west-vlaams

Dialecten > West-Vlaanderen > west-vlaams

west-vlaams bevat 277 gezegden, 3272 woorden en 48 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

277 gezegden

't is niet zo gemakkelijk' t is ol gin oar snien
't is niets waard't is gin kloatn weird
aangeschoten zijnde hetten an en
Achter de IJzer (Westhoek) Bachtn de kupe
alles ligt overhoopwisterkapjile
Als de kat van huis is dansen de muizenA de katte van us es dansn de muzn
als je aan iets begint, moet je het ook kunnen afwerken't is all niet dat oar snien, 't is all die kruljes legn
Alsof ze Het gehoord heeft (h) eur oir'neen getuut
bang zijnin z'n broek doen
bang zijnmit de poepers zitten
beetnemenbie ze pietje pakken
Belazerd wordenBie d'n buk gezet weirdn
beleg opsmerensmot upbeutrn / stutte smeiren / stuutn brièn
bevallenkopen (een kind kopen)
Daar luister ik niet naar'Korten da na!
dat had hij beter niet gedaanja beter in zin broek gesketen
dat is een lelijk iemand.ie is te ljilijk om te elpn dundrn.
de batterij is leegde batterie is luzzeplat
de bloemetjes buiten zetten't zwien de bjetn injoagen
de bloemetjes buiten zetten't zwin in de bjitn joagen
de bloemetjes buiten zetten't zwyn deur de bjèt'n joag'n
de dakpannen druppelend' euzjes leeken
de dijkden diek
de dupe zijnden uul van 't spel zien
de eieren gaan rapend'eiers gan roven
de kat valt niet ver van de boomons poezeke is schijl
de maandstonden hebbende Russen zijn in Paris / tante Marie is up bezoek / de roo vlagge angt uut
de tepels steken uit ten gevolge van de koudede kiekens zitten deurn droad / ' t is punaisekermesse
de waarheid zal wel uitkomende kraaien goant uutbringn
Den appel valt te ver van den booma ten appel te verre van den bome valt
Die mens heeft o-benent belangrikste sta tusn aksjtjes
diep nadenken, twijfelenin zin oar skarten
Dikkendelvereetn lik nen dikkedelver
doe het een keer zelfdoet ne kier zelve
dommerik (vrouw) dwoaze kalle
doodshoofd, schedelVerkelkereerd
drank aanlengende meulnare versmoren
dronken zijnjis anaozel dubble toe
dronken zijnzin oorring' n an ein / zoa dronke lik zeevn polischiès
duwené djok geven
een afbreking van het toekomstig huwelijkt'is een bjele
een fat wijfieeen vet vrouwmens
een fiets met terugtrapremfring in de busse
een gerimpeld gezicht hebbenzis nie goet e streken (iepers )
een hels lawaaieenn leven lik een Duutschen oorloge
een kort dutje doennen tuk doen
Een lief hebbenIn kennisse zin
een mooie vrouwz'is koopziende
een nakende geboorte afwachtenslaap'n mi 't lank kordeeël
een oudere vrouw die zich erg opmaakt en schminktoe oeder de kapelle, oe mjir da je ze moe versieren
een raretjoalpre
een spin (vlieg enz.) doodgeslagen'n kobbe (vlieê enz.) dooê esleegn
Een stel vormen met iemandIn kenisse zien
een straat in slechte staat't kolsietje van templeuf
een vrije dagdah conferènche
eens goed uit de bol gaan't zwin deur de bjêten joagn
Egoisme volkswijsheidDe weirld is ne grwote zwienebak, en die meest sloebert ee meest! Verwant met: de stoetste wezels zuupen de grootste eiers.
elk zijn eigen smaakek ze goeste
Er genoeg van hebben't es tit tat 't ut es
Er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het binnenT'is nee rute ut 't us en at rint rint terin
er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het erintis e rut ut tus en ot rint trint drin
Er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het erin.'t Is e rututus en a trintrintrin
Er is een ruit uit ons huis, en als het regent, regent het erintis e rut ut ut us, en at rint, trint trin
Er is niemand die het ooit gaat wetenGod macht weten
fel geparfumeerdje stinkt lik un oe'kt oere
ferme o benenje dient nie voe zwijnejoengen te pakken
fierpreus lik ne zak slunsen
fiets met terugtrapremne velo me ne torpedo
flater begaanne keemel skietn
foppenbie de buk doen
ga je moeilijk doengoje zaagn
geen zin hebben in eten of drinkenfret va je gat tis gin vriedag
Gek doenHet zwien deur de vinster angn'
gekruind maar niet geruindgekruund moa nie geruund
geluk hebbenbuzze ein
gierigaardje zoet een frang in tweien bieten
God zegene je (en bewaart je) 'd zeegn tje (e bewoare je)
gouden jubileum vierengoed'n zjuubleie vieër (z) 'n
grote borsten hebbenvele volk in de stoasje
hard werkenwerken knie over elleboge
heb jij een wind gelatenEj i je kloat'n gekapt / Ej je petat'n uphoogt
Heeft dat lam hooi? Ja, dat lam heeft hooi. Dat lam heeft hooi als dat lam hooi heeftEt da lam oai? Joat da lam et oai. Da lam et oai at da lam oai et
Heel fel, brakenSpuugen lik nen reiger
heel veel kosten maken zodat je geld opraakt' t hoar zoudt deur joen klakke groeien
helemaalmee zak en groeze
het binnenhalen van de oogst vierenkerjoole vieër'n
het dier is dood't ligt met zien pooten omooge
het ergens plezant vinden.joe jeun', joe henèr'n
het gaapt gelijk een oven't gaapt geliek é oven
het gaat hevig regenent' goat moljoegn rinn
Het gaat zo dadelijk regenen't Zit effen dikke, 't Goa kattejongen spuien
het geeft niets't mesan't nië
het is aan jullie' t is a (n) jundre
het is aan jullietis an gieder
Het is de moeite niet waard. (Het kookvocht is de kool niet waard) ' T sop es de koole nie weird
Het is een meisjetès ' n platpisserke
het is gemakkelijk, eenvoudigt oedt niet in
Het is lekkertes van lekt min luptje
het is makkelijk, het is chillmoh tis e batje
Het is niet gemakkelijkTès ol gin oar snien, (tès ol die splette leggen)
het is om zeept'shoap is de preute of 't is noa de wuppe
het is tijd dat het gedaan istetidtatute (vettige e)
Het is uit met zijn liefZin lief es achter brood
het is zoals ik het zegti lik ofdaketik zegn
Het komt't Steekt
het loont de moeite niettis gennavanse
het maximum willen't oenderste uut de kanne willen
het mistt smoort
Het mocht niet gebeurd zijnté nie meugn zin
het niet meer zien zitten om nog een bepaald iets te doener geen "sjense" meer voor hebben
het raam is er uit en het regent binnende rutte der ut en trint der in
het regent't rint, 't giet
het regent dat het giethet rint dat 't zikt
Het regent hard't regnt mullejoengn
Het regent pijpestelende rin voalt lik schitte ut de lucht
het steekt niet zo nauw't kom nie ip e tette van ne mierebuk
het uwetjoene
Het was kei grappig!Twa bre smitn!
Hij bezit nietsJ'eet geene noagle voer an zien gat te skarten
Hij boertZiene keldre valt in
Hij heeft een dikkenekTe jin vant college wi
hij heeft geen familie of erfgenamenne noch kind noch kraaie
Hij heeft nog nooit gewerktJee nog nooit strwo van d' erde gerapt
Hij is altijd ziekénet olsan de rippe of de schitte
Hij is dronkenJ' is oei patat
hij is er vandoorj' e gaan zant'n
hij is erg zwakj'oet niet twuppe
hij is groot gewordenj' eet u scheute gekreg' n
hij is magere ruttelt inze vel
hij is niet zo slimti gin te rapn
Hij is nogal dikJe brjed wok zin stutjes zelve
hij is ongelooflijk gierig't is van de gierigaard deure en de krempkloot were
Hij is weer de dupeJès were den ul van ' t spel
hij is zot, overdreven eisendJis op z'n sterre gestekt zeker
hij kan praten als geeneenjeet een tonge van lientjes
Hij lijkt er als twee druppels water op't es'tn gescheten en gespogen
hij maakte er veel tralala overhij miek ur veel spel over
hij maakte er veel tralala overje miek ur veel spel over
hij weet niet waar hij aan begintie goa scheetn loatn wi
hij wil geen geld gevenhij wil niet lammeren
Hij wordt volledig miskend. (hij is maar geacht als de modder aan zijn schoenen) J' es moa g'acht lik 't oor an zin skoen
hou eens je mondoe eki je mule
hou je kloekoedt j' an ' t gas
hou je mondge moetj mulle hoedn
hou je mondoekt jun brefellen
hou je mondoud ju mulle!
iemands plannen dwarsbomen.in zyn roap'n schyt'n
iets drinkené teustje drienken
iets verwerven met kleine moeite, voor een prikjeiets veroazoard'n
ik ben er bijna zeker vankpeist abbij
Ik ben het beuKzint zo moe lik koude keirre pap
ik ben klaar met mijn werk.kzyn effn streke
ik ben niet kieskeurigik zin nie zindelijk
ik ben wegkzint bus (bos) in
ik ben wegkzint gat in
Ik ga slapen, ik ga naar bed toekzin noa mn nest, kgoan noa mn kaf
ik heb DAAR GOESTING INken der woeste in, 'k èn doar goeste vwoaren
Ik heb een kauwgom in mijn mondKen e sjikellette i me bekke
Ik heb er zin in'k en der hoeste in
ik heb het nog nooit gewetenkeni nog nois e wetn
ik hou van joukzieje gèrn
in de steek laten.in plan loat'n
in de tang houdenin de piense oeden
in de war zijnvernesteld zien
in een haastin een schoffelschote
In enkele tellenIn de weirdie van gjeen tied
in ruzie zijnin ruzie voln
ja watjoa wadde
Je bent gekJe zie va lotje getikt
je gaat mij overleven.je go nog mien stoake uuttrekke'n.
je krijgt er kippevel vange zoet er de koede kwak van krieg' n, tis vo mieretetjes va te kriegn, Je kriegt d' r ennebubbels van
je moet hem daar eens zien kijken met zen dom aangezichtos koken kiken me ze linke gibus
je moet nog je huis verder afbetalender zit un ul ip je dak
je moet nog je huis verder afbetalender zit un uul ip je dak
je moet zwijgengie moet je mulle odn
je wacht er niet meeje lat der gin gras over groein
Je weet wat je moet doen?je wit waje moe doejn?
je zult het kapot makenje got anden ols briegn
katjekatje spelen
Kèèt hjeel gehet.Ik heb het ermee gehad.
klaarkomende kletskop loaten spugen / 'n skeute lossn
Kom hier dat ik ik u bevredig!Kom ier!! Kgoj in slùsn trekng
kunnen rekenen op iets.doar joen boantjes kun' ip te wjèke leg'n
kussen't zwien in de bjiten jagen
laat het maar vooruitgaangif moar goaze / buzze
laat maar zittenskit in'n dyk
maak dat ge weg komt!go goan zanten!
Maak dat je weg bentScheurt je puste
mensen die achter de rivier de ijzer wonenvan bachn de kuppe
met een lelijk persoon naar bed gaanun gat is'n gat, en nen piet è gjèn og'n
Mijn kousen zakken afMien koesen slokeren
mijn liefstemien retje
Mooi meisjeA schon keuntje
mooie jongenjittn beir
mooie liedjes duren niet langschoane lietjes deur'n nie lange
mooie vrouwen vergen veel zorg en aandachtwitte perrieges èn veele strooëi nooëdieg
Niet van aantrekkenSchieter avagen
niets waard zijngin roste klute weird zien
nieuwsgierig zijnkerieuzeneuzen en vrah'n stell'n
nogal wat beleveneen toer meedraaien
Nou breekt mij de klomp.Nouw brek mien de klump.
op ieder potje past een dekselip elk potje past er 'n ulleke
op iemand gelijken als twee druppels watertis em gespoog' n
op iets of iemand rekenen.er je boantjes ip te wjèke leg'n
Op je gezicht vallenUp u doze vollen, ip ui mulle dèssen
op z'n paasbestop ze piekbeste
oud wordeneen hogen top scheren
over gierige mensentes wok moa de rwoak van de kozve da doa verloorn hoat
over ondankbaarheid van de mensenschart je an un ezel zun mule je kriegt u bete, schart je an ze gat je kriegt u schete
plassenz' n patatten afgieten
plots opkomenupkomn gelik de schitte
prostituerenden trap doen
radio luider zettenradio open draaien
ruzie hebbenin stokke komn, in boel komn, spel en
schunnige moppen tappenzwarte schole oen (zwarte school houden)
slechte weersvoorspellingen.de zwiens loop'n me stroaj in under muule.
sluit vensterdoe jen rutte toe
smakelijktis topn dat smakt in die vulle mulle van gie
spijbelen, verborgen uitstap doeneen blauwmeske (mis) doen
stervenze sjieke uutspugen
stervenzin puppe utkloppn
stervenzinne leepl wegsmittn
storm in een glaseen schete in een netzak
tijd dat 't gedaan istis tied dathuut is
tot de volgende keertot de noaste keer
Traag zijnNie van nen oaze gepoept zien (niet door een haas verwekt zijn)
uit de haak zijnut n' oak zin
uitgaanip tsjok goan
uitscheldenz'n zaligheid zeggen
uw inteligentiepeil voldoet niet aan de vereistenge zi wok t skerpste mes nie uit t skof é gie
van een kale reis teruggekomen zijntis e beskeetn kommisje
van een mug een olifant makenva e skeete nen donderslag moaken
van niets (meer) wetende kluts kwiet zien
Vaststelling: dat is allemaal familie van elkaar.A' j' an een peene trekt, heel den ' ut ruttelt.
verafgelegenin 't hol van Pluto
veranderen van mening / houdingze karre keren
verbaasd persoonbezikte zak
verleiden't katje bie de melk zetten
verwonderd kijkensien nogen draaien naar tolvansiengat
volslank / kloek gebouwd zijn.der zyn nohol wel poat'n en oar'n an
Voor wie in godsnaamVo wie zennen illigen
vreemd gaandvremd goan, ip een andre goan, scheve schatse rien, verandren van toespieze
vroeg op de been zijn.tieluk ip joen stik' n zyn
Waar blijft die vrouw?Woa bluuft da wuufe?
wat ben je bezigwienne ziej antkraam-foefln
Wat denk je daarvan?Wa peij doar of?
Wat een knappe vrouwZukke snelle kokketeute
wat heb je gezegdwuk ej gezeit
wat is dat noumogowze of wuk ten duvel is da
wat is erwadist
wat je zegt als je ergens bang van bentde meur!!!
wat je zegt houd geen steekskit in de bjitn é vint
we gaan vertrekkenkgo mine puestje skarten
we gaan vertrekkenwe hoa hoa hoa hoan
We goan us skup afkusnme zijn weg
Weggaan, voortgaanZijn schupe afkuus'n
weglopenz' n puuste scheurn
wie weet wat de toekomst brengtGod wit wiens ' oofd doet er toen zjeer
wil je een stukjemoej een stiksjen en
Wil je nu eindelijk zwijgen?Goa je nui feitelijk agauwe uien bek ouwen??
wilt u een conversatie aangaan?zoektj' spel?, wildj boeL?, moeje een vuste vangn??
woedeuitbarsting hebbeneen futje krieg'n
Zal het gaan, ja?Goat goan joa?
zal het gaan?men ouders slapen beneden he
zal jou missenzal jou missen
ze heeft grotre borstenz'es welbestell
ze heeft lange beneneuren ekster weunt hoge
ze is heel magerje ku ze deur e gote trekken
Ze prostitueert zichze dot den trap, tis lik een otostrade
zeer hardkoppekeijard
Zet je schrap, bereid je voor op hard werkSmoet je kiet'n moar in
Zever nietZwanst eki nie
Zich verongelijkt voelen, tekort gedaan, kwaadIn zien gat gebet' n zien
zij accorderen nietzullie kunne nie mee mekaore overweg
zijn gezicht spreekt boekdelenzin oanzichte spreekt boekdjiln
zit watzit een schof
zwijg jijoed joe troape / oed joe muulle

3272 woorden

(aardappelen) afgietenofpeurn
(de) enkelknoezel
(groen) neusvochtsnottekalle
(onverharde) landbouwwege gravee iepers e boere stratje (iepers )
(opmerking) Da nie juste dadé
(rare) streken -> gedrag.justine = bluewaffle.com
(soep) bordtaloore. Diepe taloore
(tak) zweepje, lange magere persoon.bwonestake, gespierde stielo, pannelatte, è tettienk
`frieten` in het frietvet smijten .Smit ze mo in't vet
'k ga d'er hier rap vanonder!'k go'n ier rap min puste schèren
't regenttrint

A

aalbesjenîver
aalbessengenievers mmm
aambeien' t speen
aanan
aan elkaar gebrande steenkolenzinder (iepers )
aandachtmerci, dank', tè stijf dankelijk
aangezichtoanzichte smoel bakkes traope freite tote tatse mulle wezen
aanhangwagenremmorke
aanhangwagenremmorke, karre
aanslepenbluft gedueren
aanslepen. (uut) sluuwr'n bluft geduereen
aanstekerbricet, briké, 4
aansteker - vuurslagbriqèè (iepers)
AanwervenAanveerden
aapoap
aapoap, aape
aardappelèèpel
aardappelerpel
aardappelpatatn
aardappelpetat
aardappel (en) erpel (s) ; erappel (s) pattate; ptadn
aardappelenpattatn
aardappelenpetattn, patattn
aardappelen rooienpatatn ut doen
aardappelmesjepetattescheldre
aardappelmesjescheldermes
aardappelspatatn
aardbeifrèènze
aardbeifreze
aardbeienfrezen
aardeirde
aarde diep omspittendiepgronden
aarde omspittendiepgronden
aarde uitspittendiepgronden
AardenburgÈèrenburg
aardwormtettink
aarsstrop
Aartrijkeèrdrieke
aarzelenèèsel'n
absoluutje ziet dat van ier
Absoluutollesins
absoluutvaneigens, verzekers wel
achterbachten
achterdrachter (iepers)
achterdochtig zijn, oppassen voor iets.ip joen weeroed'n zyn
achteruit rijdenachtruutrien, èseln
achteruitkijkspiegelretroviezeur
achteruitrijdenesl'n (vettige e)
achteruitrijdeninseln
achteruitrijdenisseln
achterwerkgat, ol
achterwerkkoente
achterwerkpoepenolleke
achterwerkpoepenolletje
achterwerkreet
activiteit.bedoeninge, beezug' eid (u = doffe e)
afbeeldingenprentjes, zantjes (iepers )
afbeeldingentèkeningsjes
afbetalen (van een lening) .ofkort'n
afblaffentoetanden
afbldingentékenigsjes
Afdak, luifelPardak
afgepeigerdin sluns'n en verleet'n, tgat of, de preute of, kent get, kzin kapot
afgepeigerdin sluns'n en versleet'n, ten, in shúm en zweet
afloerenofmuzen
afstandsbediening't baksje
afstandsbedieningverzetter, doze, bakske, remote, baksje, bakstje, duwer
afstoffen.stofof doen
afwasschutels
afwasschuttels
afwasbakkannebank
afwasbakkannebank (zuidwvl), de woaterstjièn
agentenbroeders van liefde
AgestudeerdT'end geleerd
aileenik zi ronald mulle
ajuinandjoen
ajuinenanjoens, andjoens
AkkerPartie
akkerstik
akker (de) .partie (de), stik (het)
akkersstikken
alol, al
al zijn kleren en zaken (alles samen ) oal zin kulten
alcohol nuttigen, zuipen, veel drinkenzupn
alle beetjes helpenolle bitjes elpn (soms gevolgd door: zei de mugge e ze zjeekte in de zjee)
alleenalèene, oljinne
alleen.oljinne
allemaalollemolle
ALLEN SAMENtegare, oaltegoare (iepers )
allen samen.ol toope (iepers)
alles goedoe wist
alles op zijn tijdolles up zien tied
alles verttellen tot in detailverteln met schusse en schroo (iepers)
als (als het regent...) ot (ot tregent)
Als je het niet wilt, dan doe je het maar aan mij!A'jt ni mò, da doe'jt ma hi'er!
als je niet wil komen blijf dan wegaj nie wil komn bluf ton weg
als, alsoak en oje
altijd olsan
altijdaltied
altijdassan, ossan (iepers )
altijdhjilsan
altijdolsan
altijdoltyt, ossan, atn, aatn, assa
altijd maarassan
altijd maaroaltid
aluminiumfoliezilverpapier
amaaijahoenoeine
amaiamaaje
AmaiJahoewere
amaimo gow zeg
amateurfanfaremuziekske dust (dorst)
andersoandrs
andijviestamppotandivie deu mekoare
anozelaardebiel
anusgazoe
apinoapinne
arbeiderswerkvolk, werkmenschn
arduin of natuursteenbordeure, kassie, veisterkasien, arduun
armband uurwerkmoenter
armband.branjelee
asbakcendrier
asbaksandrieè
asbaksandrier
asenbaksandrjieets
autonennoto
autooto
autooto, voiture
autootto
auto.oto
autobusottobus
autopedtrontinet
autosnelweg.ottostroade
averechtskroafs

B

baal strobaloote stro
baarmoedermatriese
babbelenkoeten
babbelingklapnanse
babbelingkoetnanse
backspacekeert eki were
backspacekjirre ké were
badbing
badkuppe
badjaspinwaar
badjaspinwar, pinnewaar
bagagedrager (fiets) stoantje
bagagerekje (fiets) .stoantje
bakgoot.korniesje
bakkebaarden.fabryn'
bakken in de pan (aardappelen) .bruuneer'n
bakkesbekkeneel
bakpoederpietje kom
balbolle
balpenbiro
balpenskrifstok
balpenstylo
BalpennenStylo's
banaanbanane
banaan.bananne, banan
banggepiend
bangschuj / skuij / vervoard / benot, benoawd schuw, sjitte
bang zijnbenauwd zien
bang zijnschietere
bang zijnschiette ' en
bangerikbroekschietre
bangerikschietre
bankcanapé, zeetle
bankschroefvielstaake
bankschroefvielstake
bankschroefvylstoake
batterijlamp.pylleluchtje, piellampe (iepers )
bedbedde
bedbedde (stulpe, schelpe, kribbe, nest), kaf
BedDoos
BedeDoze
BedelaarKloshjaar
bedelaarpeloart
bedelaarschooire
bedevaart doengaan dien'
bedorvengevinnigd
bedorvenvort
bedraggeld, somme, centn
bedriegercharletang
bedspreikorteponte
beerputaalpit
beetjebitje
beffenmullebukken
beginnen = aftrap (voetba) .upzett'n - begunn
beginnen.behun
beginpaginabehunpohina
begonnenbehun'n
BegrafenisOender de groene sarze steken.
begrafenis.begroavinge, ter erde leggieng
bejaardentehuisoedemanuus
beleg opsmerenstuutn brièn
BelgiëBelhje
belhamelkastaar
belhamelruscabus
Ben benieuwdK' wit zoender (enkel eerste persoon enkelvoud: ik ben benieuwd, ik vraag me af)
Ben je gek geworden!Alee zeg, zijt gij zat geworden ofzo!
bengel, deugniet.sporrewoan, droevaert
bengel.snotneuze, pietjestek, droevaert
bentje zied ene wi (iepers )
bentzi
benzinenafte
bepaalde gedragingen / karaktertrekken hebben, die identiek zijn aan die van je doopmeter of -peter.smet'n noa de vonte (=
berg omhoog (rijden) .berhip; bergip, bergop, bergup
berg omlaag (rijden) .bergneere / bergof / berg noa beneen (iepers )
berispenruttelen, pruttelen
beschuitbescuit
bessenbéz'n
betastenbetibbelen
Betonbedong
bevalling (van een koe) kachteln
bevangendoef
bevroren mist op plantenbrimmle riem
bezembisme
bezemrusch'r
bezinkputjezimperpitje
bhtettenhouder of soutien
biddenlezen
BiddenLezen (een weeshegroetle lezen )
biefstuk.buustik, bufstik, bistik
bièllebjèle
bier drinkenPientjeskeln, pinten lekkn, zupteeln, zupn, drinkn
biertjene demmi
biertjepientje / pinte / schumtoarte / potjes / een bananne / beutert ke nen kletser alier / wils / pils / tutter / bakske of rebbe / bootram / pieuws
biertjepinte
bierviltjesous-box
biet bjeete
bietbjeete
bietenbeetn
BigVikken
bijbie
bij julliet' unders
bij jullietoe 'tjunders
bij onsbie oes
bij onsbie-j-us
bijnabiekan
bijnabika, verre, agowe, bikan., obij
bijnabikkanst
bijnabina
bijnaollichte
bijnaolvèrre
bijnaost
bijnaverre, agowe, allichte, bikkans
bijzitkoeketiene
bijzonder, erg, zeer (bv. erg dik) stief (bv. stief dikke)
binnen band van fiets of autosjambraire
binnenbandchambrere
binnenband (fiets) .chambrère (chambre-à-air)
Bizar persoonTsjieptjow
blaffen (hond) bass'n
blagaaimakerblagoijmaoker
blauwe plek't zit schorteblow
bleke (magere) kuitenpiestekiet'n
blijk van verontwaardigingoeierui
Bliksem, bliksemenWeerlucht, weerluchten
bloedworstbloelienk
bloedworstbloelingk
bloedworstbloelink
bloemblomme
blote voetenblote pekkels
blote voetenplatte barvoets
blozenbleuzen
blunderenun oap scheiren
boekentasboeketasse / bokkebwoote
boekentasBoekntasse
boekentasbuzze, cannesjère, meuzel
boekentascanasire
boekentascannasière
boekentascarnasière
boekentascarnassière
boekentaskarnasiëre
boekentas, potloodkarnasjeire, crayon
Boekentas, RugzakKanasjère
boekomslagkafte, klaverke, farde
boerderijboerderieje, boer' of, ' of, ' ofsté
boerenstraatje (onverhard) é gravèè stroate (iepers)
boerenstraatje (onverhard) ne slag
boerenwormkruid (tanacetum vulgare) - pannekoekenkruid - reinvarenpannekoekekrût
boete. (verkeer) pr (o) ses
bondel preiboende pret
bonensoortperseboôn
bonensoortuttebonen
bonenstaakboneperse
boodschap, boodschappencomisje, comisjes, commishes (i als in rit)
boodschappentaskaba
boodschappentaskebàh
boodschappentasmeuzel
boombwom
boorbwoare
boorbworre
boordrille
boosdul
boosvies
bootboat, bwaote
bord talore
bordasiette / teloire / tallore
bordassiete
bordassietee
bordtallore
bordtalore
bordtalworre, assiete
bord (eetbord) assiete, platte talloore
bord (eetbord) taloare
bord (eetbord) taloore
bord (eetbord) talworre
bord (seinbord) plakkaote
borreldreupel, druppel
borsttette
borstel bustel
borstelbustel
borstel.bust'l
borstenloezen, ë ballekong, ë meekwinkel (iepers )
borstentetn
Borstentetn, potn
borstentett'n, maroefels, tjipetutters, boln, potn, loezn, mameloezn
borstentetten
BorstenTettn
borstentiezn
borstenuiers
borsten van een non2 werklozen (iepers )
borsthaartettesjette
bos't bus
bosbus
bosbessenmattebeierkruid
boterbeuter
boterbeutre
boterbutter, beuter
boterbuttre
boter -of karnemelkkerremek, beutermek
boter.beutre
botergamstutten
boterham stute
boterhambootram
boterhamgidong
boterhamstute
BoterhamStutje
boterhamstutte
boterhamstuute
boterhammenbokes
boterhammenstutjes
boterhammenstutten
boterhammenstuttn
boterhammen smerenstutten breen
boterkoekbeuterkoeke
boze persoondulle kobbe
boze vrouwdulle miete
braaffroai
BrakenSpugen
brandnetelstîngels
brandweerpompiers
bredenebrèninge
breiwolsjètte
BreskensBressies
bricolerenkullebukken
brievenbusboate
broekritstirette
broeksritsspriet
bromvliegmoaneschîter
bronstig (varken) brimstig
broodbruod
broodbrwoad
brooddoosstuuttedoze
broodpuddingbalfulder
brusselbrussle
buchtbocht
buisbûze
buitenbutn
bukkenstukn
bukkenstupp'n (de 'u' van Utrecht)
Bukken, buigenStuupen
bumperbarsjok
bumper.barsjok
busbuus
Bushklootzak
buur.gebeur
buurtgeburte
buurtwegkerkwegel
buurvrouwgebeurnege
byede leute é

C

CadzandKerzâând
cannesjèreboekentas
CaviasSpaanse ratjes
cementcemang, moortel, cimong.
centrifugedroogzwierder
centrum van de gemeente.platse, de mart
charletanwietewaaj, nanozellare
chicoreikrotte
Chicorei (gebrand) Frut
chikoreisiekreien
chocoladehagelmuzestroentjes
cichoreifrut
Circle Bruggesupporter (door Clubsupporters) Cirkeljanette
citerelimonade
clown.klouw
club bruggeklup bruhhe / de klup
composthoop, mesthoop.messingk
computercomputre
condoomcapoote
confituurgeleie
continu.hjèl ' n tyd, gjeetn
conversatie; gesprek.klapnansje, klaptje, koeterke
CrematieDeur de schouwe bloazen

D

daardoa
daarhunter, hunt'n
dadelijktefète
DadizeleDaisel
Dadizele.Deisel
dagbladverkopergazettevint
dakgootcornisse
dantoenne
danton
dantons
dank umerci é
dansendaansn, dans'n.
dansendoansn
dasplastrong
das.plastrong
datda; dade
DatDit
dat doe ik weljakedoe
dat haalt niks uitte n' es (ol) hin avanse
dat heeft geen zintis (ol) gin avanse
Dat is een ramp!Daddès een kak in een flaske
dat is jouw meningGaet et GIE wel zegn
dat zal ik zeker doendak gong zekere doen
Dat zie je van hierJa mun gat!!, ziej ghil mulle ofwuk?, kus men kwloten
de aap komt uit de mouwtkomt ut
de aarded' eirde
De ArdennenDarden
De bliksem slaat inDe donder valt
de boel overhoop zettenrottekotten
de boerderij' t hof
de deur staat op een kierde deure stoat op e gerre
de doodsklokd'endeklokke
de dorpelde zulle
de draad van de muisden droad von de mus
de emmer ledigende seule utgiejtn, nokkere uitgietn, ketel legen
de haandenoane
de haankroajre
de hof vrij maken van onkruidn' of wien (iepers)
de kinderen (eigen kinderen) de joenges
de liefde bedrijvenketsen, batsn; poepn
de misde messe
de plaat poetsen.zin puste scheurn
de pretde leute
de schouwde kaave
de tuinden 'of
de tweede schoen (van een paar) de weegoarde
de voeten slepen.tjeffel'n, tjaffel'n
deegbroodknibbels
dekensarze
dekensjarge
dekensjarzje
DekenSoarze
dekselskive
dekselulle
dekselulle, dulle
deksel van een potschele
Deksel, dop, kroonkurkUllu
denk je nu echt dat je het bentpeis jnu echt dajt ziet ofw
denkenpeisn
denkenpeizen
DenkenPeizn
dennenappelpielekarote
DeugnietWiet' ne
deugnieterig.euvollig, u'vollieg
deurlijstchambrang
deurstijlchambrang
dialect.plat vlams
diareeofloop, schiete, vliegnde spetter, skitte, de marulleje
diarreede schiete
diarreen ofgank
dichterbij komenwe zien an't noazen
diede deen
die van jullietjunder
diepvriesfrietenluie vinte frietn
dierbjiste beejste (Blankenbergs)
dierenartsviternair
dierenarts.ixpèr, veetrenèr, fieterneir
dij lichaamsdeelbille
dik persoonvetzaksjn
dik varkenvet zwin
dikbilkachtelgat
dikbil (koe of kalf) kachtelgat
DikbilrundKachelgat
dikke koorderijepe
dikke koord.komle
dikzakjason / smoutzak / dik'n / vetzak /
dingkalut
dinsdagdeisjt'ndag
dinsdagdiesndag
directbots
dodenkokkedun
doe eens het licht uitdoede kjé de lucht ut
doe eens normaaldoe kì gjil
doe eens normaalslua ki nie deure
doe het een keer zelfdoet eki zelve
doe het licht eens uitdoet 't licht ne kier dood
doe het licht eens uitdoet ' t licht (lucht) eki doad (uitgesproken als doowet)
Doe normaalDoe ki geweune!
doekslunse
doel (voetbal) .golle
doeltrap (voetbal) .uutschiet'n
doendig kindsporrewaon
doetje.trunte
dokterdokteur
dom gezichtdomme meule
dom meisjeStoake
dom persoonkrisboekee
domme vrouwkalle
dommerikdwoaze klwot, domme klwot, achterlijkn, kiekn, stoemn
dommerikkloefekappre, achtrlikn, domn
dommeriklotenulle
dommerikmutn
donderdundre
donder.dunder
donderdag dunderdag
doodsklokken.endeklok'n
doordeu
door elkaar gesmetenverschutteld
doosdoze
dopule
dopjedopseltje
dopjetschoeptje
dopjetsjoepke
dorpdorpsje
dorpdurp
dorpel zulle
dorpelzuilletje
dorpelzulle
dorsendesch'n
dorsen (koren van stroo dorsen ) daschen
dorstdust
douanebeamtencommiezn
douanierskomiezen
douchestortbad
draagtaskabba
Draagzak (voor seizoenarbeiders) Balanson'
draai om de orenë vage, ë trek (iepers)
DraaibrugDroaibruhhe
draaien naar de windkazakkedroaire
draaimolencarroeselle
draaimolendrooimeuln
draaimolen (kermis) peirdemeuln, peirdemanèze.
draaimolen (koffie) kaffiemeuln
DrankjeTeusje
drankjeteusje, zuppinge
dreefkriere
Drempel in arduinPreutekoeler
dringendvol ' t dat ' t vliegt
drinkbuseen pulle
drinkbuspulle
drinkene teusje doewn
drinkenketsen
drinkenzelstandig naamwoor: zupsel werkwoor: zupn
Drinkenzuipn
drinken, zuipenzuppen, zup' n (' u' uitgesproken als ' uu' maar kort)
drolkadul
dronkaarddroenkoard
dronkaardpeloard
dronkaardzatlap
dronkaardzupschuete
dronkengeskèld zin
DronkenGjil ut n' oak
dronkenji bananne
dronkenjinne canard zin
dronkenjinne geirnoor, mulle, jin kanong, hjil rete
dronkenjinne stjin / oed zin
DronkenPele
dronkenRoem
DronkenSkjif zin
dronkenzokke
dronken zijnmullepatté zin, e vliege i jen ooge e' , jin sjamulle, scheef zien, 1 ulle zin, 1ne paté zin, 1 gamelle zin, der hjeel an zin, pele zin
Dronken zijnPoane
dropjedrukje
drugsmèèrlaprie
drukknopprisjong
dry cleaningdroogkuis
duivenmelkerduvepiet
duizeligbollewaarde
duizenddeust
duizendschonentruusjoenkers
duszedus
duurdiere
dwaasdwoazn
dwaasmutn
dwaas persoondwoazekloet
dwazerikmutn
dwazeriktjoalpere / mutt'n
dweildweel, slunse, dwil
dweilslunze

E

EedeDjì
eene of a
éénjin

E

eenne
een aangenaam iemande froj vroemench / ne froje vent
een autonen oto
een avondje uit.ip skok zyn
een babystoelnen kak stoel
een buitenkansjene 'n hoazoard
een domme jongene jiani
een dwaastjoetn
een emmer'n seule aka een èmer
een ezel valt geen twee keer over dezelfde steenen ezel volt gin twi kis over dezefstn steejen
een ezel valt geen twee keer over dezelfde steennezel vol gin twi kji over dzelfsten sting
een fietszadelzoate
een genante missereen joketje d
een homeye kameroad
een hondnen ond
een huisen hus
een ijsjene crème
een kauwgomeen sieklitte
een keerne kjèr of eki
een kind barene kléjn schietn
Een klap tegen zijn hoofdJin tegen zen mulle, Jin tegen zen bakkes, Jin tegen zen kop
een kopjeu tasse
een kopjeun zatte of e tasse
een kruiwagen'n kortewagn
een kruiwagenu pupegolle
een leuk persoone gejestiegoard
een leuke jongenné zalige pee
een lief hebben'n mokske ein ; vryn
een luilake leegoart, e NieWird, e LompZak, e Bloemzak
een mep of een kletssiflette
een mooi meisjee snelle mokke
een mooi meisjeeen keun, een prente, skwon wuf
een mooie vrouw'n prente
een netelige kwestiee bescheetn' komisje
een nietsnutne stroentraper achter den tring
een onbenullig iemandnen tapuplèn
Een ongeluk tegenkomen'n posje pakkn
een onnozelaarne kalessieklutser
een oud e man die nogal veel hetzelfde zegteen oede zoage
een preuts meisjeprète
een rare typenen dwallèm, nen roaren tistn, e dwoazn
een relatie hebbenin kennisse zien
een scheeteen murre / dorre / pikkens troef
een schreeuw (van 't verschot) ne schruwle
Een sopje om vanalles af te wassenSpuns
een stepa trantinitte
een stoute mondé mulle van lientjes
een struiknen ut
een tas koffie'n zatte kaffie, ne spoelkom kaffie
een uit de duizende crème van e vint / vro'mensch
een vrije dagnen dag congé
een vrouw die schuchter en traag van begrip istreezebeeze
een vrouw met een weelderige boezemder és véé volk in de stoatie, e groo'etn balkong
een windje latene schete loaten, e viestje loaten, en ei loatn
een zakdoekne snotvodde
een zoenne pieper
eendboele
eendenvijverboeleput
eendjeboeletje
eenseki
eerst.ijèst
eet dat lam hooi?etdalamooi?
eetbordtaloare
egoïstEenbolg
ei zonder schaalwindei
eiereneiers
eierkoekspioletten
eierkoekenspioletten
eksteraster / astre
elastiekrekker
elastiekrêkre
elastiekje.rekker
elektricien.illetrisjien
elfejve
elk om beurtelk oovrans
elk zijn eigen smaakek zn eign goeste
elk zijn eigen smaakgoete is koop en de duvel pakt de schouvager vast, goest' is koop
elkaarmekoare
ElleboogElletut
elleboogelletute
elleboogelletutte
ellendig - ziekmikroas
ellepijpelletuute
emmer seule
EmmerAcre
emmeraker
emmerémre
emmerimmer
emmerketel
emmeroakre
emmeroakre, e seule (iepers)
emmerogre
emmerseule
emmerseule, akre, seule
emmersuele
emmersulle
emmertjeile, jémere
Enigzins bevuildBemokkeld
enkel. (lichaamsdeel) knoez' l
enkelsknoezels
Er door geraakt (Na ziekte, tegenslag...) Er deure geschart
Er is een ruit uit het huis en als het regent, het regent er intès un rutututus en at rènt, trènt drèn, de rutte ester ut en oat rint rint trin
er is niets aan te doen't is gin avance
er scheelt iets aan't es ne hoek af
eraan zijngesketen zijn
ergvreed / wreed
erg trots zijnpreus lik veertig
erg, heel, veelstief, vrjid
ergens graag zijn, iets graag doen.joe jeun', joe henèr'n
erin geluisd zijn.by d'n buk gezet zyn, gereten zin, deran geript zin
erwtenèreweten
etalageoetstalraam
etenbikken
EtenBoef'n, Frett'n, Eetn
etenboefen
etenboogvullen
etenfretn
etenfrettn
etent' eetn
etenteetne
etenstijdskaftied
evengoed.ozowel
Ewoud delanotebuurman

F

failliet gaanan de baalie ang'n
feestfjiste
feestje bouwenfjistn, e fjistje smitn
fietsvélo
fietsvilo
fietsvlo
fietsbandtube
fietspadveloboane
fietspad.veelooboane
fietsstuur.hidong
fietstrappersterten
flapuitfranketoote
flauw doenkallen
flauw doenpuppen
flauw doentrunten
Flesbottel
flesbotteltje
flesbottle
flese pulle
flesflasche
flesflasge
flesflasse ; floshe ; flas
flesflessche
flesfloshke
flespule
flespulle
flesopenerullewupper; opendoender; biersleutle; korketrekker
flessenopenern'ullewupper
flink achterwerkferme koffer
flosh (draaimolen) truzzel
fluisteren.veezl'n
FluitSchufflet
fluitschuuflette
fluitenschuffel'n
FluitenSchuffeln
fluitjeflutje
fluitketelne moar
fluweelpoane
fluwelen broekpoane broek
foefelaarchipoteur
fopspeenfutte
fopspeenlokkedizze
fopspeenteute
fopspeentute
fopspeentutte
fotopertret
foto-apparaat.portrettetrekker, codak
fotograaf.portrettetrekker
fotograferentrekken (foto) trekken
fotolijstkaderment
fout (voetbal) .foele
frietenfrittn
frituurfrietekot
fuzeefuze

G

Ga eens terugKerrekiwere
ga je moeilijk doengaj bitj zagn
ga je moeilijk doengaj bitj zevern ofwuk ist
Ga je naar school?goai no 't s'hole
Ga naarteure
ga naar je moeder gaan wenenGoa noa jmoedr goan blètn
ga toch weg!teure tog vwort!
ga wegteure voort
Ga weg!Skart et an!
gaan slapenno me nest, no me tram, oender me stin
gaashoaize
ganghank
garnaalgèrnoare
GarnaalGernoaze
garnaalhernaort
garnaalhernoaze, geirnoar
garnaal, garnalengeirnaarspt, geir, aars, hernozn'
garnalengeernaars
garnalengeirnoars
garnalengernoars
garnalenHeirnoars
gashas
gastkeirel
gazonpelouze
gebakkengebaen
gebaren.behoar' n
gebruiken.beezhn, gebrukn
gedaangedoan
gedrevengetikketakt
geduld.pasjensje
geef maar gasheef mo slunse / sjette / buzze / pulle ; Gif mo van Jetje
geef maar gasheef moa hazze
Geef me een pintBetutert e ki ne kletser ollier
Geef me een pintBeutert e ki ne kletser ollier
geef ons nog een rondjedoe nog eke e zeiksje
geelgèlve
geelgilf, gilve, geif, geive
geelgilwe
geelzuchtgilvezucht
geen futtzit geen dash achter
geen goestinggin goeste
geen kaarten van die soortrenoeng, renonce
gehadghed
gehoktekaroten
geitgjitte, gjeite
Geketend laten grazenStoakeband'n (van staak en banden)
gekottekaroten
gelaatoanzichte (iepers)
gelaatoanzichte (iepers)
geldballen, zjetongs, klut'n
geldsoe
geld door ramen en deuren buiten gooien.held breek'n met oamers
geldbeugelportemanee, portefulde
gelukchanse
geluksanse
geluksjanse
Geluveld.Hillevelt
Geluwe.Hilwe, Gilwe
gemeen volkriftjeraftje
gemeenschap hebbenpoepn
gemeentegemjinte, proggie
gemet (is 300 roeden) gemete
gemorstgemoost, smusn geswanseld, gesturt
genitalienkloten (iepers)
genkhenk
genthent
gepraatkoetenanche (iepers )
geprikkeld zijn (om aan iets te beginnen) getieketakt
gereedschapalloam
gerookte haringgerokte oarink
gersthèèste
geschranktneuz' nès
gespgispe
gestapeld strovumme
gestoofde appelkeusterare
gevelpan.kantepanne
geweer.gewère
gezegdgezeid
gezelligheestig,chill,gjistug,ipt gemakn
gezelligheidleute
gezichtfroete
gezichtmule
gezichtmulle
GezichtMuule, toote (pejoratief)
gezichtoanzichte, bekske, fotse
gezichtsmoel
gezichttoote / mulle / smoel / raope / bjeete
gezichttote
gezichttruape
gezichtwezn
gierig zijnprege
gierigaardgierige pinne
GierigaardKlotzaksje
gierigaardkrempkloat
gierigaardkrempkloot
gierigaardnen tès
gierkaroalkartjèl
gietersproeier
gietijzergeute
gij bentgy zyt (iepers )
ginder, gindshuntre
gindshuunter
glad.glets
glijbaanrenne
glijbaansleeraf
glijbaanslere; gletsboane
glijbaanslierbaene
glijbaanslierboane
glijbaanSLIERE
glijdensleern
glijdensliern
glijdenslijeren, sleren
glijdensljérn
gochelaarschamateur (iepers)
gochelaarschamateur (iepers) ..
gochelenschamateren (iepers)
Goe heet je?Oe noamde hie?
goedgoejd
goedgoewd, wel
Goed gedaanhoe hedoan
GoedenmorgenMôgge
golfbrekerboarebreker, brislam
golfbrekerkattije
golgi-apparaatholhi-apharhaath
goochelaarschammateur
googlehoehel
gootsteenkannebank
gootsteenpombak / pompestjeen
gootsteenPompesteinne
gootsteenwatersteen
gordelrooskatrienewiel
gordijnendraperiejen
graaggern, geirne
graaggerun
graan plett'ngroan sliender'n
graanzolderpîzel
grabbeltje (bonen) spoensje
gracht, put baggerenwol, pit woaz'n
gracht.dyk
GrachtengraverDyyckedelver
GrapjasKluchtigaert
grappigleutig
grasges, gas
grasges, haas
grasges, pelouze
grashes
grashos
grasmaaier.gesmasjyne
grasmachinegesmasine
graszodegasvodde
grensschreve
greppelgoele
grijsgris, grysde
GroedeDe Hroe
groenten.blap
groententuinlochtink
grondterre, eirde
grootgrwot
grootlicht (biij auto) phares
grootsprekerwiede muule
grote borstenferme loezen
grote mondferm bakkesn ge kunter uij in droain mé peird en karre
grote mondgraed bakkes, grwote mulle
Grote neusKegge
grote rechthoek (voetbal) .bakkaree
Grote slaperSlapzeuge
grote stappen.scherv'n
gsmgéte
GuichelaarTotetrekker
gulpfeute
gulzigvroed
gunnenjeun
gymnastiekturnn

H

haankroajre
haeleyik zin e makak
hagedisoketetse
hagedisokketesse
hak (h) ouwe
HakHakke, kapper
hakencrocheern
hakenkrosjeteren
Halloâllo
hallohey
hallojonerz
hallojow
halloyo
halloyu
halsoverkoptopoverklwoat'n
hamer.omre
hand vaagborstel (met vuilblikzwintje
handelaar.marsjang
handennandn
handschoenwante
handschoenenandskoen
handtas sjakosse
handtasbuzze
handtascacouche
handtaschakosse
handtassakkosse
handtasSakochè
handtassjacosse
handtassjakos
handtassjakosje
handtassjakosse
handvatantoave
handvat.antoave, oore
hard regenenmollejoeng regen
hard werkenklawieren
hard werkenvroët' n
harde plaatharde ploate
harkrakel
harkrîve
hartérte
harten (manillen) èrtens
harten. (kaartspel) ert'ns
have funde leute é
heeni
hebè
heb je genoeg (gegeten bv.) ?.eije joen vulte? zitje vul? eit get?
heb jij soms een.....eie gie oltemets een.....
heb jij soms....eie gie oltmets....
hebbenèn
hebtèt
heeftè
heelhjeil ; helegansn
Heel (veel), tof, leukbère
heel zacht (vb. boter) smoetzochte
heel zachtjespaenewies
heggemuskoolpuupe
HeilleEille
helemaal nietsriain de knots
helikopterillekoptre élikopter
hellend vlak.rampe
helling, laadkaderampe
helper van een metselaar.metsediendre
herenmantelpardesuu
herfst.'t voln van 't blad
heropvoedingsinstellinverbeetriengsgesticht
hespespe
hespenrolespepiet
hespenrolletjes met witloofzwinnemoer' n ; keuneflutn
het't
hetze
het eten is klaart'etn i greed
het gaat niet goed.'t foetert niet
het gras afmaaient' hes afriejn
het hareteure
Het is gedaan't is tid dat ut is
het is gedaantis gedoan
het is heel koud buitent'is buutn bietend koed
het is hier te duister.kzie moar olf miene buuk vul, kzie gin kwloten, kzie nie wa da we zegg' n
Het is iets groots / zwaarshe kunt ' r ne boer mé va zin peird sloan
het is leeg't is goan zanten
Het is moeilijk't ès ol gin hoar snien ('t zin die bekkn leggn), ti bittende flipn, uitleggn en peetjeuhs teken'n da goa, ma uitknipp'n en doen loapen da es wa anders
het is niet waarte ni woare
het is te koudtè te kod
Het is te laat.'t Is te loate
het is tijd dat het gedaan is't is tid dat ut is
het is tijd dat het gedaan istè tid dat ut es
het is tijd dat het uit istis tid dat tut is
het is van utis tjoene
het kan me niets schelen't ku me gi klotn sgeln
het leven is rott leevn i rot eneje
het licht is aande lucht brand
het loont de moeite niet tis gennavanse
het mijnetminne
het moet weer vlug gaan, hoortmoe were hoasje zeejere goan wi
het onzet' uuze
het onzetoeze
het regentt'smukt
het regenttrint
Het regent pijpestelen't regent stron mee akskes
Het stinkt hierDat ier meurt, truft ier, te ier jin een ei geloatn, wukn gurre zeg
het tochtt'rekt
het voetpadtrottoor; trotwaar, ndam, plankier
Het zal lastig wordenT' zal pieken
het zelvde' t zelste
het zijnetziene
hierier
hij (het) is ook iemand nietwaartis ook etwien eni (iepers)
hij heeft gesmeekten net up zin knien gekropen (iepers)
hij heeft het weeral gedaanénet wère e kunn (iepers)
hij heeft me iets misdaane net in min rapen e schetn (iepers)
Hij is doodJ'è na pieremelits (Zwevegems), ne ligt op de paster zijn vettewei, en è z'n hoepels gekeird, jis me zin hoar
hij is erin geluisdz'en em bie zin pietje get
hij is gedreventzit poer in
Hij is in de gracht gevallenen is in 'n dik eppoeft
hij is niet rap boosjis nie controarie
hij is onhandig't is e frédéricsje, jé twee linkske anden
hij is ontsnapten nis goan zanten (iepers)
hij is pompaf, hij heeft de moed niet meer.'jis de keejst of, 'jis de leen of, ji tenn
hij is straalbezopenj'es jin krote
hij is straalbezopenj'es stjinkrimmenil
hij is vlug wege nis weg te vierklouwe
Hij is vrekkigJe zoe nen frang in tween bieten
hij is wegjis 't gat in
Hij is wegn' Is 't gat in
hij is weg na deugniet streekènis goan zanten (ieperss)
hij is zatjes enen hoed
Hij ligt al in zijn bed.Je ligt in ol z'n kaf. Jis al no 't bal van de witte lakens / Ne ligt ol inze nest
hij trekt het zich niet aan.'t rintrip lik ip een eende (het is alsof het op een eend regent), tkan em nie skiln
hij veegt er zijn broek aanje voaht er zin hat / kloatn an
hij waarvan ge de naam niet weet isdinge, dingsje (iepers )
hij was fout en stond er voor aapènèt dinne è doan wé iepers)
hij werkt zeer traagn'affeseert lik nen hooibondel tegen wind
hij zet een grote bek opjè 'n grwotte moend, e felle mulle
hinken.spak' n
hoeoe
hoe gaat hetoe ist
hoe gaat hetoeist
hoe gaat hetoewèst
hoe gaat het met uoe est
hoe gaat het met uoe ist me joun
hoe gaat het met uoe ist mè joun (iepers )
hoe gaat het met uwist me je?
hoe gaat het?oe est
hoe gaat het?wist? oe ist?
hoe gaat het?wizt?
hoe isthoe is, t
hoe laat is hetoe loate ist
Hoe laat is het?Oe loate ist?
hoe zit het (geërgerd) oe schjeet dat iere
hoekijzerzwee
hoge en lage dagenoogtag en leigtag
hoge hakkentalongs
hoge winterschoenenhallóchen
hokjes (achter het huis) koterie
HollanderOllander, Skumtote, gieregort
homopottre
hondnond
hondoend, ne keffer
hondoend, nen ond
HONDOND
hongeroenger
honingeunienk
honingzeem
honingzeem, zijèm.
hoofdkop, tête
hoofdwofd, oofd
hoofdkaaspostekop
HoofdplaatDwôôfploate
hoogstwaarschijnlijkvantienenege
hoor (wi
hoor eens naar die manort è ki noan dien ventt (iepers)
hop.hommel
horzaloezie
HorlogeAloize
horlogearluge
hotelottèl
hou u mondoejee mulle
hou uw mondhoudje moend (iepers)
houd uw mondoud je trape (iepers)
houtoet
HoutstapelHoutvumme
houweelpiosse
huilebalkjanker
huisnuus
huisuus, kot, kribbe
Huis (bepaald type) Drieduuster
huisjesslakkootjeflut
huisjesslakkootjefluut
hulpje bij bv. metselaardieëndre
humeurigkattepierig
humeurig, strengvies
hunudder
hunkeren, verlangenanker'n
hunkeren.angker' n

I

IemandEtwien
iemandleize
iemand die een flauw beroep heefteen stroendroaper achter de tring
iemand die een muggebeet heeftj'et een meezebete
iemand die goed kan zwijgende'n dien ze'n toenge goj nie peeln
iemand die je in de zak zetje rosten.
iemand die kaal isène mèdè e glazen dakpanne (iepers )
iemand die klaagtertefretter
iemand die niets doet en lui ise zit op zin luie fakke / doze
iemand die onrustig op zijn stoel ziteen vrikkelgat, zenuwpeze
Iemand die veel buiten rondhangtstroatevendel
iemand die veel drinktzuupteele, droenkaerd, scheevn, zuupschuute, zuuplap, peelaerd, skellaerd, mulle jongne, nen dronkaert,
Iemand een lesje lerenKokkedunen
iemand met grote borsten't es ter ijen mè veurwielandroavink
iemand met veel lefnen gasreerden
iemand niet kennenne kent em nog van oar of va pluum
iemand slaan.een vuste ip zén chambrang mulle geevn.een tétse geevn, jin teegn zen mulle kletsn.
iemand zijn deel ontzeggen.etwien bloatdjèln
iets al pratend proberen te achterhalen.vwojz'n
iets doen dat nie magStotteDingesDoen, GmeuGieDaAlikNiejZulle
iets doen op goed gelukje smiet er mé ze'n klakke no toe
iets eteniets tusn jen kiezn beutrn
iets gaan drinkenboozen
iets niet wiillen doenbakkedoen
iets om water in te doenbassing
ijs schaatsensjaverdien
ijsjekoetzakje
ijsschaatsenschoaverdien
IJzendijkeÎzendîke
ikek
iki'ke
ikike
ikikke, 'n uzn
ikvijf
ik benkzin (iepers )
ik ben benieuwdkwitsoender
ik ben bezopen'k zien canard, kben jin sjamulle, kzi ghil pele, jin rete zin, ghil utnhoak zin
ik ben daar bijnakzin do verre / biekan
ik ben er gerust ink' en der me rutte in
ik ben er niet gerust inkzin der ni grust n
ik ben naar huiskzien noa me kotn
ik ben wegkzinder van oender (iepers
ik denk hetthink mie
ik ga geluk hebbenKgoan chanse én (iepers)
ik ga hem slaankgoann e klop up ze mule gevn
ik ga naar huisk'zien nar uus, kben na men kot, kzi men cribbe goan zokn, kga na pittem
ik ga slapenkzien goan slaopn
ik ga wegkgo je loatn, kbent gat in, kzi deure
ik ga wegkzint schip in
ik hadk' a
ik had het gedachtKet gepeisd, kost ol peizn
ik hebken
ik heb eensikeneki
ik heb er niets mee te makenmoakkedoenie
ik heb het gehadkèt ghet
ik heb jeuk aan mijn achterwerkme gat jukt ; ken jukste amn ol
ik heb nietske ne niet
ik heb zonet...ki zjuste, komme van te...
ik hou van joukzie jo geirn
ik kan dat niet verdragen'kzoen doavan miern zeekn (iepers)
ik ookik wok
ik werd wakkerk kwame kik wakkre
ik werd wakkerkwame kik wakker
ik zal geluk hebbenkgoan chanse èn (iepers)
ik zie je graagk zien joen geirn
ik zie u graagK' zien u geru
imkerbie e melkre
in de gleuf van je achterwerk gekwetst= kerftesmertte (iepers)
in doeninplwoin
indigestieindiezjeste
inschenken.skienk'n
insekten, ongedierteferniend
insmeren, invetteninsmoetn
Insmeren, olienSmoeten (cfr smout)
integendeelpercontrarie
internettinternet
Internet pretWebcam rukken
intrest.perlut
intrestenkroizen
InwijkelingAangespoelde
is de afstand tussen de duim en de middelvinger bij gestrekte handfaome
is het eten nog niet klaarist eten nog nie greed
Ischa surmontonbekend

J

jabaja
jabajoat, mojoat
jabajonk
jajoa, joak, joiw, jow, joez
ja (in sommige contexten) nint
Ja héJa eni
ja hijjoj
ja wijjow
jaarloeten
Jammeren, jammeraarKriepen, kriepe
jasfrak
jasfrak, veste
jaspaalto
jasveste
jawelemojabbebetoet
jaweljatoet (iepers)
jegie
jejoen
je bent een leuke jongenge zit nen chille kirl
Je bent gezien!J'eddem in d' ooghe! ge zi gereten, ge zitr gewist
Je bent maar een onbenulJe zie hie olgeliek ne wietehoai, gie mutn / bloatn / onnozeloare / lwoi / blwotn
je bent zot zeker?geziegiezotzekr?
je hebt gelijkge g'liek
je hebt gelijktgi geliek
je hebt soms ........jed oltemets
je kent er niets vanje kent er o zo vele van lik e koe van serzn plooin, je wit er zo vele va luk e koe va pingpong, ge kent der gin klwot van!
je kunt de boom injoen kunt de bwom in
je mag zwygnje meug je mulle odn
je moederjun moedre
je moet je mond houdenje moe je mule oedn
Je moet zwijgenJemoedjemullon, Ge moe jon bak / mulle / tote / kleppe odn, Zwigt, Bak / Mulle / Kleppe / Tote toe
jeukjukte
jijhie
jijje
jijjoen, gie
jointpit
jongjoenk
jongenbroekvint, knechtjoeng'n, knechtebrakke
jongenjongn (ng laten hangen) joene
JongenKnecht
joujoe
joujoen
joujon
Jou liefje is heel lelijkJu mokke trekt up dzak
Jou mond stinktJon mulle ruft
jouw achterwerkjoen nol
julliegieder
julliegulder
julliehunder
julliejudder
julliejulder (iepers)
julliejunder, giedder
jullieulder

K

kaalkletse, pleite
kaalskarre
kaalkopkletsekop
kaarskèèse
kaarskeise
kaarskeisse
kaarskèse
kaarskèsse
kaars.kèsse
kaarsrechtpieleboetrechte
kaartkoarte
kaarten schuddenkappel' n
kaarten schudden.kappel'n
kaartspel door elkaar schuddenschaffel'n
kaaskoas
kabaal maken door op potten en pannen te slaanscharminkelen
kadekoaie
kafmolenwannemolen
kaft (van een boek) klaverke
kaftendekselen
kakstroent
kakaschietn
kaka doenG'an schiet"n
kakkenboetn
kakkenkakn'
kakkenskittn
kakkenstoeln
kalenderalmenak
kalenderolmenak
kalenderomenak
kalfkauwf
kalfkuut
kalf (pasgeboren) kachtelgat
kalsijdekossjieë
Kalsijdewegen kruispuntKruuskoassie
kamerkoamre
kamerjaspèwaar
kamerjaspingwaar
kan ikkuk, kank
kanariepruische
kapotnoa de zak
kapot makenpoepeloere
kapot makenverdestruweren
kapotlachensmittn
kappercoiffeur
kapperkwoffeur
karn.keirn
karnemelkkerremelk, kèremelk.
kasseienkossien, kasitsn
kastkasse
kasteel.kastjèl
kat.katte
katerkatrol
kauwgomceclite
kauwgomseklite
kauwgomsjieke
kauwgomtjoe
kauwgom.sjyklette
kauwgomautomaat.sjyklettebak
kauwgomballenautomaatsjiekebak
kauwgumsjiklette
keer eens terugkèrrekiwère
kei goedbere goed
kerelkadee
kermisden foore, kermesse
ketelkitte
kickerenbakken
kierharre
kiertjearnotje aka gerre
kieskeurigzindelijk
kiezelsteentjesgravee
kijgenkriegen
kijk
kijven.ruttel'n, strien
kikkerpuit
kikkerput
kikkerpuut
kikkerdrilpudderek
kikkervisjespuutelompn
kinkinnebak
kinderkermis molenmaneige
KinderwagenFeteure
kinderwagenkindervoituurke
kinderwagensaritte
kindjekinneke
kipkiekn
kipoender
kippenkiek"ns, innen
kippenhokoenderkot
klaaglijk geluid maken.kriep'n
klappenkoetn ; tèitewèitn
klaprooskollebloem
klaproosslapkop
klapstoeltjepliejangsje
klaverenkloavers
klaveren (manillen) kloavers / eireweetn
klaveren. (kaartspel) kloavers
kledingklêers (iepers )
kleinkljin
klein hondjepreutelekkerke
klein jongetjebroekvintje
klein mannekekljin oap
Klein schattig kindje / dierKljen bedolleke
kleine fanfare (die vooral optreedt om iets te kunnen drinken)muziekske dust
kleinzerig zijntruntn
klerkenklerkn
klikkenstep mor oan
klikken.pander'n, overdroagen
klikspaan.panderdroager
klomp.kloefe
klompenkloef''n
klompenkloefen
klompenmakerkloefekapper
klootzakklotzak
klop krijgenu muulpère
kloppen krijgenmullepaté / mulpeiren kriegn
kluiskluze
kluitje aarderuz'l eerde
klungelenkeunekloten
klunsklunten
kluwenploote
Knap, aantrekkelijk (persoon) Snel
knap, mooisnel
knappen van een elastiek.spring' (van ne rekk're)
knappen van een koord.spok'n (van e koarde)
KnikkerenStekken
knikkersbollekèt'n, marbels, merbels.
knikkersmarbels
knikkersteelballen
knikkers van gebakken aardefiten
knippen en plakkencut en paast
knotboomtroenke
knotwilgachtkanter
knotwilgbolloard
knuffeldekenkoi koi
knuffelenkeppe doen
knuffelenpaluffen
Knuffelen, koernKeppen, paluffen
koekoebèeste
koekkokke
KoekelareKooklare
KoekelareKookloare
KoelkastFriegel, frigo
koelkastfrigo
koetjefluthuisjesslak
koevoete pince
koffervalieze / valyze
koffiekaffie; kafje
kombassin
komaan.how
konijnkeun
konijnkeun, konin
konijnehokkeunekot
koning.keunienk
koningin.keunehinne
koolassenoeldjen
koopjesbatjes
koortskose
koortsblaaskorspuuste
kop koffiezjatte kaffie; tasse kafje
Kop, tasZatte
kopjesjatsje
kopjezatte
kopjezjatje; tasse
koppeling (auto) ambriage
koproltummelette
koproltuumlette
koptelefoonoartjes
korst (van brood of dergelijke) .kaste
korst (van verhard bloed op een genezende wonde) .reuve
kort geknipt haarscharre
kortenkortn
korter dan kortkorterder
KortrijkKortriek
Kortste weg't noaste
koterijen.kootralje
KotsenSpuien, Bèren
kousenkoesn
kouwgomsjieke
kozijn (familie) .kooz' n
krabbenschart' n, scharten
krabbenscharten
KrabbenSkarten
krachtforse
kracht.macht
krantgazette
krantenbakgazettetès
krapuulriftje raftje
krasskratch
krijgenkraahne, kriegn, ein
kronnkurkschutsje / skulpke
kroonkurk.ulleke
kroontjeswippergiblateur
kroontjeswipperopendoendre
kroontjeswipperullewupper
kruimelenbruzelen
kruimelsbruslinge; krummels; mwoskerie
kruimelsbruuzlinge
kruiskrus
kruisbesbeier
kruisbessenklwutebessn
kruisbessenstekelbeiers
kruismastruberenkrusboetn
kruiwagenbakwaegne
kruiwagenbakwagen
kruiwagenbakwaghen
kruiwagenbakwahen
kruiwagenbakwoagn
kruiwagenbakwog'n
kruiwagenbrewette
kruiwagendust
kruiwagenkorrewaagn; korttewaagn; bakwaagn, puppegoale
kruiwagenkorrewoagen (iepers)
Kruiwagenkortewaegne
KruiwagenKortewagen
kruiwagenkortewagn
Kruiwagenkortewaogen
kruiwagenkortewogen
kruiwagenkortwagen
kruiwagenkortwoagn
kruiwagenpippegeule
kruiwagenpubbealle
kruiwagenpupegaale
kruiwagenpupegale
KruiwagenPupegalle
kruiwagenpupegaole
kruiwagenpuppegale
kruiwagenpuppegalle
kruiwagenpuppegoale
kruiwagenpuppegolle
kruiwagenpuppehoale
kruiwagenpuupehalle
KruiwagenSeule
kruiwagenkortewoagn
kruiwgenpipe
krukkrikke
kuisen, poetsen.kuus'n, kusjchn
kuit.kiete
kurkkork
kurkentrekkeropendoender
kusbeize
kuspieper
kus, zoenpieper
kus, zoen.piepre
KussenPieperen
kussentootn, in de mulle wirkn, lekn, vrijn, bekn, muiln, lekn, veugeln, duuvebek' n
KussenTuttematooien
KUSSENSLOOPTWÖJE
kwaadcolère
kwaaddul
kwade sluwe vrouweksevel
kwajongenpleute
kwast (in hout) kwarre
kwast (schilderen) kwaste
kwezeldibbe
kwijlenzjivern, kwieln

L

laarslèèze
laarzenbotn
laat maar glijdenloat moa gletsen
laatstlatst
lachbekmong
lachengalferen / grèten
ladderleere
ladderlére
ladder.ljière
ladeschûve
lade.skof, skuve, skuiflo
lamplampadeire
lampluchtn
LandwegBinneboane
landwegwegeletje
landweg.boereslag, eirdeweug
langlange
lang haarlankarde
lange onderbroekkalleson
langer dan langlangerder
langharige (manspersoon) .langkard'n
langzaam aanpioanewis
lantaarn.lanteirn
last, inspanning, moeite om iets gedaan te krijgenrooi
Last, moeilijkheid, inspanningRooi
lastig vallenambètern (iepers )
latertonne, tfete
Laurel & Hardyd' dikkn en d' dunnen
lawaai.leev' n
ledegemleegem
lederen beenbeschermerhètten
leegmakeniedel'n
leegstaandwepel
leerkrachtenljirkrachtn
leerlingenljirlingn
lekker ding (vrouwlijk) keun / kroote / veize / prente
lelijkljilijk
lelijk (mens of ding) scharminkel
Lelijk meisjeTrolle (moej geen brug goan bewaken
lelijke hondlelijknn nond
Lelijke muziekTjingeltjangel, ketelmuziek
lenigslak
lente.t' n uutkom
LenzenLeèsjen
lepelleeple
lepel.leeple
leraarljeroar
lerenljéérn
lesbiennelèèze
lesbiennelèze
LesboVier skwone tettn
leukbère
leukfun
leukgieestig
leukleutig
leuksmietn
Leuvense kachelbuuzestove
levendig kindsparrewoan
libelnaalde
licht (klaarte ) lucht
licht / lamplucht
licht krullend haarbek oar
liedje.vwojzeke, skivve, ploate
liefbroaf
lieffrôâi
liefkeppe, mokke, wuf,
liefde bedrijvenbukkn
liefdesverdrietluduvudu (met de u van hut) / bleitinge
liefjekeppe
LiefjeKeppe, sloave, werktug
liefje (op jonge leeftijd) spekkelief
LiefsteKeppe
liefstekeppe / keppetje
lieve heers beestjepimpampoentje
lieve-heers-beestjepimpajoentje
Lieveheerbeestjepiempampoender
lieveheersbeestjehemelbjistje
Lieveheersbeestjepiepauw
lieveheersbeestjepiepow. Ook hemelbeestje en Pimpampoentje of piempaljoentje.
lieveheersbeestjepimpajoentje, pimpampoentje, emelbjièstje.
lieveheersbeestjepimpampoentje
lieveheersbeestjepimpapoentje
lieveheersbeestjePipoentjuh
lieveheersbeestjepipow
lift.assasseur
liggen bruinenmé joen tunne in de zunne, bakn
lijmcolle
limburgs meisjelimburgse mokke
limonadecitrè
limonadesefong
links.lienks
lok (haar) .stesse
lolleute
lollylekstok
lomperikkilo
longvliesontstekingfleuresien
longvliesontstekingwoaterflursel
loodgieterpotjelap, potjedek.
loonfichebanderolle
loop maar verder doorlopmoaran, tis kosjye, teure mo deure
loop naar de maanloapt noar de moane
lopenloopn, lwopnn
lopen.loap'n
los vel bij vingernagel.nynoagle
losbol, onbetrouwbaar iemandkalisjeklutser
lucifersuifre
lucifersulfer
lucifer.suifer
luciferssulfers
luciferssulfers, stekskes
luiluzig
lui persoonluie fakke, lege doze, lamzak
luiaardleegoard, leeg vel
luiaardleehaert, gjen schip tegn zn kloatn weirt, tamzak, leegoard
luiaardsluuzegoêd
luidsprekeropparleur
LuierikLeegoard
luikenplaffeteuren
luisterenurten, ort' n
lukenlukken
lumbagolendegeschot
Lunchboxstuuttedooze / bootramdwoze

M

Maak dat je weg bentScheur je klootn
maandverbandè truttelap
MaandverbandKelderraampje
MaarMa, moa
maar alleemoa gow wé
maar allez, kommohow zeg
Maar enfin zegMo how zeh
maar jawelmoa batoet, mo bajoat, toet toet, moa bè toet
maar komaanmo gow zeg
Maar neenMo ba nènt, mobanjee, moa bè toet nie
maar neenmo nint
maatmoat
mag ikmeuke
mager (e) mensne tettink
magneettrekyser
maistusketaerwe
MaisTusschenterwe
maïs.tusketerwe
maîtresse, lief.koeketiene, anoetster
mamama
mamamema
mamamoeder
mamamoedre
mamamoeke
manvent
mannetjeseenderpel
mantelpalto, pitteleir
marcellekene onderbaai
marginaalgringo, loser, marginoal
marginale mensenkotjesvolk
marktmart
mastruberenboetn
mastruberenrukn
masturberenpulletrekkn
masturberenrukn
masturberenvuustjes noenkel
matnne mongool
medicijnenmedicamenten
meelijwekkende vrouwsloare
meestermjeistre
meidmeis'n
meikevermuldre
meisjemokke
meisjemokke, keppe
Meisje, grietMokke
meisjesmeisjoengk
melkmejk
Melk krukjeBlokstoel
melkkitbidon
melo cakesnégrinnitettn
melodietjevwoajzeke
melodietjevwoazeke
meneermenjir
meneerminjere
mennen, besturen (een gespan) boeveren
menner, bestuurder (van een gespan) boever
mensmeinschn, miens.
mensenmins'n, mens'n.
menstruatiebloedleekn
merelmèreloar
merelmèrloan
merel (mannetje) mèrlare
meringueskum van scheten
mes.mes
mestmis
mestvette
mest strooienvetten
mesthoopmessieng, messiengk
mesthoopmessink
mesthoopmisbocht
MestkarAalkarteel
met de voeten slepen als je staptsluffern
met gespreide benenscheirewieds
met ruwe manierenrulokte
metselaarmetseloare
metselaar.metsenoare
mevrouwmadam
microsoftmicro zochte
middagnoene
MijIk
mijnmin / myn
Mijn bedme bak, me kaf, me kafzak, me nest
mijn geslachtsdelenme kloten
mijn geslachtsdelenmin krus
mijn rug doet pijnme rik doe zjéere
mijn wagenmin meubel, minnen tutuut
milkycasper
minder leuke vrouwseute, kalle, stoake
minnareskoeketiene
minollenminollen
mirenguenunneschjet'n
misdienaarmessediender
misdienaar.messediendre, mesdienoare
mistsmoar
Mist (er is mist) Smwoor ('t smwoort)
mist.smoar
mobieltjetillefong
ModderMwoase, sliek
modderoor
modderslik
moedkoerazje
moed, inzet, zin.sjensje
moederbetaald werk
moedermoedre
moedermoetje
moedermother
moederdiermoere
moeilijk werk verrichten.klawier' n
moer (vrouwtjeskonijn) keunemôere
moessmeus
moestuinlochtink
moet ik je slaanmoek jon mulle verbouwn
molenmeuln
molen.meul'n
mondmoend
mondmulle, toote
mond dichtoed je muule, ot je kleppe
mongoolmong
mooijitte
mooischone
mooiskwoane, snel
mooisnel
mooi meisjebrandje
mooi meisjebrokke
mooi meisjejitte krabbe, jitte klinke, jitte stutte, porre, keun, stanse
mooi meisjemokke
mooi meisjeprente
mooi meisjeskòne mokke
mooi meisjesnelle ghéte
mooi meisjesnelle mokke
mooi meisjesnelle poeze
mooi meisjesnelle poeze aka snelle prente
mooi meisjeu snel meiske
mooie jongenjitn bèèr
mooie jongenkrootje
mooie jongenne njitn
mooie jongenschonen velo
mooie jongen / meisjekeun
mooie vrouwensnelle wuven
mooipratere mulle van lintjes
moorsledemwoslé
mopjekluchtje
morsenbrielen, smosse, sturtn
morsensturt'n
morsensturten
morsenzwien' n
morspotsmospot, swanseloare
moslimmakak
motormotteur
motorvoitonjurreke
motorkapcapou, kapoo
motorkap.kapoo
motregensmuuk
motregenenmiezern
motregenensmukn
motregenensmuuken
mouwvegersmoetpot, smoetpulle, mouwefrotter, hatlekker
MugMeeze
mugmeugge
muggezifterpezewever
muiltroape, muule, tootte
muismuzze
muis.muze
murwmerve
muskuseendkoapse keze
mutstoepe, mutse
Muur van houten latten en bepleisteringPlak en stak
muurtjemurtje
muziekmuzik

N

n00bradjino
naarnoa
naar bed, gan maffen
naar bednoa nuz'n koffer, na oezn nest
naar de grote w c gaanè goat noa bachten (iepers )
naar wc gaangoan losse
naastnevenst, neffenst, neffest, lans'n, laast'n, neffiest
Nadelig zijnMessan'
nadenkenpeinzend
natuurlijkvaneigens
navelbuikepitte, buukepitje, me buukenaffle
navelbuikkepitte
navelbukketetje
navelbuukepit (je)
navelbuukepitje (putje in buik)
navelpitte
nederlandoland
nederlandolland
nederlandersollanders
neeBenint
neenin
neenjin
neefkozen
neefkozien
neefkozz'n
neef.koozn
neen dat heb ik niet gedanbejakkendoenie
neeneebanint
nemenpakn
nen dummenen dumme
nergensnievrals, nowers
nergensnievroals, nowers
nergensnowersn
nestnist
net alszjuste link, zjuste gelik
netelstingels
netels.nittels
neusvochtsnottekèse
niemendalletje., prul.etwovaniet
nietnie
Niet eetbare besBastebeier
Niet heel slim zijnGe zijt wok te dom vo hooi teten, ge zi nachtrlikn tut
niet kijkennie kiekn
niet kwistig omspringen metden oap nie oeden mè
niet verlopen zoals het hoortnie will'n foeter'n
nietesbajaat
nietsnie'nt
nietsniemendolle
nietwaar.njè, nè gjin woa, niet van
nieuwjaar gaan wensenmugoan goa lukken
nieuwjaarswafellukke
nieuwjaarswafelijzerlukiser
NieuwpoortNiepoort
nieuwsgierig persoonkerjeuzneuze
nieuwsgierig persoon.kerieusneuze
nieuwsgierig.kerieus
NieuwvlietSinte Pier
nijdig, maar onbezonnen.met 'n nydihe leegheid
niksnietn
niksenhendrieken, legoardn
nochtanspertang
nochtanspertangs
nochtanspertank, pertanks
nochtanspertans
nochtansperthans
nodig hebbenvan doen hebben
nog een pintjenog en ei
nogalnohol
nonnunne
non.nunne
nootneute
nunoe
nukkig, onbehouwen persoon.stoppestier
nummerplaat (auto) plak
nummerplaat.blek, ploate

O

OedelemOeeeelEM
olielampquinquet
omameme / meter
omda gie derup stoatomdat gie derup stoat
omhoog.omoahe
omkadering van deur, raam, ...de chambrangs
omkeren (of omver vallen) ommeklooin
omlaag.no beneen
onbehendig snijdenfikkel'n
onberekenbaar persoonne vieze n apostle
onderdrukt lachengidder'n
onderjurk.komminizong, kombienizong
ondertussenbeestjin
ondertussenbiedewiele
ondeugend jongetjepietjepek
onhandige menslienksepoat
onkruidvûûlte
Onkruidwiet (lange `ie` zoals in Engelse `weed`)
onkruid weghakkenbraken
onkruid wieden.kruuw'n
onmogelijknie meuglik
onnozel wichtsebbedutje
onnozel wichtzurkeltrutte
onnozelaarne woin (de 'oi' van 'semois' )
onnozelaarpoetie
onnozelaartjeuten
onnozelaartoartekloai
onnozelaarzjèveroare
onozelaardebiel
onozelaarwieten
Onregelmatig, oneffen, Ievollig (zie Kortemark, kan ook in die zin gebruikt worden)
onrustig kindfrikkelgat
onsoes / nuus, wudr
onsus
onsuus
ons huisus us (iepers)
onthoudenontoeken, antoed' n.
ontwijkenzwicht'n
onverantwoord rijdenschurdig rien
onverantwoorde chauffeurschurdigaard
onvoldoende zien doordat het te duister is.moar olf joene buuk vul zien
onweerdundervloage
onweer (regen) vloage
onze lieve heer beestjeemelbjistje
ookogliek, wook
ookwok
oomnoenkel
oorbellenoorringn
oorveegtroetelienge
OostburgWôôzburg
opip
opip, up
opip / up
op cafe gaanop de zwadder gaan
op de buiten (verlaten) wonen.t'n uutkant'n weun., in 't ol van fluto weun.
op de vensterbankip de zulle
Op het internet surfenIp 't internet skivern
op het plattelandip de buutn
op iemand gelijken als twee druppels waterjis ter ut gebrakt en geschetn
opapepe
opbergenwegsteken
opdeling, vak (in stal, voor vee) .sliet
opdirkenpinten
open wondegabbe
opendoenerullewupper
opgeborgenweggestok' n
opgedirktgetuttematooid
opgedirkte vrouwdeltekoater
opkamervolte
oppervlakte (groot) .vloake
oproestenopmieteren
opruimenschommelen
opruimen, reinigenschommelen
opscheppenboff' n
opsmukkentuttematooien
opzij gaanhertn
orgelurhel
orgiemeuteleute
oudoet
oude vrijsteroedejoengedochter
oude vrouwnoede doze
overallketelpak
overgevenspugen
overhaastschoffelscheute
overhoop gooienbriel'n
overhoop gooienoovrende smiet'n
overhoop, door elkaarwisterkapjèle
overladen van etenipgepoeft
overloopn'allee
overwegden travère
overwegtravére

P

paadjepadje
paardpeerd
paardpeird
paardenbloempissebloeme, beddepisser, beddezeker
paardenbloempisseblomme
paardenbloem (bladeren) zjèkslo (a)
paardenmolenpeirdemeulen
paarspèès
Paasmaandag.poaske moandah
PaginaPohina
Pakken, nemenStekken
pannenkoekpalluln
pantoffelsavatte
pantoffelskeun
pantoffelssavatten
pantoffelssavatten, sletsen
pantoffelsSevatten aka sletsn
pantoffelssleffen, sloefn
pantoffelssletsn
pantoffelssluffers, sleffers.
papapepa
Paragraaf 2.5Páràgraef Tswéa punt Feiyf
Parelhoenpintoane
ParfumGoe rieker
parochieprochje
Pasen.poas'n
pastoorpaster
pastoorpastre
pastoor.paster
pedaalstangmanneville
peerpere
peirdemullechris boucké
pellenschrown
penstillo
pennezakpochitte
peperkoekpendepisse; zoetekoeke; fjeeste
peperkoekzoetekoeke
perforatorgatjesknipper, gatjesmoaker
pestenduv' l' n
pestenklootn
pestenklwootn
petklakke
pet.klakke, toupe
peterselieperselle
peterseliepersin, persil
peterseliepersyn
PeulenSchull'n
piemelflasse, lunte
piemelhiemel
piemeltjecharlewietje (iepers )
pierstaketsel, estakade
pietflute
pietje preciesmuhheziftre, mierezeiker, azienpisser
pietje preciesvizzeklwoat
pijnzeer
pijnzjèr
Pijn doenT'zal pieken
pijppûpe
pikdorserpekdesch'r
pikdorserpekdesschre
pikhouweel.piosse
pilaarpilastre
pin, doorn, prikkend voorwerpstekker
pinkerkliniateur
pinker (auto) flisse
Pintjes drinkenVoazn schelln, Kletsers in jen weezn beutrn
pissebedplatte zeuhe
pissebedzwientje
plaatsplekke
plaats ruimengerten, garten
placentaskwoane
pladijsploate
plagenkul'n
plagenteinzen
plagen (op pesten af) .duuvl' n
plakkenplak' n
plasbakpissoir, pissiene
plassenpiesen
plassenpissen
plassenzakn
plassenzekn
plassenzjeken
plassenzjiken, jon patatn ofgietn
plassen / urinerenzjikn
plasticplastiekie
plastieken buspulle
platte (band) sjiekeplat
platte schaal.patièle
plattelandboerenland
plattelandden buut'n
playertitser
pleinkoer
pleister., zelfklever., stukadoor.plakker
plettenbèren, patat' n bèr' n
plettensmeuzen
pletten (vb. aardappelen) smijern
plezierleute
ploegzjamulle
ploegenomme rie'n
plooistoeltjeplieangsje
plots, ineens.vrets
Pluk (haar, gras, hooi ...) Fakke
pocher., druktemaker.blahoj, blahojmoaker, blageur, stoefre.
poeskatte
poetsvrouwkuuskinge, kuuswuuf, kuuschgesse
pokenkoteren
politiechampetters, flik'n
politieflieken
politiefliekn
politiegendarms
politiesuske en wiske
politie.poolysje
politieagentne flik
poosjestuitje
poppuppe
populierachtkanten
porseleinen beeldjeposturtje
postbodefacteur
postbodefakteur / brievedroagere
postbodefaktuer
postzegeltember
postzegeltembre
pot (om te koken) casserolle
potloodskreivere
praatvaarklette
prakezerenpatrieken
pratenklap' n, kouten, kletsen
pratenklappn
pratenKoet'n
pratenkoetn iepers
pratenkoett'en
pratenkoten
pratenkunkelfoezen
Praten met luide, hoge stemSchetteren
preipret
preipret, pareie, paret
preiprette
prentjezintje
pretentieuze vrouwkakmadam
prietpraat.zjèver
prijspris
prikkeldraadstekkerdraad
prikkeldraadstekkerdroad
PrikkenStekken
prinsebonensukkerboan
proberen te weet te komentracht' n of t' aal' n
proevenproven
profiterollekenunneskete
promoveren.vereuver'n
proppenschietersjchietëlap, kloaterbusse
prostituee'n oere
prostitueeoere
prostitueetis mo'n tring en 'n tram die der nie over gerédn hèt
pruikparruke
prullaria.prut'ndysj'n
puddingpootink
puistporre
puistpuuste
pullboj
putpit
put.pit

R

raagbolkobbejager
raamrute
raamruut
raamveister; fenetre; rutte
raam boven deurupperlucht
raamkaderkasseine, kassine
raamluikblaffetuur
raar iemandnen oelewappr
raar individutjoet' n
radio.radjo
ragebolkobbejoager
rammel krijgenu roblienge krieg'n
rammelaarkeunebuk
rammelaar (mannetjeskonijn) keunebuk
rapzjère
rare kerelraren karwaat
rattranchékeun
recent begraven zijn.over eirde lih'n
rechtdoorasan rechtut
Rechtdoorrechtn tetn deure
rechtsreks
reedsol
reflector (fiets) katoge
reflectorlicht (van een fiets) .kattekop
regenrinne
regenrinne, rîn
regentrint
regenderèè (ingeslikte n) de
regendetrinde
regenenrinn
regenentraint
regenjasbashje
Regenjaskawee
regenjaspaltoo
regenschermduttel
regenwatertank.rinnepit
regenwormteting
regenwormtettienk
regenwormtettink
reistasbazatze
relatievrijen
rem.fring
remmenfringen, sluiten
remmenfrinks
rentekroos
RetranchementTrûzemèènt
reumasiatiek
reuzelsmoet
reuzelsmoet (smout)
richtingaanwijzer.flèche, pinker
richtingsaanwijzerflesche
richtingsaanwijzerflische
riekgreep
RijselRiesel
rijstriest
rillen (van de kou) klutter'n (van de koede)
ritstirette
ritssluitingtirette
roddelaarstercommeere
roddeltantekletsebelle
roddeltantesnetsebetse
rode bietkrote
rode plek op de huid door koude, wrijving, vochtigheidversproengen vel
rode plek op de huis door koude, wrijving, vochtigheidversproengen vel
ROE (oude oppervlakte maat) ROE' N (meervoud van roe)
roekeloos rijdenriën e rotsn
roekeloos rijdenrien lik de zott'n
roerzeefpassefîte
roerzeef.passevyt
RoeselareRoesloare
roetkaarsenortjekèesen Juist
rokensaffn
rokensmoren, smoar' n.
rokensmworn
rokensmwuarn
Roken (van sigaretten, tabak enz) Smwoor'n
rolluiklattestoor
rolluiklattestore
rolluikpersiennen
rolluikbakpersjènebak
rolluikenblafeteure
rolluikenlattestoors
rolluikenlattestoors, stoors, persjinnen
rolluikenperschenne, persjenne
rommelbrol
rommelbucht
Rommel, slechte kwaliteitBriel
rommelboel (in een kamer) .vandiesje, verdistelwoasje
Rommelen, rommel maken, slecht werken, stoeienMooschen, brielen
rondlummelen op straat.vendel'n
rondtrekkend persoontrimard
rondzwerven op straat (jongeren) .vendel'n
roodrwoad
rood gezichtje zoed tvier ut ze mulle sloan
roodharigerostekop
roofvogelstekker
rotvort
Rot op, man!Schur je kloot'n, vent!, makt daj vort zit, schart an joeng, mokt daj weg zit!, hert jon!
rotoregrooteregge
rotzooienmooschen / briel' n
rpersainneslattestores
rubberen laarzenkajutsoenbott' n
rug rik
rugrik
rugruhe
rugzakbasatse
rugzakbazatse
rugzakcarnesjeire
rugzakkabba
rugzakkannasjeire
rugzakkazakke
rugzakkietbak
rugzakkietzak
rugzakransel, meuzel
rugzakransul
ruim.trioseks
ruiten (kaarten) koekns
ruiten (kaartspel) koekes
ruiten (manillen) steenens / koekens
ruiten (van kaarten) koekns (iepers)
ruiten. (kaartspel) koek'ns
ruitenwisserseswieglazen
ruiven, haar verlies bij dierenje mut
ruksnok
rusthuisoedemanuus
ruzie hebbennoane zit up de messink
ruzie zoekenspil moak' n
ruzie.ruze, kwiste
ruziemakernetebuk

S

saaisoai
salamanderslokketisse
samentegaere
samentope
samentope, tegare
samentwope
samen (we gaan samen eten) toope (we goan toope eet'n)
sanseveriavrouwetoeng
sardinescharding
savooikoolkauwel
schaamlippenpiskorteletten
schaarschèère
schaarskoare
schaatsensjaverdien
SchaatsenSkaverdien (zowel zelfst naamw mv als werkw.)
schaatsenskaverdinn
schaatsen.skoaverdien
schaatsen.skoaverdien'
schaduwschowte
schakelen (in auto) .versmyt'n van fetisse
scharnierletse
schatkeppe
schatkipke
scheefskjèf
scheefskieêf
scheef gezichteen skeeve mulle gelijk boucké
scheelskeel
scheenbeschermer (voetbal) .skeelap
scheenbeschermersskeenlapn, skinlapn
scheidsrechterarbiter
scheidsrechterarbitere
scheidsrechtersblad.feuille
scherensjchern
ScherpbierSchèèrebier
schijnheilige.pyloarebytre, skienillihaard
schilschelle
schilder.skilderoare
schoenschoeje
schoenskoe
schoenenskoen
schoenen het hoge hakkentalons
schoensmeerpillo
schok (electrisch) snok
schol / pladijspladijs / ploâte
schol / pladijspldijs / ploâte
schommel juttekako
schommelbalansjiere
schommelbalasoere
schommelballesoire
schommelè wupplanke - è balansoire (iepers)
schommeljutekako
schommeljutekakoke, jutekakoo
schommeljutekatowe
schommeljuttecooker
schommeljuttekako
schommeljuttekakoker
schommeljuttekoeker
schommeljuttekoekr, toekter
schommeljuttekoker
schommeljuutekakoo
schommelkalletoekter
schommelpupehoale
schommelrendekoker, render, renne
schommelrenne
schommelrietse
schommelsljere, renne, tjoeter
schommeltjoeter
schommeltjoetre
schommeltoekter
schommeltoeter
schommeltouwter
schommeltsjoetre
schone schapen hebben tegen mijn schenen gescheten.skone skapen en tegen mien skeen gesketen.
school' t Sjkole, schoole
schoolskole
schoonscheun
SchoondijkeSchwôôndîke
schoonmakenkuisen
schoonmakenkûûsen
SchoonmoederDikk'n stum varreke
schoonmoedertange
schoorsteenskouwe, koave
schoothondjepreuteleger
schoothondjepreutelekkre
schopschippe
schopskippe
schop.skoepe
schoppenshuppen
schoppen (kaarten) piekns
schoppen (kaartspel) piekens
schoppen (kaartspel) piekes
schoppen (ww.) skipn - schuppen (iepers)
schoppen (ww) schuppen (iepers)
schoppen. (kaartspel) pyk'ns
schoppenboerpiekezot
schoppens (manillen) peikens
schotelscheutel
schotelvodschutteldoek
schouder skoere
schouderskoere
SchouwCave
schrijlingsscheireldewiet
schrikken.verskiet' n
schrobborstelplatte zeuhe
schroefvijzel
schroevendraaiertoernevis
schroevendraaiertournevis
schuif eens opscartez-vous
schuif eens opskuve ke n skete
schuif eens wat opschuft ekir ip
schuinnoes
schuivenschuvet
scoutsskoets, schoets
seffenstefaite
seldersildrie
senusitistsenusit
seringenkrûûnoahels
sigaretpeuke
sigaretsaffe, sigrette, peuke
sigaretsagrette
siggaretpeuke
sinaasappelappelsien
sinaasappelappelsiena
sinaasappelginappel
sinaasappelorajje
sinaasappel.synappel
sinaasappleoraje
sinasappelappelsîne
Sint Anna ter MuidenSint Anne
Sint KruisSinte Krûûs
Sint-DenijsZjen' neisj
sintelscharbielde
sintelsscharbielden
sinterklaa12121212121212312
sjaalsaarpe
sjaalsjarpe
sjaalsjerpe
sjakettegillet
slasala
slaagmoelepaté, mulepaté, saflette
slaansloan
slaapkamer / bednest
slaapkleedtabbaard
slaapkleed.een langtabboart nun
SlabBavette
slab.zjèverlap
slabbetjebavette
slabbetjebavitte
slachthuislabatore
slachtofferduts
slag in het gezicht gevenmullepere
Slagen, lukkenRuwessieren (fr. Reussir)
slagerbjeinhouwer
slagerbjenhowere
slagerijbjenhowerie
slakslekke
slakom.saladiere
slang, flexibele buis bv. tuinslangderme (darm)
slankfientig
slapslak
slapenmaffen
SlapenMaffn
slapenmafn, pitn, tukken, dodokes doen, in je tram krupn, sloapn; Bokkn
slapenpitn
slapenpitten
slapenslopen
slapers (in de ogen) .kroot'n, sloapbjeestje
slecht smakend medicijnpotje-la-peste
slechte gewoontesmilitinn (tzen ol militenn)
slenterentsjoln
sletoere
sletslunse
sleutelsleuter
sleutel.sleutre, sloot' r
SlijkplaatSlikploate
slijmbalgatlekker
slijmenzjèmn, fjèln, fleemn
slonsslunse
slordig geschrift.anepoat'n, kattegeskrift
slordig schilderen.klyster'n
slordig werken.briel'n, kladiester'n, patièl'n
slordige vrouwslunse
SluisSlûûs
slungelluntn, kaliesjeklutser
sluw persoongeniepigaard
sluwe, listige vrouwteve
smerigkatievig
smerigkiezig
smerig persoonkieszak
smeulen.veuz'n
smidse.smesse
smokkelenblauw'n
smokkelenblauw'n, blouw'n
smullen - lekker etensmoefelen - smoefeln
snack barfrietkot
snedeschelle
snede broodstutte
sneeuw.snjèw
snelzjirre, vulle mulle (eerste 'u' als in mus, tweede 'u' is een korte 'uu')
snel gaanaffesseren
snel, vlugziejere, rap
snijden.snien
snoeien (takken) snoekn
snoepspekke
snoepensneukel'n
snoepjeSpekke
snoeverblageur
snormoestache
snormoestas
snotbéz'n
snotaapkéiselekkre
snottebelsnottekéise
snurkengrolln
soepsoepe
soepbordtellooëre; teljooëre
soepstengeltetting
sokvoeteling
sokzokke
somseki
Somsoltemets
soort komfoor't jakkefoar
sopzop
sorteren.verleez'n
spaakspeeke
spadeè spoa (iepers)
spadeskoepe
spakenrijongs
spaken (fiets) .spjèk'n, rayongs
spanschroevenspanvijzen
spanvijs.sergeante
spatadervarieze
spatbord.gardeboe
speekselmullevet, spugsel
SpeekselSpuussel
speekselzjever
speenkertesmette
speldspelle
spermadikke pisse
spiegel.speeh' l
spiegeleipeirdeooge
spiegeleipèrdooge
SpijbelaarBrosser
spijbelen.ôhe skoole speel' n, brossn
spijgelaarbuchekapper
spinkobbe
spin.kobbe
spinneweb.kobbenette
SpleetGerre
splinter.splentre
spooroverwegtraveir
spoorwegiserweg
spoorwegn yzerweg (iepers)
spoorwegSpwoorweg
spoorwegtravèr
spoorweg.ysderweuh, tringroette
spoorwegovergang.barriere, travèr
sportzakmeuzel
spouwvide
sprekenklap' n, koetn
staakperse
staakboonperseboon
staanplek in stalsliet
staketseld' èstakoaden
stamperskodul
stappengoan
stappentertn
stationStosche
steeds op de achtergrond aanwezige pijn.knyz'nd zjèr
steekstekt
steenstjeen
stelen, wegnemen.skoep'n, piereln, skacht'n, rip'n
stenenstjeens
steptrontinette
SterkteKeroage
stervenje goapoard loaten / j'is gestopt met smoren
steunkousvariezekoese
sticker / zelfkleverofplakkre
stiftstofege
stil zijn nu!OdJoenFackingFakke, od joen mulle, GoajKéJoenTetseOdn??, Zwiegn of gkun e vuste vangn!
stilaanpionewies
stilletjes vlug weglopenweg pisteren (iepers )
stinkenruffen
stinkertjes (bloemen) poane broekn
stinktruft
stoellampe
Stoelzetel
stoepden trotoir, voetpad
stoeptrotoor
stoepvoorland
stoepzulle
stoer iemandoh gy feln
stofjas (voor mannen) schabbe
stofjas (voor vrouwen) Schorte
stokkane
Stom wichtdwoaze herre
stomdronkenoeigepoepedroenke
stomdronkenoerepoepeloere
stomdronkenstrontezat
StommerikKemel
stommerikmutn
stonedut den naak, banane, skeef, poane
stonerpoanwoofd
stoort het niet?stoor uk nie
StopLeg
stop met zagenstopt ki me zoagn
stopcontactprieze
stoppenutscheinn
stoutdroef
stoutstoet, droef
stoutmoediggasreerd
StraalbezopenPoepeloere (zat)
straatstroate
StraathondjePreutelekker, muurpissertje
strafschopgebiedbaccaree
strakste fète
strakstefette
straks geen koffiekoeken voor jousebiet gjeen koffiekoeken for you é
stramheidmoane
strandstrange
strandt' strange
strandcabinemalecot
strenge dameu dulle trinne
Strengen (paardentuig) Zwinkel
streven naar maximale hygiënekleenexen, gekleenexed
strijken.stryk'n
stro dat van den 'dilte 'gevallen iseistringe
StrontzatMulledroenke
StrooienStriewelen (strooien van stro bv. Op ligplaats van vee)
stroperpensejoager
struikelentjaffel' n
struikelen overweeg vallentummelette maken
stukjestikje
stukmakerbrokkemoaker
stuurguidong
stuursteur
stuur van fietsguidon
sufj' is van tette gesleegn

T

taartjepateetje
tabaktubak
tabak.toebak
tafeltoafle
tafelvoetbalbakn
tagetespanen broekjes
tagetesponebroekjes, stinkertjes
tandenstokermullejokker
Tankstationnaftepompe
tarwetèèrve
TasAsiete
taskaba
tas (Tielts)spoelkom
tas (voor koffie, ...) Spoelkom
tas (voor koffie) zatte
te kleine ruimte / huis.krevelkot
teenslipperpillepoot
tegel.tèhle
tegelsdaln, doln.
tegen de zinmet een lang gat
tegendraadskoentekroafs
tegendraadstegentjok
tegenwerkenstribbln
telefonerenbel'n
telefoontelefong
telefoon.tillefong
televisieteleviesje
televisie.tillevyzje
tenen.tjièn
tennispantoffelskajutten
tenzijtewoare
tepelstjoepen
TerhofstedeDrostie
TernauwernoodTefaite
terreinverzorger (voetbal) .knoape
terugkerenkèrrekiwère
tetanosklem
tethanosklem
tetting, piertettienk
thermoskanthermospulle
thuiskweker van groenten, pluimveekortweunder (kort woner)
tielttielts
tierenschruwel'n
tietenTETN
tijdensbist'n
tikkertje (spelen) katje dran ; taksje
tochahliek, oliek
toch nietja tn doewet, 'n doet
toch nietten doë niët
toch niettn doewe nieje
toch welollik / oglik
toch weltetoet
toch weltoet toewet
toch weltoetoeët
Toch welTutoet
toenton
toffe vrouwferme koketeute, beire wuf, een gevierehu
toilet' t vetrek
toiletgemak, koer, skietpot, 't vertrek, 't schietkot
toilett'vertrek
toilet gaaneen ei gan legn
toltoep
tomaattomatte
tongtoenge
tong uitstekenblekken
tongzoenenlebbern, tootn, muiln, bekkn
Tongzoenenlebbrn, bekpeddln
tongzoenenn' indroajer
TorhoutToeroet
Tot de volgende keerTot ' n noaste kji
tot latertoe tonne
traagjes, stilletjes aanpiejaantjes
traagjes, stilletjes aanpijaantjes
tractortrekteur
trappen (op de fiets) terten
traptredenterten
treintring
treiterentemteern
treiterentingsten
treuzelaartrutsloare
treuzelaar (bij het eten) teeuw'loare
treuzelentrutsel'n
treuzelen (bij het eten) teeuwel'n
triestig, ziek, ellendigmikroas
troostenpaluffen
trotspreus
trottoirdam
trottoirsteeëngank, n'dam
trottoirvordam
truibaai
truibaai / boai
truiboai
Truiboi
truiboj
TRUI MET KNOPENNE GOLF
trutseute
truttrutavi
tuinlochtink, ' n of, ' t ovetje
tuinnof
tuinof
tuinhuiskot, tunus
tuinslangdèrm
turnhoutturnoet
tussenknyz'n, tenteer'n, klwutn, treitern, koeieneern
tutter in 1929dizze
twaalftwauwve
tweetwé
tweetwjè
twijg, fijne takwisse

U

u kloek houdenoet u aan ' tges
uiandjoen
uianjoen
uianjuun
uijûûn
uienandjoenen
uienanjoens
uienschiljûûnpelle
uier (h) elder
uierelder
uiluul
uitoud
uit bed klappenzwarte skole
uitgaanfestjen
uitlaatchargebuze, sjarjzebuze
uitlaatklakkebuzze
uitlaatpijpsjarzebuzze
uitlaatpijp van een wagensarzebuuze
urinepisse, zeeke
urinezeike
urinerenstreulen, pies'n, sjekn
urinerenzjikn
UrinoirPissiene
uurwerk' orloge
uurwerkalwoisè

V

vaak, regelmatigoltmets
vaatdoekscheuteldoek
vaatdoekslunse
vadervoadere
vaginae preute, e prumme, e fige (iepers), en nut, è mussel
vaginafoef / ontplofte mol
vaginanut, vumme
VaginaPreute
vaginapreute, habbe, spleete, foef, prume
vaginapreute, piekedieze, piskotelette
vakantievacanse, congé
valtummelette ('k moake e tummelette)
vallenbuschn
vallenklets' n
vallenkletsen
vallentegen dek
vallentopere
vallenvaln
vallenvol'n
vallenvoln, robbeln
vals persoonvoalchoard
vals spelenzeurn
vals spelen.zeur'n
valsaardlienkaard
valsaardtototrekkre
valse belofteloaze belofte
valse vrouwtrutte
valse vrouwvolsjche tienke
Valsspelerzeurpot, zeuroare
van achter de IJzer in West Vlaanderenbachten de kupe
van belang.van bedyd
van een mug een olifant makenva e skeete nen zopskeete moakn
van onsvan nus (iepers )
van wiewiens
van zelfvanzeneigen
vandaagvandoage
vanzelfsprekendvaneigens
varkenzwien
varkenzwin
vechtenbatteren
vechtenbattrn, een vuste ip jin zén chambrang mulle geevn.
veeartspéérdemeestre
veegblikvulblek
veelnmasse
veelvele
veel drinkenzuppeteute
Veel moed!Kroize (Courage)
vegenvagn
veiligheidsspeldsluutspelle
vel op melkzane
Veld, veldenStik, stikk'n
veldflespulle / carasoffe
veldmuistolptje
veldsla.koarnsalö
velgzante
velgzjante
velgen / wielenzjanten
Vensterrut
vensterrutte
vensterveijster
vensterveistre
vensterbankkasiene
vensterbankkassien
vensterbankkassinne
vensterbankveijstercassiene
vensterbankvijsterkassien
vensterluikenplaffeturen
ventvint
ventielsappape
ventielsoepaptje
ventiel (van een binnenband) .sepappe
veranderingvrandringe
verantwoordelijkegatlekker
verbranden (van vel, vlees, ..) . (ver) skoeper'n
verdervodr
verderwerken en zwijgenvwoarzdoen en zwiehn
verdragen toelateneiren (geen ei maar korte i (ik) lang uitgesproken
verfborstelschilderbustel (iepers )
vergietstamize
vergietstomeize
vergietverziep
vergietverzip
vergietverzup (u als in eu (frans) ), stamize
verkeerslichtroa luchtn
verklikkenmoesen
verklikker (kind) .panderdroager
verkoudheidsnotneuze
verkoudheid / zware hoestvollinge
VerlangenAnkeren
verleden week.passèrde weeke
verloofde, liefvrijer
vernuftig.fyn
versves', veske
verschroeidverschoeperd
versierenpint'n
versnellenverdappern
versnelling (wagen) .fetisse
versnellingsdoosbwètte
verstoppenverduk'n
verstoppertjekatjeduk
verstoppertje spelenkatje duuk speel'n
verstoppertje spelenkatjeduk spelen
verstrikt geraken.vernestl' n
vervangende peterpetje lap
vervelenskimmeln
vervelend doenneut' n, ambetant doew' n
vervelend iemandnen ambetanterik
vervelend persoon.kaliesseklutser
verwarde draad of garenvernokte
verwijderenwegdoen
veterriekoarde
veterschoestrek
vetersriekoorden
veters.skoelynt' n, nestels
VeulenKachtel
Vieskiezig, vul
viesvatsig
vies, vuilvort
vieserike vulzak (iepers )
viezerikGie kiszak vent
viezerikkieszak
viezerikvatsegoard
viezerikvuulpot
vijfvuvve
vijgenfiegn
vijvervisput, vispit.
vittenkeunekloten
vittenmuggezift'n, mierezjeek'n
vitten (over details discuteren) muggezift'n
Vlaamsvlams
vlaamsvloams
VlaanderenVloandern, de Vloanders
vleesvleis, vljìs
vlees.vliès
vleienflemen, in je beuz'n zjièken
vleugelvlerke
vliegenraamsjaloezieje / zallezie
vliegerBaboetje
vliegerplakwoaier, droake, servolang
vliegerservolang
vlijergatlekkre
vlinderflieflottre
vloervloere
vlugger doengif mao busse
vochtignis
vodscheuteldoek
vodsleunse
vodslunse
voederen, verzorgen van dierenpoesteren
voetenvoet' n
voetpadtrottoir
voetpad, stoepplankier
vogelveugel
vogelveugle
vogelveuhel
vogelenveugeln
VogelkooiGaljool
vogelkooiveugelière
volgendenoste
volgende (week bv) .tnoaste (weke)
volgende keernoaste kjir
volgensselong
volledig.hjèlehans
volslank (van postuur) .hilduh (van posteure),
vondvoen'n
voorvo
vooralsurtout
voorraadkastspiende
vooruitmohow
vooruitgang.avanse
VorkFerchette
vorkfersette
vorkfersjette
vorkfoersjette, coeveir, fersette.
vorkforchette
vorkfourcette
vorkfourchette
vorkverkette
vorkversjette
vorkvurke
vork (bestek) fersette
vork (fiets) foerse
vorst (nok) vust
vorst., vorstpan.veust, veustepanne
vrachtwagenkamiong
vrachtwagenkamiong, getruk
vrachtwagen.kamiong
vreemdoardig
vretenfretn
vriendmoat
vrijdagvridag / vrydag
vrijdagvriedag
vrijensteekt dem erin
vrijenvriejn
vroegtielek, tielik
vroegtielik
vroegtiellik
vroegtieluk
Vroeg beginnenVroeg op joen stikk'n zien (j'is vroeg up zien stikk'n)
vrouwvromins, wuf, wuve, sloaf, werktug
vrouwwuf
vrouwwuf, wufje, wuvje, wuve, wuvetjen
vrouwwuven
vruchtbare (grond) vije
vuilkizzig
vuilaardkiesak, vortzak, vetzak, vuloard, vatsigaord
vuilaardkissak
VuilblikZwientje
vuilniskiesakkerie e; vul
vuilniswagen.vuulkarre
vuur.vier, fik

W

wa is erwuk ester wel de
waar ben je mee bezig?wuk zy ant doen?
Waar woon je?Woa weune gie?
waarlijkmeziere
waaromvo wuk / vo wadde / wavan ; voe wiene
waarschijnlijkgarantie verzeker wel
waarschijnlijkmeuglik, verzekers
waarschijnlijkverzekers
wabliefwukke
wagenfeture, vwature, ' n oto
WalenWallongs
walnootokkeneute
WandelstokKoane
wanneerwanjer, wonjèr.
wanordelijkkul over koente
wantenpiwanten
warm etenpoteten
was (goed) .woste
wasautomaatwoaskeern (was + karn)
WasmachineWoskeirn (was -karn)
waspeldentappen
wassen.wos'n
wasspeldtappen
wastafellavabo
watwa
watwuk
Wat dat betreftDoavanswege
wat doe je nogwuk doei nog
wat is erwuk
wat is er gebeurtwatskebeurt
wat is er met je?wadister mej?
Wat is er met jou aan de handwa e dadde me ui
Wat is er met jou aan de handwadest mé ui dè?, wuk aapert ter mi joe?
Wat is er met jou aan de handwak est mé gie?
wat is er met jou aan de handwuk ist me joen iere
wat is je naamoe etjehie
wat is u probleem eigenlijkwa est me gie doa
wat wil uwa moej en
wat?wuk, wadde
watermonteblanc
watersop
Waterlandkerkje't Kèèrkje
waterpijpwoatrpipe
waterplas (nabij boerderij) wol (wal)
wauwmo-gow-sèg
wazig.floe
wcskietkamer, 't skijtuis, 't gemak
wcverlosingskamer
wcvertrek
WCvertrek, noar bachtn, twc, gemak, skijtuis, de koer
wc-spoelbaksjasse
weme
we hebben aan de drank gezetenmén in de zeupe e zetn (iepers
we zijn klaar.me zyn streeke
we zijn wegme zyn vors
we zijn wegwe goan oes boane inkortn
we zijn weg.me zyn (weg), me zyn 't hat in
wedde, salaristrektuume
weed (roken) n' jointje smworn
weerwere
weet jewitje
wegwegel, de weuge
wegweuge
weg gaanwe zint gat in, we zien deure / vors
weggaanje klootn schurn
weglopenfrut'n, frut'nier'n, zin puste scheurn, zin karotte trekn
wegstekenvwort guan
wegvluchtenwegfrutten
wegwijzer.wegwysdre
weidebilk
weideel dat tijdelijk afgebakend istuun (tuin)
weinigletter of winneg
weinig.letr (e)
wekkerrèvelje
welkwuffer
welkWuk
wenenbleten
wenenblêten, janken
wenenbletn
wenenblètten
wenenkrieschn (iepers)
wenenluppen, trunten, bleit' n, scrjèm' n
wenenpieper
wenenskrjèemn
wenenskrjèm'n, blèt'n
wentelteefjes.klakkoars, verloren broad
wereldvreemde jongensul
wereldvreemde vrouwseute
werkenklawiern
werkentjolen
werkentravakken
werkenvrochtn
werkenwerknen
werken als huisbediendedienen
werknemerdomistik
werkzakbezatse
werpensmieten
werpen.smiet'n
wespappelbië
west vlaanderenwest vloandrn
west- vlaanderenwestvlanders
West-Vlaanderenwest vloandrn
west-vlaanderenwest-vloandern
westvlaamswestvlams
wiewiendadde, wiedadde.
WiedenKruuw'n
wieden met schaafschaven
wiegvoiture, wiehe
wieldop.jante (franse " j" )
wietwulle, lagroukruidn, plukn
wijwieder
wijwildre
wijwindr
wijwudder
wijwuldre
wijwunder
wijdbeensscherrebeende
wijnwien
wijn.wyn
WijnendaleWiendoale
wil je slaag ofzomoej 1 en tegn je mulle ofwa
Wil je slaag ofzo??Moeie een peere en miskiens?? wil je tandjes roap' n?.
wildbrat
wild staanbrat stoan / puttonozel stoan
Wilde haverOate
wimpers.slohers
windschete
windwiend
wind (windje) schete (schitje)
wind laten schete laten, jinne latn vliehn, een proote laten, een torre laten, skitten, e murre loatn
windjeskete
windows 98ruute ach' enneegentich
winkel of sport tasmeuzel
winkels voorbijslenteren zonder te kopenvitrinelekn
winnenwien
winter.wyntre
wipplankballasoire
witloofchicon
witloofchicongs
witloofchicons
witloofsecongs
witloofsjiekongs
woelen.kreevl' n
woensdagwoesdag, oensdag
wolchette, sajette, sjette
wolsjette
wolwulle
woontweunt
woordweurd
woordenboekdicionaire
wordenwèrd'n
wormpier
wormtettieng
wormwurm
WormOorme
worm in appel of peerjantje rut
worm in appel of peerschansjenul
worstsocisse
worstwoste
worst.sossys
WortelCarote
wortelcarrote
wortelkaroote
wortelkarote
wortelencarotn
wortelenkaroten
wortelenkarroten ; workels
wortelenkroot'n / karoot'n
wortelscarootn
wortels van paardebloemenpeem
wortelstronkèèsgat
worteltjepeetje
worteltjesstamppotpeekluts
wouwwouw
wrak (oud) karjut
wrijvenfroet'n, vrievn, frot'n
wulpse vrouwete duve, eet konun, ete

Z

zadel (van een fiets) .zoate
zagenertefrettn
zagerig doentrunn
zageventertefretter
zaknette
zak (papier) beuze
zak (tas) buzze / kaba
zak (tas) meuzel / kabasse
zaligbère
zandvoormpjepatéétje
zatmuule canard
zat zijnmulle
zat zijnschetecanard
zaterdagzoaterdag
Zatlapdronkaard; struikduiker
ze is een kwaaie tantetes een méchante; vize doze
ze is hoog zwangerze goat smietn
ze is hoog zwangerze moe bina kachtelen
ze is hoogzwangerze moe bikan kwoapen, ze goat biena in twein voaln, ze goat a houwe e kindje kakken, ze moe bikken kolven, ze ga agouwe smitten, ze moe averre vljees kakken, ze sta ondiedikke
Ze loopt veel rond, kan niet blijven zittenz'ee gin zittnde gat
ze zijn uit elkaart'es off
ZedelgemZillegem
ZedelgemZillehem
zeezéjè
zeezjì
zeefzifte
zeef voor koolas uit de kachel.skarbyljezeefde
zeef.zeefde
zeelttienke
zeepzjìpe
zeer (bv zeer blij) stief
zeer koudbere kout
zegzeg'n
zegzeh
Zeg je wanneer een persoon iets vriendelijks doet en je verwacht het niet' t ès zeker een eende ut zin gat gewoaid?
zeggenkla m
zeggenkoeten
zeikerzjikker / zjikre
zelfzelve
zenuwzilve
zenuw., zenuwen.zilme, zilms
zenuwenzèlvn
zeszesse
zetelFateuille
zetelkanapee
zetel (3-zit) canapé
ZeugZwienemoere
zeurenzjìvern
zeurend kindtsjoenkeviole
zeurkous (jongen) truntekloai
zeurkous (meisje) truntekoesse
zeverdei
zeverkul
zeveraardinne babba
zich bukkenstuupm
zich haastensjette gevn
zich niet goed voelennie i je naak zien
zich zelf hoog achtenoger schitten dan daj zin gat angt (iepers)
zie dat!tsjekt dadde
zie je graag ventjezie je gern
ziek zijnuut 'noak zien
ziek, ellendigmikroas
zigeunerbojeemre
zijgieder
zijzieder
zijzunder
zij (meervoud) zidre
zij (meervoud) zudder
zij heeft zeer veel geduldzèt stif vele patience
zij zaagtde die zaagd
zijn evenbeeldweegaorde
zijn handen niet kunnen thuis houdenje zoet er zien mutse nie ip leggen
zijn klerenzin kultn iepers
zijn we weg?. vertrekken we?.zyme? Kgaan der e gedacht van maoke, gomme deure??
ziltzelte
zingoeste
zingoesting
zingoestinge
ZIN HEBBENGOESTE EN
zin hebbenke goeste achtre
ZingenChantere
zoezwoa, azo
zo eenzukn
zo nietnie ezwoa, nie azo é
zodadelijksebit, tefete, seffens
zode, kluit.fakke
ZoenPiep' r (mv piep' rs)
zoentot, pieper, bieze
Zoenen (ww) Piep'rn
zoethoutkalessiehout
zogezegd ziek zijn om niet naar school te gaande skoolskitte
zogezegtgeboariesj
ZolderDilt, delt
zomaarazo'mo
zomerzoomre
zonzunne
zondagzundoage
zonder troef (manillen) mul
zonodig.zo nwodih
zoolzeule
zoonzeune
zot wordendeure keisn
zot!perlut, geschift
ZuidzandeSesâânde
zure vrouwzurkeltrutte
zuringzurkle
zuur snoepjemuletrekker
zuurtje (snoep) smoeletrekker
zwangerin verwachtinge zen, vul zitn
zwarte bessenbesse
zwarte zoetstokkalisje
zweepje (klein, om te straffen) .mart'nee, chravach
zwembadzwemkom
zwembadzwemkomme
zwerven - een moeilijk werk doentsjool'n
zwervertjoolaere
zwijgoedt je tote / mule
zwijg!od u tote, oed joen mule, zwiegt, od u farre
zwijg!odjemulle!
zwijg!oetje mulle
zwijnzwien
zwoegenklauwier' n
zwoel, drukkendlaf

48 opmerkingen

 1. ' t ès ol gin hoar snien (' t zin die bekkn leggn) ...”
 2. Aalkarteel voor aaltkar: driewielige kar met een horizontaal vat voor uitvoer van vloeibare mest.
 3. Delt of dilt: zolder in schuur of bergplaats. Voor opslag van oogst, bv. Ooidelt (hooizolder)
 4. Erpel en erpelkelder worden o.m. In Langemark gebruikt voor aardappel, aardappelkelder
 5. Heel veel woorden en werkwoorden zijn afkomstig van het Engels!
  denk maar aan Achternoene = Afternoon
  Noste weke = Next week
  Preus = Proud
  Marbel = Marbel
  Bie Nachte = By Night
  enzovoort ...
 6. In Poperine gebruiken ze in de plaats van kruiwagen ' puppegalle'
 7. In Sint-Niklaas zeggen ze 'pillepoot' voor teenslipper
 8. Is dit een inversie tussen dialect en standaardtaal Onkruid in WVL is `wiet` (lange `ie`) terwijl wieden in het WVL (naast gewoon wiet trekk' n) kruuw' n kan zijn.
 9. Izegem, Emelgem: iemand met een bernen oanzichte zal je schaamteloos met een uitgestreken gezicht bedriegen.
 10. Kachtelgat Een rund met het achterste (gat) van een veulen (wvl kachtel) .
 11. Langemark: een kansel is een gevlochten mand iets groter dan een emmer. Werd gebruikt bv. Bij de aardappeloogst.
 12. Utèt àerte van West-Vlaendern, Rechtut Ooglééberg. (Uit het hart van West-Vlaanderen, Rechtstreeks uit Hoogledeberg. )
 13. `akker`.
 14. andere richting
 15. bi doude menschen (lik bi minà ist nog vele gebrukt moa oalichte goajt ni mér oren om dan de joungess en misjes da up de kour van tschole da nie me meugen zegn en ze zoen doavorn oaltemets é draai tegn under koake vangn, want tmoe nu oal int schoon vlams zin (iepers) .
 16. braak liggen.
 17. de deure van de 60 stond al een tijdje op een gerre
 18. de mikke: een open schuur om hooi en stro op te slaan
 19. denter
 20. dom
 21. een oud kinderspelletje was om kootjefluuts te vangen en er een snelheidswedstrijd mee te houden
 22. een z
 23. en.
 24. genoemd.
 25. gewist.
 26. het brugs is het meest bekende west-vlaams
 27. ijzerschroot
 28. kerkwegels
 29. kootjeflut wordt blijkbaar enkel in Wevelgem gebruikt (wordt zeldzaam in gebruik)
 30. korte horizon
 31. mag ik
 32. marginalen van de samenleving
 33. mes in de torre: een dorp heeft het `mes in de torre` wanneer het de reputatie heeft dat geschillen nogal snel met het mes worden beslecht. Dit werd bv. vroeger gezegd van Meulebeke
 34. n
 35. niet plezant.`
 36. oed
 37. paardentuig trekpaard.
 38. pekbinder: gemechaniseerd landbouwtoestel daterend van voor de opkomst van de maaidorser. Een pekbinder maaide het graan (van `pekken` met de pik afmaaien) en bond ze in schoven.
 39. regio Ieper wordt tefaite nog altijd gebruikt, franse roots vl: ke goa da tefaite e ké lez'n
 40. renschoen
 41. ribbedebie niet plezant.
 42. s
 43. t
 44. tijdens de en kort na de oorlog gebruikte zeef om de half verbrande kolen te scheiden om opnieuw te gebruiken = scharbiellie zeefde
  .............................
  iemand ie allerhande onzin verteld= proateloare
  lichtschakelaar = intrupteur
  naaigaren = twin
  in wervik gebruikt = trintrin oat trin =het regent er in alst regen
 45. trimard: rondtrekkend persoon, die veel reist. Cfr `Peegie`: de roeselaarse nieuwmarkters die rondtrekken doen `den triem`
 46. veel eten.
 47. veroorloven
 48. verwittigimg