Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


86 puzzelwoorden gevonden voor `Misdrijf`

HELING
BIGAMIE
EXPOSEN
FORFAIT
BANBREUK
DESERTIE
DOODSLAG
PIRATERIJ
SPOOFING
STALKING
JOYRIDING
POLYGAMIE
WITWASSEN
AFDREIGING
MOESKOPPEN
SPROKKELEN
TASJESROOF
VANDALISME
BANKOVERVAL
HOOGVERRAAD
JUWELENROOF
LANDVERRAAD
ROOFOVERVAL
TREINKAPING
TWEEGEVECHT
VALSMUNTERIJ
BEKKENSNIJDEN
GRAFSCHENNIS
KANNIBALISME
RECHTSDELICT
VERKRACHTING
GODSLASTERING
HUWELIJKSDWANG
MARKTMISBRUIK
MENSENSMOKKEL
OPENBARE TROUW (8,5)
OPENBARE ZEDEN (8,5)
VALSE AANGIFTE (5,8)
BRANDSTICHTING
DEPROGRAMMEREN
DOOD DOOR SCHULD (4,4,6)
HUISELIJK GEWELD (9,6)
HUISVREDEBREUK
BEDRIJFSSPIONAGE
COMMISSIEDELICT
DIENSTWEIGERING
DRUKPERSMISDRIJF
FAMILIEVERLATING
GROEPSBELEDIGING
DIERENMISHANDELING
MAJESTEITSSCHENNIS
HANDEL MET VOORKENNIS (6,3,10)
LOYALITEITSMISBRUIK
VALSHEID IN GESCHRIFTE (8,2,10)
OPENLIJKE GEWELDPLEGING (9,13)
SCHENDING BEROEPSGEHEIM (9,13)

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App