Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Leest

We hebben 170 cryptogrammen gevonden

BOBO - Die bestuurder leest een kinderblad
BOBO - Leest een sportbestuurder dat blad
CUBA - Het eiland dat u in het omgekeerde alfabet leest
PUNT - Leesteken van waarde
SCAN - Die leest op de tast
CLAUS - Schrijver die een passage voorleest
HERGÉ - Leest u opnieuw die stripauteur
KOMMA - Dit leesteken klinkt uitnodigend voor moeder
KOMMA - Hier moeder, een leesteken
KOMMA - Leesteken om moeder uit te nodigen
LAARS - Op Italiaanse leest geschoeid
LEEST - Dat middel zet aan tot verzamelen
LEEST - De schoenmaker heeft dit middel ook
LEEST - De schoenmaker moet erbij blijven
LEEST - Gestalte van een schoenmaker
LEEST - Het middel van de schoenmaker
LEEST - Hij bestudeert het middel
LEEST - Houten voetmodel
LEEST - Kijkt voor de vorm in een boek
LEEST - Lapmiddel
LEEST - Lapmiddel van een schoenmaker
LEEST - Literaire aansporing van de schoenmaker
LEEST - Loopmiddel
LEEST - Men kijkt in de krant voor de vorm
LEEST - Men neemt de vorm van de tekst in zich op
LEEST - Middel dat zich met een boek vermaakt
LEEST - Middel om in vorm te blijven
LEEST - Middel van een schoenmaker
LEEST - Middel voor de schoenmaker om bij te blijven
LEEST - Middel voor de vorm
LEEST - Middel voor tekstverwerking
LEEST - Middel waarmee hij met de neus in de boeken zit
LEEST - Middel waarmee men een boek tot zich neemt
LEEST - Middel waarmee men tekst opneemt
LEEST - Middel waartoe bibliotheken oproepen
LEEST - Neemt kennis van het gedrukte middel
LEEST - Neemt kennis van het middel
LEEST - Steel je een model
LEEST - Uit een els te halen middel
LEEST - Verzamel met zekere vorm
LEEST - Voor de vorm neemt men de tekst in zich op
LEEST - Wat men uitzoekt met dit middel
LEEST - Wat men voordraagt voor de vorm
LEEST - Zie een tijdschrift
SPELT - Leest aandachtig over graan
SPELT - Leest aandachtig voor zijn brood
TAILL - Wat de middelmaat leest
TILDE - Als men het leesteken eens ophief
FLATJE - Op kleine leest geschoeide studio
IJKPUNT - Gemerkt leesteken
LECTOR - Geestelijke die manuscripten doorleest
MIDDEL - Een goede remedie als je leest
MIDDEL - Het medium leest
MIDDEL - Leest als iets om je doel te bereiken
MIDDEL - Leest om een doel te bereiken
PUNTEN - Aanscherpen van leestekens
READER - Hij leest voor wat er uitgegeven wordt
TAILLE - Leest in de Franse taal
TAILLE - Leest over een lichaamsdeel
TAILLE - Leest u het middel goed
VOLGER - Kan begrijpen waarom hij constant andermans tweets leest
DEKBLAD - Men leest het op het schip dat het om tabak gaat
EPISTEL - Voor dat schrijven heb ik anders wel een leestip
MIKPUNT - Gericht leesteken
MINPUNT - Verkeerd leesteken
MINPUNT - Zijn liefde voor een leesteken is een nadelige factor
NULPUNT - Een leesteken van niets
NULPUNT - Waardeloos leesteken
OOGPUNT - Zichtbaar leesteken
PIJNPUNT - Leesteken dat zeer doet
SCANNER - Die leest op de tast
SCANNER - Leest bij de kassa wat het computeronderdeel kost
TIJDSTIP - Duur leesteken
BOEKJAAR - Leestijd
DOELPUNT - Raak leesteken
EINDPUNT - Laatste leesteken
EMOTICON - Stemmingsbeeld dat ontstaat door leestekens
GEENPUNT - Het is niet erg als het leesteken ontbreekt
KEERPUNT - Kenterend leesteken
KNELPUNT - Benauwend leesteken
KOOKPUNT - Verhit leesteken
PLATVOET - Dat euvel is op ordinaire leest geschoeid
PLUSPUNT - Positief leesteken
PUNTGAAF - Dat is een onbeschadigd leesteken
RAAKPUNT - Treffend leesteken
ROTSPUNT - Steenhard leesteken
RUSTPUNT - Vredig leesteken
STAMELEN - Als de man leest, verstrooid, kan hij niet meer zo goed spreken
TREFPUNT - Ontroerend leesteken
TREFPUNT - Raak leesteken
BEGINPUNT - Eerste leesteken
BONUSPUNT - Extra leesteken
BREEKPUNT - Slopend leesteken
HANDKIJKER - Hij leest in de palm en ziet daardoor alles
KNOOPPUNT - Leesteken waarbij verwarring ontstaat
LICHTPUNT - Geen gewichtig leesteken
PEPMIDDEL - Leest om weer energie te krijgen
REDMIDDEL - Leest uit lijfsbehoud
STANDPUNT - Leesteken van niveau
STEUNPUNT - Leesteken dat houvast biedt
STEUNPUNT - Leesteken van bijstand
STRAFPUNT - Leesteken om voor te boeten
AGENDAPUNT - Leesteken in een notitieboekje dat op de vergadering besproken wordt
AGENDAPUNT - Leesteken ter behandeling
AGENDAPUNT - Leesteken volgens het boekje
BOEKENWURM - Wie veel leest
DIEPTEPUNT - Geen oppervlakkig leesteken
DIEPTEPUNT - Leesteken met perspectief
DRUKMIDDEL - Leest met spanning, dat moet hierdoor wel!
DRUKMIDDEL - Waarmee men onrustig leest om pressie uit te oefenen
HAARMIDDEL - Vrouwelijke leest
HEELMIDDEL - Medicijn waardoor men goed leest
HOOGTEPUNT - Leesteken van niveau
HUISMIDDEL - Leest van een woning
KNELPUNTEN - Problematische leestekens
KNELPUNTEN - Strakke leestekens kunnen problemen veroorzaken
KNELPUNTEN - Te strakke leestekens
KNELPUNTEN - Vastzittende leestekens
LEERMIDDEL - Leest om er wat van op te steken
LEERMIDDEL - Leest om wijzer te worden
MIDDELPUNT - Leest een leesteken
WAARDEPUNT - Is dit leesteken van belang
DUBBELEPUNT - Leesteken in een tweestippenpuzzel
EEN TEER PUNT - Breekbaar leesteken (3,4,4)
EEN TEER PUNT - Delicaat leesteken (3,4,4)
EEN TEER PUNT - Een delicaat leesteken (3,4,4)
KLEURMIDDEL - Leest in 'Vijftig tinten grijs'
KNOOPPUNTEN - Verwarde leestekens zitten in de weg
KRITIEKPUNT - Gevaarlijk leesteken
KRITIEKPUNT - Heel gevaarlijk leesteken
MIDDELMATIG - Leest maar weinig
MIDDELMATIG - Leest niet geweldig
MIDDELMATIG - Met bescheiden leest
STEUNPUNTEN - Leestekens die hulp bieden
STRIJDPUNTEN - Wordt er gevochten om deze leestekens
VERKOOPPUNT - Het is zaak om aan een leesteken te komen
VERLIESPUNT - Onvoordelig leesteken
ZWAARTEPUNT - Gewichtig leesteken
ZWAARTEPUNT - Leesteken van gewicht
AGENDAPUNTEN - Die worden behandeld als leestekens
AGENDAPUNTEN - Leestekens die behandeld worden
KAPITTELHEER - Geestelijke die de les leest
MIDDELEEUWEN - Leest al tijden over de geschiedenis
WESPENTAILLE - Smalle leest
AANDACHTSPUNT - Opvallend leesteken
AANSPREEKPUNT - Bevalt dit leesteken
AANSPREEKPUNT - Leesteken dat bevalt om de communicatie te regelen
GESCHILPUNTEN - Over die leestekens is men het niet eens
KOPPENSNELLER - Is primitief gebleven, omdat hij vlug de krant leest
KRITIEKPUNTEN - Op die gevaarlijke leestekens is commentaar mogelijk
PRESSIEMIDDEL - Leest onder druk
REISARTIKELEN - Delen van een krant die men onderweg leest
SCHARNIERPUNT - Draait het hierom bij een leesteken
SCHARNIERPUNT - Leesteken waar het om draait
SCHARNIERPUNT - Leesteken waar het omdraait
VERLIESPUNTEN - Nadelige leestekens
AANSLUITPUNTEN - Opeenvolgende leestekens
REFERENTIEPUNT - Leesteken om mee ergens naar te verwijzen
VIERLANDENPUNT - Internationaal leesteken dat in zuidelijk Afrika een grensgeval is
AANDACHTSPUNTEN - Op die leestekens moet men letten
AANGRIJPINGSPUNT - Leesteken dat houvast biedt
AANKNOPINGSPUNT - Leesteken ter bevestiging
AANSPREEKPUNTEN - Bevallen deze leestekens
DETECTIVEBUREAU - Leestafel
MIDDELMATIGHEID - Leest in doorsnee niet te veel en niet te weinig
SCHEEPSJOURNAAL - Freriks leest het voor op zee
BEVESTIGINGSPUNT - Inderdaad een leesteken
SCHOONHEIDSMIDDEL - Leest mooi voor het opmaken
VERHITTINGSMIDDEL - Leest dat het erg warm gaat worden
BEMOEI JE MET JE EIGEN ZAKEN - Rechter, blijf bij je leest (6,2,3,2,5,5)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp