Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


60 puzzelwoorden gevonden voor `Geestelijk ambt in de Rooms-Katholieke Kerk`

ABBé
ELECT
CUSTOS
OBLAAT
NUNTIUS
PLEBAAN
EXORCIST
NOTARIUS
RIJPROOST
COADJUTOR
IN PECTORE (2,7)
MODERATOR
OFFICIAAL
SUBDIAKEN
CAMERLENGO
GENTILUOMO
GROOTPRIOR
KERKBALJUW
SPIRITUAAL
AARTSDIAKEN
BENEFICIANT
HOFKAPELAAN
MONSEIGNEUR
LEKENBROEDER
VROEGMISHEER
AARTSKAPELAAN
ADMINISTRATOR
PAUSELIJK LEGAAT (9,6)
PRINS-BISSCHOP
PAROCHIEVICARIS
GENERAAL-OVERSTE
KARDINAAL-DIAKEN
KARDINAAL-NEPOOT
TITULAIR BISSCHOP (8,8)
VICARIS-GENERAAL
KARDINAAL-VICARIS
KARDINAAL-BISSCHOP
KARDINAAL-PRIESTER
PAUSELIJK HUISPRELAAT (9,11)
VORST-AARTSBISSCHOP
KARDINAAL-PROTODIAKEN
DIOCESAAN ADMINISTRATOR (9,13)
APOSTOLISCH PROTONOTARIS (11,12)
KARDINAAL-PROTOPRIESTER
KAPELAAN VAN ZIJNE HEILIGHEID (8,3,5,10)
TITELVOEREND AARTSBISSCHOP (12,13)
KARDINAAL-STAATSSECRETARIS
KARDINAAL-GROOTPENITENTIARIUS

Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App