Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Stemming

We hebben 255 cryptogrammen gevonden

GO - Toestemming om een spelletje te spelen
BUI - In de stemming om nattigheid te voelen
BUI - Neerslachtige stemming
BUI - Onweerstemming
BUI - Overdrijvende stemming
BUI - Stemming tijdens zwaar weer
BUI - Stemming waarbij we nattigheid voelen
BUI - Waterige stemming
HUM - Verkorte stemming
LOT - Bestemming met kans op een prijs
LOT - Bestemming van een meisje
LOT - Bijbelse bestemming
LOT - De bestemming van een meisje
LOT - De bestemming van een heleboel Britten
LOT - Genummerde bestemming om in de prijzen te vallen
LOT - Scheutige bestemming
TJA - Is 't een bevestiging van een aarzelende instemming?
TJA - Is t een bevestiging van een aarzelende instemming
TOT - Bestemming die in Duitsland niet meer bestaat
DOEL - Net achter de keeper ligt de bestemming
EENS - Ooit komt men tot overeenstemming
JADE - Krijgt toestemming voor de edelsteen
JAZZ - Die muziek met onze toestemming voorzetten
JAZZ - Met instemming (muziek) voorzetten
JAZZ - Met toestemming zetten ze de muziek aan
JAZZ - Met toestemming zetten ze deze muziek op
JAZZ - Muziek die we met toestemming voorzetten
JAZZ - Muziek met instemming voortzetten
JAZZ - Muziek met instemming voorzetten
KAMP - Strijd om de vakantiebestemming
KEEL - Eindbestemming van een vliegroute
LUIM - Stemming over de kuur
MAAN - De bestemming van verwenste wandelaars
MOOD - Een stemming die om kan slaan in een kwalijke reuk
NOGO - Geen toestemming om iets te doen dus ook geen spel
ROES - Euforische stemming die wordt teweeggebracht door garden
SALU - Bestemming van een meisje
ASIEL - Vluchtbestemming
BIJVAL - Met instemming gaat een insect onderuit
ERNST - Stemming van een nerts en een stern
GEEST - Een bijzondere verschijning die bepalend is voor de stemming
IBIZA - Een auto op de vakantiebestemming
IMMER - Altijd in een stemming terug te vinden
JAREN - Men geeft toestemming voor de wedstrijd op zekere tijden
JAREN - Men had al tijden toestemming voor die wedstrijd
JOOST - Hij heeft toestemming om te weten
KALOT - Hoofdzakelijk de bestemming van een vogel
KRETA - Vakantiebestemming die tot een kater kan leiden
MAGIE - Heeft hij toestemming om te toveren?
MAGMA - Heeft moeder toestemming voor dit gesteente
MAGMA - Krijgt moeder toestemming voor een uitbarsting
MOGEN - Toestemming hebben iemand aardig te vinden
RADJA - De bestuurder ging snel met toestemming door India
RADJA - De vorst gaf snel toestemming
SFEER - Omgevingsstemming
SFEER - Stemming die de science fiction voer had
SNAAR - Is gespannen voor de stemming
TEGEN - Uitgesproken negatieve stemming
TERTS - De kleine is in mineurstemming
DE KEEL - Vliegbestemming van woedende mensen (2,4)
DOMPER - Die kaarsdover bedierf de feeststemming
KNIKJE - Geef je toestemming voor een buiging
LOTION - Voor haar is de bestemming geladen
OPEENS - Plots wakker met instemming
PAPAJA - Vrucht waarvoor ouderlijke toestemming nodig is
PEILER - Die onderzoekt stemmingswisselingen
PERMIT - Britse toestemming voor zo'n entreebewijs
SISSER - Volgens Amsterdams slang heeft ze haar bestemming bereikt
WELNEE - Toch geen toestemming
ADHESIE - Instemming met de aansluiting
ADHESIE - Kleverige instemming
ADHESIE - Met instemming houden zij elkaar stevig vast
ADHESIE - Voelen zich met instemming tot elkaar aangetrokken
BUIGING - De stemming verdween door een knieval
EENHEID - Ontstaat in overeenstemming met de legerleiding
GELADEN - Het magazijn zit vol, de stemming is gespannen
GEMUTST - Goed of slecht, men is ervoor in de stemming!
GEMUTST - Met een hoofddeksel in een bepaalde stemming
KIESPIJN - Mondzeer bij lastige stemmingen
KIEZERS - Zij brengen de stemming er in
KIEZERS - Zij brengen de stemming erin
KNIKARM - Kreeg nooit toestemming van het hoofd ook al wrong hij zich in allerlei bochten
KRASLOT - Bestemming waar de touroperator een gok mee neemt
KRASLOT - Gok op een flinke bestemming
KRASLOT - Vakantiebestemming voor wie van een gokje houdt
MAILLOT - De (post) bestemming van kleding
MAILLOT - De bestemming van de post is aantrekkelijk
MAILLOT - De bestemming van de elektronische post is goed
MAILLOT - Postbestemming van een kledingstuk
MAILLOT - Postbestemming van kleding
ROEPING - De bestemming van een geldstaaf
WEEMOED - In de stemming voor pijnlijke lef
WEEMOED - In zo'n stemming draag je de pijn met durf
ZIEKTEN - Aandoeningen die de stemming bedierven
AANKOMEN - Zijn bestemming bereiken
AGITATIE - Opgewonden stemmingmakerij
ANALOGIE - Taalkundige overeenstemming
BEDOELEN - Menen het een bestemming te geven
BEDOELEN - Menen iets een bestemming te geven
BIOSFEER - Levendige stemming
BOUWLAND - Bestemming van een geploegde akker
CAMPAGNE - Veel stemming makende activiteiten op een buitenverblijf
EINDDOEL - Uiteindelijke bestemming van een voetballer
EMOTICON - Stemmingsbeeld
EMOTICON - Stemmingsbeeld dat ontstaat door leestekens
EVENEENS - Kortstondige overeenstemming
HUMEURIG - Zo hangt het van de stemming af
IJSBREKER - Dit vaartuig brengt de stemming er in
IJSBREKER - Met zo'n boot zit de stemming er altijd gauw in
INLATING - Bemoeizieke toestemming om binnen te komen
KERNDOEL - Het centrum als eindbestemming
KIESKAUW - Die vogel brengt de stemming erin maar hapt niet door
KIESLIJST - Een soort kroon die de stemming maakt!
KIESTOON - Geluid om in de stemming te komen
KLETSBUI - In de stemming om te roddelen
KNIKKERS - Zij zijn met geld en instemming tot hoofden benoemd
PLENSBUI - Stemming waarvan het giet
REISDOEL - Bestemming die in trek is
REISDOEL - Bestemmingsplan
REISDOEL - De goal als bestemming
REISDOEL - Naar zo'n bestemming kun je onderweg al scoren!
REISDOEL - Vakantiebestemming van keepers
STEMMING - De sfeer bij de verkiezing
STEMMING - De sfeer om te kiezen
STEMMING - De sfeer van de verkiezingen
STEMMING - Het kiezen op gevoel
STEMMING - Verkiezingssfeer
STEMMING - Voor de juiste kiestoon
STORTBUI - Weer in de stemming om geld op de bank te zetten
VERBODEN - Geen toestemming
VOORLAND - Bestemming van de prostaat
VOORLAND - Bestemming van een geploegde akker
WELNEMEN - Met uw toestemming zou ik het toch zeker accepteren
ARRIVEREN - Zijn bestemming bereiken
ATMOSFEER - Is van de lucht bij zo'n stemming
BALLOTAGE - Inde stemming om erin te komen
BIJPASSEND - Fatsoenlijk voor een insect in overeenstemming
CATACOMBE - Deel van het stadion waar een grafstemming heerst
CIJFERSLOT - Is vast de bestemming van nummers
DEPRESSIE - Neerslachtige stemming
DOELEINDE - Bestemming achteraan de goal
DOELEINDE - Net achter de keeper ligt de bestemming
DOELMATIG - Is de bestemming sober
KAMERTOON - Er zit standaard muziek in een parlementaire stemming
LEVENSLOT - De bestemming van een geruchtmakend kasteel
LEVENSLOT - Met deze bestemming komt er een eind aan de herrie
MAGNETRON - Toestemming voor jongen met visgerei
PERMISSIE - Toestemming via de zending
RONDWAREN - Spoken waarmee we overeenstemming hadden
ROTHUMEUR - Niet al te beste beursstemming
SERIESLOT - De bestemming van een soap
SFEERLAMP - Die schijnt in de stemming te zijn
STAATSLOT - De bestemming van het rijk is om te winnen
STAATSLOT - Deze rijksbestemming kan geld opleveren
STUURSLOT - De bestemming is weerbarstig en vervelend voor een chauffeur
STUURSLOT - Onvriendelijke bestemming ter afsluiting
VERLOFPAS - Geeft toestemming te stappen
WERKSFEER - Stemming in de boekenbranche
ACCORDEREN - Welluidend zijn instemming betuigen
AMENDEMENT - In stemming geboden voorstel
BEVESTIGEN - Met instemming vastmaken
DOELMANNEN - Heren met een bestemming
DOELMANNEN - Kerels met een bestemming
GOEDKEUREN - Kleding testen met instemming
GOEDVINDEN - Toestemming geven voor een andere kledingkeuze
JAZZNUMMER - Zetten na toestemming het liedje muzikaal voort
KERSTSFEER - Stemming in de piektijd
KERSTSFEER - Stemming waar wel een bal aan is
LATEN VAREN - Afzien van het geven van toestemming aan de reder (5,5)
LEVENSLOOP - Bestemming die het lawaai afbreekt
NAJAARSBUI - Herfststemming
ONWEERSBUI - In zo'n stemming vallen er slagen
ONWEERSBUI - Stemming waar gedonder van komt
PRIVÉSFEER - In de stemming om te roddelen
REISSCHEMA - Bestemmingsplan
SFEERLICHT - Schijnt voor de stemmingmakerij te zorgen
TABOESFEER - In deze stemming praat men er niet over
TOONZETTER - Een componist bepaalt de stemming
VERKIEZING - De stemming is naar wens
VRIJBRIEVEN - Geven toestemming voor amoureuze correspondentie
WANTROUWIG - Argwanend vanwege de droevige stemming
BUITENISSIG - Is excentriek en bij stemming overdreven hoekig
EINDSTATION - De bestemming van de laatste radiozender
EINDSTATION - Laatste bestemming
GOEDKEURING - Toestemming voor kledingonderzoek
GRONDDOELEN - Bestemmingen op aarde die om op te schieten zijn
INVALSPOORT - Waardoor de actie overeenstemming vindt
KNIKKEBENEN - Onderdanen die toestemming geven
LEVENSSFEER - Geruchtmakende stemming
LIJSTTREKKER - Hij is als eerste in de stemming
LOTHARINGEN - In Frankrijk hebben de vissen een bestemming
OPKIKKERTJE - Een borreltje om in de stemming te komen
OPWARMERTJE - Een borreltje om in de stemming te komen
PORTIERSLOT - De afsluitende bestemming van een auto
RECHTSSFEER - Conservatieve stemming
STILZWIJGEND - Nietszeggend toestemming verlenen
ADRESKAARTJE - Poststuk waarvan de bestemming bekend is
DOELGEBIEDEN - De bestemming dicteren op het voetbalveld
KIESSTELSELS - Waar orthodontisten zich mee bezighouden, moeten we voor in de stemming zijn
KIEZERSKRING - Groep die ervoor in de stemming is
MELANCHOLIEK - Een collie kan hem in die stemming brengen
RELATIESFEER - In de stemming om kennis te maken
SFEERVERSLAG - Reportage waarvoor je in de stemming moet zijn
STARTAKKOORD - Overeenstemming over de begintonen
VAKANTIELAND - Bij toeristen geliefde bestemming
VOORJAARSBUI - Stemming die lentekriebels veroorzaakt
AARDATMOSFEER - In zo'n soort stemming rond de wereld
BUSVERBINDING - Een mof die je verder naar je bestemming brengt
INKOMENSSFEER - Verdienstelijke stemming
INVLOEDSSFEER - Machtige stemming
OCHTENDHUMEUR - Vroege (ont)stemming
OPINIEPEILING - Stemmingsbeeld
TAPVERGUNNING - Toestemming om af te luisteren
DIENSTREGELING - Bestemmingsplan voor de dominee
DIENSTREGELING - Bestemmingsplan voor kerkbezoekers
DOORLAATPOSTEN - Een bijzondere verschijning die bepalend is voor de stemming
INTERESSESFEER - Aandachtige stemming
INTERESSESFEER - In de stemming om belangstelling te krijgen
PALMENSTRANDEN - Op die vakantiebestemmingen zal een schrijfster vastlopen
VENTVERGUNNING - Men moet een kerel zijn voor deze toestemming
VRIJE VERKIEZING - De vakantiestemming die bij een democratie hoort (5,10)
ZOMERSKIGEBIED - Vakantiebestemming waarmee het buiten het winterseizoen ook bergafwaarts gaatn
ZWEVENDE KIEZER - Hij heeft last van stemmingswisselingen (8,6)
BEGINSELAKKOORD - In overeenstemming met de eerste noten
CORRESPONDENTIE - Overeenstemming die per brief wordt bereikt
CORRESPONDENTIE - Overeenstemming per post
DOELVERDEDIGERS - Advocaten die hun bestemming gevonden hebben
GROEN LICHT GEVEN - Toestemming verlenen voor het uitdelen van ledlampen (5,5,5)
GROEN LICHT GEVEN - Toestemming verlenen voor ledlampen (5,5,5)
HUISAANSLUITING - Zo vanuit je woning naar een nieuwe bestemming, daar krijg je energie van!
KLIMAATREGELAAR - Is van huis uit een stemmingmaker
KNIKKENDE KNIEËN - Angstige onderdanen die gedeeltelijk hun toestemming geven (9,7)
KNIKKENDE KNIEËN - Met instemming van een deel van de onderdanen maar toch nog bevreesd (9,7)
NERGENS AANKOMEN - Dit museummotto zal nooit zijn bestemming bereiken (7,8)
ONSKENTONSSFEER - Bij die stemming weten we wat we aan elkaar hebben
SLECHTGEHUMEURD - Is niet goed in de stemming om iets te gaan slopen
ZWEVENDE KIEZERS - Zij hebben last van stemmingswisselingen (8,7)
DOODGEMOEDEREERD - De stemming was niet meer.....zo bijzonder kalm
ORDERBEVESTIGING - Instemming met wat de speaker schreeuwt
OVERWINNINGSROES - Uitgelaten stemming
SFEERVERLICHTING - Maakt de stemming minder zwaarbeladen
SFEERVERLICHTING - Schijnt de stemming te kalmeren
EEN LANDELIJKE SFEER - Nationale stemming (3,10,5)
KLIMAATSPIJBELAARS - Hebben zij zonder toestemming ijsvrij genomen
ONS-KENT-ONSSFEER - Bij die stemming weten we wat we aan elkaar hebben
PARKEERVERGUNNING - Toestemming om bij stil te staan
VERKIEZINGSBILJET - Wenskaart die in stemming wordt gebracht
VERKIEZINGSKOORTS - Voor de stemming loopt de temperatuur op
VLUCHTMOGELIJKHEID - Zo kun je even ontsnappen naar een vakantiebestemmingStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp