Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Leiden

We hebben 164 cryptogrammen gevonden

AAS - Blinkt uit in verleiden
ROK - Misleidende kleding
ALBE - Misleidende kleding
EENS - Ooit zal het tot harmonie leiden
GIDS - Begeleidend blad
KNIK - Als ik toestem kan dat tot een breuk leiden!
KNIK - Die begroeting kan tot een breuk leiden
KNIK - Hoofdbeweging die tot een breuk kan leiden
LAST - Hierin is leiden niet gemakkelijk
LIST - Haar zang is misleidend
NEET - Gaat een luizenleventje leiden
ROME - Alle wegen leiden erheen
AARDE - Een goede grond om de spanning af te leiden
ACTIE - Beweging die tot staking kan leiden
ADRES - Het moet naar een verzoekschrift leiden
COACH - Begeleidend voertuig
DRIFT - Opgekropte woede kan leiden tot een afwijkende koers
KRETA - Vakantiebestemming die tot een kater kan leiden
MACHT - Een product van die factoren kan leiden tot misbruik hiervan
OOTJE - Misleidend rondje
REGIE - Geschikt gerei om het spel te leiden
SCHIJN - Die glans is misleidend
SCHIJN - Licht misleidend
SCHIJN - Misleidend licht
SCHIJN - Misleidend uiterlijk
DIENEN - Een zonnig leven leiden
ETAGES - Woningen die tot verdieping leiden
LEIDEN - Bestuurdersplaats
LEIDEN - De scepter zwaaien
LEIDEN - Een stad besturen
LEIDEN - Gaan ter plaatse voorop
LEIDEN - In plaats van voorgaan
LEIDEN - Laat je naar de stad brengen
LEIDEN - Plaats het gesteente voor de boom
LEIDEN - Vooraanstaande plaats
LEIDEN - Voorzittersplaats
LOKAAS - Blinkt uit in het verleiden
LOKKEN - Haar verleiden
LOKKEN - Het verleiden zit gewoon in haar!
LOKKEN - Je kunt haar verleiden
LOKKER - Begint met haar te verleiden
NEPPEN - Aan weerszijden misleiden
NEPPEN - Van alle kanten misleiden
NEPPEN - Van weerszijden misleiden
RUNNEN - Leer looien in leiden!
RUNNEN - Stremmen in leiden
SCHIJNT - Licht misleidend
VOEREN - Leiden kan heel goed voor eten zorgen
VOEREN - Te eten geven in leiden
VORMEN - Opleiden volgens modellen
AFGUNST - Achteraf blijkt zo'n gift toch tot scheve gezichten te leiden
AFSTAND - Achteraf bleek die houding tot verwijdering te leiden
EDELEER - Filosofie van de Veluwe die ook in indik leidend is
ESCORTS - De begeleidende auto's
GELEIDE - Als u Leiden bezoekt en u bent het eind kwijt, roep dan een gids
KNIETJE - Lichamelijke klimhulp die tot een blessure kan leiden
KOPSTUK - Leidend figuur
MISDOEN - Op een kwalijke manier de dienst leiden
BESTUREN - Leiden in goede tijden
BESTUREN - Prima tijd in leiden
BISSCHOP - Misleidende figuur
DIRECTIE - Richting leiden
ENTRESOL - Wat er tussendoor klinkt kan tot verdieping leiden!
ENTRESOL - Zo'n tussennoot kan tot enige verdieping leiden
HINDEREN - Het afleiden van een herkauwer die op de loop is
INPAKKEN - Iemand goed verkleed verleiden
LOKVOGEL - Haar vlieger moet anderen verleiden
ONTHAREN - Vermannelijken kan tot kaalheid leiden
OPSTUREN - Naar de top leiden
PRIESTER - Misleidende figuur
SCHOPPEN - Kaart die tot een rode kaart kan leiden
VERDOVEN - Pijnstillers gebruiken die tot gehoorbeschadiging leiden
VOORGAAN - Als eerste de dienst mogen leiden
VOORPRET - Inleidend grapje
AANVOEREN - Leiden is het alternatief waar ze het ter plekke moeten brengen
BESTIEREN - Leiden kan heel goed met dat volk
CELEBRANT - Misleidende figuur
DROGBEELD - Misleidende televisie
HOGERHUIS - Een goed parlement kan tot meer verdieping leiden
INLOODSEN - Binnen de schuren leiden
INLOODSEN - Leiden naar populaire bergplaatsen
INSTINKER - Misleidende vraag
INSTINKER - Misleidende vraag van iemand die binnen een wind laat
KANSELIER - Leidende Europeaan op de preekstoel
KLAAR-OVER - Twee keer gedaan om kinderen te begeleiden
KOOKKUNST - Smaakvolle cultuuruitingen die tot grote woede leiden
OBSESSIEF - Complexen leiden tot zittingen aan een rivier
OBSESSIES - Complexen leiden tot zittingen aan een rivier
OMSCHOLEN - Vissen in groepsverband anders opleiden
ONDERDRUK - Een lage belasting kan ook tot stress leiden
PRIESTERS - Misleidende figuren
SCHEIDING - Waar haarkloverij toe kan leiden
SPEEDDATE - Die kennismaken kan leiden tot een flitshuwelijk
SPEEDDATE - Die kennismaking kan leiden tot een flitshuwelijk
STADSKIND - Jantje-van-Leiden
STIKGAREN - Materiaal dat tot een strop zal leiden
TREFWOORD - Om het doel van een ontmoeting raak te herleiden!
