Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Tranen

We hebben 60 cryptogrammen gevonden

UI - Tranentrekker
UIEN - Grappige tranentrekkers
UIEN - Tranentrekkers die ook om te lachen zijn
UIEN - Vrolijke tranentrekkers
UIIG - Zo grappig, dat je er tranen van krijgt
AJUIN - Ja, u in tranen bij het snijden
UITJE - Plezierige kleine tranentrekker
UITJE - Plezierige tranentrekker
UITJE - Pleziertje dat men tranen eindigt
UITJE - Pleziertje dat met tranen eindigt
UITJE - Van deze trip kunnen de tranen u in de ogen springen
UITJE - Van die excursie springen de tranen me in de ogen
WEENS - Laat je tranen eens gaan in Oostenrijk!
WENEN - Laat je tranen eens gaan in Oostenrijk
WENER - Europeaan die in tranen is
WENER - Europeaan in tranen
ZEEUI - Van die groente huilt men zilte tranen
TRANEN - Als je die uit het oog verliest, ben je verdrietig
TRANEN - Die kunnen we uit het oog verliezen
TRANEN - Met tuiten zijn ze diep bedroevend
TRANEN - Met tuiten zijn ze erger
TRANEN - Over de wangen van ontdooide IJslanders
TRANEN - Waterlanders
TUITEN - Het zeggen met tranen
TUITEN - Schenken niet alleen tranen
TUITEN - Ze schenken tranen
UITJES - Plezierige tranentrekkers
UITJES - Tranentrekkers voor je plezier
BETOGEN - Droog je tranen na die toespraken
HUILBUI - Tranenregen
HUILBUI - Tranenregen. Crypt. 7
HUILERS - Dieren die in tranen zijn
HUILERS - Ze krijgen tranen in de ogen om zeehondjes
NAT GAAN - Verliezen met kaarten kan op tranen uitlopen (3,4)
KROKODIL - Zijn tranen zijn geveinsd
KROKODIL - Zijn tranen zijn niet echt
LACHFILM - Lichtgevoelige opwekken van salvo’s en tranen
LACHFILM - Lichtgevoelige opwekker van salvo's en tranen
OOGVOCHT - De kijker streed tegen zijn tranen
PRETOGEN - Wenen vreugdetranen
SMARTLAP - Muzikale zakdoek om tranen te drogen
UIENRING - Sieraad waar we tranen van in de ogen krijgen
UIENSOEP - Van dat gerecht krijg je tranen in de ogen
UIRINGEN - Sieraden waarvan we tranen in de ogen krijgen
IJSLANDERS - Bevroren tranen
IJSLANDERS - De bevroren tranen van Europeanen
IJSLANDERS - Europeanen die geen hete tranen huilen
GRAAFSCHOP - Werktuig van een tranende edelman
UIENRINGEN - Sieraden waarvan we tranen in de ogen krijgen
UIENSNIJDER - De oude kleermaker deed tranen vloeien met zijn grappen
UIENTAPPEN - Tranentrekker
OOGDRUPPELS - Tranen
TRANENVLOED - Zeer veel gestorte tranen
WATERLANDERS - Polderbewoners die in tranen zijn
IN HET OOG LOPEN - Wat tranen doen als ze de aandacht trekken (2,3,3,5)
ZOUTWATERMEER - Die plas is verwant aan een tranenvloed
GEVOELSEXPLOSIE - Het uitbarsten in tranen
LIEFDESVERDRIET - Tranen om van te houden
PERSONEELSUITJE - Tranentrekker voor werknemers
LAAT ME NIET LACHEN - Schamper en tranen trekkend verzoek (4,2,4,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp