Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Spoor

We hebben 245 cryptogrammen gevonden

COL - Pas (terug op het spoor)
LOC - Op het spoor komt het weer van pas
LOC - Pas (terug op het spoor)
LOC - Pas terug op het spoor
LOC - Pas weer op het spoor gekomen
LOR - Een lap die weer aanspoort om te stelen
GANS - Ga met de Nederlandse Spoorwegen, dommerd!
IDEE - Klinkt in je hoofd als rijbewijs of paspoort
KANS - Een vogel op het spoor is een mogelijkheid
KANS - Er is voor de vogel bij de spoorwegen een mogelijkheid
KWIJT - Is in de wijk 't spoor bijster
MAAN - Ik spoor die dwarsligger aan erheen te lopen
MAAN - Ik spoor je aan tot in de hemel
MAAN - Ik spoor u aan om de wereld rond te gaan
MAAN - Spoor aan de hemel
MAAN - Spoor de wachter aan
MAAN - Spoor dit hemellichaam aan!
MAAN - Wachter aan spoor
RAIL - Hierdoor zijn de gordijnen niet spoorloos
RAIL - Houd de vitrage in het spoor
RAIL - Houdt de vitrage in het spoor
RAIL - Spoor van een gordijn
DEENS - In deze taal komt men de rivier op het spoor
DRAAI - Wending die aanspoort om te liegen
GROEF - Spoor dat naar het midden leidt
MAAND - Het is tijd dat men aanspoort, zo te horen
MAAND - Tijd waarin men hoorbaar aanspoort
NOORS - Een beetje buitenlands, dat hoort binnen de spoorwegen
OPZET - Met de bedoeling dat het aanspoort
PRENT - Een raar sujet op het spoor
PRENT - Spoor de bon op!
RAILS - Hiermee raken de gordijnen niet spoorloos
RAILS - Houden de trein op het spoor
RAILS - Zo raken de gordijnen niet spoorloos
SPOOR - Aanwijsbare vorm van vervoer
SPOOR - Bijster voor het vervoersbedrijf
SPOOR - De indruk die iemand achterlaat
SPOOR - De indruk van een partijorgaan
SPOOR - De indruk van een treinverbinding
SPOOR - Een afdruk op de rails
SPOOR - Gevolgde weg
SPOOR - Haalt de ns daar de neus voor op
SPOOR - Indruk die de ns achter laat
SPOOR - Moet een indruk geven
SPOOR - Partijorgaan dat indruk heeft achtergelaten
SPOOR - Teken van nalatigheid
SPOOR - Vorm van vervoer die indruk maakt
TRACÉ - Voor het spoor is 't een wedstrijd
TRACK - Het Engelse spoor staat op een cd
TRACK - Men is een nummer op het spoor!
TREIN - Blijft ‘t zuiver in het spoor?
TREIN - Die is iets op het spoor
TREIN - Hierdoor zijn we niet spoorloos
TREIN - Hij loopt prima in het spoor
TREIN - Vervoer voor spoorzoekers
WAGON - Spoorvolger
BANKET - Een gastmaal uit de muur langs het spoor
BIJSTER - Het spoor kwijt van een onbelangrijk hemellichaam
CARNET - Paspoort vol met postzegels
DWALEN - Vijfhonderd Belgen die het spoor bijster zijn
ERGENS - Waar de verschrikkelijke spoorwegen zijn
INDRUK - Als ik het naar binnen duw, laat het een spoor na
INDRUK - Bijzonder onrustig spoor
INDRUK - Geeft een idee van het spoor
INDRUK - Impressie van een spoor
LORRIE - Een papegaai op een spoorwagentje
LORRIE - Een voddige vrouw op het spoor
LORRIE - Op het spoor van de vrouw van de voddenboer
PERRON - Via de jongen op het spoor komen
PERRON - Via een jongen op het spoor
PROOST - Anders spoort men ons aan om te drinken
STATIE - Vlaams spoorgebouw dat, naar men zegt, praal bezit
STRIEM - Slagspoor
TALBOT - Dus is 't vooral vis die men op 't spoor is
WISSEL - Een reservespeler bij de spoorwegen
WISSEL - Invaller op het spoor
WISSEL - Ruilobject bij de spoorwegen
A PROPOS - Van zijn stuk is pa spoor in de war (1,6)
BAANVAK - Betrekking en beroep bij de spoorwegen
BAANVAK - Weg met dit ambacht op het spoor
BAANVAK - Weg met een beroep bij de spoorwegen
BEZIELD - Aangespoord met inspiratie
EGOMAAN - Ik spoor mezelf aan meer met anderen bezig te gaan
IDEETJE - Miniem plan voor een kinderpaspoort
JONGENS - Knapen nemen een borrel bij de spoorwegen
KIELZOG - In het spoor van een kledingstuk
MAANDEN - Spoorden tijden aan
NETWERK - Bij de spoorwegen keurige arbeid
OVERWEG - Voorbij en verdwenen via het spoor
STATION - De zender waar het spoor naar toe leidt
STATION - De zender waar het spoor toe leidt
STATION - Ontmoetingsplaats voor spoorzoekers
STATION - Zender van de spoorwegen
TRACTIE - Men is een geval van voortrekkerij op het spoor!
TREINEN - Die raken nooit spoorloos
TREINEN - Het spoor volgen
TREINEN - Via het spoor reizen
WISSELS - Geldpapieren voor een ander spoor
WISSELS - Waardevolle papieren op het spoor
BLOKPOST - Ministersfunctie bij de spoorwegen
EINDPUNT - Hier gaat het spoor niet verder
EUROSTAR - Is op het spoor niet toegeeflijk als het om geld gaat
GRENSLIJN - Spoorverbinding van douanepost naar douanepost
HARTSTUK - Is een liefdesbreuk op het spoor
IMPOSANT - Bezig een spoor te veroorzaken
KNEUZING - Blessure die een vogel aanspoort om te fluiten
OPSTOKER - Spoort brandjes aan
OVERGANG - Is op het spoor waar vrouwen het moeilijk mee kunnen hebben
RANGEREN - Bij de spoorwegen moeten ze de stand in acht nemen
RANGEREN - De stand achten bij het spoor
SEINCODE - Volg het spoor naar 19-5-9-14
SEINPOST - Een bericht in morse brengt u op het juiste spoor
SPRINTER - Is snel iets op het spoor
TELERAIL - Ver voor het spoor(systeem)
TREINTJE - Het vosje op het spoor
VANGRAIL - Hier loopt het spoor vast tussen twee banen
VOETVEEG - Spoor van een modderschoen
WISSELEN - Op een ander spoor komen
AUTOTREIN - Die laat vanzelf een spoor na
BETUWELIJN - Jamspoor
BIJSLUITER - Om lieden die het spoor bijster zijn voor te lichten
DETECTIVE - Spoorboekje
DETECTIVE - Spoorzoeker
DRAAISTEL - Onrustig duo op het spoor
EENSPORIG - Snoeperig spoorbaantje
HOOGSTENS - Een echte topper bij de spoorwegen maar ook niet meer dan dat
LIJNSECTIE - Men is deze groep afvallers gedeeltelijk op het spoor
MAANLICHT - Ik spoor enigszins aan tot romantiek
OVERWEGEN - Spoorwegkruisingen in gedachten nemen
RECHERCHE - Die afdeling werkt aan het spoor
SPRINTERS - Die hardlopers zijn niet spoorloos
SPRINTERS - Zijn de hardlopers op het spoor
TREINROOF - Bij deze misdaad is men het spoor bijster
TREINROOF - Spoorweg
TREINSEIN - Is een signaal op het spoor
TREINSTEL - Dat paar is niet spoorloos
TREINSTEL - Dit paar reist per spoor
TREINSTEL - Dit paar werkt bij het spoor
TREINSTEL - Gekoppelde spoorwagens
TREINTAXI - Spoorwagen
VANGRAILS - Die maken deel uit van het spoorwegennet
BAANWERKER - Arbeider met een job bij de (spoor)weg
DETECTIVES - Spoorboekjes
GEPRIKKELD - Overgevoelig aangespoord
LOCOMOTIEF - Waarnemende reden op het spoor
RANGEERDER - Spoorwegarbeider die de hiërarchie respecteert
RANGEERDER - Werkt in zijn positie liever bij de spoorwegen
RANGEERLIJN - De wisselstrook die we op het spoor zijn
SLAAPTREIN - Is iets op het spoor en vraagt naar een vos in ruste
STOOMTREIN - Reinigt schoon op het spoor
TREINCOUPE - Die krijgt pas vorm op het spoor
TREINENGEK - Die spoort niet, of juist wel
TREINENGEK - Spoort voor geen meter maar wil dat wel heel graag
TREINFLIRT - Date die (niet) spoort
VOORWAARTS - Waarin voorts een aanvaller wordt aangespoord
WISSELTRUC - Bepaald probleempje bij het spoor
WISSELTRUC - Door een foefje op een ander spoor
WISSELTRUC - Foefje om van spoor te veranderen
BAANWACHTER - Heeft hij nog geen betrekking bij het spoor
BAGAGEWAGEN - Vrachtauto die iets op het spoor is
BOETVAARDIG - Berouwvol wordt men aangespoord om het net goed te repareren
DWAALGASTEN - Die bezoekers zijn het spoor bijster
DWARSLIGGER - Dat hinderlijk mens ondersteunt spoorrails
DWARSLIGGER - Geen medewerker van de spoorwegen
DWARSLIGGER - Opposant bij de spoorwegen
DWARSLIGGER - Tegenwerkende spoorbiels
EXPRESTREIN - Is snel iets op het spoor
GORDIJNRAILS - Spoor voor textieltransport
MAANDENLANG - Spoorden tijden aan
PASPORTEREN - Met paspoort uit de dienst ontslaan
PRENTENBOEK - Spoorgids
RECHERCHEUR - Spoorzoeker
REISLECTUUR - Spoorboekje
STATIONSHAL - Hierdoor kan men op het spoor komen
STATIONSWEG - Straat waar spoorzoekers uiteindelijk terechtkomen
TREINKAPING - Spoorweg
UITRANGEREN - Buiten spel en buiten het spoor zetten
BAANWACHTERS - Zitten ze zonder werk bij de spoorwegen
BOVENLEIDING - De hoogste directie van de spoorwegen
DWARSLIGGERS - Geen medestanders op het spoor
DWARSLIGGERS - Rebellen bij de spoorwegen
INDRUKMAKEND - Zo imponerend dat er een spoor ontstaat
LIJNOPZICHTER - Inspecteur van de afvalverwerking bij de spoorwegen
LOCOMOTIEVEN - Komen in de plaats van argumenten bij de spoorwegen
LOKAALDIENST - Op het spoor gaat het plaatselijk mis
POLITIEKORPS - Ik liep t spoor bijster bij de overheidsdienst
STATIONSKLOK - Die heeft bij de spoorwegen alle tijd
STOOTBLOKKEN - Is een heleboel speelgoed op het spoor
TREINLECTUUR - Spoorboekje
TREINLECTUUR - Spoorboekjes
TREINSIGNAAL - Ten teken dat het spoort
WISSELSPELER - Ludieke spoorwegbeambte
WISSELVALLIG - t is maar net hoe het spoort
WISSELWERKER - Werkt dan weer voor de bank dan weer voor het spoor
CONTACTAFDRUK - Spoor van lippenstift
GOEDERENWAGEN - Een uitstekende bolide die prima spoort
GOEDERENWAGEN - Men was een uitstekende bolide op het spoor
GOEDERENWAGEN - Prima bolide op het spoor
RECHERCHEWERK - Spoorboekje
STROOPTOCHTEN - Snoepreisjes die een spoor van vernieling achterlaten
TREINLADINGEN - Die zijn de spoorwegen tot last
TREINREIZIGER - Hij volgt het spoor
TREINREIZIGER - Spoorzoeker
TWEEDEKLASSER - Is een leerling op het spoor
UITGERANGEERD - Dat is een treinmachinist op een zijspoor
UITGERANGEERD - Hij mag u niet meer op een ander spoor zetten
UITGERANGEERD - Op een zijspoor gezet
WISSELGESPREK - Onderhoud aan het spoor met meerdere contacten
ANTISLIPCURSUS - Nascholing voor ontspoorde nudisten
AUTOBESTUURDER - Hij spoort niet
DETECTIVEROMAN - Spoorboekje
GOEDERENWAGENS - Degelijke raceauto's op het spoor
PUBLIEKSWISSEL - Waardoor de kijkers op een ander spoor terecht komen
REISLITERATUUR - Spoorboekjes
SNELTREINVAART - Een spoorbrug gaat er vlot overheen
SNELTREINVAART - Volgt hiermee snel het spoor in het water
SNELTREINVAART - Was heel vlug het water op het spoor
STATIONSSTRAAT - Adres in de buurt van de spoorweg
STATIONSSTRAAT - Spoorweg
TREINKILOMETER - Spoormaat
TREINMACHINIST - Hij volgt het spoor
TREINMACHINIST - Spoorbaan
TREINPASSAGIER - Reiziger die niet spoorloos is
WISSELWERKPLEK - Een flexibele arbeidsplaats zette hun op het juiste spoor
BEKLEDINGSGROND - Daarom wordt het spoor weggewerkt en gestoffeerd
EEN GOUDEN WISSEL - Kostbare spoorverbinding (3,6,6)
STATIONSBEAMBTE - Radiomedewerker die iets op het spoor is
STATIONSLECTUUR - Spoorboekjes
TONEELMACHINIST - Brengt het publiek op het juiste spoor met theatrale effecten
TREINBESTUURDER - Leidinggevende op het spoor
TREINCONDUCTEUR - Heeft hij een spoorbaan
TREINOVERVALLEN - De daders hiervan moeten opgespoord worden
TREINVERBINDING - Spoorbrug
WISSELBEDIENING - Oproepkrachten in de horeca zetten je op het juiste spoor
WISSELEXPOSITIE - Variabel onderdeel van het Spoorwegmuseum
WISSELPERSONEEL - Bankwerkers die u op het juiste spoor zetten
WISSELPERSONEEL - Werkt dan weer voor de bank dan weer voor het spoor
DETECTIVEVERHAAL - Spoorboekje
OVERGANGSRAPPORT - Met dít verslag komt men aan de andere kant van het spoor
RESTAURATIEWAGEN - Bij het opknappen van de auto kwam men ook nog wat eten op het spoor
STATIONSOMROEPER - Luidruchtige radio-dj die spoorzoekers helpt
TREINCONDUCTRICE - Zij is iets op het spoor
EERSTEKLASREIZIGER - Is een pendelende brugpieper op het spoor
GOEDERENLOCOMOTIEVEN - Prima lopers op het spoor
OVERGANGSPROBLEMATIEK - Dat is het lastige van haperende spoorbomen


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp