Bildts

Dialecten > Friesland > Bildts

Bildts bevat 22 gezegden, 247 woorden en 0 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

22 gezegden

blij maken met niksskite in 'n kedootsy
broek laag dragengyn riem betale kinne
de puntjes op de i zettende achterste poat d'r foor sette
die heeft een zonnig karakterdie het de rútten niet op 't noorden
Eerst leren, dan kunnen en dan de prijs winnen Eerst lere, dan kinne en dan de priis winne
Eerst leren, dan kunnen en dan de prijs winnenEerst lere, dan kinne en dan de priis winne
Er is niks mooiers dan het bildtFan oast na west gyn plakky te finen soa mooi as 't Bildt
erg dunSoa mager as 'n hirring
eten totdat je echt niet meer kuntfrette tost gyn poat meer kist ferzette
geslagen wordenoppe donder krije
Het is niet zoals het lijkt of schijnt, maar zoals men het zelf ondervindt't is niet soa't 't lykt of skynt, maar soa't min 't sels befynt
hoe gaat het met je?Hoe gaat 't met dij?
ik heb je lang niet gezienik hew dij lang niet sien
Je kunt iemand niet op zijn buitenkant beoordelen't Is niet an 'e gevel te sien, wie't 't huus beweunt
klei waar je in vast blijft zittensware grond
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag zaterdag, zondagmaandeg, dînsdeg, woensdeg, donderdeg, frijdeg, saterdeg, sundeg
shag halenik sil even 'n pak shag ophale
stelt een onderzoek ingaat d'r achteran
te maken heeftfan doen hewwe
tot ziensant kikes
veel etende knoop strak frete
Wie niet Bildts kan schrijven, moet het een ander niet willen lerenDie't niet Bildts skrive kin, mot 't 'n ander niet lere wille

247 woorden

7seuven
17seuventien
30dartig
1000dúzzend
10 gulden'n joetsy
100 gulden'n banky
1000 gulden'n roaitsy
25 gulden'n geeltsy

A

aalscholveraaltsysliner
aangenomenannommen
aardappeleerpel
activiteitbezighyd
afgegevenôfgeven
afgeleverdôfleverd
afstandsbedieningôfstandsbediening
akker met aardappeleneerpelfeld
allemaalallegaar
alsas
alsat
armzaligsuterich

B

bedrijfbedriif
bedrijvenbedrieven
beetjebitsy
benbin
benzinebezine
berlikumbelkum
besbaai
bijbij
bijnahest
bijnaomtrint
binnenin
boekweitgruttenpotstruuf
bootboat
bottenbonken
breienbraaie
buisbois
buiten ademachter de poest
buitenlanderbúttenlander

C

cassettebandjeskezettebandsys

D

dikgrauw
directdrekt
ditdut
Doen alsofBetuultsies
doen alsofbetuultsjes
doosjedoasy
drinkensùpe
drinkensúppen
dubbelzware shagbrandaris

E

een klein aantalstikminnig
eigenaaraigenaar
etenfrette

F

fabriekfebryk
fietsfyts

G

gansgáns
gazonblaik
geluidgelúd
grasgraas
greppelgrippel of feurtsie
grijsgriis
groot gereedschap (reeuw) ruw
groot stuk kleiklùt

H

handenhannen
haringenhirrings
harktunklauw
heb jijhest dou
heeft gevondenfonnen het
heeft uhewwe jou
heel vreemdsùver nùver
hersenenharsens
hersenpanbrainkassy
het bedragut bedrag
het geldde sinten
hijgenhieme, poeste
HuisHûs

I

ijsiis
ijsbloemeniisblommen
ijzeriizer
in de war zijnfan 't sintrum weze
is op zoek naarsoekt de

J

januarijannewaris
jeukjoekte
jijdei
jijdou

K

kaaskees
kapotanstront
kapotstikken
karweitjeputsy
keizerkaizer
kerstdagenkorstdagen
kijkenkieke
kinderenkines
kiphin
kleiklaai
klein gereeedschapark
kluisklús
knijpenknipe
koekenpanStruufpan
kotsspói
kozijnkezyn
kustút

L

lampjeslichys
landwinnerslikwerker
langsan
langzaamstarig
LeeuwardenLuwt
leeuwerikluurky
lichaambillig
lijfbillig
luiersruften

M

meeuwseefeugel
meisjemaisy
meisjemoaisy
menaldummenaam
mensenminsen
microfoonmíkrefòon
minnertsgaminnertska
modderdrek
moeilijkdreech
molenmoln
muziekmezyk

N

nederlandsenederlânse
niet leukbesketen
nieuwenije
nieuwebildtdijknije dyk
nieuwebildtzijlnije syl

O

omabep
omabeppe
onwaarschijnlijk achtvreemd fyne sou
oomomme
opabes
opapake
opgeborgenopburgen
oude manoud mantsy
oudebildtdijkouwe dyk
oudebildtzijlouwe syl
overgrootmoederouwe bep
overgrootmoederouwe beppe
overgrootvaderouwe pake
OverhemdStrúper
overledensturven

P

paardpeerd
pannenkoekstruuf
parkwachtertùnplysie
passantferbijganger
pismieg
plasticplèstik
platenspelerplatespeuler
pleinplain
poepenskytte
poeskat
politieplysie
poosjehudsy
postzakpostpúide
prullenbakasvat

R

raamrût
ribfluweelstrusie corden
Rommel ladehinegebittebakie

S

s'avondsavens
s'morgensoffens
schaapskaap
schaatsenredens
schepskep
schoenendoosskoennedoas
scholeksterbonte luw
schoolSkoal
schrijfskrief
schrijvenskrieve
schrijvenskrieven
sigaarsegaar
sint annaparochiesint anne
sint jacobiparochiesint jabik
sinterklaassunderklaas
slaaneen veeg ferkope
slaperigsluug
slechtmin
slootsloat
speelgoedspeulgoed
spelenspeule
spuitbusspoitbus
stadsbewonerstadsy
stedenstádden
stiekum snoepenslinen
strandjutterbútsoeker
strandloperbútsoeker
stukje vleesstikky flais
sufferdomkoal

T

tantemoaike
televisietillefizy
toilethússy
totant
treintrain
truitrooi
tuintûn
tuinhuistùnhùssy
tuinkaboutertûnkabouter

U

uisipel
uitwerpselenskyt

V

vaartfaart
vaderhait
varkenbarg
vechtpartijslaanderij
veel'n prot
veel'n soad
veiligfailig
verhaal of liedfersy
verjaardagjarig
verschillendeferskaidene
verstoppertje spelenskúltsyblink
vervelend iemandstik skurft
vieze handensmerige klauwen
vinderfynder
vinder heeftfynder het
vissenfisse
vleesflais
voetenpoaten
vogelsfeugels
volgensneffens
vondfonnen het
vreemdnùver
vrouwenfr
vrouwenparochiefroubuurt

W

wat zegt uhin
wat zei jewat soaidest
WCskythùs
wegdyk
weg (straat) dyk
weg gaanfort gaan
wijfwiif
windwyn
woensdagavondwoensdegavend
wollen hemdbaidsy
worstwust
wortelwuttel

Z

zakpúde of sak
zakgeldbùssinten
zakjepúdsy
zakken (van kleding) bússe
zatsat
zeesee
zeedijkseedyk
zij hebbensij hewwe
zij heeftsij het
zomerseumer
zoonseun
zwaarswaar
zwartswat
zwarte haanswatte haan