Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Bode

We hebben 276 cryptogrammen gevonden

BOD - De geboden som was niet scherp, naar men zei
HEL - Kast voor verboden boeken
RIF - In koraal(bodem) hoort muziek te zitten
WEI - Vlaaibodem
AARD - Bodemgesteldheid
ADJE - Hij zoekt alles tot op de bodem uit inzake drank
BODE - Besteller in een plaats zonder graven
BODE - Bouwde zonder inschakeling van uw ambtenaar van het stadhuis
BODE - Brenger van een beetje lof
BODE - Brengt de boodschappen rond in een bus
BODE - De bediende vertelt u meer over het programma
BODE - De tv-gids brengt ook brieven
BODE - De vrachtrijder op het stadhuis
BODE - Die bezorgt de gids
BODE - Door hem raak je bezorgd
BODE - Een beetje lofzang komt deze koerier wel toe
BODE - Ga uit de wijnkelder om een boodschap te doen!
BODE - Hij bezorgt de omroepgids
BODE - Kamerbediende in het transportbedrijf
BODE - Loopbaan
COKE - Verboden drankje
DRIJF - Klets maar, ik ga toch niet tot op de bodem!
GIDS - Leidsman met een televisiebode
IRAK - In dit land is raki anders verboden
KLEI - Boetseer de bodem!
NOTA - Neem het ervan als hij u wordt aangeboden
TROG - Voederbak op de oceaanbodem
TROG - Voederbak op de zeebodem
WRAK - Total loss op de zeebodem
ZAND - Bodembedekker die een eind aan een conflict maakt
ZIEL - Bodem van een wijnfles
AARDE - Bodemfactor
ANKER - Die advocaat gaat met zijn broer tot de bodem
ANKER - Die maat gaat tot op de bodem
APPEL - Verboden vrucht van het Nederlands toneel
BRITS - Geen ligplaats van eigen bodem
ENGEL - Geduldige bode
HELEN - Is verboden te repareren
INDEX - Hierop worden de verboden boeken geplaatst
INRIT - Verboden uit te rijden
KLEED - Bodembedekker
LAARS - Schoeisel van Italiaanse bodem
PAKJE - Kledingstuk voor vrouwelijke postbode
PIZZA - Voedingsbodem van Hawaï
PIZZA - Voedingsbodem van Hawaii
REGEN - Voorbode van zonneschijn
TAPIJT - Bodembedekker
TEGEL - Bodembedekker
VLOER - Bodem waarop ik iemand beentje licht
VLOER - Haal onderuit die bodem
VLOER - Het insect daar vond de bodem
VLOER - Leg neer die bodem!
VLOER - Onderdeel waarbij turners tot de bodem moeten gaan
BUSRIT - Ronde van de postbode
DOPING - Plechtigheid die verboden is
EREWIJN - Drank die wordt aangeboden in een roemer
EXPRES - Met opzet per ijlbode
GELAST - Wat geboden is wordt verbonden
GIEREN - Vogels die de bodem bemesten
HEIMAT - Natuurlijke vloerbedekking van Duitse bodem
IJSBERG - Voedingsbodem voor diepvriesgroente
KELDER - Zeebodem
LINDAU - Plaats aande bodensee
LOIPES - Lattenbodems die wel sporen
MEIDEN - Dienstbodes hoorbaar uit de weg gaan
NADRUK - Vaak verboden klemtoon
NADRUK - Wordt met klem verboden
PENDEL - Een universiteitsbode gaat om ‘n hanglamp
PIRAAT - Verboden zender
RESIDU - Bodembedekker
STROOP - Vloeistof voor de verboden jacht
VRUCHT - Is verboden het lekkerst
ZIJDEUR - Verboden toegang voor heren?
ZINKEN - Van in die goten tot op de bodem
ZWALUW - Lentebode
BEDDING - De bodem van een rustgevend object
BUSBAAN - Postbode
COMPOST - Hoorde ik iemand de bode roepen voor meststof
DODE ZEE - Bodem inzinking in Azië (4,3)
DOENIET - Hem wordt verboden iets uit te voeren
GEGEVEN - Aangeboden feit
GRASPOL - Bodembedekker
GRONDEL - De bodemmaat van een vis
GRONDIG - Dat is degelijk van de bodem
GRONDIG - Degelijk van de bodem
GRONDIG - Tot op de bodem
HUISMIJT - Diertje dat op een dienstbode lijkt
IJSVLOER - Bevroren bodem
IJSVLOER - Voor schaatsers van de koude grond die tot de bodem gaan
KOERIER - Bode van een Europeaan die een duif imiteert
KOERIER - Een tortelende Europeaan als bode
KRUIPER - Onderdanige bodembedekker
LANDROT - Het is geen zeeman die voor bodemverontreiniging zorgt
MANSOOR - Hij luistert hiermee de bodem van de tuin op
MIJNERTS - Die bodemschat is een privézaak
OVERZET - Een verboden actie bij schaken naar de andere oever
PARADIJS - Ouder groenvoer dat eva hier niet kreeg aangeboden
RENBAAN - Betekent deze sportaccommodatie een job voor ijlbodes
SKIOORD - Plaats voor een lattenbodem
TAPIJTEN - Bodembedekkers
VLOEREN - Ten val brengen van bodems
VLONDER - Lattenbodem
AARDGOED - Bodemrecht
AARDWERK - Bodemproduct
BANVLOEK - Krachtterm die men heeft verboden
BEZORGER - Zo een bode brengt onrust
BEZORGER - Zo'n bode veroorzaakt onrust
BEZORGER - Zo’n bode veroorzaakt onrust
BUSROUTE - Baan van een postbode
DALGROND - Onder het hoogveen bevindt zich de bodem van de vallei
DIEPDRUK - Bezigheid van een kunstenaar die tot op de bodem gaat
GASBETON - Geschikt materiaal om de Groninger bodembeweging tegen te gaan!
GEVLOERD - Dan is men tot op de bodem gegaan
GRONDLAK - Bodembedekker
GRONDSOP - Laat het maar even bezinken maar dit is tegen bodemverontreiniging
GRONDSOP - Zeepwater op de bodem van de wasmachine
GRONDWET - Bodemrecht
GRONDWET - Dat is de regel bij een bodemprocedure
GRONDWET - Door Thorbecke opgestelde bodemvoorschriften
KAMPEREN - Bodemleven
KRAAMPJE - Ik heb daardoor zicht op de aangeboden waar
LAAGBOUW - Bodemcultuur
LANDAARD - Bodemtype
LANDBOUW - Bodemcultuur
LEGPLANK - Bodem van het kippenhok
OERKUNST - Bodemcultuur
OERTEKST - Bodemstuk
PAKKETJE - Grijp het paardje van de postbode
PAKKETJE - Paardje postbode
POTAARDE - Prima voedingsbodem voor marihuana
RACEBAAN - Betrekking waarin haast geboden is
SAMOERAI - Is hij niet boeiend om zijn aanslag op Japanse bodem!
SKIPISTE - Lattenbodem
SPOOKRIT - Tocht in de verboden rijrichting
TEGENGAS - Is en geeft de Groninger bodembeweging
VERWEERD - Aangetast doordat men tegenstand heeft geboden
VERWEERD - Heeft minder gaaf tegenstand geboden
VLOERMAT - Als je je voeten er op veegt, wordt de bodem dof
VLOERMAT - Als je je voeten erop veegt, wordt de bodem dof
VLOERMAT - Bodembedekker bij de voordeur
VLOERMAT - Dit kleed maakt de bodem dof
WETSTEEN - Om het even scherp te stellen: ziehier de Tien Geboden
WETSTEEN - Was vol van de tien geboden en scherpte ze nog aan!
AARDEWERK - Bodemstuk
AARDGEEST - Bodemmonster
BASISMODE - Bodemgebruik
BASISSTOF - Bodembedekker
BESTELLER - Bode annex fruitcontroleur
BEZINKING - Bodembedekker
BEZINKSEL - Bodembedekker
CATAMARAN - Dubbele bodem
DAGMEISJE - Dienstbode waar men afscheid van neemt
ESTAFETTE - De ren van een renbode
ESTAFETTE - Ouderwetse bode die van zijn stokje gaat
ETENSBORD - Voedingsbodem die dagelijks ter tafel komt
GRONDVLAK - Basis met een platte bodem
GRONDZEIL - Is een bodem mee opgetuigd
INKLINKEN - Bodemdaling door droogte
KELDERMOT - Beestje dat ruzie heeft op de zeebodem
KELDERMOT - Dier dat op de zeebodem ruzie heeft
KELDERMOT - Heeft dit dier ruzie op de zeebodem
KELDERMOT - Pissebed die ruzie heeft op de zeebodem
KELDERMOT - Zeug die op de zeebodem ruzie heeft
LANDSAARD - Bodemeigenschap
LANDSMEER - Bodemverontreiniging in Noord-Holland
LANDSTAAL - Bodemmonster
LENTETOOI - Voorbode van zomerkleding
LESPAKKET - Drankhoeveelheid die op school wordt aangeboden
MEDEDOGEN - Medelijden boden mij de vreemde goden
ONGEGROND - Bodemloos
ORDONNANS - Dienstbode
PALINGPOP - Speelgoedvis van Nederlandse bodem
SKIGEBIED - Lattenbodem
STEENKOOL - Energierijke groente die op rotsbodems groeit
STROOMBED - Rivierbodem met bijpassende elektrische deken
SUBSTRAAT - Onderweg naar de juiste voedingsbodem
UITHUILEN - De voorbode van een nieuw begin
ZANDGROND - Dubbele bodem
ZEILPLOEG - Team dat tot de bodem gaat
AMENDEMENT - In stemming geboden voorstel
BEDROEVEND - Teleurstellende vredeboden
BEURSVLOER - De bodem van uw portemonnee
BEWIJSGROND - De bodem toont het aan
BRIEVENBUS - Daar rijdt de postbode in
GRONDMIJNEN - Explosieve bodemmonsters
GRONDPLAAT - Bodemdecor
GRONDRECHT - Eerste aanspraak hebben op een vlakke bodem
GRONDSOORT - Bodem type om te verven
GRONDSOORT - Bodemtype
GRONDSOORT - Typisch een reden voor bodemonderzoek
KELDERKAST - Meubel op de zeebodem?
KELDERTRAP - Komt men hierlangs op de zeebodem
LANDJUWEEL - Bodemschat
LANDOORLOG - Bodemprocedure waarin veel strijd wordt geleverd
LANDROTTEN - Vorm van bodembederf die op zee niet voorkomt
LEGERKRANT - Dienstbode
OMROEPGIDS - Stadsbode van Hilversum
ONDERTAPIJT - Bodembedekker
ONDERVLOER - Dubbele bodem
PROFRENNER - Universiteitsbode die voor veel geld de ronde doet
SKIHELLING - Lattenbodem
SLUIPROUTE - Verboden weg
VLOERKLEED - Bodembedekker
VLOERLOPER - Bodembedekker
VLUCHTDEUR - Opening die air France en KLM wordt geboden
WEGLIGGING - Van de aardbodem verdwenen
ZIELSANGST - Vrees dat de bodem van de fles bereikt is
AARDGEESTEN - Bodemmonsters
BASISBEDRAG - Bodemprijs
BASISEDITIE - Bodemdruk
BASISEMOTIE - Bodemdruk
BASISWAARDE - Bodemprijs
BEVOORDELEN - Het matsen is leo verboden
DROOGLEGGEN - Tijdens het inpolderen is drank verboden
GRONDLEGGER - Bodembedekker
GRONDWAARDE - Bodemprijs
HANDREIKING - Hulp die niet automatisch wordt geboden
HARTGRONDIG - Tot op de bodem
KELDERLUCHT - De geur van de zeebodem
KELDERVLOER - Zeebodem
KOERIERSTER - Ijlbode
LANDGEBRUIK - Bodemexploitatie
MEIDENPLAAG - Vrouw die zeer lastig is voor haar dienstmeiden, het telkens veranderen van dienstboden
STRIJDPERKEN - Oorlogsbodems
TAPIJTLEGGER - Bodembedekker
TAPIJTLEGGER - De functie van een bodembedekker
VELDKENMERK - Bodemeigenschap
VLOERLEGGER - Bodembedekker
BENEDENETAGE - Bodemlaag
BITTER WEINIG - Bodempje jenever (6,6)
BITTER WEINIG - Een bodempje jagermeester stelt niet veel voor (6,6)
DIEPGEZONKEN - Zedelijk laag op de bodem van het kanaal
GRONDAANKOOP - Reden voor een transactie bij een bodemprocedure
GRONDARTIKEL - Belangrijkste bodemproduct
GRONDARTIKEL - Bodemproduct
GRONDARTIKEL - Bodemstuk
GRONDKENMERK - Bodemeigenschap
GRONDLEGGERS - De eerste bodembedekkers
ONDERGEDOKEN - Op de zeebodem verstopt
PARKETLEGGER - Bodembedekker
PARKETLEGGER - De functie van een bodembedekker
PIZZAKOERIER - Gerechtsbode
SKIHELLINGEN - Lattenbodems die schuin liggen
SLUIKRECLAME - Verboden vorm van aanprijzingStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp