Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


116 puzzelwoorden gevonden voor `Militair`

LT
MB
ML
OO
SM
BIG
MIL
SMA
LUIT
PARA
CADET
JAGER
LEGER
MILVA
OPPER
POILU
ULAAN
BEROEP
GENIST
HUZAAR
KORNET
KRIJGER
MAJOOR
MINEUR
FOERIER
GARDIST
KOLONEL
LANSIER
MATROOS
OVERSTE
REKRUUT
SAPPEUR
SOLDAAT
ADJUDANT
ADMIRAAL
COMMANDO
FUSELIER
GENDARME
GENERAAL
KAPITEIN
KRIJGSMAN
MARINIER
MILICIEN
OFFICIER
OPPASSER
SCHUTTER
SERGEANT
VAANDRIG
VETERAAN
ADELBORST
BOEKANIER
BRIGADIER
CONSTABEL
DRAGONDER
GRENADIER
INTENDANT
KANONNIER
KLOVENIER
KOLVENIER
KONSTABEL
KORPORAAL
KRIJGSHEER
KURASSIER
KWEKELING
LEGERARTS
LUITENANT
MANHAFTIG
MARINEMAN
MUSKETIER
ORDONNANS
PIEKENIER
RESERVIST
SOLDATESK
STUKRIJDER
TORPEDIST
ALPENJAGER
CAVALERIST
COMBATTANT
GARDEJAGER
KARABINIER
LANSKNECHT
LANSRUITER
MAARSCHALK
PONTONNIER
REMPLAÇANT
RITMEESTER
TIRAILLEUR
AMBULANCIER
ARTILLERIST
HOORNBLAZER
INFANTERIST
KARABINIERI
KRIJGSKNECHT
KRIJGSMAKKER
LANDSTORMER
PARACHUTIST
WAARDGELDER
GENIESOLDAAT
MARECHAUSSEE
PARACOMMANDO
TREINSOLDAAT
WACHTMEESTER
GENIEOFFICIER
HELLEBAARDIER
HOOFDOFFICIER
ONDEROFFICIER
SERGEANTMAJOR
VAANDELDRAGER
BEROEPSSOLDAAT
GENERAALMAJOOR
MARINEOFFICIER
ONDERLUITENANT
VELDMAARSCHALK
LANDSVERDEDIGER
OPPERBEVELHEBBER
REGIMENTSCOMMANDANT

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App