Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Duidelijk

We hebben 220 cryptogrammen gevonden

ALS - Wel duidelijk, indien de groente wordt doorgedraaid
ARW - Dan regent het duidelijk bakstenen
NON - Deze Française is in orde maar wil duidelijk niet
PRO - Duidelijk voor een goed betaalde sporter
TIK - Met een klap worden de nadelen van ledikanten duidelijk
UFO - Is onduidelijk en hangt nog in de lucht
ANTE - Is er duidelijk voor om steun te verlenen
BODY - Maakt duidelijk waarom wijn wel wat om het lijf heeft!
GALM - Deze uitwas vindt bij hem duidelijk weerklank
KLIK - Er sprong duidelijk iets over
KLIP - Overduidelijk ook nog klaar
MISE - De inzet is me daarom duidelijk
SEMI - Het is me voor de helft duidelijk
VORM - Heeft duidelijk het uiterlijk van een man met een doel
APERT - Die verwarde pater is duidelijk
APERT - Duidelijk een pater
APERT - Duidelijk een verwarde geestelijke
APERT - Het is een pater dat is duidelijk te zien
BLEEK - Werd duidelijk een schoonmaakmiddel
BLEEK - Werd duidelijk flets
DAGEN - Duidelijk worden voor het gerecht
DAGEN - Het wordt langzaam duidelijk: weekdelen
DAGEN - Na tijden duidelijk worden
DORST - Hij slaat die vlegel hoewel hij duidelijk niets gedronken had
DRIVE - Heeft duidelijk de drift om zijn slag te slaan
EINDE - Geopend is deze afloop niet duidelijk
GILDE - Die vereniging liet duidelijk van zich horen
HAMAM - Ze was duidelijk blij haar moeder in het bad te zien
HEIIG - Als begroeide zandvlakte niet duidelijk zichtbaar
HETZE - Zij hebben het duidelijk voorzien op die ander!
KLAAR - Dat is duidelijk af
KLAAR - Dit is duidelijk af
KLAAR - Duidelijk afgehandeld
KLAAR - Duidelijk als een klontje
KLAAR - Duidelijk te zien dat het af is
KLAAR - Er is duidelijk geen beginnen meer aan
KLAAR - Kees is duidelijk
KLAAR - Maak het duidelijk in orde!
KLARE - Door drank duidelijke taal
LEGER - Er liggen duidelijk minder soldaten te slapen
PLOTS - De ontwikkelingen waren opeens duidelijk
PLOTS - Nog vrij onverwacht werden alle verwikkelingen duidelijk
SMOEL - Duidelijk herkenbare bek
STORM - Die aanval is duidelijk een geval van noodweer
TABOE - Geef toe om Ab het verbod duidelijk te maken
TEDER - Met veel gevoel maakt de toespraak 't weer duidelijk
TEKST - Kan zonder uitleg ook duidelijk zijn
AFTREK - De vraag is duidelijk minder geworden
BAGAGE - Wil duidelijk niets verdienen maar gaat wel mee op reis
BEAMER - Hij is het duidelijk met het gezegde eens en straalt dat beeld ook uit
BEDEKT - Onduidelijk onder de dekens
BEDRAG - Onder het ledikant is duidelijk niet gezogen want dat levert geld op!
BLEKEN - Waren duidelijk aan het witten
BOTTER - Vaart duidelijk minder scherp
BOTTER - Zeilt duidelijk minder scherp
DAGING - Dan wordt het langzaam duidelijk dat men voor moet komen
DOEKEN - Hieruit worden deze kunstwerken duidelijk gemaakt
DOOIER - Er zit duidelijk minder leven in en ziet al geel
ELLIPS - In dat verdraaide Assen mist 'n duidelijke lijn!
GEHEID - Duidelijk de grond ingestampt
GEKANT - Is dus duidelijk tegen ronde balken
GEWILD - Men heeft er duidelijk naar gestreefd om populair te worden
HELDER - Dat is duidelijk klaar
HELDER - Geen wolkje, da's duidelijk
HELDER - Het is duidelijk dat er geen wolkje aan de lucht is
IN ENEN - In de begincijfers werd tegelijk iets anders duidelijk (2,4)
KAKKER - Heeft duidelijk behoefte aan traditie en goede kleding
KAKKER - Heeft duidelijk behoefte zich traditioneel en duur te kleden
MERITE - De verdienste wordt mij voor gebruik duidelijk
MOKKEN - Zijn duidelijk niet blij met het drinkgerei
MORAAL - Een ontevreden vis weet duidelijk niet wat opgeven is
RAVAGE - Aan de mast geen duidelijke schade
RAVAGE - Volgens de zonnegod een onduidelijke puinhoop
REGIME - Onduidelijk gemier door dat bewind
RUIKER - Heeft duidelijk een neus voor bloemen
SHOWER - Hij laat duidelijk zien dat hij clean is!
SLEETS - Heimelijk teruggekeerd en duidelijk gebruikt
SLIJTER - De verkoper werd er duidelijk minder van
UITLEG - Zo'n vergroting maakt het duidelijker
VERHIT - Komt niet in de buurt van een topper en dat windt hem duidelijk op
VINKJE - Geeft duidelijk aan dat men het gehad had met dat vogeltje
AIRSHOT - Duidelijke misslag van de luchtafweer in de Golf
DUISTER - Dat is onduidelijk en dus moet je er niet licht over denken
EVIDENT - Die vent is helemaal duidelijk
EVIDENT - Die vent was zeer duidelijk
EVIDENT - Het is duidelijk waarnaar gevraagd wordt
GEBAARD - Hij heeft haar met handen iets duidelijk gemaakt
GELOPEN - Zo is de koers duidelijk te voet afgelegd
INMAKEN - Op duidelijke wijze verslaan
KNAUWEN - Onduidelijk spreken
NASMAAK - Nabootsing om 's duidelijk te maken wat je achteraf nog proeft
OMLIJNEN - Duidelijk aangeven
OMLIJNEN - Duidelijk aangeven dat het om afvallen gaat
ONGELIJK - Duidelijk niet hetzelfde erover denkend
ONKLAAR - Onduidelijk defect
PROLOOG - Poog om de rol in de inleiding te verduidelijken
PROTEST - Men was duidelijk niet voor de proef
SPREKEN - Duidelijk met woorden uitkomen
SPREKEN - Duidelijk uitkomen met woorden
AANGEZET - Min of meer gepusht en daardoor duidelijker gemaakt
APERTUUR - Het wordt duidelijk tijd voor de opening
BELAZERD - Duidelijk beroerd en een beetje opgelicht
CONCREET - Het is duidelijk niet abstract
GEBAARDE - Hij droeg haar en liet dat duidelijk merken
GEDONDER - Duidelijk een geval dat moeilijkheden oplevert
GELDSTUK - Deze mooie dame heeft er duidelijk munt uit geslagen
GRANDEUR - Er hangt duidelijk een lucht van verhevenheid rond deze munt
HOLLANDS - Dat is voor ons duidelijke taal
MANIFEST - Blijft duidelijk bij deze verklaring
MANIFEST - Dat is overduidelijk een verklaring
MANIFEST - Die verklaring is duidelijk
MERKBAAR - Waarop de patiënt duidelijk en kwalitatief beter ligt
NEGRILLO - Dat kleine mannetje heeft er duidelijk erg lol in
OMVATTEN - Zo aanpakken dat de inhoud duidelijk wordt
ONELINER - Heeft duidelijk zin in een beetje coke
PREGNANT - Duidelijk de verwachting van een Engelse vrouw
PREGNANT - Duidelijk in positie in Engeland
PREGNANT - Duidelijk zwanger in Engeland
RABARBER - Onduidelijk gemurmel over groente
REDACTIE - Ondernam een duidelijke stap om de krant in veilig vaarwater te brengen
REGENTJE - De kleine bestuurder voelde duidelijk nattigheid
ROESTBAK - Duidelijk een hele oude mop
SCHIJTERD - Heeft duidelijk behoefte weg te lopen
STRAIGHT - Duidelijk niet van de herenliefde
VAGEBOND - Hij is lid van een onduidelijke genootschap
VAGEBOND - Zwerver in een onduidelijke vereniging
AFTEKENEN - Duidelijk worden na het zetten van de handtekening
AFTEKENEN - Pas duidelijk worden bij het paraferen
BLEEKECHT - Hier werd duidelijk waar het niet verkleurd was
BLOEDBAND - Duidelijk verwant aan horrorpunk
EVENBEELD - Duidelijke gelijkenis
INPEPEREN - Tijdens het kruiden duidelijk maken
KLAAROVER - De verkeersbrigadier is duidelijk passé
KLAAR-OVER - Gaat duidelijk voorbij op weg
KRABBELEN - Haastig en onduidelijk schrijven met de nagels
KRIJTBLEEK - Het strijdperk werd duidelijk wit
LADDERZAT - Had duidelijk genoeg van optreden en drank
METROBUIS - Krant en tv met een duidelijke tunnelvisie
ONVERLAAT - De schurk was onderweg duidelijk niet opgehouden
OPGELICHT - Even duidelijk zichtbaar afgezet
OPKLARING - Duidelijk een verbetering
OPKLARING - Zo wordt het duidelijk beter weer
OPVALLEND - Duidelijk in strijd met de zwaartekracht
RAMPSPOED - De ellende is duidelijk als ma doppers verbouwt
STOELGANG - De lange smalle wachtkamer voorziet duidelijk in een behoefte
UITGELEGD - De kippen produceren niets meer, dat is duidelijk gemaakt!
VERMISSEN - Ik kan er helemaal naast zitten maar er is duidelijk iemand weg
AFGETEKEND - Duidelijk zijn paraaf gezet
AFGETEKEND - Heel duidelijk de winnaar met paraaf
AFGETEKEND - Heel duidelijk van een paraaf voorzien
AFGETEKEND - Met duidelijk verschil een paraaf gezet
BINDMIDDEL - Duidelijk in touw om de boel wat aan te dikken
BLEEKWATER - Het werd duidelijk nat
BLEEKWATER - Langzaam werd duidelijk wat daar de minder heldere oplossing van was
DEFINIËREN - De Scandinaviër en andere Europeanen duidelijk omschrijven
GRENSGEVAL - Onduidelijke situatie
HAARSCHERP - Dat moet een knipmes zijn, dat is duidelijk
HAARSCHERP - Duidelijk door de kapper het mes in gezet
INBEGREPEN - Je blijft binnen, is dat duidelijk!
INCLINATIE - Verliefdheid wijst duidelijk op een kosmische afwijking
JAKNIKKERS - Zij bevestigen duidelijk dat ze in de olie zijn
KLAARSTAAN - Bereid zijn iets duidelijk overeind te houden
KLAARSTAAN - Voor het gebruik moet het duidelijk overeind zijn
KLINKKLAAR - Is duidelijk bereid om een toost uit te brengen
LEESTKLAAR - Is duidelijk uitgelezen maar gaat voor de vorm verder
NAGELBIJTER - De tang met die grote scherpe bek is duidelijk nerveus
NEVELMASSA - Hoop onduidelijkheid
ONBENEVELD - Niet dronken, dat is duidelijk te zien
OPENDEUREN - Overduidelijke zaken waardoor we toch binnenlopen
REKENSCHAP - Bedenk wel duidelijk wat zo'n boekhoudbedrijf inhoudt
SERVEERDER - Deze ober is duidelijk voor opslag
UITGEMAAKT - Duidelijk gedoofd
ZONNEKLAAR - Duidelijk gereed voor het bruiningscentrum
BLOKLETTERS - Duidelijke tekst om mee te spelen
EROM SPANNEN - Strak staan zonder dat duidelijk is hoe het zal eindigen (4,7)
KLAARLEGGEN - Duidelijk het werk van kippen
KLAARLEGGEN - Het is duidelijk wat de kippen doen voor het meenemen
KLAARSPELEN - Duidelijk acteren en flikken
KORTSLUITEN - Even dichtdoen, dat is duidelijk
ONGEDATEERD - Hoewel niet duidelijk aangegeven lijkt het mij niet verouderd
OPHELDERING - Het wordt duidelijk lichter
VAGEBONDAGE - Onduidelijke praktijken bij een domina voor zwervers
VUURGEVECHT - Is duidelijk geen strijd met waterpistooltjes
WEERSPREKEN - Nogmaals duidelijk zeggen dat je ertegen bent
ZIENDEROGEN - Duidelijk waarnemen van de kijkers
EEN OPEN EINDE - Toegankelijk slot met onduidelijke afloop (3,4,5)
MANIFESTEREN - Duidelijk met prijzen aan het licht komen
ONZEKERHEDEN - Twijfels of de tegenwoordige tijd onduidelijk is
OVEREENKOMST - Duidelijk contract met de harmonie
RELATIEBREUK - Duidelijk afgeknapt op zijn betrekking en zijn geliefde
STERRENKIJKER - Hij ziet ze duidelijk schitteren in Hollywood
TRANSPORTBUS - Dit vervoermiddel rust op n barst dat ik wel duidelijk.
UITGESPROKEN - Duidelijk niets meer te zeggen
UITGESPROKEN - Duidelijk zo gezegd
UITGESPROKEN - Het is duidelijk dat men er verder het zwijgen toe doet
UITGESPROKEN - Is overduidelijk verwoord
UITGESPROKEN - Zogezegd heel duidelijk
DOORSCHEMEREN - Zo wordt het duidelijk nooit donker
KLAARGESPEELD - Voor elkaar gekregen dat er duidelijk wordt gemusiceerd
KLIP-EN-KLAAR - Overduidelijk dat de rots ook nog helder is (4-2-5)
ONVERDUISTERD - Het geld is niet achtergehouden zoals nu duidelijk te zien is
ONWEERLEGBAAR - De vloerbedekking is voor eenmalig gebruik, dat is duidelijk
WELTEVERSTAAN - Goed hoorbaar voor de duidelijkheid
ONDUBBELZINNIG - Is enkel verstandig en bijzonder duidelijk
UIT DE VERF KOMEN - Duidelijk afbladderen (3,2,4,5)
UIT DE VERF KOMEN - Heel duidelijk afbladderen (3,2,4,5)
DODEHOEKSPIEGEL - Die maakt tijdens het reflecteren duidelijk dat het een levenloos oord was
IN BEDEKTE TERMEN - Zo is het niet duidelijk of woorden onzichtbaar zijn gemaakt (2,7,6)
INDIANENVERHAAL - Duidelijk een onderdeel van een wildwestroman
ONDERONTWIKKELD - Geeft dus geen duidelijk beeld van wie achtergebleven is
TE VERSTAAN GEVEN - Duidelijk maken aan de luisteraars (2,8,5)
MET ANDERE WOORDEN - In vertaling is het duidelijker (3,6,7)
TEGENVOORSTELLEN - Men wil geen naam of hand geven maar wel duidelijk iets anders
TOTSTANDBRENGING - Het stoppen geeft duidelijk resultaat
HET MASKER AFWERPEN - Je gezicht ergens laten zien om je bedoelingen duidelijk te maken (3,6,8)
MASSADEMONSTRATIE - Bij deze betoging wordt veel duidelijk
HET LIGT ER DIK BOVENOP - Dat het niet dunnetjes wordt aangebracht, is duidelijk (3,4,2,3,7)
ZO KLAAR ALS EEN KLONTJE - Dat is duidelijk geen losse suiker (2,5,3,3,7)
AAN DE OPPERVLAKTE KOMEN - Wordt duidelijk als ze de grond raken (3,2,11,5)
FUNCTIONERINGSGESPREK - Door dit onderhoud wordt duidelijk hoe het werkt


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp