Rijmwoorden

Toon rijmwoorden

Uitdrukkingen, Rijmscore 2/3

De elite schept, het plebs vernietigt
De zin van het leven is dat het eindigt
Kunst begint pas waar nabootsing eindigt
Theater begint waar literatuur eindigt


141 woorden, Rijmscore 2/3

bigt
beschadigt
begenadigt
verzadigt
verdedigt
beëdigt
eerbiedigt
ledigt
beledigt
vervolledigt
verledigt
moedigt
bemoedigt
verdeemoedigt
aanmoedigt
ontmoedigt
verootmoedigt
bespoedigt
bevredigt
verjeugdigt
smijdigt
verweldigt
overweldigt
ontweldigt
bezoldigt
huldigt
beschuldigt
verschuldigt
verontschuldigt
inhuldigt
overhandigt
verzelfstandigt
bestendigt
verlevendigt
veruitwendigt
eindigt
beëindigt
voleindigt
kondigt
afkondigt
aankondigt
verkondigt
zondigt
bezondigt
nodigt
uitnodigt
vaardigt
afvaardigt
verhovaardigt
vervaardigt
rechtvaardigt
uitvaardigt
verwaardigt
verontwaardigt
verdrievoudigt
vervijfvoudigt
verveelvoudigt
vereenvoudigt
vertienvoudigt
verviervoudigt
ligt
zaligt
gereedligt
doodligt
afligt
heiligt
ontheiligt
verontheiligt
beveiligt
bijligt
bewerkstelligt
stilligt
willigt
bewilligt
inwilligt
schoolligt
aanligt
openligt
bovenligt
opligt
klaarligt
onderligt
neerligt
achterligt
verligt
overligt
achteroverligt
doorligt
voorligt
thuisligt
dwarsligt
vastligt
lenigt
herenigt
verenigt
stenigt
reinigt
verontreinigt
bezuinigt
uitzuinigt
pijnigt
afpijnigt
verinnigt
kruisigt
matigt
aanmatigt
vernietigt
begiftigt
vergiftigt
machtigt
bemachtigt
volmachtigt
bekrachtigt
bezichtigt
bevochtigt
verluchtigt
vervluchtigt
tuchtigt
bevlijtigt
eenentwintigt
behartigt
eenendertigt
vestigt
bevestigt
herbevestigt
beangstigt
begunstigt
bekostigt
benaarstigt
verlustigt
wettigt
verwittigt
nuttigt
benuttigt
verhevigt
verstevigt
vereenzelvigt
vereeuwigt
bezigt
spijzigt
wijzigt

Deel Tweet Delen

Wat rijmt er op elligt?
Zie ook `woorden die eindigen op ...` op woorden.org