Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


118 puzzelwoorden gevonden voor `Geneeskundig onderzoek`

SMR
BAEP
QEEG
ELISA
BIOPSIE
PLACEBO
PUNCTIE
ANAMNESE
AUTOPSIE
BLOEDGAS
DIAGNOSE
HIELPRIK
PALPATIE
POLSDRUK
APNEUTEST
LIJKSCHOUW
PLAKPROEF
TOPOGRAAF
TROPONINE
ZWEETTEST
APGARSCORE
DORSTPROEF
ECHOSCOPIE
ICP-METING
KRUISPROEF
LEVERBIOPT
OPTOMETRIE
PAP-KLASSE
RENOGRAFIE
SOEPSTATUS
UITSTRIJKJE
ALCOHOLTEST
ANGIOGRAFIE
AUSCULTATIE
BLOEDAFNAME
CASE-REPORT
CAUDOGRAFIE
COLPOSCOPIE
DERMOGRAFIE
DIAGNOSTIEK
KIJKOPERATIE
MANTOUXTEST
MYELOGRAFIE
PARASITEMIE
SPIROMETRIE
VENAPUNCTIE
CEFALOMETRIE
FRUCTOSAMINE
HAPTOGLOBINE
SEMENANALYSE
SNELLENKAART
SPIERBIOPSIE
STANSBIOPSIE
DERMATOSCOPIE
DNA-ONDERZOEK
IMMUNOFIXATIE
PROEF VAN BARRÉ (5,3,6)
SCHILLINGTEST
SIKKELCELTEST
ASCITESPUNCTIE
BLOEDONDERZOEK
CHOLECYSTOGRAM
ENKEL-ARMINDEX
HISTAMINEPROEF
LESS-CHIRURGIE
LUMBALE PUNCTIE (7,7)
RECTAAL TOUCHER (7,7)
URINEONDERZOEK
BEENMERGPUNCTIE
DUPLEXONDERZOEK
HERSENONDERZOEK
INSPANNINGS-ECG
KOCHS POSTULATEN (5,10)
PLETHYSMOGRAFIE
POLSGOLFANALYSE
TEPELZOEKREFLEX
VAGINAAL TOUCHER (8,7)
ELEKTROMYOGRAFIE
HYGIËNEHYPOTHESE
MEDISCH ONDERZOEK (7,9)
SCHILDWACHTKLIER
SPERMA-ONDERZOEK
AUGMENTATIE-INDEX
ELEKTROCARDIOGRAM
KLINISCH ONDERZOEK (8,9)
SPECULUMONDERZOEK
WASSERMANNREACTIE
ZWANGERSCHAPSTEST
HARTKATHETERISATIE
IMMUNOFENOTYPERING
AANSTELLINGSKEURING
BLOEDGLUCOSESPIEGEL
SUIKERSTOFWISSELING
WEERSTANDSONDERZOEK
CENTRAAL-VENEUZE DRUK (16,4)
ELEKTROCOCHLEOGRAFIE
LONGFUNCTIEONDERZOEK
DIFFERENTIËLE DIAGNOSE (14,8)
DIKKEDRUPPELPREPARAAT
ELEKTRO-ENCEFALOGRAFIE
MAGNETO-ENCEFALOGRAFIE
STRAIGHT LEG RAISING TEST (8,3,7,4)
GYNAECOLOGISCH ONDERZOEK (14,9)
INTERVAL LIKELIHOOD RATIO (8,10,5)
POSTTRAUMATISCHE AMNESIE (16,7)
FLUORESCENTIEMICROSCOPIE
HELIUMVERDUNNINGSMETHODE
PATIËNT-CONTROLEONDERZOEK
TUSKEGEE-SYFILISONDERZOEK
COMPLEMENT-BINDINGSREACTIE
SCHILDKLIERAUTOANTISTOFFEN
ERYTROCYTBEZINKINGSSNELHEID
HELICOBACTER PYLORI-ADEMTEST (12,15)
MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (11,5,11)
ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER (12,17)

Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App