Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Gemeen

We hebben 344 cryptogrammen gevonden

ABP - Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ALG - In het algemeen vind je hierin wier
ASO - Geen gemeenschapsmens draait voor niets
KOM - Uitnodiging in de gemeente
MAN - Geen vrouw bij deze levensgemeenschap
OSS - Niets voor slangen, deze Noord-Brabantse gemeente
AIDS - Drukt erg zwaar op de (Afrikaanse) gemeenschap
DESA - Toon de eerste inlandse gemeente!
EURO - Gemeenschapsgeld
GOOR - Gemeente zonder reinigingsdienst
KERK - Gemeentehuis
LAAG - Deze geleding is gemeen
LAAG - Een rij kanonnen is gemeen
LAAG - Gemeen diep
LAAG - Gemeen en dicht bij de grond
LIEF - Ongemeen
LIFE - Ongemeen minzaam
ORDE - Regelmatige gemeenschap
TANG - Zij kan gemeen knijpen
TEEM - Die zeurkous weet in de gemeente geen weg
TUIG - Gemeen volk op het schip
VALS - Gemeen, maar niet heus
VALS - Heel gemeen om zo te zingen
VALS - Het is gemeen om zo te zingen!
VALS - Niet echt gemeen
VUIL - Het is gemeen als er niet is schoongemaakt
AALST - Een Belgische gemeente: stilte na de vis
ABDIS - Algemeen beschaafd eten in het klooster
ABDIS - Algemeen beschaafd eten is in orde!
ADDER - Die is glad en gemeen
BIJTEN - Kan zuur doen en gemeen pijn
BLAAG - De kwajongen was een beetje gemeen
BLAAG - Die kwajongen was een beetje gemeen
BLAAG - Die snotneus is een beetje gemeen
BLAAG - Die snotneus is ook een beetje gemeen
DAKEN - Plaats(en) om het algemeen bekend te maken
ESSEN - Duitse zustergemeente van houten
GEIJKT - Algemeen gangbaar en goedgekeurd
GEIJKT - Algemeen gangbaar met een kenteken
GEIJKT - Algemeen gangbaar met een merkteken
KILLE - Koele gemeente
KILLE - Koude gemeente
KILLE - Onverwarmde joodse gemeente
KRENG - Dierlijk gemeen vrouwspersoon
KRENG - Gemeenlijk
KUDDE - Gemeente zonder eigen mening
KUDDE - Veegemeente
MAAGD - Met haar plaats tussen de sterren heeft zij de gemeenschap de rug toegekeerd
MAAGD - Zij is geen gemeenschapsmens
MAAGD - Zij moet niets van de gemeenschap hebben en heeft haar plaats tussen de sterren gevonden
MALLE - Gekke buitenlandse gemeente
MANDE - Een kerel voor de gemeenschap
MEENT - Veronderstelt dat er een gemeenschappelijke grond is
MINOR - Het is gemeen ambtshalve weer de mindere te zijn
MINST - (niet) het meest gemeen
NÎMES - Weer gemeen bij een boom in Frankrijk
PALEN - Zijn geheid bezig met de gemeenschap
RISEE - Om wie men algemeen lacht
ROLDE - Die gemeente lag niet stil
SJOEL - Ik speel met schijven binnen deze bijzondere gemeente
SOEST - Zustergemeente van dommelen
VURIG - Het is gemeen om 'r hartstochtelijk te noemen
WENEN - Oostenrijkse zustergemeente van Triëst
ZEIST - Utrechtse gemeente
ACTIEF - In het algemeen werkzaam
BEMIND - Geliefd, maar gemeen in het ledikant
BISEKS - Tweemaal gemeenschap
BROEDS - Gemeenschapszin van hen
CLICHÉ - Die gemeenplaats in negatief
CLICHÉ - Die gemeenplaats is ook negatief
CLICHE - Die gemeenplaats is negatief
CLICHÉ - Geeft een negatief beeld van een gemeenplaats
DIENST - Bijeenkomst van de gemeente voor militairen
DIENST - Is bewezen activiteit voor de hele gemeente
DIEVER - De vierde bekeerde gemeente van Drenthe
ECHTER - Toch is het minder gemeen
ERKEND - De denker wordt anders algemeen aanvaard
GEMEEN - Bijzonder is niet zo slecht
GEMEEN - Dat is gewoon niet goed
GEMEEN - Dat is gewoon vals
GEMEEN - Gewoon slecht
GEMEEN - Gewoon vals
GEMEEN - Gezamenlijk laag
GEMEEN - Het gepeupel is slecht
GEMEEN - Het vermoeden dat het laaghartig is
GEMEEN - Het vermoeden dat laaghartig is
GEMEEN - Het veronderstellen is laag
GEMEEN - Is het dan gewoon dat het vals is
GEMEEN - Laaghartig publiek
GEMEEN - Niet aardig van iedereen
GEMEEN - Sieraad voor een laag alternatief
GEMEEN - Slecht om dezelfde eigenschap te bezitten
GEMEEN - Vals publiek
GIGOLO - Gemeenschapsmens
GIGOLO - Hij is een gemeenschapsmens
HOUTEN - Nederlandse zustergemeente van het Duitse Essen
IJSLAAG - Het is gemeen koud
INLAAG - Bijzonder gemeen aan de dijk gezet
INLAGE - Bijzonder gemeen geldbedrag
INLAGE - Zeer gemeen katern
KANSEL - Gemeentelijke standplaats
KOSTER - Gemeentebeambte
LAAGTE - De gemeente is niet op de hoogte
LAAGTE - Er is een dal in de gemeente
LAAGTE - Gemeente in het dal
LAAGTE - Gemeente? dan wel diep gezonken!
LAAGTE - Is er een dal in de gemeente
LIBIDO - Gemeenschapszin
NAAIEN - Handwerken voor de gemeenschap
ONEDEL - Gemeen kunnende roesten
ONEDEL - Het is gemeen als men niet tot graaf wordt verheven
ONGUUR - Gemeen, maar niet koud
ORAKEL - Algemeen raadgever
PARING - Een ouder sieraad voor de gemeenschap
PARING - Om de vinger van vader voor de gemeenschap
PARING - Ouder sieraad van de gemeenschap
PARING - Ouder sieraad voor de gemeenschap
PASTOR - Het beestje speel niet een rol in zijn gemeente!
PLAATS - Daar is ruimte voor een gehele gemeente
PLAATS - De ruimte die er nog binnen de gemeente is
PLAATS - Er is ruimte in de gemeente
PLAATS - Gemeente die men in kan nemen
PLAATS - Gemeente met ruimte
PROOST - Staat voor de gemeente met het glas omhoog
RIBBEN - Wat een kubus en een mens gemeen hebben
SLAAGS - Het is gemeen in Essen aan het vechten te slaan!
SLAAGS - In het stoomschip gemeen in gevecht
SMERIG - Gemeen olieachtig
WIPPEN - Gemeenschap van speeltoestellen
AFFAIRE - Gemeenschapsaangelegenheid
BLIJDORP - Een vrolijke plattelandsgemeente met ruimte voor veel dieren
BORDEEL - Gemeenschapshuis
COMMODE - Kast die om algemeen gebruik roept
DOMSTAD - De plaats van een kerkgemeente
ERNSTIG - Vervuld van een jongen en echt gemeend
EVENMIN - Net zo gemeen is het ook al niet
GEKLAAG - Jammerend wordt het abnormaal gemeen
GEKLAAG - Vreemd en gemeen blijven zeuren
GEKLAAG - Zot en gemeen in de reclame
GEKLAAG - Zot en gemeen voor de reclame
HET DOEN - Actief zijn in de gemeenschap (3,4)
KOOPLUI - Klanten in het algemeen
KRIMPEN - Geen groeigemeente aan de lek
MANVOLK - Geen vrouw bij deze levensgemeenschap!
MINNAAR - De vrijer is gemeen en akelig
MINNAAR - Die vrijer is akelig gemeen
MINNAAR - Die vrijer is gemeen en akelig
MINZIEK - Gemeen beroerd van verliefdheid
NASLAAN - Iets opzoeken als het handgemeen is afgelopen
OERLAAG - Door en door gemeen
ORGASME - Gemeenschapsgevoel waarvoor iemand wordt klaargemaakt
OVERTAL - Die extra mensen zijn er over 't algemeen niet voor iedereen
PAARDEN - Dieren die gemeenschap hadden
PIKORDE - Lullige kloostergemeenschap waarin de hiërarchie belangrijk is
RAGEBOL - Algemeen verbreide sfeer van vroeger bij de grote schoonmaak
ROTTING - Slaat gemeen hard op het bedervingsproces
SCHEPEN - Vaartuigen in een Belgische gemeente
SERPENT - Kruiperig, gemeen wijf
SLECHTS - Alleen maar iets gemeens
STOPERA - Hou op met zoveel tijd aan gemeente en theater te besteden
SYNODES - Gemeenteraadsvergaderingen zitten niet graag in een systeem zonder eindstreep
UNISEKS - Die kleding is effen voor de gemeenschap
VENIJNIG - Het is gemeen als gif wordt ingezet
VERDEKT - Wie in het buitenland gemeenschap heeft, is aan het oog onttrokken
VETLAAG - Hebben dikke mensen erg gemeen met elkaar
VETLAAG - Spek is ontzettend gemeen
WELLUST - Gemeenschapszin
COLLECTE - Gelderse gemeentepolitie
DEELRAAD - Niet het hele gemeentebestuur vertelde u alles over hoe het zou kunnen
DEELRAAD - Rekenkundige tip van de gemeente
DOORSNEE - Laat in het algemeen de binnenkant zien
ENSCHEDE - Plaats met een zwaard in het gemeentewapen
EUROLAND - De staat van het gemeenschapsgeld
GASTLAND - Staat die vooral uit slaapsteden en -gemeenten bestaat
GELIEFDE - Algemeen begeerde minnaar
GENERAAL - Algemeen militair
GENERAAL - Algemeen officier
GENERAAL - Algemeen veldheer
GENERAAL - In het algemeen doet hij dienst
GENERAAL - In het algemeen is het een militair
GENERAAL - In het algemeen met vier sterren
GENERAAL - Is een militair over het algemeen
HOOGLAND - Gebergte in de gemeente Amersfoort
INCIDENT - Af en toe kan het gebeuren dat men een punt gemeen heeft
INCIDENT - Eén punt hebben ze gemeen en dat komt zelden voor
INZETTEN - Beginnen met potten binnen een Gelderse gemeente
KAAPSTAD - Zustergemeente van het Franse gap
KERKBANK - Daar zet de gemeente haar geld op
KERKBOEK - Gemeente-uitgave
KERKDORP - Gemeente
KERKDORP - Gemeente met een gemeente
KERKDORP - Partnergemeente van de Domstad
KERKGANG - Loopt van bank naar bank en de gemeente is er voor!
KERKMUIS - Komt arm en met knagende zorgen bij de gemeente
KERKRADE - Gemeentebesturen zonder 'n plek in Limburg
KERNDORP - Geen atoomvrije gemeente
KNOKFILM - Die draait om handgemeen
LAAGHEID - Geen hoogte van zoiets gemeens
LAAGLAND - Gemeen gebied
LAAGLAND - Gemeen rijk
LAAGSTAM - Fruitboom van een gemeen volk
LAAGSTAM - Gemeen volk
LEIDSMAN - Bestuurder van een Zuid-Hollandse gemeente
LIDSTAAT - Bondgenoot met animo voor de gemeenschap
MINISTER - Gemeen is het daar voor de bewindsman
NUMMEREN - Becijferen dat het een gemeenschappelijke actie is
PREDIKER - Staat heilig te boek als iemand die de gemeente toespreekt
RAADHUIS - In het kantoor van de gemeente slaan ze er ook maar een slag naar
RAAKPUNT - Dat hebben wij gemeen, het is een item dat je niet koud laat!
RAAKVLAK - Gemeenschappelijk gebied
RANDSTAD - Grensgemeente
RANDSTAD - Grensgemeente van waaruit wordt uitgezonden
RANGORDE - Hiërarchische kloostergemeenschap
RANGORDE - Kloostergemeenschap van stand
SEKSCLUB - Vereniging die iets doet voor de gemeenschap
STADHUIS - Is steeds een gemeentewoning
STEELTJE - Gemeen koppel waar rek in zit
TERPDORP - Wijkgemeente verwant aan een bergplaats
TIENKAMP - Sportief soort handgemeen
VOLGORDE - Gedweeë geloofsgemeenschap
BAMBISEKS - Knuffelbare gemeenschap in een Disney-film
BARNEVELD - Broedergemeente
BRANDWEER - Gemeentedienst in een heet klimaat
BRANDWEER - Gemeentedienst in heet klimaat
CYBERSEKS - Internetgemeenschap
DEELTHEMA - Heeft het warenhuis gemeen met een stuk van het hoofdonderwerp
DOORTRAPT - Het is gemeen als je zomaar verder fietst!
DOORTRAPT - Ik vind het gemeen dat u alleen verder fietst
ECHTPAREN - Stellen voor een Limburgse gemeenschap
ECHTPAREN - Zouden ze werkelijk gemeenschap hebben
EREDIENST - Prijzenswaardige baan waar de gemeente blij van wordt
GULHARTIG - Welgemeend wordt de vis gepeperd
OPPERBEST - Prima hooihoop voor een Noord-Brabantse gemeente
PAARDRIFT - Gemeenschapszin
PEESKAMER - Gemeenschapsruimte
RAADSHEER - Loper van het gemeente bestuur
RONDKOMEN - Voldoende geld vinden in de buurt van die voormalige Vlaamse gemeente
SEKSBARON - Aristocraat die veel voor de gemeenschap doet
SLAAPSTAD - Forensengemeente
STADSPLAN - Gemeentebeleid
STADSPOST - Door die gemeentelijke functie komt het in de bus
VRIJPLAATS - Gemeenschapsruimte
VRIJSPRAAK - Taal van de gemeenschap
WIJKPLAATS - Buurtgemeente
WIJKPLAATS - Buurtgemeente voor wie op de vlucht isStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp