Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Plaatsen

We hebben 220 cryptogrammen gevonden

LAS - Samengesmolten bergplaatsen
ALOM - Op alle plaatsen niet voor een vis
EPEN - Gelderse plaatsen in Limburg
EPEN - Plaatsen van gedichten
GAAN - De voeten verplaatsen
NORS - Geen aardige zitplaatsen
EMMEN - Letterplaatsen
HOZEN - Bij hevige winden moet men water verplaatsen
LADEN - Bergplaatsen vullen
LADEN - Veel alcohol gebruiken in bergplaatsen
LOPEN - De voeten verplaatsen
MIJNEN - Winplaatsen bij opslag verkopen
MUSEA - Bergplaatsen
NAMEN - Dragen Belgische plaatsen
NOGAL - Vrij lang om niets te verplaatsen
ORDER - Bevel om een bestelling te plaatsen
ORDER - Bevel om en bestelling te plaatsen
POTEN - Ruwe handen plaatsen
AANZET - Om te beginnen moet men een stuk verplaatsen
AANZET - U mag om te beginnen een stuk verplaatsen
BANKJE - Met twee zitplaatsen van vijftig of honderd
BLAREN - Pleisterplaatsen voor wandelaars
CELLEN - Zitplaatsen in de Bijenkorf
DOKKEN - Betalen voor herstelplaatsen
FORUMS - Marktplaatsen op internet
GALERIJ - De goedkoopste plaatsen in de gang
GALERIJ - Loopt om het gebouw heen voor goedkope zitplaatsen
GESTEL - Het plaatsen van het raamwerk
HELLEN - Neigen naar verschrikkelijke plaatsen
KOEREN - De duiven laten zich horen op de binnenplaatsen
KRUIEN - Zo kun je ijs op elkaar verplaatsen
NESTEN - Geen prettige broedplaatsen om in te zitten
NESTEN - Lastige zitplaatsen voor broeders
NESTEN - Nuffige broedplaatsen
NESTEN - Zitplaatsen voor broeders
NESTEN - Zitplaatsen voor vervelende meisjes
PALING - Het plaatsen van een staak is vet in de haak
STABAL - Dansfeest zonder zitplaatsen om elkaar goed te kunnen treffen
STEDEN - Heilige geloften plaatsen
STEDEN - Plaatsen voor heilige geloften
STEEDS - Aanhoudend als in grote plaatsen
STROOM - Zich verplaatsende elektriciteit
THOLEN - Zijn 't verbergplaatsen in zeeland
WINTER - Een waterplant om het Bijbelgedeelte in het juiste jaargetijde te plaatsen
WONDEN - Pleisterplaatsen
ZETTEN - Kunnen we in Gelderland plaatsen
BEGEVEN - Gaan zich verplaatsen naar elders maar zullen het niet volhouden
BEHAGEN - Een heg plaatsen om een ander een plezier te doen
BEHAGEN - Tuinafscheidingen plaatsen
GRAVEUR - Twee plaatsen van een kunstenaar
GROEVEN - Winplaatsen op een plaat
HALFWEG - Tussen twee plaatsen
HANGOOR - Die lummel wordt in twee plaatsen gesignaleerd
HORIZON - Zich verplaatsende lijn
KOFFERS - Slaapplaatsen voor op reis
LOODSEN - Binnenbrengen in bergplaatsen
LOODSEN - Die opslagplaatsen laten ze nu varen
ROEREND - Aandoenlijk te verplaatsen
STALLEN - Bergplaatsen
STARING - Een strijdtoneel zonder zitplaatsen voor de literatuur
STATENT - Café zonder zitplaatsen
STELLEN - Gepaard plaatsen
STOELEN - Gebaseerd zijn op zitplaatsen
STOELEN - Rusten op zitplaatsen
VATBAAR - Snel aangegrepen om fusten op te verplaatsen
WONDJES - Kleine pleisterplaatsen
ADRESSEN - Die petities zijn voorzien van verblijfplaatsen
ADRESSEN - Petities voorzien van verblijfplaatsen
BAKFIETS - Daarmee verplaatsen gevangenen zich
BEWEGING - Het verplaatsen van de drukte
GEMEENTE - Ze zitten samen in de kerk, verspreid over meerdere plaatsen
INBEDDEN - Plaatsen ertussenin waar ze kunnen slapen
INBEDDEN - Plaatsen waar ze niet uitslapen
INZETTEN - Binnenplaatsen
INZETTEN - Binnenplaatsen beginnen
LIGBOXEN - Slaapplaatsen voor baby's
ONDERWEG - Waarlangs de metro bezig is zich te verplaatsen
PLAATSEN - In dorpen en steden installeren
PLAATSEN - Installeren in dorpen en steden
PLAATSEN - Steden en dorpen zoals zetten
PLAATSEN - Zetten hoort erbij
POSTEREN - Wacht met prijzen plaatsen
RANGLIJST - Overzicht van theater plaatsen
SNEETJES - Kleine pleisterplaatsen
STEIGERS - Aanlegplaatsen bij een huis in aanbouw
STRANDEN - Het zand zorgt ervoor dat je op deze plaatsen aan zee niet meer verder kunt
TEENTJES - Snel aangebrande opstapplaatsen
VERBREID - De wol is op vele plaatsen aanwezig
VERBREID - Men heeft op vele plaatsen steken laten vallen
ZETDWANG - Moet letterlijk als laatste een stuk verplaatsen
BERGKETEN - Opslagplaatsen van hoog niveau
BERNSTEIN - Dirigent in twee Zwitserse plaatsen
BESTEMMEN - In twee plaatsen aanwijzen
HOOFDDORP - De baas van alle kleine plaatsen
INLOODSEN - Havenactiviteiten bij opslagplaatsen
INLOODSEN - Leiden naar populaire bergplaatsen
INSTELLEN - Binnenplaatsen stichten
KLASSEREN - Zich plaatsen met een prima loop
KLASSEREN - Zich plaatsen voor een schoolwedstrijd
KLASSEREN - Zich plaatsen voor een topwedstrijd
LOKETTIST - Beroep dat in een hokje te plaatsen is
MAGAZIJNEN - Is verzuren toegestaan in deze opslagplaatsen
MEGAPOLIS - Waarin men uitgebreid verzekerd is van meerdere plaatsen bijeen
NEERVLIJEN - Een draaikolk zodanig plaatsen dat ie lekker ligt
STUKADOOR - Ambachtsman die op pleisterplaatsen werkt
TESTBANEN - Stageplaatsen in het autocircuit
TREKVOGEL - Het heeft zin voor de vlieger om zich te verplaatsen
TRIMBANEN - In deze arbeidsplaatsen wordt gesneden
VERHANGEN - Anders plaatsen met dodelijke afloop
WEGROLLEN - Zullen wij grappen verplaatsen
AANBRENGEN - Bij de politie bekendmaken dat ze het gaan plaatsen
AANBRENGEN - Plaatsen en doen ze zo bij politiebureaus
BÈTAVAKKEN - Geletterde parkeerplaatsen
BUIENRADAR - Hierop is te zien hoe grillen zich verplaatsen
DAGTELLERS - Tijdelijke controleurs die zich verplaatsen in auto's
DETACHEREN - Vlekken wegwerken en bij andere troep plaatsen
DOORZETTEN - Blijven plaatsen
DOORZETTEN - Steeds maar blijven plaatsen
DRAAIERIJEN - Onbetrouwbare werkplaatsen
EXPOSITIES - Gewezen plaatsen geven wat te zien
FIETSROUTE - Geen gemeenplaatsen voor beroemdheden
JOKKEBROEK - Pantalon met opvulling op strategische plaatsen
KLEMZETTEN - Met nadruk plaatsen in de hoek drijven
MIJNENVEGER - Maakt delfplaatsen schoon
NEERZETTEN - Een prestatie plaatsen
OPENZETTEN - Vrijplaatsen
OPENZETTEN - Vrijplaatsen toegankelijk maken
OPZETTELIJK - Doelbewust overeind te plaatsen
RANDSTEDEN - Die plaatsen hebben iets marginaals
RANDSTEDEN - Geen binnenplaatsen
SPINNENWEB - Vangnet op stoffige plaatsen
STACARAVAN - Vakantieverblijf zonder zitplaatsen
STELPOSTEN - Plaatsen waar iets moet worden neergezet
STILZETTEN - Rustig plaatsen en niet verder laten lopen
STOFNESTEN - Vuile broedplaatsen
STOPZETTEN - Een zekering plaatsen
TEKENDOZEN - Creatieve bergplaatsen voor parasieten
TOESTELLEN - Aansporing om apparatuur te plaatsen
TOLTUNNELS - Voor ondergrondse speelplaatsen moeten we betalen
TUINSTEDEN - Aan het hof plaatsen
TUINSTEDEN - Hofplaatsen
VIPTRIBUNE - Geen gemeenplaatsen voor beroemdheden
VOORZITTEN - Plaatsen op de eerste rij hebben
WANDREKKEN - Bergplaatsen die de muur veerkracht geven
WEGBRENGEN - Naar de bank en het graf verplaatsen
AUTOTREINEN - Die verplaatsen zich via karrensporen
BEDDENLAKEN - Slaapplaatsen bekritiseren
BERGRUIMTES - Hoopgevende plaatsen
BESTEMPELEN - Iemand in een hokje plaatsen zal hij zeker merken
DEURKRUKKEN - Zitplaatsen bij de uitgang
EELTPLEKKEN - Plaatsen waar men hardhandig optreedt
GROEISTEDEN - Wasplaatsen
INSTALLEREN - Op plechtige wijze apparatuur plaatsen
KAMERZETELS - Vertrekplaatsen?
