Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


96 puzzelwoorden gevonden voor `Wiskundige term`

AS
LOG
LIJN
SIN
HOEK
RING
ZIJDE
ABELS
CURVE
DELER
GETAL
GRAAD
GRAAF
GROEP
KEGEL
KUBUS
MACHT
RADIX
SINUS
TROOP
ABSCIS
FACTOR
FILTER
KOORDE
KROMME
MATRIX
RECHTE
SECANS
STRAAL
TENSOR
VECTOR
WORTEL
BIJECTIE
COSINUS
EENTERM
FORMULE
FUNCTIE
INFIMUM
KEGELAS
LOODLIJN
LIJNSTUK
NORMAAL
RAAKLIJN
SNIJPUNT
TANGENS
APOTHEMA
COSECANS
DIMENSIE
DRIEHOEK
EXPONENT
HOEKPUNT
INJECTIE
KWADRAAT
MANTISSE
OPVOLGER
PARABOOL
POLYEDER
POLYNOOM
QUOTIËNT
REPETENT
STOCHAST
SUPREMUM
VEELHOEK
VEELTERM
AFGELEIDE
BILINEAIR
COTANGENS
DOORSNEDE
HOOGTELIJN
INTEGRAAL
KEGELVLAK
LOGARITME
NEVENHOEK
PRISMOÏDE
RESTGETAL
AFBEELDING
ASYMMETRIE
COLLINEAIR
ELLIPSOÏDE
GEMIDDELDE
HYPOTENUSA
PRIEMGETAL
RESULTANTE
BISSECTRICE
COËFFICIËNT
DALPARABOOL
PRONIKGETAL
VERGELIJKING
VERZAMELING
ASSENSTELSEL
HASSEDIAGRAM
HOMOMORFISME
HULPSTELLING
IDEMPOTENTIE
BREKINGSINDEX
DIFFERENTIAAL

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App