Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Rechts

We hebben 174 cryptogrammen gevonden

EEM - Mee teruggevoerd door het Utrechtse water
EIS - Klinkt als een lekkernij in de rechtszaal
EEMS - Utrechtse wateren bij Delfzijl
EEMS - Utrechtse wateren langs de kust
KLOK - Hiermee draait het rechtsom
KLOK - Met hem mee draait het rechtsom
LIVE - Hoorbaar leven, rechtstreeks uitgezonden
LIVE - Rechtstreeks is een body hoorbaar
MENU - Gerechtsprogramma
MENU - Lijst met gerechtskosten
OBER - Die werkt in een gerechtsgebouw
OBER - Gerechtsdienaar
OOST - Rechtse streek
TOGA - Kleding die rechtsgeldig is
VLNR - Van links naar rechts
ZEEM - Zet Utrechts water erbij om de ramen te lappen
BAARN - Voertuig ik de betovering van een utrechtse plaats
BAARN - Voertuig in de betovering van een Utrechtse plaats
DOORN - Utrechtse struik
LEVEL - Het niveau schommelt van links naar rechts
OBERS - Gerechtsdienaars
OBERS - Gerechtsdienaars in de horeca
OMWEG - Die leidt niet rechtstreeks naar justitie
OMWEG - Over en uit, maar niet rechtstreeks
REDER - Linksom of rechtsom, hij zal uitrusten
SOEST - Slaapt die Utrechtse plaats half
ZEIST - Utrechtse gemeente
APACHE - Deze indiaan kon rechtstandig de lucht ingaan
BEROEP - Vak in het rechtswezen
DIRECT - Meteen rechtstreeks
GANGEN - Zij lopen door een gerechtsgebouw
HANDIG - Rechts
KELNER - Gerechtsdienaar
KELNER - Gerechtsdienaar die de drank rondbrengt
LEIDER - Rechtstandig gespannen touw
MIDDEN - Naast links en rechts
NEKKEN - Linksom of rechtsom, het blijft een moorddadige bezigheid
OMGANG - Verkeer in een ruimte van het gerechtsgebouw
PARKET - Ligt op de vloer van het gerechtsgebouw
PARKET - Rechtsgrond
PROCES - Ontwikkeling van een rechtszaak
RECHTS - Aan één kant is dat niet onhandig
RECHTS - Behoudend ,maar niet onhandig!
RECHTS - Behoudend (en daarbij ook nog handig)
RECHTS - Behoudend en niet onhandig!
RECHTS - Behoudend houdbaar in het verkeer
RECHTS - Conservatieve kant
RECHTS - Handige kant
RECHTS - Heeft voorrang in de politiek
RECHTS - Is op de hand van de politiek
RECHTS - Niet onhandig om conservatief te zijn
RECHTS - Niet onhandig om het te houden
RECHTS - Politieke stroming die voorrang hoort te krijgen
RECHTS - Volgens justitie is het behoudend
SCHOTS - Geen rechtspraak
TUSSEN - Naast links en rechts
UITHOF - Utrechts buitenland
WEERGA - Het is net zo goed dat ik meteen rechtsomkeert maak
WEERGA - Ik denk dat ik gelijk rechtsomkeert maak
ZEEMIJN - Utrechts water is in wezen explosief
EETHUIS - Gerechtsgebouw
HOFSTAD - Gerechtsplaats
INTEGER - Verwarde grieten zijn rechtschapen
KANTOOR - Legt men links en rechts te luisteren op het werk
KELNERS - Gerechtsdienaars
KELNERS - Gerechtsdienaren
LINKSOM - Iets rechts laten liggen
NAASTEN - Links en rechts van mij annexeren
RESSORT - Een rechtsgebied met de nodige veerkracht
SCHUINS - Niet rechts
SLAGARM - Dan is er weinig strijd met links of rechts
VVD’ERS - Rechtspersonen
WETSUIT - Waterdichte kleding die in de rechtszaal wordt gedragen
ZITTING - Die wordt bezeten in een gerechtsgebouw
ZWAAIEN - Even wuiven en snel rechtsomkeert maken
EXECUTIE - Terechtstelling die verkocht moet worden
HOFLAKEI - Gerechtsdienaar
HOFLAKEI - Gerechtsdienaar of tuinknecht
HOFSTEDE - Gerechtsplaats
JURISTEN - Zij maken er juist 'n rechtszaak van
JUSTITIE - Rechts departement
KOSTHUIS - Gerechtsgebouw
KROMTAAL - Het tegendeel van rechtspraak
KROMTAAL - Rechtspraak? integendeel!
LIKDOORN - Een gevangenis voor een utrechtse plaats
MOESTUIN - Gerechtshof
PIRATERIJ - De technicus at daar in monnikskleed, maar het was geen rechtschapen bezigheid
RACEMAAT - De bijrijder in de bolide draaide heel goed links en rechts
ZIJWAARTS - Links of rechts, maar altijd haar kant op
AFTEKENEN - Hierdoor zal de rechtsgeldigheid steeds meer vorm krijgen
BALLENBAK - Rechtse studentenhumor voor kinderen
DUITSLAND - Staat rechts van ons
EFFECTBAL - Rechtse student die helemaal wegdraait
KAKKERLAK - Daarmee schildert men de rechtse bal af als een onderkruiper
MENUKAART - Hier op staan de gerechtskosten
OMLEIDING - Waardoor water en gas niet rechtstreeks aankomen
SPIJSKAART - Hierop staan de gerechtskosten
VOORKOMEN - De rechtsgang verhinderen
ZAKENPAND - Gerechtsgebouw
ZAKENPAND - Handels- of rechtsgebouw
ZIJDELINGS - Niet rechtstreeks aan de kant
BALLENTENT - Speelplek voor rechtse studenten
ENTREEGELD - Gerechtskosten
HOFBEAMBTE - Gerechtsdienaar
HOFLAKEIEN - Gerechtsdienaars
HOFMEESTER - Gerechtsdienaar
KEUKENKAST - Meubel in een groot gerechtsgebouw
KOKSMAATJE - Gerechtsdienaar
KROMSPRAAK - Rechtspraak? integendeel!
PROCESORDE - Rechtstaat
RESTAURANT - Gerechtsgebouw
SHOWPROCES - Een rechtszaak op de planken
SHOWPROCES - Rechtszaak in de amusementswereld
STUURBOORD - Een nette roerganger draagt 'm rechts
VERDEDIGER - Sportieve rechtsgeleerde
VERJAARDAG - Als men ouder wordt is het niet meer rechtsgeldig
WETSWINKEL - Rechtszaak
WISSELSLAG - Linkse hoek na een paar rechtse stoten
DOORNSTRUIK - Utrechts gewas
HOFBEAMBTEN - Gerechtsdienaars
KEUKENPRINS - Vooraanstaand lid van het gerechtshof
KROMPRATERS - Zij kunnen niet rechtspreken
PARKETVLOER - Rechtsgrond
PROEFPROCES - Rechtszaak die in de smaak valt
ZAKENCENTRUM - Gerechtsgebouw
ZAKENRELATIE - Rechtskennis
AAN WEERSZIJDEN - Links en rechts van het KNMI (3,11)
AFBRAAKPROCES - Een slopende rechtszaak
AFBRAAKPROCES - Geen opbouwende rechtszaak die toch het nodige oplost
AFBRAAKPROCES - Slopende rechtszaak
AFBRAAKPROCES - Slopende rechtszaak over degeneratie
ALGEMENE ZAKEN - Openbare rechtszittingen zij echt iets voor de premier (8,5)
DENKPROCESSEN - Rechtszaken die een filosofisch karakter hebben
GANGENSTELSEL - Ondergronds gerechtssysteem
GETUIGENKAMER - Het vertrek van jehova’s uit het gerechtsgebouw
GOEDE MANIEREN - Rechtschapen wijzen die netjes zijn (5,8)
HAKKENDRAAIER - Schoenmaker die rechtsomkeert maakt
KOERSVERSCHIL - Linksaf of rechtsaf bepaalt winst of verlies
PLEITBEZORGER - Gerechtsbode
PROCESVERBAAL - Uitgesproken rechtszitting
VOEDSELPRIJZEN - Gerechtskosten
ARBITRAGEZAKEN - Rechtswinkels
EETGELEGENHEID - Gerechtsgebouw
EVOLUTIEPROCES - Rechtszaak om de leer van Darwin
KENNIS VAN ZAKEN - Rechtswetenschap (6,3,5)
PLEITBEZORGERS - Komen op voor de gerechtsboden
PLICHTSGETROUW - Rechtschapen, dat moet echt
PROCESBEWAKING - Toezicht bij een rechtszaak
SLOTBEPALINGEN - De omschrijvingen van een anti-diefstalchip hebben rechtsgeldigheid
TUSSENREGERING - Dit kabinet is links noch rechts
ZAAKWAARNEMERS - Publiek in de rechtszaal
AMERSFOORTSE KEI - Utrechts genie (12,3)
GENEZINGSPROCES - Rechtszaak waarvan men beter wordt
HOFLEVERANCIERS - Gerechtsdienaren
INFORMATIEBALIE - Bureau waar men rechtshulp kan inwinnen
KLASSENJUSTITIE - Schoolse rechtspraak
PETIT RESTAURANT - Gerechtsgebouwtje (5,10)
PROCESTECHNICUS - Rechtsgeleerde die in de chemie werkzaam is
ADVOCATENKANTOOR - Rechtspraktijk
GEWENNINGSPROCES - Hierdoor wordt een rechtszaak heel gewoon
PROCESMANAGEMENT - De leiders die terechtstaan
STREMMINGSPROCES - Stagnerende rechtszaak
KRONKELREDENERING - Geen rechtspraak
KRONKELREDENERING - Rechtspraak? integendeel!
KRONKELREDENERING - Rechtspraak. integendeel!
PROCESBEGELEIDING - Rechtsbijstand
NIVELLERINGSPROCES - Dan wordt er gelijk een rechtszaak van gemaakt
ADVOCATENCOLLECTIEF - Rechtszaak
DEFENSIEACHTERGROND - Het decor bij een rechtszaak
INTEGRATIEPROCESSEN - Rechtszaken over fusies
COMMUNICATIEPROCESSEN - Rechtszaken die spraakmakend zijn
IETS OVER ZIJN KANT LATEN GAAN - Zich niet verzetten als ze hem links en rechts passeren (4,4,4,4,5,4)
JONGENS VAN DE GESTAMPTE POT - Gerechtsdienaren (7,3,2,9,3)
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN - Terechtstaan prefereren boven helen (9,2,5,3,7)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App