UITLOKKEN - Buiten haar verleiden
UITLUIDEN - Onder klokgebeier wegleiden
VERLOKKEN - Iemand smerig verleiden tot een nieuw kapsel
VERSIEREN - Mooier maken om te verleiden
VOORSTAAN - Leiden promoten
VOORSTAAN - Leiden propageren
AFKNAPPERS - Tegenvallers die tot breuken leiden
BEREKENING - Het bedrag van de nota afleiden
HONDENBAAN - Blinden geleiden, drugs opsporen, etc
INSTINKERS - Misleidende vragen waar een luchtje aan zit
LANDLOPERS - Nationale atleten die een zwervend bestaan leiden
ROOKGORDIJN - Misleidende voorstelling
TAFELHEREN - Zij begeleiden de rekenmeesters
TOONGEVEND - Het klinkt leidend
TOONGEVEND - Het klinkt leidend crypt. 10
UITBRENGEN - Sprekend naar buiten leiden
VOORVALLEN - Incidenten die het sneuvelen inleiden
WEGLOODSEN - Begeleiden het keten op straat
BELATAFELEN - Misleiden met meubelen
GOOCHELWERK - Misleidend boek van een duivelskunstenaar
LICHTMISSEN - Een losbandig leven leiden
ONWELLEVEND - Een bot en ziekelijk bestaan leidend
ONWELLEVEND - Een ziekelijk bestaan leidend, maar niet heus!
PIEREWAAIEN - Een liederlijk leven leiden
SLEUTELSTAD - In leiden wordt veel aan auto's geknutseld
SLEUTELSTAD - Leiden
STUDIEHOOFD - Heeft hij een leidende functie in het onderwijs
VERSTROOIEN - Spreiden en afleiden
ZWARTKIJKERIJ - Onwettig tv-gebruik kan tot pessimisme leiden
BETAALPASSEN - Stappen die tot voldoening leiden
INTERMEDIAIR - Hij bemiddelt bij een vacaturesite voor hoogopgeleiden
INTERPOLEREN - Hieruit kunnen we afleiden dat ze een internationale organisatie roemen
MAARSCHALKEN - Het zijn slechts grappenmakers die het leger leiden
SAMENSCHOLEN - Niet alleen opleiden
STADSNOMADEN - Zij leiden nog steeds een zwervend bestaan
STADSSLEUTEL - Die geeft toegang tot leiden
BELSPELLETJES - Deze tv-programma's blijken soms misleidend te zijn
COMPOSTBAKKEN - Grappen die tot iets vruchtbaars leiden
ILLUSIONISTEN - Zij dromen van foefjes om de mens te misleiden
KREDIETCRISIS - Problemen op de geldmarkt die tot een vertrouwensbreuk leiden
REGERINGSSTAD - In naam zou Leiden dit moeten zijn
REGERINGSSTAD - Residentie Leiden
STEMCOMMISSIE - Kies een aantal mensen om de verkiezingen in goede banen te leiden
GEVOLGTREKKING - Hier kun je wel uit afleiden dat er een consequentie aan de verloting zit
KAMERVERSLAGEN - Rapporten die tot een vertrek leiden
MISHANDELINGEN - R-K-acties die tot beschadiging van personen leiden
NUMMERWEERGAVE - Het ten gehore brengen van een liedje kan tot een nieuw contact leiden
PRIESTERGEWAAD - Misleidende kleding
PRIESTERGEWAAD - Misleidende kleding in de kerk
VAN DE WIND LEVEN - Een eenvoudig bestaan leiden als molenaar (3,2,4,5)
BEDRIJFSRESEARCH - Toneelonderzoek dat tot een zakelijke reorganisatie kan leiden
CARRIÈREVROUWEN - Dames die het in goede banen leiden
OP ELKAAR KNALLEN - Botsen kan leiden tot wapengebruik over en weer! (2,6,7)
PRIESTERGEWADEN - Misleidende kleding
SCHIJNBEWEGINGEN - Deze misleidende acties werpen een ander licht op de zaak
TOEVALSFACTOREN - Niet te voorspellen omstandigheden die leiden tot een stuip
TOEVALSTREFFERS - Niet te voorspellen omstandigheden die leiden tot een stuip
UIT DE TENT LOKKEN - Verleiden op de camping (3,2,4,6)
DE KONING TE RIJK ZIJN - Een gelukkig leven leiden zoals Willem Alexander (2,6,2,4,4)
STIPTHEIDSACTIES - Nauwkeurige bewegingen leiden tot vertraging
TOETSENCOMBINATIE - Twee aanslagen die leiden tot een akkoord
UNIVERSITEITSSTAD - Leerdam of Leiden
VAARTVERMINDERING - Minder waterwegen leiden tot vertraging
EELT OP DE OREN KRIJGEN - Veel moeten luisteren kan tot hardhorendheid leiden (4,2,2,4,7)
ONDERWIJSACHTERSTAND - Kan leiden tot verlies van studies
DE PERKEN TE BUITEN GAAN - Om de tuin leiden is onaanvaardbaar (2,6,2,6,4)
OP HET VERKEERDE BEEN ZETTEN - Misleiden met een chirurgische fout (2,3,9,4,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp