Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


98 puzzelwoorden gevonden voor `Bijbelse plaats`

AI
OG
UR
UZ
AKKO
BEËR
EDEN
EDOM
ELIM
GATH
GAZA
KANA
NAÏN
OFEL
OFIR
OFRA
RAMA
SION
ZORA
ASDOD
ASWAN
BABEL
BETEL
BEZER
BOSRA
EFEZE
EKRON
ELATH
ENDOR
ERECH
GEZER
GIBEA
GOSEN
HORMA
JUDEA
NEGEV
PNIËL
SAFED
SALEM
SIDON
SODOM
TIRZA
AJALON
ARARAT
ATHENE
CYRENE
DOTHAN
EMMAUS
HAURAN
HEBRON
JERASH
KANAAN
KANAÄN
KARMEL
LACHIS
MIDIAN
MILETE
NINEVÉ
NINIVE
PANIAS
PONTUS
SICHEM
TARSUS
TERZET
TIGRIS
ANTONIA
BABYLON
DODE ZEE (4,3)
GALILEA
GEHENNA
GOMORRA
JERICHO
JORDAAN
MAGDALA
MEMPHIS
PALMYRA
SAMARIA
BETHANIË
CAESAREA
DAMASCUS
NAZARETH
PERGAMON
REHOBOTH
TIBERIAS
ANTIOCHIë
BETHLEHEM
DEKAPOLIS
JERUZALEM
KAPERNAUM
KARKEMISH
ALEXANDRIë
HELIOPOLIS
KARMELGEBERGTE
VIJVER VAN SILOAM (6,3,6)
HUIS VAN DE MAAGD MARIA (4,3,2,5,5)

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App