Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Publiek

We hebben 137 cryptogrammen gevonden

BOND - Boeide zowel zijn tegenstanders als zijn publiek
TROS - Bloeit vanuit een bananenrepubliek
WAVE - Publiekelijke golfbeweging
HETZE - Zij heeft het publiek tegen hem opgezet
IMAGO - Publieke opinie
PRIVÉ - (geen) publiekstijdschrift
PRIVE - Die maakt publiek wat anderen niets aangaat
PRIVÉ - Maakt publiek wat anderen niets aangaat
PRIVÉ - Niet publiek
GEHOOR - Het luistert nogal nauw met dit publiek
GEHOOR - Het publiek heeft er een zintuig voor
GEHOOR - Het publiek kan luisteren
GEHOOR - Het publiek verneemt geluid
GEHOOR - Het publiek was een en al oor
GEHOOR - Luisterrijk publiek
GEHOOR - Publiek zintuig
GEHOOR - Publieksorgaan
GEHOOR - Zintuig van het publiek
GEHOOR - Zintuiglijk publiek
GEMEEN - Laaghartig publiek
GEMEEN - Vals publiek
MENEER - Die man krijgt lof van het publiek
OPLOOP - Veel publiek gaat naar boven
PANAMA - Hoed die republiek!
GANGPAD - Vaart weg tussen het publiek door
KLAPHEK - Afrastering voor het enthousiaste publiek
KLAPVEE - Dieren zijn van slag door dit publiek
KLAPVEE - Gaan de koeien aan de slag met het publiek
KLAPVEE - Ingehuurd publiek om te klappen
KLAPVEE - Publiek
OPENLIJK - Publiek bij de anatomische les
PASSAGE - Stukje muziek voor winkelend publiek
PUBLIEK - De zaal van de overheid
PUBLIEK - Die mensen zijn openbaar
PUBLIEK - Mensen in het openbaar
PUBLIEK - Toeschouwers in het openbaar
TOEGIFT - Extra vergif voor het publiek
ALGEMEEN - Publiek is al met al niet eerlijk
CAMPAGNE - Het is een seizoen lang hard werken om publiek te trekken
MARIANNE - De Franse republiek
MEGASTER - Door een miljoenenpubliek vereerde artiest
MODESHOW - Evenement waarbij kleding tentoon wordt gesteld aan het publiek
OPENBAAR - Publiek ik onthul u..
ORDELINT - Ter onderscheiding tussen publiek en plaats van delict gespannen
PARTERRE - Gedeelte voor het theaterpubliek van het niveau nul
VRIJE TRAP - Publieke opgang in een voetbalstadion (5,4)
GEHOORWEG - Luister, het publiek is verdwenen!
GEHOORWEG - Voor de buis is het publiek verdwenen
GEHOORWEG - Voor dit hoofdstuk is geen publiek meer
IJSSTADION - Daar laat men het publiek in de kou staan
PEESKAMER - Naaiatelier met een publieke functie
ZAALWACHT - Beroep waarvoor het publiek in de rij staat
AFKONDIGEN - Publiekelijk bekend maken dat het programma afgelopen was
GEEN GEHOOR - Zonder publiek klinkt het afschuwelijk (4,6)
GEHOORBEEN - Het is hoofdzaak dat het publiek erop staat
GEHOORBEEN - Hoort op de grond te staan tussen het publiek
GEHOORBUIS - De televisie van de publieke omroep
GEHOORBUIS - Televisie waar een publiek voor is
GEHOORGANG - Buis die het publiek vaart geeft
GEHOORGANG - Daardoor hoort het publiek naar de zaal te lopen
GEHOORGANG - Door deze buis krijgt het publiek vaart
GEHOORGANG - Publieksruimte
GEHOORTEST - Proef om uit te vinden of u geschikt publiek bent
GEHOORTEST - Stelt het publiek op proef of ze wel goed luisteren
OMROEPBONS - Hij veroorzaakt de val van het publieke bestel
OPENBARING - De publieke bevalling van een revelatie
OPENBARING - Onthulling tijdens een publieke bevalling
RANGNUMMER - Act voor het publiek in de schouwburg
REANIMEREN - Op het hart drukken dat ze het publiek weer amuseren
RESTGEHOOR - Het weinige publiek dat nog in de zaal zat, luisterde nauwelijks
RESTGEHOOR - Wat er overblijft aan publiek is bijna doof
TONEELSPEL - Rolgedrag waar een publiek voor is
UITKLAPPEN - Laat het publiek even afreageren en ga dan de stoelen klaar zetten
VOLSTROMEN - Het zal druk worden met publiek en tot de rand gevuld raken
GEHOOR GEVEN - Voor publiek zorgen (6,5)
GEHOORGRENS - De beperking van het publiek
GEHOORGRENS - De limiet van het publiek
GEHOORGRENS - Verder kan het publiek niet gaan
GEHOORZAMEN - Het publiek hoort bij elkaar, ze moeten wel!
KLAPSTOELEN - Daarop zit een enthousiast publiek
MASSAMEDIUM - Spiritist met een groot publiek
NEONRECLAME - Publieke aanprijzing voor gas
OPEN EN BLOOT - Voor een vrij toegankelijk nudistenkamp is publiek (4,2,5)
PRESENTATIE - Hierbij worden de cadeaus aan het publiek getoond
PROFSPELERS - Die treden op voor een publiek van studenten
SPIONAGENET - Geen publieke zender
TIPPELTANTE - Publieke vrouw in de familie
TOEHOORDERS - Publieke figuren


DEMONSTRATIE - Als publieke vertoning klutste hij dat monsterei
GEHOORORGAAN - Een blad voor het publiek
GEHOORSCHELP - Het publiek hoort daarin de zee ruisen
OPENBARINGEN - Dit heilige boek zal velen publiekelijk bevallen
TONEELKIJKERS - Schouwburgpubliek
GEHOORDREMPEL - Psychische barrière voor het publiek
GEHOORGRENZEN - Hierbinnen bevindt zich het publiek
GEHOOROPENING - Publieksingang
GEHOORVERLIES - Door afnemende publieke belangstelling wordt het stiller
GEHOORVERTREK - Het publiek zit in de aula
HOOGGESPANNEN - Zijn de verwachtingen van het circuspubliek en het koord van de koorddanser
MELKPRODUCTIE - Bij de boer spelende voorstelling die heel veel van het publiek vraagt
SPELERSTUNNEL - Veel gokkers gaan eronderdoor als ze tussen al dat publiek komen
GEHOORGESTOORD - Het publiek wordt er gek van als het geen geluiden meekrijgt!
GEHOORGESTOORD - Publiek hoort een weinig gek te zijn
GEHOORGESTOORD - Zo is het publiek in de war
GEHOORMIDDELEN - Vermogen van het publiek om beter te luisteren
GEHOORSAFSTAND - Abdicatie die publiek trekt
GEHOOR VERLENEN - Voor publiek zorgen (6,8)
GEHOORVERMOGEN - Publiek geld luistert nauw!
GEHOORVERMOGEN - Publiek bezit
GEMEENTEWERKEN - De daden der gelovigen dienen het publiek belang
OPENBAARMAKING - Zo wordt het (publiek) bekend
ZAAKWAARNEMERS - Publiek in de rechtszaal
BEZETTINGSGRAAD - Of er veel of weinig publiek is, het is klasse van de cast
DE GEHEIME DIENST - Organisatie die geen publieke functie heeft (2,7,6)
EEN SCHERP GEHOOR - (eigenschap van) kritisch publiek (3,6,6)
EEN SCHERP GEHOOR - Kritisch publiek heeft het (3,6,6)
GEHOORGESTOORDE - Die gek hoort niet tussen het publiek
GEHOORGESTOORDE - Zo'n gek in het publiek die niet luisteren kan
GEHOORGESTOORDE - Zo'n mafketel hoort eigenlijk niet in het publiek
GEHOORONDERZOEK - Peiling onder het publiek
GEHOORSTEENTJES - Publiek gruis zorgt voor evenwicht
OP DE BANKEN STAAN - Daar zal het geld zich bevinden en zie je het super enthousiaste publiek (2,2,6,5)
OPENBAAR LICHAAM - Lijf van een publieke vrouw in overheidsdienst (8,7)
TONEELMACHINIST - Brengt het publiek op het juiste spoor met theatrale effecten
FLUISTERCAMPAGNE - Publieke actie waar men weinig van hoort
GEEN GEHOOR KRIJGEN - Nergens publiek vinden (4,6,7)
HET GEHOOR STRELEN - Van publiek houden dat het mooi vindt klinken (3,6,7)
SCHAATSEVENEMENT - Noren gaan dan publiek pootje-over
TER WERELD BRENGEN - Een geboorte publiek bekend maken (3,6,7)
ZAAKWAARNEEMSTER - Zij valt in voor iemand die op de publieke tribune van de rechtbank zit
EEN ABSOLUUT GEHOOR - Dat heeft een zeker publiek (3,8,6)
EEN OPENBARE SCHOOL - Publieksvissen is iets voor alle kinderen (3,8,6)
HET GEHOOR BESPELEN - Luisterliedjes uitvoeren om reacties uit te lokken bij het publiek (3,6,8)
OPENBARE AANKLACHT - Beschuldiging van het publiek (8,9)
UIT HET VELD GESLAGEN - Ontdaan omdat de bal in het publiek is beland (3,3,4,8)
EEN AANDACHTIG GEHOOR - Doelgericht zintuig dat publiek is (3,10,6)
SPRAAKMAKENDE GEMEENTE - Is bepalend voor de publieke opinie in Roermond (13,8)
Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp