Sallands

Dialecten > Overijssel > Sallands

Sallands bevat 180 gezegden, 1054 woorden en 6 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

180 gezegden

't gaat je goed, het bestegoedgaon
'Vader, trouwen ezels ook ' 'Alleen ezels trouwen, m'n zoon.''Va, gaot ezels ok trouwn ' 'Allene ezels trouwt, mien jong.'
ach ga toch wegochgoatochhen
Alles heeft een einde, maar een worst heeft er twee.Alns hef 'n ênde, mar 'n wos hef d'r twee (ë) .
Alles heeft een einde, maar een worst heeft er twee.Alles hef 'n êane, maor 'n wos hef ter tweeë.
Als de kop van het lichaam is geschieden, is het dier dood.As 't kop van de rompe is eske'jn, is 't biest dood.
als iemand niet drinken wiltas 'n kalf niet zoepen wilt mut ie 'm in luttenbarge op de voetbal doe
Als ik jou aankijk en jij kijkt mij aan, dan kijken we elkaar aan.Kiek ik oe an en ie kiekt mi-j an, dan kieke wi-j naor mekare.
Als je ergens last van hebt:Doar bi-k nie vri'j van.
als je geen hoofd hebt kun je ook niet uit het raam kijkenai geen kop heb kun ie ook nie uut roam kiekn
als je plat kan praten moet je het niet latenA'j plat könt proat'n, mu-j 't niej loat'n
bekijk het maarbekiekt maa
ben je klaarhe-j 't zo wied?
ben je wel goed bij je hoofdhe-j ze all'maole wel op 'n reechie
ben je wel goed bij je hoofdHe'j ze allemoale wel op de rie:ge
Ben je wel goed wijsHejt of kriejt?
ben je zover, ben je er aan toehe-j 't der naor
dat ben ik kwijtgeraaktdat bin 'k kwiet ewöddn
Dat doe ik dadelijk, straks.Tammee
dat heb ik wel gehoord hoor!dät e-k wel e-eurd eur!
dat komt van vroeger uit.det kump van vrogger uut.
dat komt van vroeger uit.dat kump va' vrogger uut.
dat spijt mijdat begroot mi' j
dat vogeltje heeft een nestje gebouwd.dät vögeltien ef een nussien ebouwd
dat weet ik eigelijk nietdah wee-k agirn-nie
dat wijfje is erg nieuwsgierigdat wieffien is barre ni' jsgierug
dat zal niet onbestraft blijven!dat zal oe beste reise nie weehn!
de brug van SchrijverSkriever zien brugge
De handen op de portemonnee houden.De haann op de knippe holln.
de hond uitlaten'n hond uutlaotn
de hond uitlaten.'n rundie mit 't hundie.
De huizen hebben een goot van groene verf.De huze hebt 'n götte van grune varve.
De leugen gaat als een kreupele op krukken.De luengne giet net as 'n kröppeln op krukkn.
de stoep vegende stoepe keer'n
denk ik weldéénk 'k wéh
die is zwangerdie ef 'n boek met botten
Die koeien moeten nog gemolken worden.Denne koene mut nog mölk' n wön.
die ligt in het ziekenhuisdie lig op 't zieknhuus
die mag zich wel eens laten nakijken door de doktermet de pis naor de dokter gaon.
Die vrouw praat aan een stuk door.Dat méénse pröt an ien stuk verdan.
Doe maar rustig aan, we hebben gelijktijdig oudejaarsdagDoe mar kalm an, wi-j hebt tegelieke oldejoarsdag
Dronkenschap:Mooi dikke en nie bange!
druk aan het werkdrok ant wark
Durf te levenAi-j bange leaft, goah-j bange dood
een en een halfanderhalf
een erg oud iemandoold vleijs
een knap meisje'n mooi ding
een snelle drinkerhi-j zög 't flessie bin-ste-buutn
Een vrouw heeft zout water uit de ketel in een bakje of potje gedaan.Een fraue hef zolt water uut de kettel in 'n bäkkie of pöttie edaone.
een wetenschapper denkt dat hij 't weet en een werkman weet het'n Wetenskapper deankt datte 't wet en 'n warkman wet 't
Ergens tevreden over zijn:Binne dur vrèen oaver.
ga toch dood! (een langzame dood) - niet vriendelijk bedoeldstärf toch bi'j de enkels of.
ga weg, 't is niet waargoatochhen ie lie-gt ut
geen mooi figuur hebben, niet knap zijnmet de biele kanthouwn
geloof ik ...gleu'k ...
gescheidende nuste onder de beume he'm li'ng
gescheidende nöste onder de bome he'm li'ng
Had jij daar ook last vanHaar ie daor ok las van
heb je tijdKu'j wach'n
Het huis is van mij, maar mijn vrouw heeft de sleutel.'t Huus is van mi-j, mar 't wief hef de slöttel.
Het is mooi geweest' t is mooi ewes
Het is, zoals het is.' t Leem giet zien gaanks.
Het komt er nu op aanNoe kump't op scoap'n scheer'n an
hij / zij koopthi-j / zi-j köch
hij / zij urineert op het toilet.hi-j / zi-j meg op 'n pot
hij heeft een kaal hoofdde moane schient
Hij is behoorlijk bezopenHej hef een stuk in de fietse
Hij is behoorlijk dronkenHij hef'm aordig zitt'n
Hij is gezakt voor zijn examenHee is u straalt veur zien exaam
hij is verhuisdi-j is verhuusd
Hij laat zich het kaas niet van het brood etenhi' j löt zich ' n keze nie van ' n stoete ettn.
Hij laat zich het kaas niet van het brood eten.Hi-j löt zich de keeze nie van ' t stoete ettn.
hij verkoopthi-j verköch
hij weet wat hij wilwatte in de kop hef', heffe niet in de konte
hij zoekt een naald in een hooiberghi-j zöch 'n naolde in 'n heuibarreg
Hoe gaat het?Goed van pas? (Goettepasse?)
Hoe had je je dat voorgesteldhoe haar ie dat edacht
Hoe had je je dat voorgesteld?Hoe had ie det u dach?
Hoe had je je dat voorgesteld?Hoe haddie da dach?
hoever ben jehoe ej ter mit
Hou hem in de gaten. En geef maar gasHoal 'm in de gaat'n. en gimma gas
Iedereen maakt wel eens een foutZelfs de beste kippe leg wel 's 'n ei in de braandnettels
Iedereen zal willen leven om oud te worden, maar velen worden oud zonder te leven.Iederiene zol willn leevn um oald te wöddn, mar völle wördt d'r oald zonder te leevn.
Iedereen zou willen leven om oud te worden, maar velen worden oud zonder te leven.Iederiene zol willn leem um old te wönn, mar völle wördt' r old zonder te leem.
iemand die gek isHef een tik van de mol' n u had. Reactie hierop. Wat?! De hele mol' n op kop
iemand die gek ishi-j hef 'n tik van 'n mulle had
iemand die gek is / doetnie wies
Iemand is allang overledenDie's weer op't geboortegewich.
iemand met een brede achterse'pow, wat 'n batteri'je'
iemand met een losbandige levenstijl:Hi' j döt alles wat God verbeud' n hef.
iets voorzienbi-j de klomp'n anvuul'n
ik ben aan de diarree.K'heb de wind en de mest deurmekaare
ik ben naar hoogeveen geweestik binne noar oogeveene ennewest
ik draai mij omik drei-e mi-j umme
ik ga naar bedik legge mi'j ter dale
ik ga naar huis'k gao op 'n huus an
ik had je wijzer geschat, ik had een hogere dunk van joukwol oe wie-zer em-m
Ik heb buikpijn.K' heb piene in de pense.
ik heb geen tijdkannie wach' n
ik heb slaap' k hebbe las van vârkenziekte
ik mag sterven als het niet waar ismakstarm ast niewoar is
ik moet plassenik mut wat doe'n wat 'n kippe niet kan
ik moet plassenik mut eemn de jappel of gietn
ik verzeker het jou!rekk'n daor mar op!
Ik voel me niet helemaal fit.K'bin sloerderig in'n balg.
ik waarschuw je!Pas ter op!
ik wou je wijzer hebbenkwol oe wiezer hem' m
ik zal je een klap gevenkzal oe ' n lik veur de bek geem
Ik zou het niet wagen!Pas ter op! / Waog ' t!
in verwachting rakendoar kömt arm' en bien' van
in verwachting rakendoar kömp arm en bien van
is 't de jouwe of de mijneist oente of miente
is gestorvenis uut de tied kom
ja, dat heb ik ook gehoord!he-k heurt ja.
je bent een ondeugdie bint een poetsak
je bent niet goed wijsie möt noa dem' pter
Je liegt hetIe lie' gt ut
Jij bent niet goed wijsIe bint nie goed wies
Jij hebt je zaakjes goed voor elkaar.Ie hebt oen zakies goed veur mekare.
jij lijkt precies op je vaderie liekt persies op oen vaa
jij maakt het jezelf veel te druk!ie maak 't oezölf vöste drok!
kijk maar wat je gaat doenMuj ma kiek' n wah' j doet
klaar met werk / niets meer te doenniks (of: nums) meer um haandn hemmn
klaar met werk / niks meer te doenan-ewarkt ween
kluiten in de papkloetn in de bri' j
kom binnenkomp ter in
Leef nu je kanVáke beij te bangge
lopend gaanmet de biennewagen
Mensen die veel te zeggen hebben, gebruiken weinig woorden.Luu die völle te zeng hebt, gebruukt weinig woorn.
met de koe naar de stiermit de koe noar de bolle
mijn moeder lag in 't ziekenhuismien mooe lag op ziek-nghuus
niets te dankendoar hei't veur
Nou ben je klaarNoe he'j 't schoap an't driet'n
Onze hond heeft zijn behoefte gedaan tijdens het uitlaten.Oons 'öndie hef dreet'n terwol 'k met 'm an 't sleppn ware.
ookal draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.okal drög 'n aap 'n golden ring, 't is en blif 'n lilluk ding.
oorzaak - gevolgzoepe wi'j: dan kroepe wi'j
Op de centen letten.De haane op de knippe haolden.
op de mond slaande bek op slaon
op z'n donder krijgenop zien balg kriegn
opgewonden zijngel in de bott'n
Overal zitten consequenties aana-j proemen hebt he-j ok pitten
Overal zitten consequenties aana-j knienen hebt, he-j ok köttels
pas op!waart oe!
Pas op! Zij heeft de broek aan.Waart oe! Zi-j hef de bokse an.
praat nederlands als het moet en plat als het kan.praot nederlaans as 't mut en plat as 't kan.
rennen, op een draf lopen, snel lopengaank in de bokse (hemmn)
sloerig (in de bott'n) niet erg lekker (lichamelijk)
sloerig in de bott'nniet erg lekker (lichamelijk)
soms wel, maar niet altijdmanks wèh, mar aait niet
Soms wel, maar niet altijdMangs wè, aait niet
steek het maar in je zakstopt maar in de buusse
Twee gebroken armen.Twi'je brukn arms.
uitgaans mentaliteitwi'j zoept töt da-w kroept.
Van een koude kermis thuis komen.Van 'n kaole karmse thuus kommen.
veel plezier / succesvölle wille!
veel plezier, succesvölle wille
Vele handen maken licht werk.Twee luien rekt veer.
Voor het zingen de kerk uit gaan.Veur 't zing denne karke uut wezen.
Vreselijk veel pijn hebbenOnmeundige zeerte he:m
Vroeger zaten de brommers op de pruimen en nu de pruimen op de brommerVrogger zaatn de brommers op de proem'm en now de proem'n op de brommers (wief op 'n solex)
Vrouwe, wat heb ik met u van nodeMeanse, bemeuit der oe nie met.
Waar ben jij er een vanWoar bi'j der iene van
waar is jouw hondwaor he-j 'n hond laot'n?
wat de boer niet kent eet hij nietwat den boer nie kent vret e nie
Wat doe je raar!heij`t of kriej`t?
Wat heb je?Wa haj?
Wat houd je tegen?Wat let oe?
wat is erwat is 't
wat is erwat ist
Wie het kleine niet eert is het grote niet waard.Wie ' t kleene nie eert is ' t groten nie weerd.
wij gaan naar huiswi'j goat noar uus en
wij gaan naar schoolwi-j goat noar skoele
Wij gaan op wegWie trapp'n an
wij gaan wegwi'j goat vut
wij mogenwi-j magt
wil je zoenen?goa'j met brommers kiek'n?
ze draagt geen bh onder haar shirtde knienen loopt lös in 't hok
Ze is zwangerDoar komt armn en bien'n van
Ze maken mij niet gek.Zie maakt mie de kachel niet an.
zelfs de beste breister laat wel eens een steek vallenzelfs de beste kippe leg welles ' n ei in de braandnettels

1054 woorden

(A) leidaaaltje ; da
(A) leidaDa
(engels:) old schoolold schoel (e)
(het) lotwu (e) rd (Oudsaksisch)
(klein) meisjegrösmîegertie
(koffie) prutzoese
... en een half... nalf
'smorgenssmaans / smoans
't reelaer't reelde
777zeu'm-honderd-zeu'm-zeu'mtig
2012twiejduuz'ndtwoalf

A

aanan
aanduwenanschoevm
aanharkenanhark'n
aanmaakhoutjesanmaakhölties
aanschouwengewaor wörn
aanstekenanstekken
aanstekeranstikker
aanvegensgabullen
aanvegenankeer'n
aardappelearappel
AardappelJappel
aardappeltuffel, eerappl
aardappelrooieneerpelkrabb'm
aardappelschileer (ap) pelschelle
aardbeieneerebee-zn
aardigaorig
ach, gaat toch wegloop toch hén driet' n
achterhuisachteruus
achterhuiusachteruus
ademaosem
adieuajuus
afof
afgeleverdoffeleavrd
afhankelijk (van iets of iemand) sloave
aflopenofloop'm
afrasterenrikken
afrasterenvr
afrasterenvrèen
afrasterenvr?en
afrasteringspaalrikkepoal
afspoelenofspuul'n
afsprekenofproat'n
AlbertAppie
alcoholsproakwater
AleidaAale
alerdinckaalderink
alleenallent, alleene, allennig, allinnig
allemaalall (e) maole
allemachtigalderbassn's
allemachtigaldemachies
allemachtigallemirakels
alsaj
alsas
alstublieftasteblief
altijdait
altijdaltied / aait
altijdaltiet
altijdaltied, aalt, aait
altijdaaltied, aajt
altijd doorgaanaaid verdan
andersaans
andersomkrange, aansumme
andijvieandievie
aneoane
antontoone
armen (ledematen) arms
armenhuisarm-uus
atheïstgoddeloosn
autootow, wag'n
autotjeowtochien

B

baardboawhd
baardjeboartien
babypoppien
bakjebäkkie
bangerikdrietert
bankbaanke
BathmenBattum
bedberre / bedde
bedberre
bedelenschoojn
bedenken, overleggen, piekerenprakkeseer' n
bedjebedtie
bedorvenvoel
bedorven eivoehl ei
beestenbiesten
beetjebettie / beetie
beetjebeetie, bettie
beetjebeetien
begraafplaatskarkof
bekendkunnig
benaming voor oudste dochter uit een gezinzusse
benenpeuten / pooten
benenpoten
benenbien'n
Bengel, goochemerdPoetzak
bergbult
bergentheimbanthum
bernardbanat ; bant
beschuitbeschuutte
beschuitpapbeschuutebrei
beterbeater
beterbetter
bewegelijkwierig
bewijzenbewiez'n
bezembessem
bezemsteelbessemstelle
beziggaanks
bezigganks
beziggangs
biedenbieën
bijbi'j
bij (insect) bi'je
bij de hand, nieuwsgierigvernemstig, ni'jsgierig
bij, bijenbi-je, bi-jen
BijbelBiebel
bijbeltjebiebelgie
bijgeloofbeegeleuf
bijnabienoa / zowat
billenbatteri'je
binnenbinn
binnenstebuitenkrang
blazenbloas'n
blijbliede
blijbli'j
bloemenbluum' n
bloemenbloe'm
bloemenbleum' n
bloremenbloe'm
boekbuuk
boerenkoolmoes, moos
Boerenkoolmoes
boerenkoolmoos
BoerhaarBra
boodschappenbosschoppm
boodschappen doenboskoppen doe
boompjebeumpie
booshellug
booshellig
bordböd
bordtelder
borreldruppien
borrel'n kloarn
borst (en) böst ('n)
borstentitt' n
boterbotter
boterhambrugchien
boterhamsnee stoete
braam (bes) brummel
bradenbraon
brandewijn met suikerbraandewien mit suker
bredaBredoa
breinharsens, hassens, hasses
breinharsens, hassens
brekenbrekken
bretelshulpzeelen
broekbokse
broekspijpbroekspiepe
broekzaknoasik / tuk
broekzakbuusse
broertjebreurtien
broodstoette
broodstoete
bruiloftbrulfte
bruinbruun
bruinbroen
bruine bonenbroene boon'n
buibuje, bujje
buik, rompballig
buikpijnpiene in de boek
buikpijnboekpiene
buispiepe
buitenbuut'n
buitendeurbutendeure
buitenlandbuut'nlaand
bunzingbulsink
bunzingulk
burennoaber
buurmannoaber
buurtschapboerschop

C

caravanslephut
collageplakkeri'jchie
corectkrek

D

daardoar
daar, verderopginder, gins,
daaromdaorumme
daaromdrumme
daaromderumme
Dames en Herenvrouwlu en mankels
damesfietspruumekarre
damesfietsprumenkarre
dank jedaanke / daank oe
dank je weldaank wel
dank je weldaank oe weh
dankendaanken
datdet
dat doet pijndat dut zear
dede, 'n
de armen'n arms
de hond' n hond
de schoolde schoele
De Vecht (rivier) De Vechte (revier)
DedemsvaartDe Voart
deeldelle
denkendéénken
denkendeankn
deukdök
deventerdem' pter
deze en diedissen en denne
dialectplat
diedenne
dieden (ne)
die kant opginder-kaanre op
Die, deze, ditdenne
dijkdiek
dikkerdikkerder
diktietensnotterneuze
dingetjediggie
directdrek
DOE RUSTIG AANDOE KALM AN
Doe rustig aanDoe heanig an
dogmatischfienig
dom iemandzoeze
domineedomeneer
doodde piep uut
dooduut de tied
dooduut de tied kommn.
door gaanverdan gao
door modderplas lopensmoksen
doorgaandeurgoan
doorgaanvadan goan
doorslikkendeursloek' n
dorstdöst
dorstdös
douchenverschoon'n
draaiendreien
draaiendrei'n
draaimolendreimölle
drankdraank
DrapSoeze
drinkkuil voor veezoepgat
droge worstdreuge wos
drop (je) drup (pie (n
druivendroe'm
duifdoeve
duimdoem
DuitslandDuutslaand
DuitslandDuuslaand
duivendoe-m

E

eekhoorneekheurntie
eelt / zwoerdzwill
een brood'n stoete
EEN SNEE BROODUN SNEE STOETE
eeuwiguut de tied, tiedloos, aait
egelstikkelvarken
egelstekkelvarken
egelstekelvaerk'n
eigenaareigenoar
eigenwijsengwies
eigenwijs klein meisjesikke
eigenwijs persoonhej drif in de Iessel teegn de stroom in
eigenwijs persoonun droadnaegel
einde (lijk) ende (luk)
elkaarmekare
enveloppekevaar
ergSlim
ergarreg / slim / barre
ergarreg, barre (negatief), slim
ergensans / arngs
erwtenarft'n
eteneet' n
etenett'n / vrett'n
etenetten
etenettn
evenee-m
exterieurbuut' nkaante

F

fabriekfebriek
feestje vierentente ofbrekken
feestweekfeeswekke
fietslampfietselanteern
Flauw (qua smaak) Lak
flesflesse
fornuisfenuus
fornuispotfenuuspot
frisse jonge meidheui pinke

G

gaangoan
gaan goan
gaan hooienhen heuj'n
galerijbönne
gang (maken) gaank
garengoarn
geen helder licht / duf figuursloaperd
geen tijd hebbenniet wachn könn
geitheurnpeerd
geitsik
gekeken (e) kekkn
gelhaorliem
geledenelejen
gelegenheidgelee'ngheid
gelijkalies
gelijkg (e) liek
gemeentehuisgemeentuus
gepelde gerstparagaste
gerardbalhaar
gerardgait
gereformeerde kerkgriffermeerde karke
Gerefromeerde Kerk VrijgemaaktVreijemaakte Karke
gesinasiene
gesmeten (e) smettn
gesproken (e) spreuk'n, (e) sprökk'n
gesticht' t Hof (in Roalte)
getint persoonteerpoal
getsiegadverdamme
geven, gaf, gegevengee'm, gaf, egee'm
gevoelgevuul
gevondenuvund'n
geweldig koudgloepens koald
gewoongwoo
gezegdzegd
gezichtsnoet'n
gierig persoonkniepköttel
gierigaardkniepert
giertankaalt'nbak
gingengöng:ng
goede zingoed tepasse
goedemorgengoei'nmon, moi
goeienavondmoi
gootgötte
goot (afvoer) geute
GoudGold
gramsbergengrambargn
GramsbergenGrambar'ng
grasgrös
grasgrus
gras maaiengrös meaij-n
groengruun
groengreun
groentegruunte
grootmoedergröpmoe
grootmoederopoe
grootvadergrova
grootvadergröffaa

H

HaanHaene
haar (op het hoofd) haor
haar (verwijzing naar een vrouw, meisje) heur
haar (vrouwelijk) heur
haashaze
haashoas
haasthaost / hööst
had jij dat ookhad ie det ok
hallomoi
handenjatten, haen'n
hardenbergharnbarg
HardenbergHaddenbarg
Hardenberg'n Anbarg
harkharke
hebben, had, gehadhebb'n, hadde, ehad
heefthef
HeemseHiemse
heenhen
heethie'te
hegheeg (e)
hegheege
HeideHeet
heideheed
hekpaalrikkepoal
helemaalhel (e) maole
helemaalkats
hellendoornheldern
HendrikDieks
herfstharfst
hermanmans
hersenshassens
Hervormde KerkHervom Karke
hervormde kerkervörmde karke
hetut
het ga je goedhoudzo
het ijzelt't giezelt
heup / heupenhup (pe) / hupp'm
hier bi`whier zijn we
Hier zijn wij.Hier bi' w
hierzohierzoot
hij gaathij-j geht
hij gaathi'j giet
hondhoone
hond'n hond
honderdduizendhonderdduuz'nd
hondjehuntie
hondjehunnegie (n)
hondtjehöntie (n)
hoofdheufd
hoofdhasses
hoofdkop
hoofdpijnheufdpiene
hoofdpijnkoppiene
hooiheui
hooiheuj
hooibalenheuibaal' n
hooibergheujbarg
hooibergheujmiete
hooivorkheujvörke
horenhör-n
horlogeallozie
houtholt
HuilenLippn
huilenlipp' m
huilenreer' n
huishuus
huishouding (h) uusholding - (h) uusholling - (h) uushollige
huizenhuze
hun (h) eur

I

ijskastieskaste
ijzeriezer
ikich
ikikke
ik ga doodik hou van bloemen :P
ik moet enz.ik mut, ie mut, hi' j mut, wi' j mut, zi' j mut
ik moet plassenik mut miegn
ik vang / hij vangt / wij vangen'k vang (e) / hie vang / wi-j vangt
in de gaten houden (negatief) in de smiez' n hoaln
ingenieusknieftig
intelligentieintligentie
interieurBin'kaante

J

jaarjoar
jack / korte jasbuis
Janoonze Jan
jarigjoarig
jasbuis
je bent gekie mut noa dèempter
jeneverbesstruikdampol
jijie
jiji'j
jodinjeudinne
JohannaJannoa
jonge mooi meisjejong hertje
jongen (tje) jonk
jongen (tje) jochie
jongetjejongchien
jouoe
jouwoen
jullieeluu
jurkjörruk
jute werkschortzakschoet

K

kaantjesköagies
kaantjeskoachies
kaarskearse
kaarsrechtkeersrech
kaaskeeze
kaaskeese
kaatsbalkaatseballe
kalfkiesie
karkarre
karretjekarrechien
kastspinde
kast / kastjekaste / kassie
kastjekassie
ked (paardje) kidde
kerelkearl
kerkkarke
KerkuilKatoele
kermiskarmse
ketelkettel
kettingzaagknetterzeis
kettingzaagknetterbiele
keukenkokkn / kök'n
keukenkök'n
keukenkökken
keukenkukken
KI-inseminateur (vee) motorbolle
kies (tand) koeze
kievitkiefte
kijkenkiek'n
kijkenkie'kng
kijkenkiekn
kikkervisjesdonderpad' n
kinderenkinder (s)
kinderenkinder / kiender
kinderenkinder
kinderenwichter
kinderenwichters
kippenhokkiphokke
klauwhamerspiekerbukse
klerenkastkleakaste
klompenklomp'n
klompenklopm
klont, (of) dik persoon (negatief) kloete, kloede
kluiskluus
knikkerkuiltjeknikkerkoeltien
knipmutsknipmusse
koedbloedig persoonkoldvieste
koeienkoene
koeienvlaaikoeflatte
koekjekoekien
kokenkok'n
kokenkokkn
kokenkokken
kokhalzenkwalsteren
komtkump
konijnkenien / k' nien
konijnknien
kooikowe, kouwe, kauwe
kooikouwe / kauwe
kooitjekouwchie / kauwchie
kooitjekougie
kookhuiskokhuus / bakhuus
kop en schotelköppie en schötteltie
kopjeköppie (n)
kopjekoppien
kraamkroam
krabbenskeuken
krantkrahnte
krantkraante
krat (je) kissie / kiste
krat bierkistie bie'
krentenbolkrentenplassie
kreukeligknetterig
kreukeligknötterug
kreupelkröppl
krijgenkrie-ng
kruipen, kroop, gekropenkroep-m, kreup, ekreup-m
kruiwagenkrulewaa-ng
kruiwagenkore
kuikenkuukn
kuiltjekoeltien, koelechien
kwaadhellig
kwijtkwiet
kwijt rakenkwiet wörn

L

laarzenleersn
laatlate
laat gaanLoat Goan!
laatstkons
laatst (e) lest (e)
ladderledder
lamplaampe
landlaand
land omploegenland umbouw' n
langlange
langlaank
leden van de GKVfienes
leden van de GKV (artikel) iendartigies
Leden van de Synodale KerkSienedoaln
leegleug
lelijklilluk, lelluk
Lemelerveld' t fabriek
Lemelerveld' t febriek
lemelerveld't suukerbiet'n dorp
LemelerveldLeemlerveld
lepelleppel
leukbolkalf / veerskalf
leunstoelzorge
levenleem
levendigleemdig
lichaamlief
liggendale
liggenling
lijdenlieën
lompe / corpulente vrouwdragonder
LuttenbergLuttenbarge

M

maagmaage
maaienmei'jn
maanmaone
makenmaak'n
mammamamme
mankeerl
man / mannenvent, keerl / keerl's
maniermeniere
MariënbergMainbarg
meemet / mit
meerijdenmetvoarn
meisjedeerne
meisjemaagie
meisjemaagie - wichie
meisjemaachien
meisjewichien
meisjewichtertie
melkzeefzieje
mensméénse / meanse
mensmeanse
merelgieteling
merel gieteling
merg (in soepbot) ulk
mesmesse
mestgootgruppe
miermiegempe
miermiegemp
mierenmiegempen
mij, wijmi-j, wi-j
mobiele telefoonbuustillefoon
mobieltjeproatiezer
moedermoe
moestmus
moetmuj
moetmut / möt
moetmut
molmolle
molenmeule
molenmölle
molenmölle, meule
mooi zomooi zoot
morgenmann / monn
morgenmurn
motor (rijwiel) stoomfietse
motorfietsmoterfietse
muismoesse
muismoese
mutsmusse

N

naaiennèi-n
naald en draadnoalde en droad
naarnoar
naar benedendaale
naar huisop huus an
naastnoast
naastnaost / nööst
nabuurschapnaoberschap
nachtvlinderuultie
nadenken, uitdenken, piekerenprakkezeern
navelnavvel
NederlandNedelaand
negenneeng
negenenvijftigneengvieftug
neknak (ke)
nerdsoeze
nest / bednust
niet goed voelenslech van te pas wee
niet strakslok
Niet waarAllegis nie woar
nieuw / nieuwenej / nejje
nieuw / nieuweneej / neeje
nieuwjaarswafelsknieperties
NieuwleusenNijluusn
niksdoenteumig
NL: hondZwols: hunnegie (n)
nounow
nunoew
nunoe
nu, nounoe

O

ogenoo-ng
oliebollenknieperties
oliebollenpuffeties
oliebolleneuliebolln
omumme
omaoepoe
omdatumdet
OmmenOmm'
onderbroekonderbokse
onderzoekonderzuuk
onderzoeken / uitzoekenuutfiegeliern
oneindig veronmeunug verre
onhandig zijnMet beide biene in iene piepe loopn.
onkruidroet
ons / onzeoos / oose
ontzettendonmeunig
onze Gerritoaze Gait
oom antontoon oom
oom evertevvert-oom
oom hendrikoomènduk
oorijzerooriezer
oorwurmgaffeltang
opdonderen / wegwezenopzolt'n
opgeborgenoppeborng
opruimenoprommeln
opscheplepelslief
opvouwenopvoll'n
oudoald
oudolt / oald
ouder (s) oolder (s)
oudersolders
ovenoo'm
overover / oaver / o (a) wer
overhemdboezeroen
OverijsselOaveriessel
overjasoovejasse
overnieuwooverni' j
overvloedigvan boavn daele

P

paardpeerd
padpadde / parre
pappapappe
partij / portiepossie
pas op!waar oe
pasgeborenekleintien
passantveurbieganger
penpenne
pensioenmet de fut
petroleumpietereulie
piemelpiele
pijppiepe
pindakaaspindekeeze
pissebeddenkeldermotten
plakkenpikken
plassenmieg' n
plassenmiechen (mie' ng)
plassenpissen
plassenzieken
Plassen, urinerenMieg'n
plasticplestiek
poepenpoep-m
poependrietn
poependrieten
poeskatte
politiepliesie
pollepelsleef
poosjezettie (n)
poppetjepöppegie
portaalpetoal
potjepöttie
pratenproaten, kuieren
preciespersies
prettig / pienter ondeugend (kind) vaerkn en / of oas
prikkelbaargramieterig
proevenpruu' m
pruimenproem'm
prutsenfigeliern
puinhoop / zootjeun kroam
puistjepuusie
putputte

Q

Q'weet niet' Qweenie
quotumkwotum

R

RaalteRoalte
Raalter poehahRoalter wind
RadewijkRoke
Redebenul, verstaand
regenenmieg'n
rekenenrekken'n
religierilligie
reurekkel
reuzelrussel
riekgrepe
rijdenriejen, jagen, foahren
rijtjereechie (n)
rijtuigrietuug
rokendaamp' n
rokendaamp' m
rollenkhül'n
rommel, rotzooipröttel
rookvleesnägelholt
rugrugge
ruikenroek' n
ruimruum
rustigheanig

S

sachrijnig zijnproemen
SallandsSallaans
schaapschoap
schaapskoap
schaarsbetuun
schaatsenschkaatsen
scheetskiete
schemeroelenvlog
schemeringtweeduuster
schemeringtweelichten
schepskuppe
schijnenschien'n
schilschelle
schoolschoele
schoolskoele
schopschuppe
schopzweetleppel
schop (trap) skup
schortschulk
schortscholk
schouderscholder
schoudersko (a) lder
schransen / gretig etensloek'n
schrijven, schreef, geschrevenschrie-m, schreef, eschree-m
schuimbroes
schuldskuld
sla (groente) sloat
slaanhouwen
slaapkamerslopkamer
slappe koffietweeden trek
slecht gehumeurd, booshellig
slecht weerbiester wea'
Slecht, zwak ijsPan ies
sleepkar / kiepkar (3-wielig) slepkoare
sleutelslöttel
slijterijslieterieje
slimklug
sloerigniet erg lekker (lichamelijk)
sluissluus
Sluis 7Sluus zeu' m
smeerlapgasterd, smearlappe
smerigpoesterug
smerigpoesterig
smeriggasterig
snavelsnavvel
snelrap
snertsna (r) t
snoepsnuup
snoepensnuupn
snoepgoedslikkerieje
snorsnörre
snuivensnoeven
soeplepelslie-f
somsmanks
Somsmangs
somsbie-toern
soms mangs
spa, spadebatse
speeltuin / speelgoedspöltuin / spöllegoed
spekjesspekassies
spekzwoerdspekzwoare
spelende kinderenspeulnde kinder
spoelhokgötte
spoormandjespoormaantien
spreeksprek
spugenspieën / spein
spugenspi-jn
staartsta (r) t, steert
stampotdeurkoksel
stamppotdeurkoksel
steeds maar door verstand op nuldom verdan
steelstelle
steenpuiststeenpoes
stelenjatten
stenenstien'n
stervenstarven (star'm)
stevigstievig
stevigstewig
stevig door lopenanloopn, gaanks in de bokse
sticker vel met daaronder luchtbelletjesfoekvel
stierbolle
stinkerddrietbuul
stof gezogenstof ezeu:ng
stoffer en blikschuier en motblik
stofzuigerBrulbessem
Stofzuigerhuulbessem
stofzuigerstöfzoeger
stoof met teststove mit teste
straatstroat
straatstroate
strakkrap
strakstamee
Strakstemee
strakstermee
strengstrabaant
Synodale KerkSienedoaln Karke

T

taaislof
taaitaoi
tafeltaofel
tafeltoafel
tafelzeiltjezwilk
takkentakk'n
tantemeuje
tante diniedine meuje
tante HendrikjeEndukmeuije
tante JennieJenne-meuje
tante mariemriemeuje
te drinken gevenwettern
tegelijktegelieke
tegenwerken / dwarsliggendreestikk'n
tekeergaanheister'n
telefoontillefôô (n)
telefoontillefoon
televisietillevîsie
theedoekschötteldoek
toiletplee, huussien
tot ziensgoed goan / tjoh heh
totaalkats
touwtow
tredentrèèn
tuintuun
tuinbonentuunboo-n
turfschuittörfbok

U

uisiepel
uiensiepels
uiergier
uiloele
uituut
uitgebreid uitrekkenknoeren
uitgelatenuut-eloat'n
uitnodigenneugen
uitnodigenuutneudiging
uitzoekenuutzuuken
urinerenmiêgen

V

vaakvake
vaatdoekwasseldoek, schotteldoek
vaderva
vadervaa
vader en moederva en moe
vakantievekaasie
van slag zijnvan 't rabat ween
vandaanvandan
vandaanverdan
vechtenOp de vuuste goa.
veelveul / völle
veelveul, völ, völle
veelveule
veelstevöste
vegenvea'ng
verwied, verre / varre
verfvarve
verhaalvertellegie
verkeerd omkranne
verleden weekverlidden wekke (: vlin wekke)
verloop, vordering, ontwikkelingvergaank
verrekt snelgrie-zelug hard
verschrikkelijk hardgriezelug hard
verstandbenul, verstaand
verzorgerverzörger
veulentjevullechien
veulentjevullegie
viervere
viezerikgasterd
viezeriksmeerpiepe
viezeriksmeerdear / gastert
vijfvieve
vijfentwintigvie:m'ntwintug
vijfenzeventigvie'mzeu'mtug
vijftienvieftiene
vijftienhonderdvieftienonderd
vilsterenvulstern
vlaamse gaaimerkol
vlaamse gaaimarkolle
vleesvleis
vleesvleis / vleais
vliegende mierenvloggempen
vlierstruikvleerbos
vlondervonder
voetenpeuten / poot' n
voetzoeker (vuurwerk) kruutfiester
vogelveugel
vogel (tje) veugel (tie (n
vogel-nestveugel-nus
vondvund
voorveur
voordeurboavendeure
voorkamer'n heerd
vooruitvewuruit
vorkvörk (e)
VorkVörke
vouwenvoll'n
Vreemd gaanButn de pot pissn
vreselijkontieglik
vriendmoat
vrijdagvri'jdag
vrijenvrèen
vrijgezelvreijezel
vroegvrog
vrouwméénse / vrouwe
vrouwvrouwe
vrouwvrouwsméénse
vrouwwief
vrouw / vrouwenvrouwe / vrouwluu
vrouw / vrouwenwief / wief'm; wie:'m
Vrouwelijke helft tweelingkwenne
vurig paardniets peerd
vurig, felniets

W

w.c.plee
w.c.huussien, plee
w.c.plee, huussien
waaienwei'n
waarwoar
waardeweerde
waaromwaorumme
waaromwerumme
waaromwoarumme
waaromwrumme
wachtenwach' n
wagenkoare
wagenkarre
wagenschuurwaa-ngschuure
wasware / waar
waslijnliende
waslijnpaalliendepoal
wat zeg je?wablief?
watergeestbollebak
watergeestboezekeal
wchussien, plee
weetwet
weg (gaan), is niet meer ..vöt
wegenwee-ng
weggaanfot / fut
weinig mensenanderhalve man en 'n peerdekop
welkewelk'n
werd (en) wörden, wörn
werk (en) wärk (' n)
werkenwarken
wespwepse
wezen, zijnwèèn
wielenraan
wijwülle
wij / zij / julliewuuleh / zuuleh / uuleh
wij hebbenwi-j hebt
wij praattenwi-j preutten
wij zijnwi-j bint
wijhewieje
wijk (sloot) wieke
wijnwien
wijzen, wees, gewezenwie-zn, wie-zn, ewee-zn
wilwille
wil er van afwil d-rof
wil, wilt, willenwul, wult, wullen
willenwull'n
winderigboezerug
windhooszoeger
windstilstille van wind
woensdagavondwoensdag-oampt
woordjewoordtie (n)
worden, gebeuren, doorgaanverdan
worstwos

Z

zaagzage
zaaibakzeivat
zakbuuste
zak (van papier) buul
zakjebuultie
zaklampzakluchter
zeefzi-je
zeer, heel erg, heel veel, allemachtigallemirakels
zere kiezenzeere koez'n
zeurendramm'n
zevenzeu'm
zeventigzeu'mtug
ziekenfondsbrildienstfietse
ziensie
zijZie
zij hebbenzi-j hebt
zij spekzieje spek
zijdeurzieddeure
zijnween
zijn (wezen) wéén
zijn, bentbint
zijn, wezenwèèn
zittenzit'n
zochtenzöch' n
zoekzuuk
zoekenzuuk'n
zoensmok
zoenkussie
zoetzuute
zoetjesaanzuutiesan
zolder boven de stalhilde
zomerzommer
zonsönne
zondagzundag
zondagmiddagzundag snommedags
zondagschoolzundagskoele
zondagsmorgenszundags vummedags
zondezund od zunde
zoonzeune / zönne
zoutzolt
zoute haringzolte hering
zuigelingkleintien
zuinig zijnskeuken
zuipenzoep:m
zuipenzoep' n
zuipenzoepen
zuiplapslaolippe
zusjezussien
zuurzoer
zuurkoolzoerkool
zwaluwzwalfien
zware steen voor druk op een vat zuurkoolzoerkoolstien
zwartswat
zweepsweppe
zweepjepietsie

6 opmerkingen

  1. 't Sallaans is ne dialect uut et Nedersaksisch. En 't Nedersaksisch is weer ne veurtvleuisel van 't Oldsaksisch.
  2. He'j wel es van de camping `'t Kuierpadtien` eheurd Da's argens in Drenthe.
    Now, op de tillevisie nuumde Sijbrand Niessen dat: Kuierpad 10.
  3. Sallands is een Nedersaksies dialect dat gesproken wordt tussen Deventer en Coevorden. Er zijn onderlinge verschillen per plaats, al zijn die niet groot. Wikipedie is een vrije internetencyclopedie in het Nedersaksies (NDS) . Hier vind je allerlei wetenswaardigheden in het `plat`.
  4. Wie kan d' r vertell' n wat ' n `Tevertasse` is
  5. `A'j geliek wilt heb'm, mu'j noar Oarnd Dommerholt zien breur goan, die is rechter.`
    (Oarnd Dommerholt har 'n bochel) .
  6. mieg' n is pissen en driet' n is poepen!!