Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


50 puzzelwoorden gevonden voor `Uitspraak`

FRASE
GEWAG
VOTUM
ACCENT
ARREST
ATTEST
CITAAT
DICTIE
DICTUM
IDIOOM
OPGAVE
RELAAS
SPRAAK
TIJDING
UITING
VONNIS
WIJZING
BERICHT
DECISIE
DIALECT
DISCTUM
GEWIJSDE
GEZEGDE
MELDING
OORDEEL
TONGVAL
VERDICT
ZEGGING
BEWERING
ELOCUTIE
JUDICIUM
BOODSCHAP
OPMERKING
SENTENTIE
STATEMENT
UITLATING
BESLISSING
MEDEDELING
SPREEKWIJZE
UITSPREKEN
VERKLARING
VERMELDING
VOORDRACHT
ARTICULATIE
BEKENDMAKING
ONTBOEZEMING
PRONONCIATIE
VERWITTIGING
VONNISVELLING
OORDEELVELLING

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App