KLAARZETTEN - Achteraf letters in startpositie plaatsen
KOGELBEDDEN - Ligplaatsen van de schutterij
LEUNSTOELEN - Zitplaatsen bij de clubs waarmee we in aanraking komen
ONDERZETTEN - Plaatsen ten zuiden van een Gelders dorp
OVERBRENGEN - Berichten verplaatsen naar iemand anders
OVERBRENGEN - Wilt u doorgeven dat ze het naar elders verplaatsen
STOPZETTING - Plaatsen van een zekering
TE KIJK ZETTEN - Voor straf in de etalage plaatsen (2,4,6)
VOORSTEMMEN - Akkoord gaan in twee plaatsen
ADRESSENBANK - Database van een geldverstrekker die in meerdere plaatsen gevestigd is
BERGRIVIEREN - Verplaatsen een hoop water
BRANDPLEKKEN - Stookplaatsen
BUITENDORPEN - Geen binnenplaatsen
BUITENSTEDEN - Geen binnenplaatsen
EKSTERNESTEN - Broedplaatsen van dieven
GEGEVENSBANK - Twee zitplaatsen, leer, leuning en andere data
GELIJKENISSEN - Verhalen over identieke bergplaatsen
IN GANG ZETTEN - Beginnen iets buiten de kamer te plaatsen (2,4,6)
IN GANG ZETTEN - Buiten de woonkamer plaatsen (2,4,6)
KANTORENPARK - Biedt arbeidsplaatsen in de groene sector
LANDGOEDEREN - Buitenplaatsen die van de staat waren
RATTENNESTEN - Slaapplaatsen van addergebroed
ROVERSNESTEN - Slaapplaatsen van addergebroed
STA-OPSTOELEN - De vereiste zitplaatsen
STRAFBANKJES - Zitplaatsen voor ondeugende leerlingen
UITEENZETTEN - De juf zal vertellen waarom ze de kinderen niet bij elkaar plaatsen
UITEENZETTEN - Vertellen waarom we ze niet bij elkaar plaatsen
AFWERKPLEKKEN - Op die plaatsen wordt voor de finishing touch gezorgd
BANKDIRECTEUR - Hij gaat over de zitplaatsen
CENTRALISEREN - Een sintel arceren en in het midden plaatsen
CONTACTPUNTEN - Ontmoetingsplaatsen
DOORDRUKSTRIP - Comic die men in de krant blijft plaatsen
GEVANGENISSEN - Zitplaatsen
KASTEELDORPEN - Aan het slot plaatsen
KERNGEMEENTEN - Plaatsen waar het geloof centraal staat
LIEFDESNESTEN - Vrijplaatsen
SCHIETSTOELEN - Zitplaatsen voor jagers
SPELELEMENTEN - Het plaatsen van letters, pionnen en andere facetten van vermaak
STAPELSTOELEN - Hoopgevende zitplaatsen
TOILETBRILLEN - Hoopgevende zitplaatsen
VERDEELKASTEN - Bergplaatsen in een distributiecentrum
ARBEIDSMARKTEN - Werkplaatsen
GROEIGEMEENTEN - Wasplaatsen
SANERINGSRONDE - De gezuiverde tour de France heeft arbeidsplaatsen gekost
SCHADUWPLEKKEN - De volgende plaatsen
SLAAPGEMEENTEN - Plaatsen aan de Dommel
VAKANTIECENTRA - Vrijplaatsen
VAKANTIEDORPEN - Vrijplaatsen
VERKEERSPUNTEN - Vrijplaatsen
ACHTERAANZITTEN - Hoewel ze plaatsen hebben op de laatste rij, kunnen ze het goed volgen
ADRESSENBESTAND - Even geen strijdlustige verzoeken meer voor al die plaatsen
HUIS VAN BEWARING - Lommerd met meerdere zitplaatsen (4,3,8)
INDUSTRIESTEDEN - Werkplaatsen
MILJOENENSTEDEN - Er zijn heel veel plaatsen met heel veel inwoners
RECREATIEDORPEN - Speelplaatsen
RECREATIEDORPEN - Vrijplaatsen
SATELLIETSTEDEN - Lanceerplaatsen buiten de gemeentegrenzen
SATELLIETSTEDEN - Lanceerplaatsen die zich buiten de gemeentegrenzen bevinden
STANDAARDISEREN - Op een voetstuk plaatsen
STEENDRUKKERIJEN - Werkplaatsen in overvolle files
STUDENTENSTEDEN - Opleidingsplaatsen
TOERISTENOORDEN - Vrijplaatsen
IN HET MIDDEN LATEN - De centrale niet verplaatsen (2,3,6,5)
LAGE EISEN STELLEN - Gemene claims plaatsen (4,5,7)
ER EEN PUNT ACHTER ZETTEN - Ten slotte het cijfer niet op de voorgrond plaatsen (2,3,4,6,6)
ONTOEREKENINGSVATBAAR - Dan kan de boekhouder het niet plaatsen, maar dat is hem niet te verwijten


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp