Hattems

Dialecten > Gelderland > Hattems

Hattems bevat 4 gezegden, 477 woorden en 1 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

4 gezegden

Er komt niets van hem terechtHij lüp van de gavel in de greepe
het regent't rea'gnt
In Hattem hebben ze een hondje in een hokje en hooi er in.In Attum ep ze 'n untie in 'n ukkie en eui d'r in (u klinkt als dun)
verschil van mening hebbenin't wier hem'm

477 woorden

's avonds's oamps
's middags's middes
's morgens's mân's

A

aanhalenanhaal'n
aankomenankoom'm
aanprijzenanpriez'n
aanslaanansloan
aardappeleerpel
aardbeieerbéze
achter elkaarachter menaare
achterstevorenachtesteveur'n
ademoasum
advokaat (drank)affekoat
alcoholistzoeplappe
allemaalallemoale
alsas
alvastvuste (u klinkt als in dun)
andijvieandievie
autootjeauteugie
avondoamp
azijnazien

B

bankbanke
bankjebänkie
bedbedde
beenprothesehölt'n poot
beestbiest
beitelbeitel
bekrompenbekrump'm
bemoeialbemuuial
benieuwdbeni'jd
beraadberoad
beschuitbeschuut
bewakeninach nem'm
bezoekbezuuk
bijnabi'jnoa
BijnaZowat
binnenstebuitenkrange
blaadjeblaagie
blauwblauw
blazenbloaz'n
bleekbleike
bloempjesbluumpies
bochelbult
bochtboch
bootjebeutie
borstelbossel
bosbesbosbéze
bosbessenbosbéz'n
bramen (vrucht)brummels, broam'm
broerbreur
brokjebrökkie
brommerbrommut
BrugBrugge
bruiloftbrullufte
bruiloftbrulfte
bruinbroen
buikboek, balg
burobro
buurtbuurte

C

chagerijnignösterug
chocoladesukelaa
concours hippiquepeerdespul

D

daardoar
datdät
de enkn'enk
denneappelpapekulle
deurdeure
diareedrieterîje
dijkdiek
dijkjediekie
dijkpoortdiekpoorte
dikkerdpoemel
dodedooie
doetdut
dooddoot
doosdeuze
doosjedeusie
dopjedüppie
dorpdürp
dorpswegdürpsweg
draaiendrei'n
drassigzompug
dreunpetäter
driedrieü
drinkenzoep'm
dropjesdruppies
druktemakenheisteren
dubbeltje (10 cent)dubbeltie
duikbrilduukbrille
duivendoem'm
duizeligdoezelug

E

echtgenotewief
ééniene

E

eendänte
erfärf
ergerenärgeren
erwtenärf'n
etenét'n
evene'm

F

fazantfuzante
fel van aardvinneg
fietsfietse
filmprojectordreideuze
flesflesse
fluisterenfluuster'n
fornuisfunuus

G

gaatjegagien
gallerijgalderi'je
garengoor'n
gebittan'n
gebruikgebruuk
geelgeil
geitgeite
geldersedijkgeldussediek
gerritgait
gestorvenustür'm
gevondenüvun'n
gierigaardkniepert
gladde jongensmiesterd
glijdenglier'n
goudgold
grachtgrächte
grasgrés
grasmaaiergresmeijer
gravengraa'm
groengruun
groentegruunte
groot stukhompe
grootmoedergrötmo
grootvadergrötva

H

haaghége
haakhoake
haanhäene
haaroar
hagelslagsukelaademussies
hameramer
handenan'n
handgreepklinke
hattemattum
heel drukalderbässend drük
heethiete of wärm
helmelm
hemum
heuvelbult of bärg
hierier
hilsdijkilsdiek
hoedoed
hoefijzeroeviezer
hoepeloepel
homoethomert
hondond
hondjeuntie
hoofdkop
hoofdpijnkopzeerte
hooiheui
hooibergeuibärg
hooivorkheuivörke
horenheur'n
houden vanolle van
Houtduifoltdoeve
houtwormholtwörm
huilenproel'n
huisuus
huishoudinguushollige

I

ijsjeIJsco
ijsseliessel
ijzeriezer
ikikke
ik gaik goa
is's

J

jaarjoar
jijieje
jouwoe
juistjuust
jullieuloe

K

kaantjeskeugies
kamkamme
kaneelkneel
kapotkepot
karkore
kastkaste
kastjekässie
katKatte
katholiekkatteliek
keipoeter
kelderluikkelderloek
keppeltjekalöttie
kerkkärke
kerktelefoonkärktelefoon
KerstKäs
kievitkiefte
kijkkiek
kijkenkiek'n
kikkervisjesdonderpädd'n
kinderenjongen
klompenklomp'm
klosjeklüssie
kluitkloete
knetterend vuursniester'n
knijpenkniep'm
knoopknoop
knoopjekneupie
koeienkoe'n
koeienkoen'n
koekjekuukie
koetjeskuuchies
kokenkoak'n
komtkump
koopjekeupie
koortskoorsen
koper (metaal)keuper
kopjeköppie
korreltjekürreltie
koud regenachtig weergriendereg
koukleumkoldfiester
kraaikraaie
krabbenscheuk'n
kralenkral'n
krantkrante
kroon, kruinkrone
krop slakroppe sloa
kruimelskrummels
kruipenkroep'm
kruiskruus
kuikenkuuk'n
kuikenkuk'n
kwartelkwättel
kwartje (25 cent)kwättie

L

laarzenleerz'n
laatlaate
ladderledder
lekkerläkker
lepelspoane of lépel
leren naaien op de naaimachinetjoenek'n
levenléa'm
Lieveheersbeestjekoekediefie
lijnliende
lijsterliester
likeur (zoete drank)pik an de lippe
limonadezuut
loopsleups
luchtluch
luikloek
luisluus

M

magmaa'j
mankeerl
marktmärk
martelenmättelen
mensenvolk
merelgieteling
mest uitrijdenaelten
moedermo
moetenmudde
molmolle
molenmeule
motvlinderoele
mugmugge
muismoes
muizenmoez'n
muizevalmoezenvalle

N

naaiennij'n
nachtnach
nachtnäch
neefnéve
neusneuze
nichtnichte
nieuweni'je
nieuwjaarni'j joar
niijptangknieptange
noordnoord
nounoe
nunoe

O

omumme
omdatumdat
omdatumdät
omgevingumgèving
onbetrouwbaar gemonteerdneuvel
onderstebovenondestebao'm
onkruidroet
oomome
oostoost
openlös
opnemenopném'm
orenoor'n
orgelörgel
oudold
oudeolde
overoaver
overhemdsportemp

P

paalpoale
paardpeerd
paarspoars
pasenpoas'n
patrijsPetrieze
peerpeere
peperpépur
petpette
pijnpiene, zeerte
pijppiepe
pissebedkeldermotte
plaatplaate
plankplanke
plassenpiss'n
plotselingbots
plukjefotse
poependriet'n
politiepliesie
poortpoorte
portomonneeknippe
portretputret
praatjesprüeties, babbelegoegies
praatjesmakerpruetiesmaker
pratenproaten
preekpréke
prijspries
prikkeldraadpuntdroat
pruikpruike
pruim (vrucht)proeme
prutserknooiut
pyamaponne

R

raafrave
ratrotte
regenréag'n
rijdenrie'n
ringetjeringie
rollenkuul'n
roodrood
rozijnenrezie'n
rugrugge
ruikenroek'n
rustigkallum
ruziekibbel'n

S

schaaltjeschaaltie
schaapschoap
schaarscheere
scheetdreet
scheldnaamskeldname
schijnenskie'n
schijnenschien'n
schijntskien't
schoenenschoe'n
schommeltalter
schoolskoele
schop (werktuig)schuppe
schortscholk
schoudersscholders
schroefschroeve
schroevedraaierskroemdreier
schuurschuure
sigaarsigare
sinterklaassuntekloas
slaapsloap
slangslange
slenterenslänter'n
slootsloot
slootjesleutie
sluissluus
smeriggrunderig
smijtensmiet'n
snedegluppe
sneetjesneegie
snijboonsniebone
snoepsnuup
snoepjessnuupies
snorsnorre
snuivensnoe'm
sopjesöppie
spakenspiek'n
spelenspeul'n
spijkerdroadnagel
spinspinnekop
spoelenspuul'n
spoorlijnspoorlijn
spreeuwsproa
spulgerei
staalstoal
staanstoan
staatstiet
stationstasjon
steegsteege
steenstie'n, keie
stoffer en blikmotblik
stoofstove
straatwegstroatweg
strakstamee
strijdenstrieén
strijkboutstriekiezer
stukstukkie
suikersuuker
suikerbeestjesuukebiesie
suikerbietsuukûbiete

T

tabaktebak
tafeltoafel
tangtange
tastässe
televisiekiekkaste
tenentie'n
terugweerumme
thuistuus
toilet't uussie, wc, plee
tomaattoemate
tongtonge
toogtoge
torentjeteurntie
tuigtuug
tweetwie
tweetwieü

U

uiloele
uituut
uithalen (breien)uutreifelen
uitzoekenuutfiegeleren

V

vaderva
vanavondvunoamp
vandaagvandage
vanmiddagvumiddag
varenvaar'n
varkensblaasfoekepot
veelbonke, bult of kladde
veelveule
veenvéne
verdwijnenwegmoffel'n
verfvärve
verfkwastvärfkwaste
verjaardagvejoardag
vierveerü
vies, vuilpoesterig
viezerikgasterd
vijfvievü
vijzelpadviezelpad
vink (vogel)vinke
vleermuisvleermoes
vochtschimmeligverspoch
voetbalvoebal
vogelveugeltie
vol gegetenverpaenst
vondvund
voorveur
vorkvürke
vraagvroage
vroegvrög
vrouwvrouwe
vuilcontainerasemmer

W

waarwoar
waaromworumme
wandelenkuier'n
wapenveldwoapenvelde
waslijnwasliende
waterhoentjewaterkippie
werkenwärk'n
westwes
wijzuloe
wijsneuswiesneuze
wijzenwiez'n
woordjeweurtie
wordworre
wormpiere
wortelwòttel

Z

zakbuul
zaklampzaklanteern
zeszessü
zeurenneülen
zienzieën
zijzuloe, zie
zijde (zijkant)zied
zilverzulluver
zoekzuuk
zoekenzuuk'n
zoetzuute
zoolzoale
zoutzolt
zuidzuud
zuurzoer
zwaanzwäne
zwaar (gewicht) zwoar
zwaar, stugzoer
zwartzwät
zwart / wit poedergemael'n popp'nstront

1 opmerkingen

 1. Kinderen zingen met Sint Maarten, afwijkend van de rest van Nederland op 10 november:

  Sunte Mäten keugeltie,
  Met zö'n rond rond reugeltie,
  Met zö'n rond rond rökkie an,
  Doar kump Sunte Mäten an

  Sunte Mäten is zo kold,
  Geef um een stükkie vuur of holt,
  Doar kan ij mee wärmen,
  Met zien blanke därmen.

  Honded joar en iene dag,
  Dan wod ij noar't kärkhof ebrach,
  Op een boer'n wagen,
  Wod ei weg edraaag'n.