Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Onderwijs

We hebben 235 cryptogrammen gevonden

GYM - Lichamelijke opvoeding op het voortgezet onderwijs
GYM - Lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs
GYM - Sportonderwijs
HBO - Onderwijskanaal
JUF - Onderwijstype
LES - Onderwijs in flessentrekkerij
LES - Onderwijs tegen de dorst
LES - Stil onderwijs
LEST - Stilt de dorst naar onderwijs
OLST - Ook in deze plaats heeft het basisonderwijs 't moeilijk
OSLO - Agrarisch onderwijs in Noorwegen
OSLO - Geniet zelfs een rund lager onderwijs in de hoofdstad
ALEER - Voor toponderwijs
ALLES - Het totaal krijgt reeds onderwijs
ALLES - Reeds onderwijs voor 100 %
ALLES - Reeds onderwijs voor 100 procent
ALLES - Totaalonderwijs
ARLES - Onderwijs per slee in Frankrijk
BIJVAK - Bij het beroep hoort minder belangrijk onderwijs
CELLO - Muziekonderwijs in een klein kamertje
CELLO - Muzikaal gevangenisonderwijs
LEGES - Maakt u in het onderwijs schrijfkosten?
LEIDS - Van een zekere stad wordt hetzelfde in het onderwijs gebruikt
LESJE - Bestraffend onderwijs
LESJE - Onderwijs ter vermaning
LORUM - Neem drank bij het onderwijs! Dan ben je er zo
MODEL - Voorbeeldige slons bij het onderwijs
MODUS - Vreemde manier derhalve van het onderwijs
MOREL - Onderwijsopstootje over een kers
MOVEN - Verdwijnen betekent in het middelbaar onderwijs meer
MOZES - Dat onderwijs heeft net voldoende aandacht voor deze heilige man
OKSEL - Het is goed om weer onderwijs onder de armen te verspreiden
OLTEN - Daar in Zwitserland heeft men weer pas een soort onderwijs
PROMO - Reclame voor het onderwijs
PROMO - Reclame voor onderwijs
PROVO - Rebel voor het voortgezet onderwijs
SLOOM - Het vraagstuk rond het lager onderwijs werd slap afgehandeld
VENLO - Meer onderwijs in Limburg
AFLOOP - Achteraf wer het basisonderwijs toch gewoon voorop gesteld
AFLOOP - Het basisonderwijs bleek achteraf toch voorop te staan
ATHENE - Die godin staat aan het begin van het onderwijs in Griekenland
DALLES - Verkeert in armoe en krijgt onderwijs op laag niveau
DALTON - Komt die onderwijsvorm uit de VS
DAMLES - Onderwijs met schijfjes
DAMLES - Pleinonderwijs is een spelletje
DICTEE - Regelgeving in het taalonderwijs
DIKTEE - Regelgeving in het taalonderwijs
DOCENT - Ook in het onderwijs zie je dat geld de toon zet!
DOEVAK - Handelsberoep binnen het onderwijs
GYMLES - Hoger onderwijs
KLASSE - Uitstekende kwaliteit van het onderwijs
LERAAR - Onderwijstype
LERING - Kennis van het onderwijs
LESBAK - Grap in het onderwijs ter afkoeling
LESBAK - Vaatwerk voor onderwijsdoeleinden
LESBOS - Grieks biologieonderwijs
LESDAG - Tijd voor dorstigen naar onderwijs
LESSEN - Essen in leen voor onderwijs
LESSEN - Onderwijs tegen de dorst
LESSEN - Onderwijs voor dorstige leerlingen
LESSEN - Stillen in het onderwijs
LESUUR - Tijd voor dorstigen naar onderwijs
LOEDER - De ellendeling geeft onderwijs bij een Duitse rivier
LOEDER - Die ellendeling geeft onderwijs bij een Duitse rivier
MENTOR - Onderwijsgids
MOLEST - Hinderlijke ruzie om het onderwijs
NIETES - Men ontkent het maar hier tegenover staat wel onderwijs!
SKILES - Dat onderwijs zit in de lift
SKILES - Met het onderwijs gaat het bergafwaarts
SKILES - Onderwijs op de lat
SKILES - Onderwijs waarmee het bergafwaarts gaat
STUDIE - Oefening in het onderwijs
VORMEN - Modelleren in het onderwijs
WELLES - Men ontkent het maar hier tegenover staat wel onderwijs
WELLES - Positief onderwijs
WELLES - Ter bevestiging dat men inderdaad onderwijs krijgt
AMOREEL - Onderwijs grootmoeder weer dat het niet netjes is
COLLEGE - Bestuurlijk onderwijs
COLLEGE - Onderwijsbestuur
COLLEGE - Onderwijsraad
GYMPIES - Sportschoenen voor op het voortgezet onderwijs
LEESLES - Geef een berisping tijdens dat onderwijs
LERARES - Deze dame is een vreemde in het onderwijs
LERARES - Die dame is een vreemde in het onderwijs
MOGELIJK - Kan hetzelfde soort onderwijs zijn
NOODLES - Tijdelijk onderwijs in de soep
RAADSEL - College krijgt onderwijs om het op te lossen
RAADSEL - Mysterieus is het onderwijs daar op zijn retour
SCHOLEN - Hielden zich verborgen voor het onderwijs
SKIKLAS - Ruimte waar we toponderwijs krijgen
STALLES - Eersterangs onderwijs voor de dieren binnen
STALLES - Met het onderwijs voor het vee zit het wel goed
STALLES - Onderwijs in veeteelt in de bioscoop
STUDENT - Onderwijstype
TOPLESS - Hoort universitair onderwijs zo gegeven te worden
TOPLESS - Lijkt onderwijs op niveau, maar heeft weinig om het lijf
TYPELES - Soort onderwijs op een toetsenbord
VORMING - Formatie van het onderwijs
BRUGJAAR - Overgangstijd in het onderwijs
GYMBROEK - Kleding voor klassiek onderwijs
HOMMELES - Het onderwijs aan een Fransman veroorzaakt ruzie
LEERAUTO - Wie hierin stapt, zal in de praktijk het onderwijs aandurven
LEERBOEK - Bevat taaie tekst voor het onderwijs
LEERREDE - Kade van een onderwijsstad
LEERWIJZE - Onderwijsmethode van een knappe docent
LEST BEST - Krijgt ten slotte prima onderwijs (4,4)
MODELLEN - Die mannequins waren slonzen op het middelbaar onderwijs
NABLIJVEN - Een vorm van voortgezet onderwijs
ONDERWIJS - Kennisgeving
ONDERWIJS - Vakwerk
ONDERWIJS - Weet niet veel van boven en volgt het daarom wel
PIANOLES - Bij dit onderwijs blijft men toetsen
PIANOLES - Onderwijs met veel toetsen
PROEFLES - Onderwijs op de koksschool
SCHOLING - Onderwijs voor een vis bij de bank
STIJLLEER - Vormingsonderwijs
TEKENLES - Onderwijs voor een seinwachter
TRAPLEER - Sportonderwijs
VIOOLLES - Muzikaal en botanisch onderwijs
BOOMKUNDE - Gesprekswetenschap binnen het biologieonderwijs
BOVENBOUW - Topvorm waarin een deel van het onderwijs verkeert
CURSUSDAG - Afscheid van het onderwijs
DOORLOPEN - Niet stoppen met onderwijs volgen
EDUCATIEF - Bent u en dergelijke actief in het onderwijs
EREKLASSE - Afdeling in het speciaal onderwijs die van hoog niveau is
LESVLUCHT - Instructieve reis om aan het onderwijs te ontsnappen
LEVENSLES - Biologieonderwijs is voor ieder mens van groot belang
LEVENSLES - Geruchtmakend onderwijs
LEVENSLES - Tweemaal onderwijs om meer lering uit te trekken
MONDELING - Niet op schrift gesteld onderwijs voor 'n rekenkundige bewerking
RIOLERING - Afvloeiingsregeling in het Braziliaanse onderwijs
RIOLERING - Het Braziliaanse onderwijs gaat ondergronds
RIOLERING - Het onderwijs over de stad stinkt
SCHOOLTIJD - Verborg zich een poosje voor het onderwijs
SLIP CHOOL - Hier staat het onderwijs in zijn ondergoed (4,5)
BIJSCHOLING - Aanvullend onderwijs voor een imker
BIJSCHOLING - Onderwijs voor imkers
DEELSTUDIE - Onderwijs op de boerderij
EERSTEKLAS - Het basisonderwijs begint uitstekend!
