Puzzelwoorden beoordelen

Help mee om deze suggesties van bezoekers te beoordelen.

Meld je aan om te kunnen beoordelen


Instructies

  • Geef woorden waarvan je zeker weet of ze goed of fout zijn een duim omhoog of omlaag.
  • Bij 3 duimen omlaag wordt een woord automatisch uit deze lijst verwijderd.
  • Geef je cryptische omschrijvingen zonder `(crypt.)` in de omschrijving een ?
  • Wees heel kritisch op de spelling. Mooie suggesties die spelfouten bevatten krijgen ook een

Tips

  • Dubbelklik op een woord als je de betekenis wilt opzoeken met encyclo.
  • Nieuwe toevoegingen worden binnen 10 dagen toegevoegd als er voldoende duimen omhoog zijn gegeven.
  • Als je alléén maar duimen omlaag geeft worden je stemmen niet meer meegeteld.

Er staan 96 woorden in de suggestielijst

Sorteer op alfabet

DECOR De jongen houdt zich op de achtergrond (crypt.)
BUFFET Het eten staat in de kast (crypt.)
UITDAGER Hij provoceert de sportman die ergens voor wil vechten (crypt.)
ONBEHEERD Geen man aanwezig (crypt.)
DAT TELT LEKKER AAN Het worden smakelijke hoeveelheden (3,4,6,3) (crypt.)
MANDARIJNEN Chinezen die het geschil niet moeilijk maken (crypt.)
PEULENSCHILLETJE Het groenteafval stelt niet veel voor (crypt.)
RONDEDANSJES Kleine huppelbewegingen tijdens de Tour de France (crypt.)
OK Het is in orde in de operatiekamer (crypt.)
INCH In Zwitserland staat op auto's een Engelse maat (crypt.)
OPEN EN BLOOT Dat is een rondborstige nudist (4,2,5) (crypt.)
ETHER (V)luchtige bedwelming (crypt.)
OEFENBAAN Stageplaats (crypt.)
HADES Die onderwereldfiguur bezat land (crypt.)
OP ZIJN TELLEN PASSEN ...r.a.s.r (crypt.)
VERTROKKEN Is niet thuis in slaap gevallen (crypt.)
STATUSHOUDERS Vluchtelingen die hun aanzien niet verloren hebben (crypt.)
SIERLIJST Overzicht van alle ornamenten (crypt.)
ONGEBLUSTE KALK Bouwmateriaal dat verwant is aan vuursteen (crypt.)
ACTIE Reclamecampagne die leidt tot bedrijvigheid (crypt.)
UITJE Van die excursie springen de tranen me in de ogen (crypt.)
BESLIST Vastbesloten (crypt.)
GROENTJE Nieuw kleurtje (crypt.)
ACHTERBAN Zijn de leden er niet voor straf? (crypt.)
BONJE Is ruzie een bewijs voor u? (crypt.)
WILD Onstuimige dieren (crypt.)
ZWIJN Geluksdier (crypt.)
KAROS Voertuig waarbij het weekdier achter de wagen loopt (crypt.)
STEMSPLEET Nauwe opening in het strottenhoofd
LICHTVERVUILING Stoorlicht
JOL Kleine roei- of zeilboot
NOODBRUG Tijdelijke oeververbinding
PALLETWAGEN Wagen met laadbord
MENTRIX Ervaren leidsvrouwe
TEUG Die slok vind je er niet terug (crypt.)
IBIZA Eiland in de Middelandse zee
ZESDUIZENDSTE Rangtelwoord
TRIP Bedwelmend reisje (crypt.)
TAPUIT Die kraan buiten is ook een vogel (crypt.)
NUL Dit is namelijk om u niets te laten invullen (crypt.)
VIDEO Heeft banden met de filmindustrie (crypt.)
ORGELSOLO Alleenspel
BECEL Margarinemerk
LAM Is jong aan de drank (crypt.)
LINK Is gevaarlijk op internet (crypt.)
WAPENROK Kleding om te schieten (crypt.)
GILDE Kreet van het broederschap (crypt.)
VROEG Wilde tijdig antwoord (crypt.)
STREEK Poetsgebied (crypt.)
VIEREN Feestnummers (crypt.)
EINDEXAMEN Laatste examen
TREKPAARD Tochtige knol (crypt.)
NIETEN Bevestigen door te ontkennen (crypt.)
GENETISCH Die Duitse tafel is geërfd (crypt.)
LAMA Wollige priester
MURANO Glasblazerseiland
ADELEN In de adelstand verheffen
TOEBEDENKEN Bestemmen voor
BRUIN Aardekleur
SUOMI Zeggen Finnen tegen Finland
GEWOONTEGETROUW Als vanzelf
BEPAALDELIJK Stellig
TOEWERPEN Gooien naar nog meer jongen (crypt.)
FRUITTEELT Agrarische bedrijfstak
KLAAGBRIEF Schriftelijke uiting van ongenoegen
GROETEN Vaarwel zeggen
VERMILJOEN Helderrood mineraal
TIJLOOS Bloem in stilstaand water (crypt.)
NALEZEN Een tekst controleren op fouten
OPPASOMA Grootmoeder kijkt wel uit (crypt.)
MOGEN Behoren
BEHOREN Mogen
PESTVOGEL Die vlieger treitert graag (crypt.)
AARDEN Wennen aan de grond (crypt.)
BERGAMBACHT Sjerpa in Zuid-Holland (crypt.)
AARDEN Wennen aan zeker materieaal
KILLER Meedogenloze
LAMMYCOAT Bontmantel
LAMMYCOAT Bontjas
ARAMEE Zeewier
RECHTERHELFT Deel van een magistraat (crypt.)
GELIJKHEBBERIG Als iemand meteen zo inhalig is, dan weet men wel beter (crypt.)
LEESBRIL Lettervergroter voor de ogen
DE BOCHT AFSNIJDEN Messcherp het hoekje omgaan (2,5,8) (crypt.)
GEVANGENENRUIL Het verwisselen van zitelementen is goed voor het vredesproces (crypt.)
FIJN Het is prettig om zo gevoelig te zijn (crypt.)
LAMA Wollige priester (crypt.)
DAALDER Dat was de marktwaarde van de gulden (crypt.)
DARTEL Wordt een bij heel even speels? (crypt.)
BRAAKLAND Geef je over (crypt.)
ALLESOMVATTEND Zeer uitgebreid
ROODHARIG Een vuurtoren is ruig van kleur (crypt.)
HYPNOSE Door een ander verwekte slaap
KUNSTMEST Bodemverbeteraar
PEE Oud mannetje
LIER Muzikaal werktuig (crypt.)