Horpmaal

Dialecten > Limburg (BE) > Horpmaal

Horpmaal bevat 7 gezegden, 145 woorden en 0 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

7 gezegden

dat is een deugniet (positief) das een veejs maan
Dat is me toch een onaangenaam persoonDas mich toch mer nen tristiggen jown zer.
dat is niets waarddas den hoond zene stat
dat is toch niets waarddas toch den hoond zene stat
dat meen je toch niet. of: heb je nu dat van je leven meegemaaktKus toch no den hond zen juin.
Het komt zo nauw nietTstik zoe na ni
Zo meteen sla ik op uw gezicht.Ich how oech drek op oer geziech he!

145 woorden

A

AardappelenJappelen
aardbeijaazeber
ajuinjoin
autoottoo
avondmaalnoaskes

B

bakkerbekker
banaanbanan
barrier, hek-brier
biggetjekurre
biggetjekurre.
bij haar thuiste heures
bij hem thuiste zennes
bij jou thuistoeres
bordteleur
borstelbossel
boter maken (ambachtelijk) -rollen
buik-boek

D

de politiede polisse
de zoon vande joenge van
deken-soade
dierbis
dierenbiste
dokterdoktoor
dom, stomstoem
drinkendrejnke
dwarsterjaas
dwarsligger (persoon) terjaasdrijver

E

emmer-tob
ergte maines
eten-jette

F

fietsvillo
fopspeen-foets, tut
fotofotto

G

gatkoet
gezichtgeziech
gladslibbereitig
glijden (spelen) sluiren
greppel-zouw

H

hagelhachel
halsdoekflaar
herftstoafgang
hondenhon
hoofdhujd
HorpmaalenaarTuiter

I

idiootmotskop
ikich

J

jas-pit
jijdjie
jong renpaard met lange staart-bidet
jong varken-kurre
jongenjong
julliedjielis

K

kachelstoof
kastskoap
kerskjoas
kerstmiskjosmis
kikkerkwakfroas
kindkejnd, junk
kinderenkeinger, jung
kinderenkejnger, jung
kiphin
knoeierhalketie
koekow
koeienkuij
krantgazet

L

langlank
lenteopgang

M

meikeverprooswuirm
meisjemetske
merel (zangvogel) -bloa.n (bloon?)
middenmiland
miermoemeit
moestuin-wermest'hof
moestuin, groententuin-werremest (h) of
mooi, schoonskown

N

naar de mis gaanno de meis gon
naar huistos
niet stevigmankelik
nijpenpitsen
nijpen-pitsen

O

omgekeerdeuveres
onnozelaarpoetwannes
ontlastenschéette
overjas-paalto of pardessuu
overjas-pardessuu
overjas.palteau

P

paardpjoad
paardenpjaad
paardenkar met 2 wielenklitsjie
paddenstoelskambeljang
pantoffel-sloef
pantoffelssloefe
pikdorserpikdosser
pony, bob, (haarsnit) -kapoel
pulloverkamezol

R

regenrégel
regenjas-gabardin
regenjas-impermèable
rokjoop
rundduur.

S

schaapskoewp
schoenenskoen
schopskoep
schortveurnk
seringenlammerstet
slippenslibberen
sneeuwsnoaw
somspetoere
spadeschop
spadeskuip
steptrontinet
stier-duur
stoepsklei
stoep (geplaveide verhoging) -schlij
stoutgestrant
straatstroat

T

tandentaan
thuistoas
traktortrakteur
trektangtrakaos
triesttristig

V

varkenverke
verdoriegedvermiljaardenondedjuj he
vergietzeig
visveijs
vlees-vleisch
vlierheulentijere
vlinderpiepel.
vlinder-piepel
vrachtwagencamioo
vrouwvromes
vrouwvrow
vrouwenvrollie
vuilvoil
vuiligheidvoillichets

W

w.c. (toilet) -huske
waarmoew
waarheenmoew hene
waterkersbeekaas
weegschaal-bascule
wijviejles
wortelen-poawten

Z

zakdoekmoalnuisdoek
zeemvelvinsterleer
zwaluwzwelver