras
fruitras
kuras
doddengras
mengras
schapengras
citroengras
moeras
zeggenmoeras
veenmoeras
rietmoeras
embarras
sarras
runderras
hoenderras
negerras
superras
terras
zonneterras
ereterras
leefterras
dakterras
buitenterras
tuinterras
zomerterras
caféterras
verras
booras
vooras
sas
stadsas
slagsas
rosas
versas
verkeersas
gezichtsas
verbindingsas
bewegingsas
omwentelingsas
tas
patas
cameratas
badtas
geldtas
handtas
strandtas
weekendtas
taffetas
aktetas
groentetas
golftas
rooftas
zichtas
rugtas
draagtas
surditas
sodalitas
liberalitas
humanitas
sanitas
vanitas
adfinitas
unitas
pura veritas
in vino veritas
aurea mediocritas
caritas
charitas
obesitas
adipositas
civitas
tanktas
voetbaltas
zadeltas
beugeltas
goocheltas
schooltas
koeltas
boekentas
boodschappentas
platentas
diplomatentas
aktentas
brieventas
patroontas
potas
fototas
optas
laptoptas
heuptas
ondertas
vertas
revolvertas
sporttas
stuurtas
schoudertas
luiertas
damestas
potestas
patria potestas
vistas
pelgrimstas
dokterstas
loodgieterstas
jagerstas
valkenierstas
gevechtstas
fietstas
reistas
verzorgingstas
pistache
pistaches
moustache
hooitas
weitas
zijtas
bagagetas
sobrietas
velocitas
robur et velocitas
societas
o sancta simplicitas
paraattas
toilettas
lavas
canevas
ad valvas
canvas
was
hoofdwas
handwas
aardwas
bewas
gewas
graangewas
tuingewas
hoofdgewas
veldgewas
aardgewas
struikgewas
aardappelgewas
stoppelgewas
voedselgewas
wortelgewas
vezelgewas
bolgewas
knolgewas
volggewas
peulgewas
teelgewas
voedergewas
wintergewas
klavergewas
cultuurgewas
siergewas
vollegrondsgewas
nijverheidsgewas
misgewas
handelsgewas
voedingsgewas
grasgewas
houtgewas
bijgewas
vanggewas
energiegewas
landbouwgewas
tuinbouwgewas
akkerbouwgewas
afwas
halfwas
wrijfwas
sjwas
kookwas
meubelwas
zegelwas
omwas
maagdenwas
bijenwas
aanwas
kapitaalaanwas
ledenaanwas
vermogensaanwas
bevolkingsaanwas
montaanwas
boenwas
autowas
opwas
stopwas
verwas
luierwas
doorwas
voorwas
miswas
witwas
entwas
ontwas
vaatwas
uitwas
knobbeluitwas
nagewas
vakantiewas
toewas
tabaksas

Deel Tweet Delen

Wat rijmt er op engelse-woorden-glas?
Zie ook `woorden die eindigen op ...` op woorden.org