EERSTE KLAS - Hierin wordt uitstekend onderwijs gegeven (6,4)
EERSTEKLAS - Uitstekend begin van het onderwijs
EINDTERMEN - Slotwoorden in het onderwijs
EMAILLEREN - Internetonderwijs heeft een glanzend resultaat
GYMLERAREN - Docenten in het voortgezet onderwijs die alles sportief opvatten
KENNISLEER - Onderwijs op maat
LEERDOELEN - Voetbalgoals in het onderwijs
LEERPROCES - Hier is het onderwijs in het geding
LEERSCHOOL - Onderwijs voor motorrijders
LEERSCHOOL - Onderwijs waar je echt wijzer van wordt
LIEFDESLES - Vrij onderwijs
MEESTERZET - Onderwijsactie die briljant is
MODELLEREN - Vormingsonderwijs
MUZIEKLEER - Speels onderwijs
NAAILESSEN - Bij dat onderwijs laat men de cursisten stikken
NAAILESSEN - Bij dat onderwijs laat men je stikken
NAAILESSEN - Bij dat onderwijs laten ze ons stikken
NOODSCHOOL - Armoedig onderwijs
ROOSTERUUR - Tijd om te barbecueën in het onderwijs
SCHOOLREIS - Vlucht uit het onderwijs
STELCURSIS - Geen individueel onderwijs
STUDIEDUUR - Tijd waarin het onderwijs niet goedkoop is
STUDIEGELD - Behoort tot de portefeuille van het Ministerie van Onderwijs
STUDIELAST - De leertijd die op het onderwijs drukt
STUDIEREIS - Staat dan het onderwijs op de tocht
THEORIELES - Onderwijs aan een jongen en een meisje
THEORIELES - Onderwijs voor een jongen en een meisje
VOORSTUDIE - Die schets is een inleiding op het onderwijs
VOORTGEZET - Het onderwijs is verder niet mager
ARMENSCHOOL - Daar kregen leden onderwijs
AVONDSCHOOL - Vervolg van het dagonderwijs
GESTUDEERDE - Hij heeft onderwijs genoten
INSTALLEREN - Zich vestigen binnen een dieren verblijf om onderwijs te volgen
KENNISNEMEN - Ervan op de hoogte raken dat ze onderwijs volgen
LEERFABRIEK - Hier is het onderwijs in bedrijf
LEERTRAJECT - Binnen het onderwijs is een ladder weg
MODELSCHOOL - Vormingsonderwijs
PAARVORMING - Duo dat met onderwijs een stelletje wordt
PIANOLESSEN - Onderwijs waarbij men blijft toetsen
PRIJSVORMING - Onderwijs dat zich onderscheiden heeft
SPELMETHODE - Aanvallend systeem in het onderwijs
STUDIEHOOFD - Heeft hij een leidende functie in het onderwijs
TALENSTUDIE - Onderwijs waarnaar we verlangen
TOONMEESTER - Geeft hij aanschouwelijk onderwijs
KENNISGEVING - Informatief onderwijs
KLASSENSTAAT - In de onderwijswereld gaat het niet democratisch toe
LESPROGRAMMA - Software voor het onderwijs
MEESTERTITEL - Onderwijsgraad
MIDDENSCHOOL - Staat centraal in het onderwijs
MODEACADEMIE - Volg je daar klereonderwijs
OEFENMEESTER - Trainer die stage loopt in het onderwijs
ONTLEEDKUNDE - Taalonderwijs op de medische faculteit
STUDIEVRIEND - Kennis van het onderwijs
TENNISLESSEN - Vorm van onderwijs waarin men slagvaardig bezig is
TONEELSCHOOL - Hier is het onderwijs in bedrijf
AKKOORDENLEER - Speels onderwijs
GEWESTVORMING - Regionaal onderwijs
GEZINSVORMING - Onderwijs in familieverband
KAPPERSSCHOOL - Onderwijs met een hoog percentage uitvallers
LEERLINGWEZEN - Onderwijs voor een aspirant-schepsel
LEERMATERIAAL - In het onderwijs gebruikte dierenhuiden
LEERPROGRAMMA - Software voor het onderwijs
MEESTERKNECHT - Onderwijsassistent
MEESTERWERKEN - Juweeltjes van onderwijsbanen
RECHTSCOLLEGE - Beslist conservatief onderwijs
SCHOOLMEESTER - Onderwijstype
SPELONDERDEEL - Ludiek stukje taalonderwijs
TENNISLERAREN - In het onderwijs hebben zij er slag van
TEXTIELSCHOOL - Goed onderwijs
COLLEGEVORMING - Universitair onderwijs op lokaal niveau
EEN KLASSE APART - Groep in het bijzonder onderwijs (3,6,5)
LEERGIERIGHEID - Onderwijsbezuiniging waar men graag kennis van neemt
PRIVAATCOLLEGE - Onderwijs bij de prof thuis kan ontlastend werken
SAMENGESCHOOLD - Bij elkaar klassikaal onderwijs genoten
SCHEPENCOLLEGE - Bestuurlijk onderwijs op de hogere zeevaartschool
VAN BUITEN LEREN - Natuuronderwijs krijgen (3,6,5)
VAN BUITEN LEREN - Natuuronderwijs volgen (3,6,5)
DEELCERTIFICAAT - Onvolledig bewijs in het onderwijs
DEMONSTRATIELES - Betoging binnen het onderwijs
KWARTIERMEESTER - Deeltijdbaan bij het onderwijs voor soldaten in ruste
KWARTIERMEESTER - Deeltijdwerker in het onderwijs
KWARTIERMEESTER - Een deeltijdbaan in het onderwijs voor soldaten
KWARTIERMEESTER - Zo'n deeltijdbaan in het onderwijs doet de soldaat goed
SCHOOLTELEVISIE - Teleonderwijs
TOPUNIVERSITEIT - Hoger onderwijs
WISKUNDELERAREN - Zij verzorgen het onderwijs voor glazenwassers
AL DOENDE LEERT MEN - Praktijkonderwijs (2,6,5,3)
DAT IS EEN VAK APART - Het maakt deel uit van het speciaal onderwijs (3,2,3,3,5)
MEESTEROPLICHTER - Pleegt hij fraude in het onderwijs
SLAGERSVAKSCHOOL - Succesvol beroepsonderwijs waarin gehakt wordt
COLLEGE VAN BESTUUR - Heeft het voor het zeggen in het managementonderwijs (7,3,7)
WISKUNDELERARESSEN - Zij verzorgen het onderwijs voor glazenwassers
IEMAND EEN LESJE LEREN - Gedragsonderwijs (6,3,5,5)
GEESTELIJKE OEFENINGEN - Vormen van hersentraining bij het klerikaal onderwijs (11,10)
SAMENSCHOLINGSVERBOD - Met deze maatregel is alleen individueel onderwijs mogelijk
STUDIEAANGELEGENHEDEN - Onderwijs- en kunstzaken


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp